УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U113136 Стратегічна екологічна оцінка проєкту Стратегії розвитку Великоберезов... 24-09-2021
0121U113135 Аналіз, розробка та оптимізація конструктивних та технологічних методі... 24-09-2021
0121U113134 Методи та алгоритми вирішення задач організації та управління складним... 24-09-2021
0121U113133 Резонансні підсилювачі електричної потужності на основі біфілярів 24-09-2021
0121U113132 Удосконалення інформаціно-аналітичного забезпечення дослідження соціал... 24-09-2021
0121U113131 Загальне обстеження і паспортизація будівель і споруд ПрАТ "Північний... 24-09-2021
0121U113130 Трансформація ринку туристичних послуг в умовах глобалізаційних виклик... 23-09-2021
0121U113129 Розробка технології адсорбційного очищення стічних вод текстильно-фарб... 23-09-2021
0121U113128 Оптимізація фінансових потоків логістичних провайдерів в Україні 23-09-2021
0121U113127 Дослідження ефективності функціонування організаційних форм реалізації... 23-09-2021
0121U113126 Диференційний контроль регуляторних мереж, залучених до підтримання еп... 23-09-2021
0121U113125 Розроблення методичних рекомендацій з дотримання вимог технічних парам... 23-09-2021
0121U113124 Розробка концепції комп'ютерного вібродіагностування потенційно небезп... 23-09-2021
0121U113123 Модернізація РЛС 5Н86. Розроблення автоматизованого робочого місця упр... 23-09-2021
0121U113122 Концептуальні засади функціонування та підвищення конкурентоспроможнос... 23-09-2021
0121U113121 Розроблення, виготовлення та дослідження електронних мікропроцесорних... 23-09-2021
0121U113120 Дослідження впливу режимів деформації та термічної обробки на якість т... 23-09-2021
0121U113119 Розробка Редакційно-технічних вказівок "Створення (оновлення) цифрових... 23-09-2021
0121U113118 Формування властивостей матеріалів та оздоблювальних покриттів для виг... 23-09-2021
0121U113117 Лікувальна тактика у хірургічних хворих з COVID-19 23-09-2021
0121U113116 Великий Харків: обґрунтування та теоретико-методологічна основа дослід... 23-09-2021
0121U113115 Морально-етична та творча складова як основа професійного зростання ма... 23-09-2021
0121U113114 Модернізації тепловоза серії ЧМЕ3 бортовою системою відеореєстрації 23-09-2021
0121U113113 Оптимізація методики проведення спінальної анестезії при ортопедо-трав... 23-09-2021
0121U113112 Управління освітнім кластером як механізмом реалізації державної освіт... 23-09-2021
0121U113111 Створення ліній пшениці без омега-гліадинів, що викликають алергію 23-09-2021
0121U113110 Комплексні методи хірургічної підготовки хворих до ортопедичної реабіл... 23-09-2021
0121U113109 Забезпечення ресурсного потенціалу внутрішнього туризму з використання... 23-09-2021
0121U113108 Синтез препаратів простих металічних наночастинок з різними стабілізат... 23-09-2021
0121U113107 Вплив зміни режимних параметрів на ефективність енергетичних машин 23-09-2021
0121U113106 ДСТУ EN 353-1 (EN 353-1:2014 + A1:2017, IDT) Індивідуальне спорядження... 23-09-2021
0121U113105 Проблеми та перспективи методики навчання біології та основ здоров’я в... 23-09-2021
0121U113104 Системне проектування та конструювання транспортних засобів, які забез... 23-09-2021
0121U113103 Перспективні напрямки вирішення проблеми підвищення безпеки дорожнього... 23-09-2021
0121U113102 Розвиток концепції застосування цифрових технологій при управлінні пе... 23-09-2021
0121U113101 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 23-09-2021
0121U113100 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 23-09-2021
0121U113099 Дослідження ефективності дії переносного імпульсного ультрафіолетового... 23-09-2021
0121U113098 Провести відбір проб пошкодженої деревини стіни дерев'яного будинку за... 23-09-2021
0121U113097 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 23-09-2021
0121U113096 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 23-09-2021
0121U113095 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 23-09-2021
0121U113094 Вплив модуляторів активності сиртуїнів та наночастинок золота на функц... 23-09-2021
0121U113093 Дослідження і аналіз властивостей різних вогнетривів та вогнетривкої с... 23-09-2021
0121U113092 Дослідження і аналіз властивостей різних вогнетривів та вогнетривкої с... 23-09-2021
0121U113091 Додаткові дослідження службових властивостей виробів із низькоцементно... 23-09-2021
0121U113090 Удосконалення технологій вібролитих високоглиноземних та глиноземно-ци... 22-09-2021
0121U113089 Доробка технології цирконійоксидних виробів з 10 % Y2O3 та випуск досл... 22-09-2021
0121U113088 Наукові засади створення та розвитку інфраструктури мультимодальних тр... 22-09-2021
0121U113087 Теорія, методологія і технології дизайну. Синтез мистецтв в предметно-... 22-09-2021
0121U113086 Принципи формування сучасних типів цивільних будівель і споруд 22-09-2021
0121U113085 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 22-09-2021
0121U113084 Проєкт загальних вимог до фільтрів-поглиначів та передфільтрів, які вс... 22-09-2021
0121U113083 Формування властивостей та якості полімерних пакувальних плівок спеціа... 22-09-2021
0121U113082 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 22-09-2021
0121U113081 Імунофлуоресцентна індикація та ідентифікація ентероінвазивних кампіло... 22-09-2021
0121U113080 Політична діяльність: проблеми і перспективи українського державотворе... 22-09-2021
0121U113079 Діагностика та ідентифікація вірусів в рослинах пшениці 22-09-2021
0121U113078 Розроблення національного стандарту щодо безпечності аналізаторів 22-09-2021
0121U113077 Розроблення національного стандарту щодо застосування захисного устатк... 22-09-2021
0121U113076 Розроблення національних стандартів щодо вимог до активних оптоелектро... 22-09-2021
0121U113075 Розроблення національного стандарту щодо вимог до бездротових систем у... 22-09-2021
0121U113074 Стратегічне управління логістичною діяльністю аграрних підприємств 22-09-2021
0121U113073 Комп’ютерне моделювання соціально-економічних процесів в галузях еконо... 22-09-2021
0121U113072 Оптимізація фотосинтетичного потенціалу окремих зернових і олійних кул... 22-09-2021
0121U113071 Регулювання правових аспектів соціального захисту населення в Україні 22-09-2021
0121U113070 Маркетингове забезпечення ринку агропродовольчої продукції в умовах ст... 22-09-2021
0121U113069 Розвиток практик та політик корпоративної соціальної відповідальності... 22-09-2021
0121U113068 На виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «... 22-09-2021
0121U113067 На виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «... 22-09-2021
0121U113066 Мотиваційне управління економічними системами в умовах інтелектуально-... 21-09-2021
0121U113065 Удосконалення результатів ендоскопічного та хірургічного методів гемос... 21-09-2021
0121U113064 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 21-09-2021
0121U113063 Розв’язність задач для диференціальних, диференціально-операторних рів... 21-09-2021
0121U113062 1766 Узгодження проекту вибору параметрів канатних анкерів для кріпле... 21-09-2021
0121U113061 1791 Провести випробування капсул з композиційним складом для анкерно... 21-09-2021
0121U113060 Розроблення складу і технології виготовлення композитних матеріалів дл... 21-09-2021
0121U113059 Археологічні вишукування на території костелу Св. Анни та залишків зем... 21-09-2021
0121U113058 Охоронні археологічні дослідження в зоні будівництва централізованої к... 21-09-2021
0121U113057 Охоронні археологічні дослідження в зоні реконструкції водопроводу по... 21-09-2021
0121U113056 Гідробіологічна характеристика ділянок річки Студениця, розташованої в... 21-09-2021
0121U113055 Гідробіологічна характеристика оз. Боброве, розташованого в Голоприста... 21-09-2021
0121U113054 Оптимізація механізму управління інноваційно-інвестиційним розвитком п... 21-09-2021
0121U113053 Вдосконалення методів і технічних засобів управління розподільчими мер... 21-09-2021
0121U113052 Удосконалення технологічних високоякісних процесів зварювання та спорі... 21-09-2021
0121U113051 Оптимізація технологічних параметрів доменного та сталеплавильного вир... 21-09-2021
0121U113050 Комплекснi дослiдження процесiв рiзання, змiцнення та наноструктуруван... 21-09-2021
0121U113049 Використання оздоровчих методик у навчальному процесі студентів ЗВО 21-09-2021
0121U113048 Політико-комунікаційні процеси та їх вплив через систему заходів та з... 21-09-2021
0121U113047 Біоіндикаційна оцінка стійкості полезахисних лісосмуг в умовах інтенси... 21-09-2021
0121U113046 Дослідження хімічних, термічних і плазмонних ефектів у наночастинках р... 21-09-2021
0121U113045 Розроблення методів, моделей та інформаційної технології проєктування... 21-09-2021
0121U113044 Дослідження міцності закладки в залежності від кількості води в склада... 21-09-2021
0121U113043 Дослідження впливу чистого водню та газоводневих сумішей на працездатн... 21-09-2021
0121U113042 Розробка та створення еталону одиниць об’єму та об’ємної витрати газу... 21-09-2021
0121U113041 Забезпечення розвитку наукового напряму "Технічні науки" Національного... 21-09-2021
0121U113040 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Воє... 21-09-2021
0121U113039 Уточнення параметрів сейсмічної небезпеки майданчика нового будівництв... 21-09-2021
0121U113038 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 21-09-2021
0121U113037 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 21-09-2021
0121U113036 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 21-09-2021
0121U113035 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 21-09-2021
0121U113034 Методичне забезпечення адаптації іноземних громадян в українськомовном... 21-09-2021
0121U113033 Вдосконалення методів розрахунку будівельних конструкцій і основ 21-09-2021
0121U113032 Принципи здорового способу життя в системі фізичного виховання 21-09-2021
0121U113031 Моделювання систем візуальної комунікації в інклюзивному міському сере... 21-09-2021
0121U113030 Журналістика як інструмент суспільного служіння 21-09-2021
0121U113029 Оцінка показників споживання електричної енергії та аналіз розподілу т... 20-09-2021
0121U113028 Наукові напрями поліпшення якості, споживних властивостей і зберігання... 20-09-2021
0121U113027 Дослідження умов праці в цехах із надлишковим виділенням пилу та розро... 20-09-2021
0121U113026 Культурно-історична детермінація розвитку людського потенціалу в проце... 20-09-2021
0121U113025 Інноваційні технології в технічній експлуатації автомобілів 20-09-2021
0121U113024 Дослідження прогресивних технологій для автомобільного транспорту 20-09-2021
0121U113023 Підвищення ефективності і ресурсозбереження дорожньо-будівельних машин 20-09-2021
0121U113022 Розробка та дослідження вимірювальних інформаційних систем і пристроїв... 20-09-2021
0121U113021 Безпека та надійність складних технічних систем. Використання методоло... 20-09-2021
0121U113020 Проведення досліджень та розробка схеми організації дорожнього руху по... 20-09-2021
0121U113019 Комп'ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесі... 20-09-2021
0121U113018 Обліково-фінансові та правові аспекти підприємницької діяльності 20-09-2021
0121U113017 Сучасні геоінформаційні та комп'ютерно-інноваційні технології дорожньо... 20-09-2021
0121U113016 Розвиток професійної компетентності педагогічних та науково-педагогічн... 20-09-2021
0121U113015 Лабораторний моніторинг інфільтратів Бориславського полігону твердих п... 20-09-2021
0121U113014 Тягові трифазні інвертори напруги із пониженими комутаційними втратами... 20-09-2021
0121U113013 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-09-2021
0121U113012 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-09-2021
0121U113011 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-09-2021
0121U113010 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-09-2021
0121U113009 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-09-2021
0121U113008 Визначення шкідливих речовин у викидах промислових підприємств 20-09-2021
0121U113007 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U113006 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U113005 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U113004 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U113003 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U113002 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 20-09-2021
0121U113001 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 20-09-2021
0121U113000 Визначення безпечності промислових виробів 20-09-2021
0121U112999 Визначення безпечності промислових виробів 20-09-2021
0121U112998 Визначення безпечності промислових виробів 20-09-2021
0121U112997 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U112996 Визначення безпечності промислових виробів 20-09-2021
0121U112995 Визначення безпечності промислових виробів 20-09-2021
0121U112994 Визначення безпечності промислових виробів 20-09-2021
0121U112993 Визначення безпечності промислових виробів 20-09-2021
0121U112992 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U112991 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U112990 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U112989 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U112988 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 20-09-2021
0121U112987 Дослідження вирощування Miscanthus x giganteus та Phalaris arundinacea... 20-09-2021
0121U112986 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на терит... 20-09-2021
0121U112985 Розроблення Схеми санітарної очистки Переяславської міської громади... 20-09-2021
0121U112984 Внесення змін та погодження схеми санітарного очищення населених пункт... 20-09-2021
0121U112983 Надання науково-технічних послуг з розроблення технічних умов на компл... 20-09-2021
0121U112982 Оцінка морфологічного складу твердих побутових відходів, що утворюютьс... 20-09-2021
0121U112981 Розроблення національного стандарту стосовно настанов щодо залучання п... 20-09-2021
0121U112980 Розроблення національного стандарту щодо вимог до організацій, які пос... 20-09-2021
0121U112979 Розроблення національного стандарту щодо вимог до систем управління бе... 20-09-2021
0121U112978 Розроблення національного стандарту стосовно настанов щодо застосуванн... 20-09-2021
0121U112977 Розроблення національного стандарту стосовно вимог та настанов щодо за... 20-09-2021
0121U112976 Розроблення національного стандарту щодо вимог та настанов щодо застос... 20-09-2021
0121U112975 Розроблення національного стандарту щодо вимог до обладнання радіолока... 20-09-2021
0121U112974 Розроблення національного стандарту щодо технічних характеристик окта... 20-09-2021
0121U112973 Розроблення національного стандарту стосовно настанов щодо керування к... 20-09-2021
0121U112972 Розроблення національного стандарту щодо обміну даними та інтерфейсів... 17-09-2021
0121U112971 Розроблення національних стандартів щодо екологічного управління 17-09-2021
0121U112970 Конвергенція приватного права та публічно-правових засад діяльності гр... 17-09-2021
0121U112969 Вплив процесів глобалізації на перспективи розвитку господарського та... 17-09-2021
0121U112968 Математичне моделювання фізико-хімічних процесів у стаціонарних та дин... 17-09-2021
0121U112967 Фінансові інструменти сталого розвитку України в умовах системної екон... 17-09-2021
0121U112966 Наукове обґрунтування доцільності проведення санітарно-оздоровчих захо... 17-09-2021
0121U112965 Аналітичне дослідження з органами влади щодо інвестиційної привабливос... 17-09-2021
0121U112964 Розвиток суб’єктів освітньої діяльності в умовах кіберпростору 17-09-2021
0121U112963 Розробка колективного договору для підприємства 17-09-2021
0121U112962 Розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування... 17-09-2021
0121U112961 Наукове обґрунтування критеріїв ефективності сучасних концепцій хірург... 17-09-2021
0121U112960 Використання селекційних та біотехнологічних методів при доборі за про... 15-09-2021
0121U112959 Вдосконалення методик проведення випробувань з визначення льотно-техні... 15-09-2021
0121U112958 Розроблення національного стандарту щодо основних положень сертифікаці... 15-09-2021
0121U112957 Розроблення національного стандарту щодо вимог, методів випробування т... 15-09-2021
0121U112956 Розроблення національного стандарту стосовно настанов щодо проектуванн... 15-09-2021
0121U112955 Діагностика та хірургічне лікування суправентрикулярних макро-реентрі... 13-09-2021
0121U112954 Актуальні теоретичні та практичні проблеми кримінального права та запо... 13-09-2021
0121U112953 Вивчення й аналіз структурних та функціональних змін, оптимізація мето... 13-09-2021
0121U112952 Підвищення ефективності транспортних процесів у виробничих комплексах... 13-09-2021
0121U112951 Розроблення методики прогнозування стану укомплектованості посад у вищ... 13-09-2021
0121U112950 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Воє... 13-09-2021
0121U112949 Управління комунікаційними зв’язками на підприємстві в умовах економік... 13-09-2021
0121U112948 Послуги з розробки Схеми санітарного очищення населених пунктів терито... 13-09-2021
0121U112947 Визначення норм утворення (споживання) послуг з вивезення(перевезення)... 13-09-2021
0121U112946 Розроблення методом перекладу та прийняття 115 національних стандартів... 13-09-2021
0121U112945 Соціальні наслідки пандемії COVID-19 в контексті суспільної трансформа... 13-09-2021
0121U112944 Прямий метод дослідження загальних крайових задач для рівняння попереч... 13-09-2021
0121U112943 Розробка проекту модернізації системи пересувних рейкозмащувачів 13-09-2021
0121U112942 Обґрунтування пропозицій щодо формалізації процесів кіберзахисту в інф... 13-09-2021
0121U112941 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Мат... 13-09-2021
0121U112940 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Гум... 13-09-2021
0121U112939 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Біо... 13-09-2021
0121U112938 Розробка і дослідження автоматизованих електроприводів і мехатронних с... 13-09-2021
0121U112937 Розробити метод комплексної реабілітації хворих з синдромом хронічної... 13-09-2021