Шановні відвідувачі!

Пропонуємо вам для ознайомлення презентацію найчастіших питаннь та відповідей відносно роботи в системі онлайн-реєстрації НДДКР! FAQ

УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0122U201609 Розробка регулятора двигуна цифрового РДЦ-400Н для двигуна МС-400Н 01-12-2022
0122U201608 Соціально-економічний розвиток суб'єктів господарювання в умовах нарощ... 01-12-2022
0122U201607 Міжкультурні, транслятологічні та історико-педагогічні аспекти філолог... 01-12-2022
0122U201606 Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення пунктів Нов... 01-12-2022
0122U201605 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для для... 01-12-2022
0122U201604 Послуги по розробці норм надання послуг з вивезення відходів (великога... 01-12-2022
0122U201603 Послуги по розробці норм надання послуг з вивезення відходів( твердих... 01-12-2022
0122U201602 Визначення норм утворення відходів від зелених насаджень у місті Кроп... 01-12-2022
0122U201601 Розробка схеми санітарного очищення території сільських населених пунк... 01-12-2022
0122U201600 Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Ватутінської... 01-12-2022
0122U201599 Актуальні питання іншомовної освіти й комунікації: методичний та лінгв... 01-12-2022
0122U201598 Теоретико-методичне формування управління в бізнес системах підприємст... 01-12-2022
0122U201597 Управління персоналом підприємства в умовах повоєнної економіки 01-12-2022
0122U201596 Розробка системи оцінки ризику діяльності страхового брокера 01-12-2022
0122U201595 Розробка заходів із забезпечення безпеки продукції та послуг у закладі... 01-12-2022
0122U201594 Розробка комплекту приладдя для технічного обслуговування КПТО-2500 дл... 01-12-2022
0122U201593 Розробка регулятора двигуна цифрового РДЦ-2500 (з функцією обліку та і... 01-12-2022
0122U201592 Розробка блоку запуску та управління генератором БЗГ-400Н для двигуна... 01-12-2022
0122U201591 Розробка метеостанції спеціального призначення МС-Ю 01-12-2022
0122U201590 Морфофункціональні особливості росту, розвитку та резистентності твари... 01-12-2022
0122U201589 Формування стратегії просування підприємства в інтернет-мережі на заса... 01-12-2022
0122U201588 Створення нових замкнутих технологій в промисловому та комунальному во... 01-12-2022
0122U201587 Особливості простатектомії після ендоскопічних втручань на передміхуро... 01-12-2022
0122U201586 649. Патоморфоз психічних розладів в умовах гострого стресу. 01-12-2022
0122U201585 648. Покращення результатів діагностики, мультимодального лікування та... 01-12-2022
0122U201584 Порівняльна характеристика малоінвазивних методів хірургічного лікуван... 01-12-2022
0122U201583 Оптимізація хірургічного лікування ускладнених ран з використанням клі... 01-12-2022
0122U201582 Рекомендації щодо заходів боротьби з опустеленням в ерозійно небезпечн... 30-11-2022
0122U201581 Розробка загальної методики ідентифікації особи за усним мовленням 30-11-2022
0122U201580 Лінгводидактичні та літературознавчі аспекти філології у контексті гло... 29-11-2022
0122U201579 Дослідження та модифікації біоімплантів для застосування у хірургії 28-11-2022
0122U201578 Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійної... 24-11-2022
0122U201577 Створення бази даних службових собак Національної поліції України. 24-11-2022
0122U201576 Формування продуктивності сортів льону олійного залежно від технологіч... 23-11-2022
0122U201575 Клінічні та нейрофізіологічні особливості ураження нервової системи у... 23-11-2022
0122U201574 Оптимізація комплексу технологічних заходів при вирощуванні гібридів с... 23-11-2022
0122U201573 Формування продуктивності сортів льону олійного залежно від технологіч... 23-11-2022
0122U201572 Розробити та впровадити нові методи діагностики, відновлення та підвищ... 23-11-2022
0122U201571 Теоретичні та методичні аспекти аудиторської діяльності в Україні 23-11-2022
0122U201570 Розробка теорії, моделей, структурної організації кіберфізичних систем... 23-11-2022
0122U201569 Високопродуктивні багатопроцесорні системи: особливості конструювання,... 23-11-2022
0122U201568 Оновлення приватного права України в умовах євроінтеграційних процесів 23-11-2022
0122U201567 Розробка методики калібрування "Аналізатори твердих та сипучих матеріа... 23-11-2022
0122U201566 ФТІМС-2022/1 23-11-2022
0122U201565 Аналіз потреб та розроблення моделі державної системи довготривалої ме... 22-11-2022
0122U201564 Стратегії розвитку, інновації в управлінні і технологіях у сфері гости... 22-11-2022
0122U201563 Фінанси як детермінанта бізнесової діяльності суб'єктів господарювання... 22-11-2022
0122U201562 Лікування хворих на рак прямої кишки з локалізацією в дистальних відді... 22-11-2022
0122U201561 Оптимізація конструкційних та функціональних властивостей нанокомпозит... 22-11-2022
0122U201560 Стратегічний менеджмент безпекового розвитку інноваційно орієнтованої... 22-11-2022
0122U201559 Визначення причин відмов рухомого складу в експлуатації 22-11-2022
0122U201558 Дослідження конструктивно-режимних параметрів енергоефективного обладн... 22-11-2022
0122U201557 Тактико-стратегічні особливості хірургічного лікування хворих із защем... 22-11-2022
0122U201556 Вивчення антимікробних властивостей дезінфекційного засобу Полідез 22-11-2022
0122U201555 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-11-2022
0122U201554 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-11-2022
0122U201553 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-11-2022
0122U201552 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-11-2022
0122U201551 Морфологічні зміни в тканинах та органах при COVID-19 22-11-2022
0122U201550 Виявлення, характеризація та візуалізація порушень кристалічної структ... 22-11-2022
0122U201549 Особливості цитоархітектоніки нюхових цибулин людини 22-11-2022
0122U201548 Удосконалення технологічних процесів технічного обслуговування, ремонт... 22-11-2022
0122U201547 1975 «Виконання досліджень та складання висновку щодо списання запасі... 22-11-2022
0122U201546 1976 «Виконання досліджень та складання висновку щодо списання запасі... 22-11-2022
0122U201545 1977 «Виконання досліджень та складання висновку щодо списання запасі... 22-11-2022
0122U201544 1992 «Виконання досліджень та складання висновку щодо списання запас... 22-11-2022
0122U201543 Опромінення та випробування матеріалів на низькотемпературне радіаційн... 22-11-2022
0122U201542 Визначення тактики діагностики та персоніфікованої терапії при гострих... 22-11-2022
0122U201541 Гармонізація українського законодавства із законодавством Європейськог... 22-11-2022
0122U201540 Міжнародні і національні механізми побудови Української держави 22-11-2022
0122U201539 Дослідження економічної системи регіону у контексті забезпечення повоє... 22-11-2022
0122U201538 Нормативно-методологічне забезпечення життєвого циклу наукоємної проду... 22-11-2022
0122U201537 Ландшафтно-трансформуючі чинники техногенної небезпеки вздовж міжнарод... 22-11-2022
0122U201536 Удосконалення принципів персоніфікованої діагностики захворювань та ко... 22-11-2022
0122U201535 Технології управління організаціями в умовах інформаційних трансформац... 22-11-2022
0122U201534 Судова влада в Україні: проблеми та шляхи реформування 22-11-2022
0122U201533 Український індекс якості повітря 22-11-2022
0122U201532 (№ 1989) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 22-11-2022
0122U201531 (№ 1987) Розробити технічні рішення та погодити документацію щодо забе... 22-11-2022
0122U201530 (№ 1986) Розробити рекомендації щодо забезпечення безпеки при випуску... 22-11-2022
0122U201529 1999 Розробка рекомендацій при погашенні гірничих виробок на шахті «... 22-11-2022
0122U201528 1994 Проведення періодичних випробувань елементів анкерного кріпленн... 22-11-2022
0122U201527 Дослідження мінералогічного складу портландцементних клінкерів ПрАТ "І... 22-11-2022
0122U201526 Географічні та економічні аспекти реалізації цілей сталого розвитку в... 22-11-2022
0122U201525 Дослідження системи керування автономним рухом мобільного об’єкта на о... 22-11-2022
0122U201524 Методологічні аспекти юридичних наукових досліджень 22-11-2022
0122U201523 Розроблення, удосконалення і впровадження раціональних способів діагно... 22-11-2022
0122U201522 Детермінанти стагнації фінансового ринку України та напрями забезпечен... 22-11-2022
0122U201521 Формування стратегії інноваційного розвитку туристичного підприємства... 22-11-2022
0122U201520 Побудова і дослідження матриць типу Якобі відповідних двовимірній проб... 22-11-2022
0122U201519 Імітаційна модель статистичного обстеження населення на цукровий діабе... 22-11-2022
0122U201518 Сингулярно несиметрично збурені самоспряжені оператори 22-11-2022
0122U201517 Розробка методики калібрування «Аналізатори кондуктометричні» 22-11-2022
0122U201516 Розробка методики калібрування «Титратори автоматичні» 22-11-2022
0122U201515 Розробка методики калібрування «Аналізатори багатокомпонентні для відп... 22-11-2022
0122U201514 Розробка методики калібрування «Аналізатори для контролю довибухонебез... 22-11-2022
0122U201513 Розробка методики калібрування «Стенди гальмівні» 22-11-2022
0122U201512 Розробка методики калібрування «Ареометри скляні» 22-11-2022
0122U201511 Розробка методики калібрування «Аналізатори мутності розчинів» 22-11-2022
0122U201510 Розробка методики калібрування «Димоміри» 22-11-2022
0122U201509 Розробка методики калібрування «Установки рентгенівського випроміненн... 22-11-2022
0122U201508 Розробка методики калібрування «Прилади для визначення світлопропускан... 22-11-2022
0122U201507 Розробка методики калібрування «Засоби вимірювання активності, питомої... 22-11-2022
0122U201506 Розробка методики калібрування «Джерела іонізуючого випромінювання» 22-11-2022
0122U201505 Розробка методики калібрування «Дозиметри, вимірювачі потужності дози... 22-11-2022
0122U201504 Розробка методики калібрування «Дозиметри, радіометри та вимірювачі до... 22-11-2022
0122U201503 Методологія адаптивного управління проєктами кібер-фізичних систем для... 22-11-2022
0122U201502 Удосконалення управління діяльністю ТОВ «ДЕПС ЮА» в умовах воєнного ст... 22-11-2022
0122U201501 Оцінка стану поверхневих водних об’єктів та можливі зміни його показни... 22-11-2022
0122U201500 (1991) Надати ВП "Шахта "Курахівська" послуги та висновок з визначення... 22-11-2022
0122U201499 Забезпечення сталого розвитку урбосистем в умовах змін клімату 22-11-2022
0122U201498 Впровадження інноваційних методів роботи, як одна з умов розвитку та п... 22-11-2022
0122U201497 Дослідження процесів і розробка устаткування, що забезпечують ресурсоз... 22-11-2022
0122U201496 Система моніторингу радіочастотного ресурсу з використанням програмно-... 22-11-2022
0122U201495 Цифровізація комунікаційних процесів при управлінні ТОВ «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ... 22-11-2022
0122U201494 Оцінка ефективності діджиталізації маркетингових послуг в системі упра... 22-11-2022
0122U201493 Ультразвуковий вимірювальний перетворювач витрати зі складною траектор... 22-11-2022
0122U201492 Профілактика та терапія перинатальних ускладнень у вагітних з порушенн... 21-11-2022
0122U201491 Оцінка впливу коморбідності та кардіо-метаболічних порушень на перебіг... 21-11-2022
0122U201490 Ефективність нових методів діагностики розвитку та прогнозування діабе... 21-11-2022
0122U201489 Удосконалення методів визначення та забезпечення міцності і довговічно... 21-11-2022
0122U201488 Застосування мікропроцесорів та 3D-друку в біоінженерії 21-11-2022
0122U201487 Впровадження фітнес-технологій у систему фізичного виховання для студе... 21-11-2022
0122U201486 Геоекономічні детермінанти повоєнного розвитку України в глобальному п... 21-11-2022
0122U201485 Забезпечення функціонування фінансово-кредитної сфери України в умовах... 21-11-2022
0122U201484 Макро-, мікро- та інституціональні процеси в глобальній економіці: гео... 21-11-2022
0122U201483 Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування 21-11-2022
0122U201482 Управління та адміністрування для забезпечення національної системи ст... 21-11-2022
0122U201481 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «Omex Kingfol CuMnZn», рідина» 21-11-2022
0122U201480 Застосування електроанатомічної 3-D навігації та високогоенергетичної... 21-11-2022
0122U201479 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів добрива «Єліт Трейд, р.» 21-11-2022
0122U201478 Розроблення, удосконалення і впровадження раціональних методів лікуван... 21-11-2022
0122U201477 Токсиколого-гігієнічна оцінка мінерального добрива «Келькат, п.» 21-11-2022
0122U201476 Токсиколого-гігієнічна оцінка мінерального добрива марок: NPK 5:15:15+... 21-11-2022
0122U201475 Наукові дослідження рівня вмісту металаксилу-М в зразках картоплі 21-11-2022
0122U201474 Токсиколого-гігієнічна оцінка мінерального добрива Brandt Reaction, по... 21-11-2022
0122U201473 Застосування антикоагулянтів в програмах інтенсивної терапії хворих з... 21-11-2022
0122U201472 Український соціум та ідеологічні наративи у роки Першої світової війн... 21-11-2022
0122U201471 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива BRANDT Manni-Plex, рідина 18-11-2022
0122U201470 Клініко-лабораторне обґрунтування ортопедичного лікування повної втрат... 18-11-2022
0122U201469 Застосування модулів гладкості у теорії наближень 18-11-2022
0122U201468 Економічна спадщина у формуванні господарської системи України 18-11-2022
0122U201467 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Тех... 18-11-2022
0122U201466 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для Кому... 17-11-2022
0122U201465 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для для... 17-11-2022
0122U201464 Розробка концепції ефективного управління побутовими відходами на тери... 17-11-2022
0122U201463 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для для... 17-11-2022
0122U201462 Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для насе... 17-11-2022
0122U201461 Обгрунтування засад політики Міністерства оборони України у сфері пате... 16-11-2022
0122U201460 Порівняльний аналіз ефективності операцій неокуспідізації і транскатет... 16-11-2022
0122U201459 Комплексне лікування доброякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки з вик... 15-11-2022
0122U201458 Організаційно - економічне забезпечення стратегічного розвитку інновац... 15-11-2022
0122U201457 Екологічний моніторинг вод малої річки Калантаївка (Бессарабівка) на т... 15-11-2022
0122U201456 Вплив активних воєнних дій на якість атмосферного повітря агломерації... 15-11-2022
0122U201455 Методологічні аспекти формування стратегії інноваційного розвитку підп... 15-11-2022
0122U201454 Непередбачувані ризики та заходи банку 15-11-2022
0122U201453 Дослідження фізичних процесів в гідравлічних і пневматичних пристроях... 15-11-2022
0122U201452 Можливості та перспективи впровадження механізмів циркулярної економік... 15-11-2022
0122U201451 Оцінка екологічної небезпеки поширення важких металів у відходах вугле... 15-11-2022
0122U201450 Стратегічні підходи розвитку національної системи маркетингового менед... 15-11-2022
0122U201449 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 15-11-2022
0122U201448 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 15-11-2022
0122U201447 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 15-11-2022
0122U201446 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 15-11-2022
0122U201445 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 15-11-2022
0122U201444 Визначити вплив біологічно активних речовин стрептоміцетів на агрономі... 15-11-2022
0122U201443 Визначення наявності збудників бактеріальних хвороб на рослинах рису 15-11-2022
0122U201442 Визначення ефективності біодеградації і токсичності для рослин органіч... 15-11-2022
0122U201441 ДСТУ EN ISO 13851 (EN ISO 13851:2019, IDT; ISO 13851:2019, IDT) Безпеч... 15-11-2022
0122U201440 ДСТУ EN 358 (EN 358:2018, IDT) Індивідуальне спорядження для захисту в... 15-11-2022
0122U201439 Випробування зразків-свідків комплектів 1ЛМ і 3М корпусу реактора енер... 15-11-2022
0122U201438 Банки у забезпеченні розвитку економіки регіон 15-11-2022
0122U201437 Дослідження другого комплекту зразків-свідків матеріалів корпусу реакт... 15-11-2022
0122U201436 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 15-11-2022
0122U201435 Розроблення та промислова апробація технології підвищення ефективності... 15-11-2022
0122U201434 Дослідження та розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення... 15-11-2022
0122U201433 Надання послуг з інструментального обстеження армування вертикального... 15-11-2022
0122U201432 Дослідження та обґрунтування безпечних технологій гірничо-технічної ре... 15-11-2022
0122U201431 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Тех... 15-11-2022
0122U201430 Міжнародні відносини в Європі та Україна: історичний контекст і сучасн... 15-11-2022
0122U201429 Світовий ринок праці в умовах глобальних трансформацій економічного ро... 15-11-2022
0122U201428 Аеро-пружні та аеро-акустичні властивості несучих поверхней ЛА 15-11-2022
0122U201427 Технічне обґрунтування можливості зменшення загальної металоємкості кр... 14-11-2022
0122U201426 Апаратурні дослідження динамічного стану геотехнічних систем "підйомни... 14-11-2022
0122U201425 Теоретичні та прикладні аспекти романо-германського мовознавства в про... 14-11-2022
0122U201424 Аналіз та оптимізація годівлі тварин в різних типах господарств 14-11-2022
0122U201423 Технічні вимоги до пасажирських електровозів подвійного живлення 14-11-2022
0122U201422 Суспільні виміри трансформаційних змін в геополітичному просторі 14-11-2022
0122U201421 Інформативність показників компонентного складу тіла в діагностиці, лі... 14-11-2022
0122U201420 Перетворення низькопотенційної кінетичної енергії в електричну 14-11-2022
0122U201419 Метод підвищення ефективності генерації псевдовипадкових послідовносте... 14-11-2022
0122U201418 Методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів біоло... 14-11-2022
0122U201417 Формування бізнес-моделі суб'єктів підприємництва в умовах цифрової тр... 14-11-2022
0122U201416 Дослідження можливостей впровадження технологій доповненої реальності... 14-11-2022
0122U201415 Дослідження використання спеціального програмного забезпечення в інфор... 14-11-2022
0122U201414 Системи керування прецизійними електроприводами з дробновимірними регу... 14-11-2022
0122U201413 Підвищення якості надання реабілітаційних послуг шляхом системної квал... 14-11-2022
0122U201412 Розроблення нових та перегляд чинних національних стандартів щодо засо... 14-11-2022
0122U201411 Покращення доступу до інформації щодо засобів реабілітації шляхом форм... 14-11-2022
0122U201410 Поліпшення надійності і безпеки засобів реабілітації та комплектувальн... 14-11-2022