Шановні відвідувачі!

Пропонуємо вам для ознайомлення презентацію найчастіших питаннь та відповідей відносно роботи в системі онлайн-реєстрації НДДКР! FAQ

УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0122U002620 Проблеми регулювання електронних комунікацій (технологій та мереж 5 по... 20-05-2022
0122U002619 Розробка мобільного android-додатка для проведення оцінки обстановки п... 20-05-2022
0122U002618 Громадська безпека: стан, фактори впливу та заходи забезпечення 20-05-2022
0122U002617 Клініко - експериментальне обґрунтування діагностики і ортопедичного л... 20-05-2022
0122U002616 Первісна історія України за новітніми даними археології та антропологі... 20-05-2022
0122U002615 Нормативно-правове регулювання соціального забезпечення осіб, постражд... 20-05-2022
0122U002614 Біорізноманіття та структурна організація природних та трансфрмованих... 19-05-2022
0122U002613 Дослідження та оцінка на завершальних етапах селекції ліній плівчастог... 19-05-2022
0122U002612 Дослідження адаптивних властивостей селекційних ліній та за визначеним... 19-05-2022
0122U002611 Створення та дослідження синтетичних популяцій та самозапильних ліній... 19-05-2022
0122U002610 Селекційно-генетична оцінка зразків зимуючого вівса за адаптивністю та... 19-05-2022
0122U002609 Створення сорту конюшини лучної інтенсивного типу з високими адаптивни... 19-05-2022
0122U002608 Дослідження прояву господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу люцер... 19-05-2022
0122U002607 Удосконалення організаційно-методичних підходів щодо функціонування ри... 19-05-2022
0122U002606 Багатоцільовий транспортний космічний модуль 19-05-2022
0122U002605 (1929) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 19-05-2022
0122U002604 Професійна підготовка спеціального педагога: український і зарубіжний... 19-05-2022
0122U002603 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної... 19-05-2022
0122U002602 Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленос... 19-05-2022
0122U002601 Дослідження методів підвищення ефективності автоматизованого керування... 19-05-2022
0122U002598 Розробка методичних рекомендацій щодо очистки води з метою забезпеченн... 19-05-2022
0122U002597 Дослідження кореляційних та інтерференційних ефектів при взаємодії зар... 19-05-2022
0122U002596 Удосконалення технології автоматизованого проектування схем розкрою ру... 19-05-2022
0122U002595 Математичне та програмне забезпечення для автоматизованого проектуванн... 19-05-2022
0122U002594 Алгоритмічні та програмні компоненти при застосуванні методів надлишко... 19-05-2022
0122U002593 Збереження штамів молочнокислих бактерій та виготовлення на їхній осно... 19-05-2022
0122U002590 Тягар пам’яті про Голокост в Україні: перехресні дослідження із Франці... 19-05-2022
0122U002589 Статистична фізика та за її межами: від витоків до європейської та гло... 19-05-2022
0122U002588 Удосконалення енергоменеджменту гібридних фотоелектричних систем локал... 19-05-2022
0122U002587 Механізми розвитку функціональних типів територій в умовах реалізації... 19-05-2022
0122U002586 Дослідження впливу проліну і гамма-аміномасляної кислоти на стійкість... 19-05-2022
0122U002585 Обгрунтування ресурсоощадних і технологічно ефективних способів посолу... 19-05-2022
0122U002584 Розроблення нових засобів медичного призначення на основі біологічно а... 19-05-2022
0122U002583 Нові чутливі матеріали на основі структурованих полісахаридів 19-05-2022
0122U002582 Літопис природи Карпатського біосферного заповідника 19-05-2022
0122U002581 Детектування та діагностика міжзоряних плазмових утворень, що поглинаю... 19-05-2022
0122U002580 Матеріалознавство – розробка нової магістерської програми 16-05-2022
0122U002579 Алгоритмічні та програмні компоненти у дослідженнях утворення мікрофіб... 16-05-2022
0122U002578 Математичне моделювання електроспоживання у будівлях закладів вищої ос... 16-05-2022
0122U002577 Розроблення карт загроз та ризиків затоплення окремих територій районі... 16-05-2022
0122U002576 Моніторинг стану геокосмосу та збурень космічної погоди з використання... 16-05-2022
0122U002575 Цифрове середовище забезпечення батьків дітей раннього та дошкільного... 16-05-2022
0122U002574 Сучасні політичні ідеї та ідеології в Україні та світі 16-05-2022
0122U002573 Підготовка наукових обґрунтувань на об'єкти природно-заповідного фонду... 16-05-2022
0122U002572 Розробка аналітичних і чисельних методів для розв'язування гідродина... 16-05-2022
0122U002571 Комп’ютерний програмний комплекс для визначення напруженості технологі... 16-05-2022
0122U002570 Удосконалення підходів до діагностики та лікування хворих на найбільш... 16-05-2022
0122U002569 Оптимізація прогнозування найбільш поширених гострих інфекційних захво... 16-05-2022
0122U002568 Тактика застосування безпілотних літальних апаратів під час попередньо... 16-05-2022
0122U002567 1933 Визначення гранулометричного складу та гідрофобності інертного пи... 16-05-2022
0122U002566 1906 Проведення періодичних стендових лабораторних випробувань кріпл... 16-05-2022
0122U002565 Розробка, дослідна експлуатація та впровадження у виробництво біомедич... 16-05-2022
0122U002564 Модифікація та дослідження оптоелектронних властивостей тонких плівок... 16-05-2022
0122U002563 Зоряні кластери та їх взаємодія з Галактичною надмасивною чорною дірою... 16-05-2022
0122U002562 Розробка комплексу дистанційного зондування навколоземного простору з... 16-05-2022
0122U002561 Новітні підходи для вирішення хіміко-аналітичних задач дослідження скл... 16-05-2022
0122U002560 Наукові дослідження препарату BAS 751 00 F 13-05-2022
0122U002559 Наукові дослідження препарату BAS 762 02 F 13-05-2022
0122U002558 Наукові дослідження препарату Вівандо (BAS 560 02 F), КС 13-05-2022
0122U002557 Наукові дослідження препарату BAS 657 00 F 13-05-2022
0122U002556 Наукові дослідження препарату Деларо Форте 280 EC 13-05-2022
0122U002555 Створення ґрадієнтних приповерхневих структур у металовмісних матеріал... 13-05-2022
0122U002554 Просторово-часова динаміка гідроморфних ландшафтів при змінах клімату... 13-05-2022
0122U002553 Підвищення ефективності очисників повітря від деревного пилу 13-05-2022
0122U002552 Лінгвокультурологічні і когнітивно-дискурсивні дослідження у перекладі... 13-05-2022
0122U002551 Досліждення гострого та хронічного болю 13-05-2022
0122U002550 Математична модель функціонування трибосистем в умовах граничного маще... 13-05-2022
0122U002549 Наукове обґрунтування та розробка діагностичних, лікувальних і профіла... 13-05-2022
0122U002548 Життєвий потенціал особистості в умовах трансформації українського сус... 13-05-2022
0122U002547 Світова торгівля як інструмент модернізації людської цивілізації: істо... 13-05-2022
0122U002546 Розробка ефективних, мало корозійних і екологічно прийнятних методів х... 13-05-2022
0122U002545 Розробка методу виявлення снарядів та мін безпілотними літальними апар... 13-05-2022
0122U002544 Геополітична суб’єктність України в умовах глобальних викликів 13-05-2022
0122U002543 Розроблення ефективних технологій та обладнання для виробництва, підго... 13-05-2022
0122U002542 Створення інструментів з полікристалічних надтвердих матеріалів на осн... 13-05-2022
0122U002541 Інтегрування різномасштабних геологічних даних для вирішення фундамент... 13-05-2022
0122U002540 Геологічні дослідження для пом'якшення та адаптації до зміни клімату в... 13-05-2022
0122U002539 Фіскальна політика поствоєнного економічного розвитку 13-05-2022
0122U002538 Конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатського регі... 13-05-2022
0122U002537 Інструментальне та інформаційне приєднання радіотелескопів УТР-2, УРАН... 13-05-2022
0122U002536 Природні і штучно стимульовані ВЧ ефекти у плазмових оболонках Юпітера... 13-05-2022
0122U002535 "Скотч-МШ" Розробка та виготовлення дактилоскопічного скотчу з метричн... 13-05-2022
0122U002534 "Стрілка" Розробка та виготовлення набору "стрілок-вказівників" 13-05-2022
0122U002533 Індивідуальний підхід до реабілітації пацієнтів з патологіє зубо-щелеп... 11-05-2022
0122U002532 Психологія особистості фахівця в умовах військового часу та поствоєнно... 11-05-2022
0122U002531 Наукові дослідження засобу захисту рослин BAS 753 04 F 11-05-2022
0122U002530 Наукові дослідження пестициду BAS 753 04 F 11-05-2022
0122U002529 Інтродукційні засади культивування декоративних рослин у західному рег... 11-05-2022
0122U002528 Вікові аспекти етапного надання допомоги ортопедо-травматологічним хво... 11-05-2022
0122U002527 Прогнозування дохідності банківської діяльності 11-05-2022
0122U002526 Визначення потрібної кількості вагонів власного та парку сторонніх опе... 11-05-2022
0122U002525 Розрахунок потрібної кількості колій зернових терміналів у морських по... 11-05-2022
0122U002524 Економічна безпека виробничих підприємств у контексті сталого розвитку 11-05-2022
0122U002523 Розвиток системи ризик-менеджменту в умовах кризи 11-05-2022
0122U002522 Методологія обліку і аудиту товарів та їх реалізації 11-05-2022
0122U002521 Вплив метформіну на розвиток потомства чоловічої статі за індукованого... 11-05-2022
0122U002520 Етногенез українського народу у світлі сучасних наукових даних та мето... 11-05-2022
0122U002519 Фінансово-економічне стимулювання розвитку смарт-промисловості 11-05-2022
0122U002518 Унікальні технології етнографічного текстилю: досвід збереження в Захі... 11-05-2022
0122U002517 Комплексна система функціонально-орієнтованого проектування механічног... 11-05-2022
0122U002516 Динамічні та статистичні властивості надщільної речовини, що формуєтьс... 11-05-2022
0122U002515 Інший та Чужість в глобальному світі: виклики та перспективи міжкульту... 11-05-2022
0122U002514 Прагматичний поворот у філософії: еволюція ідей і методологічних принц... 11-05-2022
0122U002513 "Тепло-2" Дослідження можливості створення автономної системи стабіліз... 11-05-2022
0122U002512 Формування превентивної антикризової економічної політики України у по... 11-05-2022
0122U002511 "Смарт" Дослідження можливостей застосування технологій штучного інтел... 11-05-2022
0122U002510 Розроблення та впровадження програмних технологій підтримки прийняття... 11-05-2022
0122U002509 Літопис природи. Том 10, 2021 рік 11-05-2022
0122U002508 Наукові дослідження препарату BAS 536 04 F, ТН 09-05-2022
0122U002507 Наукові дослідження препарату BAS 758 00 F 09-05-2022
0122U002506 Наукові дослідження препарату Акріс, СЕ (BAS 657 01 H) 09-05-2022
0122U002505 Наукові дослідження препаратів BAS 765 00 F і BAS 750 06 F 09-05-2022
0122U002504 Наукові дослідження препарату BAS 750 11 F (REVYONA) 09-05-2022
0122U002503 Наукові дослідження препарату BAS 643 01 F та токсиколого-гігієнічна о... 09-05-2022
0122U002502 Наукові дослідження препарату BAS 753 04 F 09-05-2022
0122U002501 Науково-практичне обґрунтування раціонального ведення бджільництва в к... 09-05-2022
0122U002500 Дослідження флори й фауни та аналіз наявності видів "Червоної Книги Ук... 09-05-2022
0122U002499 Комплексне лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та порушенн... 09-05-2022
0122U002498 Професійне становлення особистості в сучасному інформаційному суспільс... 09-05-2022
0122U002497 Моделювання інвестиційних детермінант розвитку територій: інституцій... 09-05-2022
0122U002496 1876 Надання науково-технічної допомоги та участь у роботі постійно-... 09-05-2022
0122U002495 Актуальні проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та грома... 09-05-2022
0122U002494 Розробка технологій на основі нанотехнологій та біоінженерії з метою о... 09-05-2022
0122U002493 Проведення спостереження за популяцією і угрупуванням тварин та різном... 09-05-2022
0122U002492 Концептуальні засади сталого розвитку економіки в умовах її цифровізац... 09-05-2022
0122U002491 Охорона і захист майнових та особистих немайнових прав в сучасних умов... 09-05-2022
0122U002490 Народна культура Поділля у контексті національного відродження України 09-05-2022
0122U002489 Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації 09-05-2022
0122U002488 Наукові основи відкритої розробки залізорудних родовищ 09-05-2022
0122U002487 Соціо-гуманітарний ландшафт України в контексті євроінтеграційних проц... 09-05-2022
0122U002486 Особливості психологічного здоров’я особистості в умовах невизначеност... 09-05-2022
0122U002485 Проблеми публічного та приватного права 09-05-2022
0122U002484 Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності п... 09-05-2022
0122U002483 Новітні технології професійно-прикладної фізичної підготовки 09-05-2022
0122U002482 Тактико-спеціальні засади забезпечення безпеки в Державній кримінально... 09-05-2022
0122U002481 Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавч... 09-05-2022
0122U002480 Проблеми запровадження та застосування кримінально-правових засобів ре... 09-05-2022
0122U002479 Основи професійної діяльності персоналу Державної кримінально-виконавч... 09-05-2022
0122U002478 Правові та психолого-педагогічні аспекти безпечної діяльності персонал... 09-05-2022
0122U002477 Проведення випробування біоцидних властивостей одного зразку порошково... 09-05-2022
0122U002476 Мікровезикули (екзосоми) культур соматичних клітин людини 09-05-2022
0122U002475 Визначення біологічних властивостей штамів дріжджів 09-05-2022
0122U002474 (№ 1892) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 09-05-2022
0122U002473 (№ 1893) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені док... 09-05-2022
0122U002472 (№ 1894) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити робот... 09-05-2022
0122U002471 (№ 1895) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та роз... 09-05-2022
0122U002470 (№ 1896) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунк... 09-05-2022
0122U002469 (№ 1907) Проведення досліджень джерел метановиділення та виконання про... 09-05-2022
0122U002468 (№ 1913) Експертиза матеріалів та підготовка висновку про доцільність... 09-05-2022
0122U002467 (№ 1890) Провести дослідження та надати науково-технічну допомогу по р... 09-05-2022
0122U002466 Моделювання динамічної поведінки елементів конструкцій з матеріалів із... 09-05-2022
0122U002465 Розробка моделей і методів підтримки прийняття рішень для критичних ін... 09-05-2022
0122U002464 Розробка фізико-хімічних засад активованого плазмою синтезу в плазмово... 09-05-2022
0122U002463 Крайові задачі та імпульсні збурення нелінійних еволюційних рівнянь у... 09-05-2022
0122U002462 Динамічні режими роботи антиферомагнітних і гібридних спінтронних нано... 09-05-2022
0122U002461 Цитокініни лікарських базидієвих грибів: онкостатична та імуномодулююч... 09-05-2022
0122U002460 Наземний супровід системою низькочастотних радіотелескопів УТР-2 - УРА... 09-05-2022
0122U002459 Створення низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем для до... 09-05-2022
0122U002458 "Бокс-Н" Розробка та виготовлення картонних ємностей для захисту кримі... 09-05-2022
0122U002457 Розробка наноструктурованих оптичних сенсорних систем для виявлення K.... 09-05-2022
0122U002456 Гідрування інтерметалідів: зберігання водню та керування електронними... 09-05-2022
0122U002455 IHM-2022/2 Розробка композиційних зносостійких покриттів на поверхні в... 09-05-2022
0122U002454 Гібридні надпровідникові пристрої для нейроморфних застосувань 09-05-2022
0122U002453 Комбіноване застосування дендритних клітин та фотоконтрольованих анало... 09-05-2022
0122U002452 Розробити радіонуклідні та цитологічні детермінанти оцінки ефективност... 09-05-2022
0122U002451 Індивідуалізація комбінованого лікування місцево поширеного раку ротов... 09-05-2022
0122U002450 Прогнозування розвитку онкоепідеміологічного процесу в Україні та вивч... 09-05-2022
0122U002449 Розробити методику закриття ранових дефектів після видалення новоутвор... 09-05-2022
0122U002448 Підвищення ефективності лікування нейробластоми, саркоми Юїнга та пухл... 09-05-2022
0122U002446 Модернізація метеорологічних програмно-технічних комплексів АМАС Авіа-... 09-05-2022
0122U002445 Розроблення та адаптація технічних та програмних засобів для отримання... 09-05-2022
0122U002444 Динаміка перехідних вод у системах Дністровського та Дніпровсько-Бузьк... 09-05-2022
0122U002443 Оцінка ризиків негативних змін навколишнього середовища за даними дист... 09-05-2022
0122U002442 Нові застосування машинного навчання в прогнозуванні незвичних властив... 09-05-2022
0122U002441 Логічні, онтологічні та аксіологічні виміри сучасного наукового знання 09-05-2022
0122U002440 Цінності в соціальних інтеґраціях сучасного суспільства: соціальні тео... 09-05-2022
0122U002439 Ранньодержавні центри Подесення: Виповзів та Шестовиця 09-05-2022
0122U002438 Підвищення інформаційної прозорості використання коштів цільових субве... 09-05-2022
0122U002437 Розроблення теоретичних і прикладних засад інтелектуалізації конструю... 09-05-2022
0122U002436 Розробка моделей, методів і технологічних процедур застосування інстру... 09-05-2022
0122U002435 Прогнозування, діагностика та профілактика порушень репродуктивної фун... 09-05-2022
0122U002433 Сучасні теоретико-правові проблеми реформування кримінального законода... 09-05-2022
0122U002432 Психологічні аспекти функціонування сучасної сім’ї: адаптація та струк... 09-05-2022
0122U002431 Надання висновку про безпечну експлуатацію будівель, споруд та природн... 03-05-2022
0122U002430 Цитокін-індуковані кілерні Т-клітини та лектини бактеріального походже... 03-05-2022
0122U002429 Розробка новітніх наноструктурних матеріалів на основі максенів та фор... 02-05-2022
0122U002428 Імунологічне та біохімічне порівняння резистентності інвазивних і прир... 02-05-2022
0122U002427 Дослідження радіаційної стійкості матеріалів реакторів ВВЕР в умовах п... 02-05-2022
0122U002426 Розроблення системи довгострокового прогнозування строків руйнування л... 02-05-2022
0122U002425 Ідентифікація родини генів тубулінів Brassica rapa та характеристика ї... 02-05-2022
0122U002424 Особливості структури гіпокампа та когнітивної функції у мишей за умов... 02-05-2022
0122U002423 Функціональні структури перовскітних сонячних елементів на основі апат... 02-05-2022
0122U002422 Екологізація аграрного виробництва: історія та стан розроблення і перс... 02-05-2022
0122U002421 Розробка методики судово-біологічного дослідження луски прісноводних і... 29-04-2022
0122U002420 Удосконалення загальної методики судово-почеркознавчої експертизи 29-04-2022
0122U002419 Наукові дослідження препаратів Юні Пром 500, КС, Юні Грас 150, КЕ і Юн... 29-04-2022
0122U002418 Економічна свобода та права людини на ринку праці в умовах повоєнного... 29-04-2022
0122U002417 Розробка методики з дослідження технічного стану трубопровідного транс... 29-04-2022
0122U002416 Розробка і обґрунтування програм профілактики та лікування пацієнтів і... 29-04-2022
0122U002415 Реконструкція головного колектора м. Львова (р. Полтва) на ділянці від... 29-04-2022