Шановні відвідувачі!

Пропонуємо вам для ознайомлення презентацію найчастіших питаннь та відповідей відносно роботи в системі онлайн-реєстрації НДДКР! FAQ

УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0122U000646 Розробка комп’ютерної версії регіональної моделі іоносфери CERIM IION... 27-01-2022
0122U000645 Рекомендацій щодо реалізації процесу концентрування попередньо уварено... 27-01-2022
0122U000644 Професійна підготовка операторів безпілотних авіаційних систем 27-01-2022
0122U000643 Сучасний менеджмент в контексті розвитку підприємств України 27-01-2022
0122U000642 Розроблення фізичних принципів побудови новітніх функціональних нанома... 27-01-2022
0122U000641 Оцінка адаптивності та прогноз урожайності пшениці озимої в південно-с... 27-01-2022
0122U000640 Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницьк... 27-01-2022
0122U000639 Розробка багатофункціональних ресурсоекономних будівельних розчинів і... 27-01-2022
0122U000638 Процеси управління логістичними системами українських підприємств в ум... 26-01-2022
0122U000637 Наукове обґрунтування концепції організаційного,медичного та психологі... 26-01-2022
0122U000636 Відпрацювання технології та виготовлення дослідної партії гумової діаф... 26-01-2022
0122U000635 Судово-медична оцінка впливу субклінічних рівнів алкогольного сп’янінн... 26-01-2022
0122U000634 Порівняльна гігієнічна оцінка та наукове обґрунтування підходів до гіг... 26-01-2022
0122U000633 Порівняльний аналіз часових рядів інфекційної захворюваності та смертн... 26-01-2022
0122U000632 Наукове обґрунтування концепції із впровадження культури безпеки у ві... 26-01-2022
0122U000631 Зносостійкість трибосистем обробітку грунту з урахуванням технологічни... 26-01-2022
0122U000630 Теоретико-методологічні, організаційні, психолого-педагогічні та медик... 26-01-2022
0122U000629 Оцінка роботи громадського транспорту з позиції надійності і вартості... 26-01-2022
0122U000628 Інноваційне маркетингове забезпечення надання послуг в умовах стійкого... 26-01-2022
0122U000627 Методи та програмні засоби для ідентифікації інтервальних моделей скла... 26-01-2022
0122U000626 Архітектоніка та дивергенція державно-правових інститутів в Україні та... 26-01-2022
0122U000625 Соціокультурний вимір комунікації в інформаційному суспільстві 26-01-2022
0122U000624 Екологічна, соціальна та енергетична модернізація розвитку сільських т... 26-01-2022
0122U000623 Екологічний стан довкілля та раціональне природокористування на терито... 26-01-2022
0122U000622 Розробка і вдосконалення технологій продуктів підвищеної харчової цінн... 26-01-2022
0122U000621 Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфі... 26-01-2022
0122U000620 Оптимізація фізичного виховання в умовах освітнього процесу закладів в... 26-01-2022
0122U000619 Створення комп’ютерної програми для розрахунку акустичних полів і раді... 26-01-2022
0122U000618 Створення психологічного інструментарію (метафоричних асоціативних кар... 26-01-2022
0122U000617 Дослідження кристалізації сплавів з використанням температурно-кінетич... 26-01-2022
0122U000616 Комплексні дослідження спорадичного радіовипромінювання Сонця під час... 26-01-2022
0122U000615 Формування культури здорового пособу життя молоді у комплексі загально... 26-01-2022
0122U000614 Мотиваційні чинники і форми участі молоді у формуванні та реалізації... 26-01-2022
0122U000613 Інституціоналізація молодіжної роботи в умовах трансформації українськ... 26-01-2022
0122U000612 Молода сім'я: баланс професійних та сімейних обов'язків 26-01-2022
0122U000611 Можливості оптимального вибору професії та кар’єрного розвитку, стимул... 26-01-2022
0122U000610 Механізми реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації 26-01-2022
0122U000609 Вплив епідемії COVID-19 на соціально-економічний та морально-психологі... 26-01-2022
0122U000608 Національно-патріотичне виховання в умовах децентралізації в Україні 26-01-2022
0122U000607 Сучасні інноваційні підходи в бізнес-освіті 26-01-2022
0122U000606 Прикладна розробка еколого-економічного механізму забезпечення безпеки... 26-01-2022
0122U000605 Фізико-хімічні аспекти формування напівпровідникових халькогенідних на... 26-01-2022
0122U000604 Вивчити прояв норми реакції інтродукованих форм топінамбура при вирощу... 26-01-2022
0122U000603 Економічна ефективність вирощування насіннєвої картоплі на безвірусній... 26-01-2022
0122U000602 Політична участь громадянського суспільства у зарубіжних країнах: евол... 26-01-2022
0122U000601 Дослідження топологічних алгебр та алгебр аналітичних функцій на нескі... 26-01-2022
0122U000600 Розроблення інформаційної технології цифрової медицини оцінювання та р... 26-01-2022
0122U000599 Розроблення методів та алгоритмів системної інформаційної взаємодії ме... 26-01-2022
0122U000598 Розроблення гібридних нейромережевих методів та засобів індуктивного м... 26-01-2022
0122U000597 Розроблення методів та моделей оцінки рівня конкурентоспроможності соц... 26-01-2022
0122U000596 Партисипативна модель розвитку соціального підприємництва: детермінант... 26-01-2022
0122U000595 Багатовимірне моделювання й прогнозування стану та динаміки біотичних... 26-01-2022
0122U000594 Сучасні методи теорії крайових задач та їх застосування до проблем мат... 26-01-2022
0122U000593 Запровадження надання в електронному вигляді адміністративної послуги... 26-01-2022
0122U000592 Дослідження проблемних питань у частині інформаційного забезпечення пр... 26-01-2022
0122U000591 Розроблення методу та методики визначення категорій складності під час... 26-01-2022
0122U000590 Дослідження сучасного стану мікрофільмування у світі, визначення перс... 26-01-2022
0122U000589 Дослідження матеріалів міжнародних стандартів і доступного міжнародног... 26-01-2022
0122U000588 Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2021—202... 26-01-2022
0122U000587 Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань... 26-01-2022
0122U000586 Механізми взаємодії в нанокомпозитних структурах та багатокомпонентних... 26-01-2022
0122U000585 Радіофізичні методи моніторингу стану довкілля та властивостей біологі... 26-01-2022
0122U000584 Дизайн і синтез конденсованих піримідинів та створення на їх основі по... 26-01-2022
0122U000583 Нові плазмонні та фононні явища і технології для приладів нано- та опт... 26-01-2022
0122U000582 Розробка радіаційних методів одержання та прогнозування поведінки мета... 26-01-2022
0122U000581 Вивчити вплив COVID-19 на перебіг рецидивуючих та хронічних бронхолеге... 26-01-2022
0122U000580 Розробити алгоритм використання нових молекулярно-генетичних методів в... 26-01-2022
0122U000579 Розробити алгоритм застосування клапанної бронхоблокації при лікуванні... 26-01-2022
0122U000578 Розробити технологію хірургічного лікування хворих на мультирезистентн... 26-01-2022
0122U000577 Розробити технологію ведення випадку контактної з хворим на туберкульо... 26-01-2022
0122U000576 Вивчити особливості патогенезу емфіземи легень у перехворівших на COVI... 26-01-2022
0122U000575 Розробка адаптивних алгоритмів обробки радіолокаційних сигналів і мето... 26-01-2022
0122U000574 Дослідження випромінювання молекул в позагалактичних, галактичних об’є... 26-01-2022
0122U000573 Політичні та історичні аспекти розвитку єврейських громад України і кр... 26-01-2022
0122U000572 Концепція соборності України: витоки, еволюція, політична актуальність 26-01-2022
0122U000571 Розробка та виготовлення автоматизованої системи позиціонування зразкі... 24-01-2022
0122U000570 Біоіндикаційна оцінка стану паркових екосистем в умовах урбанізації 24-01-2022
0122U000569 Варіантність в українській літературній мові та діалектах 24-01-2022
0122U000568 Методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогіч... 24-01-2022
0122U000567 Виготовлення антен Кu-діапазону 24-01-2022
0122U000566 Розробка моделі та методу математичного забезпечення автоматизованих с... 24-01-2022
0122U000565 Розробка моделі і методу ефективного керування експлуатацією енергоуст... 24-01-2022
0122U000564 Теоретичні, практичні та оздоровчі аспекти вдосконалення навчально-тре... 24-01-2022
0122U000563 Освітні та наукові інновації в галузі біології та проблем збереження з... 24-01-2022
0122U000562 Мохоподібні природних, синатропних та урбанізованих екосистем: бріофло... 24-01-2022
0122U000561 Методологічні основи ефективної експлуатації авіаційної наземної техні... 24-01-2022
0122U000560 Вплив ступеня радикальності видалення на результати лікування гліом го... 24-01-2022
0122U000559 Науково-концептуальні засади створення сучасних літературознавчих енци... 24-01-2022
0122U000558 Синтез та фізико-хімічні дослідження композиційних матеріалів екологіч... 24-01-2022
0122U000557 Виховання ціннісного ставлення до комунікацій у цифровому відкритому с... 24-01-2022
0122U000556 Естетичне виховання учнівської молоді у віртуальному медіа просторі за... 24-01-2022
0122U000555 Розробка і впровадження високоефективних елементів та систем радіотеле... 24-01-2022
0122U000554 Удосконалити антимікобактеріальну терапію із використанням нових моди... 24-01-2022
0122U000553 Удосконалити морфологічну діагностику вогнищевих уражень легень 24-01-2022
0122U000552 Комплексний аналіз робастних профілактичних та адаптивних заходів упра... 24-01-2022
0122U000551 Розробка наукових засад створення високопродуктивних сортів культурн... 24-01-2022
0122U000550 Поліпшення пшениці озимої м’якої методами генетичної інженерії та марк... 24-01-2022
0122U000549 Створення науково-дослідної апаратури та удосконалення методів радіофі... 24-01-2022
0122U000548 Визначення генетики кількісних ознак льону посівного. 24-01-2022
0122U000547 Науково-методичне забезпечення навчання української мови учнів 5-6 кла... 24-01-2022
0122U000546 Звіт щодо оцінки потенціалу розвитку бьордвотчінгу на території Чорноб... 24-01-2022
0122U000545 Вивчити ефективність комбінованої терапії препаратами першої та другої... 24-01-2022
0122U000544 Порівняльне дослідження проліферативної активності BRAFV600E позитивни... 24-01-2022
0122U000543 Удосконалити та адаптувати метод визначення масової частки олеїнової к... 24-01-2022
0122U000542 Розроблення 2 професійних стандартів за компетентнісним підходом за пр... 24-01-2022
0122U000541 Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємниц... 24-01-2022
0122U000540 Соціокультурні трансформації сучасного урбаністичного простору в Украї... 24-01-2022
0122U000539 Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної... 24-01-2022
0122U000538 Дослідження ефективності використання агротехніки в умовах Лісостепу У... 24-01-2022
0122U000537 Вивчення наслідків великих пожеж 2020 року та перспектив післяпожежног... 24-01-2022
0122U000536 Клінічні, генетичні та діагностично-прогностичні особливості використа... 23-01-2022
0122U000535 Методи підвищення якості функціонування космічних систем дистанційного... 23-01-2022
0122U000534 Розробити методи та засоби підвищення ефективності та надійності індук... 23-01-2022
0122U000533 Дослідження пам’яток археології на території Середнього Подністров’я 23-01-2022
0122U000532 Предиктори важкого перебігу негоспітальної пневмонії, викликаною корон... 23-01-2022
0122U000531 Обґрунтування параметрів робочих органів ґрунтообробних машин з викори... 23-01-2022
0122U000530 Комплексна система маркетингу, її імплементація та адаптація до сучасн... 23-01-2022
0122U000529 Агроландшафтне планування землекористування сільських територій Полтав... 23-01-2022
0122U000528 Удосконалення технології м’ясних посічених виробів шляхом використання... 23-01-2022
0122U000527 Cистема освітніх індикаторів для визначення стану впровадження концепт... 23-01-2022
0122U000526 Обґрунтування основних положень теорії проектування наземних роботизов... 23-01-2022
0122U000525 Визначити нормативи навантаження та обґрунтувати алгоритм розрахунку н... 23-01-2022
0122U000524 Оптимізація елементів органічної технології вирощування спельти в умов... 23-01-2022
0122U000523 Керамічні матеріали на основі мінеральної сировини Київського регіону 23-01-2022
0122U000522 Облік і оподаткування в умовах сталого розвитку 23-01-2022
0122U000521 Документно-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарюван... 23-01-2022
0122U000520 Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами... 23-01-2022
0122U000519 Сучасні підходи до навчання іноземних мов та професійної підготовки вч... 23-01-2022
0122U000518 Стратегія розвитку банківського бізнесу 23-01-2022
0122U000517 Технології загально-технічної та працеохоронної підготовки майбутніх ф... 23-01-2022
0122U000516 Проблеми історії суспільних змін і трансформацій в україні від найдавн... 23-01-2022
0122U000515 Порівняльний аналіз показників якості та безпечності масла вершкового... 23-01-2022
0122U000514 Поліпшення екологічних показників та паливної економічності двигунів т... 23-01-2022
0122U000513 Зміна показників якості олив у процесі експлуатації гелікоптерів "Airb... 23-01-2022
0122U000512 Розробка, розгляд та впровадження нових технологій з пилоподавлення по... 23-01-2022
0122U000511 Стратегічні пріоритети та концептуальні засади зміцнення фінансово-еко... 23-01-2022
0122U000510 Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку та еконо... 23-01-2022
0122U000509 Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу у вищій та середній шк... 23-01-2022
0122U000508 642. Пошук, синтез, вивчення фармакокінетичних та фармакодинамічних вл... 23-01-2022
0122U000507 Уточнення параметрів сейсмічної небезпеки майданчика будівництва за ад... 23-01-2022
0122U000506 Оцінювання придатності води питної для довготривалого зберігання при р... 23-01-2022
0122U000505 641. Покращення результатів діагностики, мультимодального лікування та... 23-01-2022
0122U000504 Організаційно-правове забезпечення взаємодії органів системи МВС Украї... 23-01-2022
0122U000503 Дослідження несівних конструкцій вагону електропоїзда серії ЕД №071 01... 23-01-2022
0122U000502 Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту... 23-01-2022
0122U000501 Теоретичні та практичні аспекти здійснення досудового розслідування кр... 23-01-2022
0122U000500 Розвиток сфери гостинності Північного Причорномор'я України 22-01-2022
0122U000499 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 22-01-2022
0122U000498 Депонування штаму мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депон... 22-01-2022
0122U000497 Методологічні засади управління закладом вищої освіти на засадах іннов... 22-01-2022
0122U000496 Методологічні засади розвитку систем кластерного партнерства в націона... 22-01-2022
0122U000495 Відновлення здоров'я органів ротової порожнини у пацієнтів з основними... 22-01-2022
0122U000494 Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування хірургічних сто... 22-01-2022
0122U000493 Клініка, профілактика та лікувальна тактика захворювань порожнини рота... 22-01-2022
0122U000492 Розробка діагностичних маркерів та обгрунтування лікувальної, реабіліт... 22-01-2022
0122U000491 Морфологічні особливості органів щурів за умов експериментального екзо... 22-01-2022
0122U000490 Розробити систему відновного лікування пацієнтів з остеоартрозом та к... 22-01-2022
0122U000489 Розробка персоніфікованих підходів до стентування верхніх сечовивідних... 22-01-2022
0122U000488 Інтегровані науково-практичні підходи до вдосконалення функціонування... 22-01-2022
0122U000487 Дослідити патоморфоз судинних та аутоімунних захворювань на фоні корон... 22-01-2022
0122U000486 Характеристика стану здоров’я дітей, що перенесли КОВІД-19, та обґрунт... 22-01-2022
0122U000485 Оптимізація складу вугільної шихти підприємства ПРАТ "Запоріжкокс" в у... 22-01-2022
0122U000484 Розробка рекомендацій із впровадження технології попереднього подрібне... 22-01-2022
0122U000483 Вивчення змін вологості вугільних концентратів у процесі зберігання, т... 22-01-2022
0122U000482 Проведення міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань контрольни... 22-01-2022
0122U000481 Виконання щоквартальних досліджень за визначенням величини тиску розпи... 22-01-2022
0122U000480 Дослідження можливості зниження засміченості доменного коксу з метою п... 22-01-2022
0122U000479 Оцінка технологічної ефективності проведених ремонтів коксових батарей... 22-01-2022
0122U000478 Міжлабораторне порівняння результатів визначення показників реакційної... 22-01-2022
0122U000477 Розрахунок нормативної виробничої потужності хімічного крила ПРАТ "Зап... 22-01-2022
0122U000476 Розробка стандартного зразка коксу доменного для визначення показників... 22-01-2022
0122U000475 Розробка технологічних рекомендацій щодо поліпшення якості продукції ц... 22-01-2022
0122U000474 Дослідження характеристик смол близької густини від різних виробників,... 22-01-2022
0122U000473 Аналітичне і метрологічне забезпечення контролю повітря робочої зони т... 22-01-2022
0122U000472 Обґрунтування складу суміші вбирних масел для поповнення бензольного в... 22-01-2022
0122U000471 Моделювання потоків продуктів синтезу із плазми токамака-реактора 22-01-2022
0122U000470 Екологічні чинники формування і збереження біотичного різноманіття та... 21-01-2022
0122U000469 Взаємодія та суперництво центрів сили та інтеграційних об’єднань (2000... 21-01-2022
0122U000468 Формування природничо-наукової компетентності учнів гімназії в освітнь... 21-01-2022
0122U000467 Теоретичні і методичні засади проєктування освітньо-розвивального сере... 21-01-2022
0122U000466 Розробка та удосконалення заходів підвищення ефективності малоінвазивн... 21-01-2022
0122U000465 Оптимізація трансанальної ендоскопічної мікрохірургії при доброякісних... 21-01-2022
0122U000464 Клініко-організаційні аспекти системи медичного сортування та маршрути... 21-01-2022
0122U000463 Відтворення та розвиток населення. Соціально-демографічна структура та... 21-01-2022
0122U000462 Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання.... 21-01-2022
0122U000461 Загальна теорія бухгалтерського обліку 21-01-2022
0122U000460 Теоретико-методологічні основи статистичного дослідження економічних і... 21-01-2022
0122U000459 Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-е... 21-01-2022
0122U000458 Управління економічним потенціалом підприємств 21-01-2022
0122U000457 Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств 21-01-2022
0122U000456 Виробничо-господарська діяльність підприємства 21-01-2022
0122U000455 Маркетингова та логістична діяльність підприємства 21-01-2022
0122U000454 Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент... 21-01-2022
0122U000453 Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства 21-01-2022
0122U000452 Функції та технологія управління підприємством (менеджмент) 21-01-2022
0122U000451 Принципи та методи управління підприємством (менеджменту) 21-01-2022
0122U000450 Інформації та комунікації в управлінні підприємством 21-01-2022
0122U000449 Діагностика в системі стратегічного управління діяльністю підприємств... 21-01-2022
0122U000448 Дослідження фізичних властивостей гетероструктур на основі ван-дер-ваа... 21-01-2022
0122U000447 Філософсько-педагогічна думка України (друга половина ХІХ-ХХІ ст.): ас... 21-01-2022