Шановні відвідувачі!

Пропонуємо вам для ознайомлення презентацію найчастіших питаннь та відповідей відносно роботи в системі онлайн-реєстрації НДДКР! FAQ

УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0122U200710 Методичне забезпечення діагностики фінансових ризиків капіталоутворенн... 15-08-2022
0122U200709 Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах інноваційних з... 15-08-2022
0122U200708 Теоретичні основи процесів забруднення повітряного простору урбанізова... 15-08-2022
0122U200707 Методичні засади і технології інтеграції громадянської освіти та істор... 15-08-2022
0122U200706 Трансформація філософії під впливом сучасних викликів 13-08-2022
0122U200705 Маркетингові інструменти розвитку бізнесу в умовах цифровізації, невиз... 12-08-2022
0122U200704 Формування кроскультурних компетенцій у здобувачів вищої освіти гумані... 12-08-2022
0122U200703 Токсиколого-гігієнічна оцінка об’єкту: «Сульфат амонію Турбо» 12-08-2022
0122U200702 Наукові дослідження препарату Мідний Щит, ЗП 12-08-2022
0122U200701 Наукова експертиза об’єкту: «Поверхнево-активна речовина Eко Oйл Спрей... 12-08-2022
0122U200700 Звіт санітарно-епідеміологічної експертизи об’єктів: Сепірет® 9290 ФР... 12-08-2022
0122U200699 Соціалізація особистості в умовах кризового суспільства: психолого-пед... 12-08-2022
0122U200698 Полісахарид-деградуючі ферменти бактеріофагів як перспективні засоби б... 10-08-2022
0122U200697 Індивідуалізація анестезіологічного супроводу та інтенсивної терапії з... 10-08-2022
0122U200696 Аналіз синергетичних процесів в автономних системах відкритого типу з... 10-08-2022
0122U200695 Особливості структурно-функціонального стану рослин in vitro за різних... 10-08-2022
0122U200694 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 10-08-2022
0122U200693 Наукові дослідження препаратів ПА-221, КС, ПА-222, РК, ПА-223, ВГ, ПА-... 10-08-2022
0122U200692 Формування інноваційного здоров’язбережувального освітнього середовища... 09-08-2022
0122U200691 Розробка технології і дослідження властивостей наномодифікованих фторо... 09-08-2022
0122U200690 Будова та спектрально-люмінесцентні властивості мультихромофорних барв... 09-08-2022
0122U200689 Механізми цивільно-військової взаємодії щодо організації та розвитку с... 08-08-2022
0122U200688 Системний аналіз даних засобами штучного інтелекту та машинного навчан... 08-08-2022
0122U200687 Обґрунтування пріоритетних напрямів (заходів) розвитку спроможностей с... 08-08-2022
0122U200686 Розробка наукових основ мікробної деструкції хіміко-фармацевтичних пол... 08-08-2022
0122U200685 Створення алгоритму виготовлення подвійного сітчастого трикотажу "ОМЕ... 08-08-2022
0122U200684 Створення нових нанопористих функціональних матеріалів для адсорбційно... 05-08-2022
0122U200683 Методика викладання теорії ймовірностей: побудова математичних моделей... 05-08-2022
0122U200682 Розробка моделі прийняття ефективних рішень на підприємстві ТОВ "Енерд... 05-08-2022
0122U200681 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 05-08-2022
0122U200680 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 05-08-2022
0122U200679 Обґрунтування та підтвердження встановленого розміру санітарно-захисно... 05-08-2022
0122U200678 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обгрунтування роз... 05-08-2022
0122U200677 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 05-08-2022
0122U200676 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування зме... 05-08-2022
0122U200675 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 05-08-2022
0122U200674 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 05-08-2022
0122U200673 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 05-08-2022
0122U200672 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 05-08-2022
0122U200671 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 05-08-2022
0122U200670 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 05-08-2022
0122U200669 Обґрунтування розмірів санітарно-захисних зон для проммайданчиківАкціо... 05-08-2022
0122U200668 Функціональні матеріали, нано- та інформаційні технології (технічні на... 05-08-2022
0122U200667 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200666 Обґрунтування та підтвердження встановленого розміру санітарно-захисно... 03-08-2022
0122U200665 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200664 Розробка грід- хмарних сервісів та забезпечення підтримки Базового коо... 03-08-2022
0122U200663 Аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами суб’єктів господар... 03-08-2022
0122U200662 Розробка науково-технологічних принципів створення поліфункціональних... 03-08-2022
0122U200661 Пошук шляхів створення високовольтних комбінованих резонансних зарядни... 03-08-2022
0122U200660 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200659 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200658 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200657 Сучасні наближені методи обчислення 03-08-2022
0122U200656 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200655 Методи та засоби отримання гіперспектральних зображень частинок суміші... 03-08-2022
0122U200654 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 03-08-2022
0122U200653 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200652 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-08-2022
0122U200651 Проведення контролю якості біологічних препаратів 03-08-2022
0122U200650 Мікробіологічне дослідження зразків кисломолочної та м'ясної продукції 03-08-2022
0122U200649 Розробка основ біотехнології культивування клітин Vero та MDCK для ви... 03-08-2022
0122U200648 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 03-08-2022
0122U200647 Дослідження біологічних властивостей мікроорганізмів, виділених у чист... 03-08-2022
0122U200646 Визначення збудників бактеріальних хвороб на насінні сої та соняшника 03-08-2022
0122U200645 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 03-08-2022
0122U200644 Проблеми реформування вітчизняного соціального права в умовах євроінте... 03-08-2022
0122U200643 Моніторинг технологій виробництва продукції тваринництва з метою оцінк... 03-08-2022
0122U200642 (№ 1908) Надання науково-технічної допомоги, виконання науково-дослідн... 03-08-2022
0122U200641 (№ 1931) Провести дослідження джерел метановиділення, розробити рекоме... 03-08-2022
0122U200640 (№ 1932) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реко... 03-08-2022
0122U200639 (№ 1945) Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів зали... 03-08-2022
0122U200638 Збільшення зносостійкості та кавітаційної стійкості крильчаток водяних... 03-08-2022
0122U200637 Розробка та модернізація конструкції і систем аеромобільної платформи... 02-08-2022
0122U200636 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання... 02-08-2022
0122U200635 Розробка оптичного поліхромного 3D мікроскопа 02-08-2022
0122U200634 Оцінювання перспективної структури військ радіаційного, хімічного, біо... 02-08-2022
0122U200633 Розробка та одержання полімерних композитів для поглинання електромагн... 02-08-2022
0122U200632 Системний підхід до формування замовлення на підготовку військових фах... 02-08-2022
0122U200631 Оптимізація об'єктів природно-заповідного фонду на території Луцької м... 02-08-2022
0122U200630 Екологічно-експертна оцінка стану зелених насаджень Затурцівського мем... 02-08-2022
0122U200629 Машинне навчання та стандартні дескриптори ознак у розпізнаванні образ... 02-08-2022
0122U200628 Озеленення території СЗЗ згідно Висновку ОВД проммайданчика № 2 П... 02-08-2022
0122U200627 Розробка доповнень до діючих "Методичних рекомендацій щодо вибору пасп... 02-08-2022
0122U200626 Моніторинг величин сейсмічних коливань та ударних повітряних хвиль при... 02-08-2022
0122U200625 Аналіз інструментальних вимірів (за 2021 р.) сейсмовибухового впливу н... 02-08-2022
0122U200624 Аналіз інструментальних вимірів (за 2020-2021 рр.) сейсмовибухового вп... 02-08-2022
0122U200623 Апаратурні дослідження динамічного стану геотехнічних систем "підйомна... 02-08-2022
0122U200622 Агрохімічне обстеження ґрунтів та шляхи збереження і відтворення їх ро... 02-08-2022
0122U200621 Теоретичні засади одержання жертовних матеріалів на основі сполук алюм... 02-08-2022
0122U200620 Сучасні тренди розвитку економіки і торгівлі Польщі та України 30-07-2022
0122U200619 Забезпечення економічної стійкості функціонування енергосистем з елеме... 30-07-2022
0122U200618 Актуальні питання розвитку правової науки та практики в сучасних умова... 28-07-2022
0122U200617 Науково-технічні роботи з розробки та верифікації демонстраційного мак... 28-07-2022
0122U200616 Різномовні тексти та дискурси в соціо-комунікативних, когнітивних і лі... 28-07-2022
0122U200615 Діагностика функціонування сейсмічного обладнання системи сейсмічного... 28-07-2022
0122U200614 Токсиколого-гігієнічна оцінка органо-мінерального добрива Diamond Grow... 27-07-2022
0122U200613 Наукові дослідження препаратів КП-21, КС, КП-22, КЕ, КП-23, МД, КП -24... 27-07-2022
0122U200612 Аналіз несучої спроможності існуючих фундаментів 4-х поверхової будівл... 27-07-2022
0122U200611 Метаболічна адаптація та оксидативний стрес у дітей різного віку при... 27-07-2022
0122U200610 Економіка міст, регіонів, територіальних громад: способи відновлення в... 27-07-2022
0122U200609 Розробка наукового обґрунтування проекту Методики розрахунку збитків,... 27-07-2022
0122U200608 Оцінка стану запасів водних біоресурсів в Азовському морі для визначен... 27-07-2022
0122U200607 (1938) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 26-07-2022
0122U200606 Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців в вищих медичних на... 26-07-2022
0122U200605 Методи обчислювальної математики для лінійних і нелінійних крайових за... 26-07-2022
0122U200604 Створення елементовмісних будівельних блоків для потреб органічного си... 26-07-2022
0122U200603 Оцінка стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах т... 26-07-2022
0122U200602 Оцінка стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних об´єктах п... 26-07-2022
0122U200601 Науковий супровід двостороннього та багатостороннього міжнародного спі... 26-07-2022
0122U200600 Оцінка стану запасів водних біоресурсів в Чорному морі для визначення... 26-07-2022
0122U200599 Науковий супровід двостороннього та багатостороннього міжнародного спі... 26-07-2022
0122U200598 Наукове забезпечення виконання вимог Конвенції СІТЕS щодо осетрових ви... 26-07-2022
0122U200597 Нові експериментальні та фармакологічні підходи для вивчення патологіч... 26-07-2022
0122U200596 Сучасні тенденції розвитку фольклористики: традиції та новаторство 26-07-2022
0122U200595 Зарубіжна україністика: інституції, проблеми, постаті 25-07-2022
0122U200594 Формування заданої структури нанометрових металевих плівок та електрон... 25-07-2022
0122U200593 Українська еліта в другій половині ХІХ - на початку ХХІ ст.: особливос... 25-07-2022
0122U200592 Українські маркери новітньої історії Польщі: проблеми ідентифікації та... 25-07-2022
0122U200591 Розробка інформаційних заходів для боротьби в інформаційному просторі.... 25-07-2022
0122U200590 Галичина, Волинь та Закарпаття середньовічного та ранньомодерного часу... 25-07-2022
0122U200589 Дослідження залежності кристалічної структури та магнітних властивосте... 25-07-2022
0122U200588 Розроблення, математичне та експериментальне дослідження моделей прото... 25-07-2022
0122U200587 Розробка просторової форми та розрахунок газодинамічних характеристик... 25-07-2022
0122U200586 Надання послуг з підготовки погодження обґрунтування затвердження лімі... 25-07-2022
0122U200585 ДК 021: 2015 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та... 25-07-2022
0122U200584 Розробка методики діагностування цифрових типових елементів заміни з в... 25-07-2022
0122U200583 Умови реалізації потенціалу продуктивності гібридів буряків цукрових 25-07-2022
0122U200582 Художньо-педагогічна освіта у євроінтеграційному контексті: шляхи розв... 25-07-2022
0122U200581 Часопростір у медійних текстах: тематика, жанри, імпресивна мова 22-07-2022
0122U200580 Розробка бездротових інформаційно-технічних систем подвійного призначе... 22-07-2022
0122U200579 Розробка програмних засобів інформаційної безпеки 21-07-2022
0122U200578 Особливості діагностики, лікування і профілактики запальних процесів щ... 21-07-2022
0122U200577 Цифрова трансформація торговельно-економічної та туристичної систем Ук... 21-07-2022
0122U200576 Джерела про взаємосприйняття козаків Гетьманщини, Запорожжя та Слобожа... 21-07-2022
0122U200575 Дослідження ринку та прогноз технічного забезпечення АПК України машин... 21-07-2022
0122U200574 Дослідження положень Технічного регламенту затвердження типу, інших но... 21-07-2022
0122U200573 Дослідити ефективність використання біопалива власного виробництва (сі... 21-07-2022
0122U200572 Адаптувати і розробити рекомендації з модернізації малої свиноферми із... 21-07-2022
0122U200571 Зміни структурного, видового та ценотичного фіторізноманіття за впливу... 20-07-2022
0122U200570 (№ 1928/2055) Розробити рекомендації щодо коригування проекту та узгод... 20-07-2022
0122U200569 (№ 1934) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 20-07-2022
0122U200568 (№ 1936) Розробити рекомендації по забезпеченню газової безпеки при ек... 20-07-2022
0122U200567 (№ 1943) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реко... 20-07-2022
0122U200566 (№ 1944) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реко... 20-07-2022
0122U200565 (№ 1947) Розробити рекомендації щодо коригування проекту та узгодити «... 20-07-2022
0122U200564 Удосконалення правового механізму вирішення колективних трудових спорі... 20-07-2022
0122U200563 Зміна кутової швидкості обертання Сонця та магнітозмінних зірок 20-07-2022
0122U200562 Теоретико-методичні засади неформальної і формальної освіти у вищих ві... 19-07-2022
0122U200561 Розробка систем керування безпілотними літальними апаратами мультирото... 19-07-2022
0122U200560 Біопродутивність руслових водойм лісостепової зони України 19-07-2022
0122U200559 Проведення льотних випробувань ПДП, МТ, ПВУО 19-07-2022
0122U200558 Структурна різноманітність та морфогенез репродуктивних органів покрит... 19-07-2022
0122U200557 Ділове і приватне листування в Україні та його інформаційне наповнення... 19-07-2022
0122U200556 Особові архіви діячів Української вільної академії наук у США та Всеук... 19-07-2022
0122U200555 Перфторо- та поліфторовмісні фрагменти органічних молекул як ключові... 19-07-2022
0122U200554 Розробка та патогенетичне обґрунтування методик фізичної терапії для в... 19-07-2022
0122U200553 (№ 1870) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Доп... 18-07-2022
0122U200552 (№ 1926) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 18-07-2022
0122U200551 (№ 1927) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити «Прое... 18-07-2022
0122U200550 Проект підсистеми контролю герметичності оболонки ТВЕЛ ПТК АСУ ТП енер... 18-07-2022
0122U200549 Мультикомпонентна модель Ван-дер-Ваальсу ядерного файерболу у стадії ф... 18-07-2022
0122U200548 (1919) Експертиза якості води 18-07-2022
0122U200547 Реологічні та інші фізичні характеристики гідрогелевих бинтів 18-07-2022
0122U200546 Моніторинг міжнаціональних стосунків у регіонах України XIX-XX ст. 18-07-2022
0122U200545 Фармакологічна корекція змодельованих патологічних станів шляхом засто... 18-07-2022
0122U200544 Пошук селективних та ефективних каталізаторів, що не містять дорогоцін... 18-07-2022
0122U200543 Джерела до історії становлення та розвитку культурних процесів та св... 18-07-2022
0122U200542 Розробити методи та алгоритми для знаходження гарантованих стратегій к... 18-07-2022
0122U200541 Перебіг окисно-відновних процесів у тварин за дії факторів навколишньо... 18-07-2022
0122U200540 Біологічні особливості цінних ужиткових видів рослин в умовах ex situ 17-07-2022
0122U200539 Розроблення проекту сонячної панелі на основі моделювання поверхні сон... 17-07-2022
0122U200538 Трансформації практик розвитку мовлення та соціо-психолого-педагогічно... 17-07-2022
0122U200537 Ультразвукові методи вимірювання технологічних параметрів тканин 17-07-2022
0122U200536 Дослідження ультразвукових методів контролю товщини полімерних плівок 17-07-2022
0122U200535 Концепт гiбридної електрохiмiчної рушiйної установки лiтального апарат... 17-07-2022
0122U200534 Вплив конфігурації відкритих сопел у топці на емісію екологічно небезп... 17-07-2022
0122U200533 Підвищення техніко-економічних показників фотоелектричних елементів шл... 17-07-2022
0122U200532 Фізіологічні основи продуктивності рослин у природному та трансформова... 17-07-2022
0122U200531 Визначення впливу двох препаратів на два штами фітопатогенних бактерії 17-07-2022
0122U200530 Синхронія та діахронія лексико-граматичної системи української мови 17-07-2022
0122U200529 Розроблення методики визначення раціональних умов виготовлення високот... 17-07-2022
0122U200528 Термографічні дослідження з'єднань компонентів і конструкцій сушильних... 17-07-2022
0122U200527 Моделі і методи обробки даних і розподілу мережних ресурсів в комп'юте... 17-07-2022
0122U200526 Моделі і методи обробки та захисту інформації в комп'ютерних системах 17-07-2022
0122U200525 Теоретичні та практичні засади професійної підготовки фахівців соціаль... 17-07-2022
0122U200524 Обґрунтування параметрів комбінованого дискового робочого органа для о... 17-07-2022
0122U200523 Геоекономічне позиціювання України у сучасному світі 17-07-2022
0122U200522 Використання високопродуктивних методів розрахунків на базі кластерних... 17-07-2022
0122U200521 Обгрунтування вимог щодо оцінки ефективності заходів стратегічних кому... 12-07-2022
0122U200520 Економіко-правове забезпечення відкритості міста 11-07-2022
0122U200519 Вивчення і прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку бізнес-ст... 11-07-2022
0122U200518 Формування комплексу маркетингових технологій підвищення конкурентоспр... 11-07-2022
0122U200517 Cтійкість регіонів та громад: соціально-економічні та гуманітарні викл... 11-07-2022
0122U200516 Українське суспільство воєнного часу: політична і громадська активніст... 11-07-2022
0122U200515 Розробка комплексної експериментально-розрахункової методології визнач... 11-07-2022
0122U200514 Пріоритетний розвиток підприємництва, торгівлі та біржової діяльності... 11-07-2022
0122U200513 Програмно-апаратний комплекс для розв’язання актуальних задач наноплаз... 11-07-2022
0122U200512 Розробка моделей складних динамічних систем та підвищення їх швидкодії 11-07-2022
0122U200511 Розробка нових антимікробних препаратів і засобів для профілактики і л... 11-07-2022