УВАГА!
Міністерством освіти і науки України наказом від 08.12.2023 р. № 1495 затверджено примірну форму проміжного звіту за результатами виконання етапу наукових (науково-технічних) робіт, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, дослідно-технологічних, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов’язаних з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання при проведенні фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за бюджетними програмами Міністерства освіти і науки України.
Пояснення УкрІНТЕІ стосовно подання звітніх документів до Облікових карток
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0124U003605 Проведення досліджень щодо оптимізації умов виділення культури Lactoba... 24-07-2024
0124U003604 Раціональна молекулярна діагностика загрози внутрішньосудинного тромбо... 24-07-2024
0124U003603 Встановити вплив різних біотипів сортів, норм висіву насіння та систем... 24-07-2024
0124U003602 Оновлення концепції глибокого свердловинного захоронення для українськ... 24-07-2024
0124U003601 Моделі, методи та засоби модельно-орієнтованої інтелектуальної інформа... 24-07-2024
0124U003600 Розробка програмної системи центральної станції моніторингової мережі... 23-07-2024
0124U003599 Обгрунтування можливості корекції параметрів якісного складу мінеральн... 23-07-2024
0124U003598 Послуги з технічного обстеження шляхопроводів (код ДК 021:2015 7163000... 23-07-2024
0124U003597 Обґрунтування вимог до методології встановлення розрахункових модулів... 23-07-2024
0124U003596 Компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця 23-07-2024
0124U003595 Сучасні моделі і практики соціальної роботи та соціального забезпеченн... 23-07-2024
0124U003594 Послуги з технічного обстеження шляхопроводів (код ДК 021:2015 7163000... 23-07-2024
0124U003593 Розроблення кошторисної документації та відомості обсягів робіт на пос... 23-07-2024
0124U003592 Поєднання вторинного біоінформатичного аналізу і просторової транскрип... 23-07-2024
0124U003591 Розробка ефективних детектуючих систем для задач радіоекології, щодо н... 23-07-2024
0124U003590 Вплив відновлення інфраструктури деокупованих територій на місцевий ек... 23-07-2024
0124U003589 Підвищення спроможності місцевих громад протидії кризовим ситуаціям 23-07-2024
0124U003588 Послуги з технічного обстеження шляхопроводів (код ДК 021:2015 7163000... 23-07-2024
0124U003587 Науково-технічний супровід проектування та будівництва по об'єкту буді... 22-07-2024
0124U003586 Ключові імперативи сучасного менеджменту підприємств, установ та орган... 22-07-2024
0124U003585 Проведення перевірки проекту ДБН В.2.3-26:202Х "Мости і труби. Проекту... 22-07-2024
0124U003584 Машинобудівний комплекс України: стан і перспективи 22-07-2024
0124U003583 Зміст і технології забезпечення наступності дошкільної та початкової о... 22-07-2024
0124U003582 Підвищення якості обробки плоских поверхонь з сірого чавуну СЧ-21 22-07-2024
0124U003581 Токсиколого-гігієнічна оцінка препаратів Бромадіалон, 0,5%, розчин, Бр... 22-07-2024
0124U003580 Токсиколого-гігієнічна оцінка органо-мінеральних добрив CRUCERO (КРУЗЕ... 22-07-2024
0124U003579 Науково-дослідні роботи з вивчення препаратів замовника 22-07-2024
0124U003578 Наукові дослідження препарату SLPL/ALP 15, TБ 22-07-2024
0124U003577 (2220) Надати послуги та висновки з визначення схильності до самозайма... 22-07-2024
0124U003576 ДК 021:2015 - 73210000-7 Консультаційні послуги у сфері наукових дослі... 22-07-2024
0124U003575 ДК 021:2015 - "73210000-7 Консультаційні послуги у сфері наукових досл... 22-07-2024
0124U003574 З оцінки безпечності дезінфекційного засобу «Віндез Час-С» 22-07-2024
0124U003573 Розвиток м’яких навичок офіцерів у синтетичному навчальному середовищі 22-07-2024
0124U003572 Інформаційна технологія визначення тональності та класифікації текстов... 22-07-2024
0124U003571 Сучасний програмно-апаратний комплекс для тренування операторів безпіл... 22-07-2024
0124U003570 Моніторинг стану екосистем Канівського природного заповідника за прогр... 22-07-2024
0124U003569 Національна безпека, публічне адміністрування та менеджмент ревіталіза... 18-07-2024
0124U003568 Корекція порушень емоційних станів внутрішньо-переміщених осіб засобам... 17-07-2024
0124U003567 Розробка макету системи технічного зору 17-07-2024
0124U003566 Держава, церква і суспільство модерної Європи (XVI - XIX ст.): історія... 17-07-2024
0124U003565 Інтеграція менеджменту в розвиток архітектурних концепцій проєктування... 17-07-2024
0124U003564 Виготовлення та поставка блоків радіолокаторів 17-07-2024
0124U003563 Актуальні проблеми всесвітньої історії та міжнародних відносин в регіо... 17-07-2024
0124U003562 дб 2304 "За власними технологіями виробника довести технічні та метрол... 17-07-2024
0124U003561 Обстеження лісових насаджень природно-заповідного фонду Філії «Соснівс... 17-07-2024
0124U003560 Розробка пропозицій щодо виробництва бетонних блоків із дрібнозернисти... 17-07-2024
0124U003559 Укріплення відкосів розкривних уступів фізико-хімічними методами при в... 17-07-2024
0124U003558 Наукова експертиза солі для ванни на основі сульфату магнію «СІЛЬ ЕПСО... 17-07-2024
0124U003557 Удосконалення способу виробництва цукрових кондитерських виробів з вик... 17-07-2024
0124U003556 Діяльність органів Національної поліції України у сфері протидії незак... 17-07-2024
0124U003555 Конвертаційні технології для квантової сенсорики та безпеки комунікаці... 17-07-2024
0124U003554 Війна Росії проти України: від гібридних форм до геноцидних практик 17-07-2024
0124U003553 Формування професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури... 15-07-2024
0124U003552 Теоретичні та прикладні засади роботи з науково-технічною документаціє... 15-07-2024
0124U003551 Сучасна архівна термінологія: український та міжнародний досвід. 15-07-2024
0124U003550 Підвищення рівня екологічної безпеки міського середовища. 15-07-2024
0124U003549 Новітні теорії економіки та їх інструментарій в умовах актуальних викл... 15-07-2024
0124U003548 Особливості остеометричних показників у представників української наці... 15-07-2024
0124U003547 Клініко-експериментальне обгрунтування сучасних методів діагностики, п... 15-07-2024
0124U003546 2294 Аналіз та погодження «Проекту механізованого перевезення людей... 15-07-2024
0124U003545 2293 Аналіз та погодження «Проекту механізованого перевезення людей... 15-07-2024
0124U003544 Формування механізмів управління трудовими ресурсами публічної сфери р... 15-07-2024
0124U003543 Удосконалення методики щодо визначення якості, вартості та обсягу буді... 15-07-2024
0124U003542 2292 Аналіз та погодження «Проекту механізованого перевезення людей... 15-07-2024
0124U003541 Розроблення кошторисної документації та відомостей обсягів робіт на по... 15-07-2024
0124U003540 Обстеження та надання рекомендацій з відновлення автомобільної дороги... 15-07-2024
0124U003539 Робочий проєкт землеустрою щодо рекультивації порушених земельних діля... 15-07-2024
0124U003538 Дослідження характеристик бетонних виробів на об’єкті будівництва діля... 15-07-2024
0124U003537 Послуги з адміністрування, обслуговування та наукового супроводу прогр... 15-07-2024
0124U003536 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування д... 15-07-2024
0124U003535 ДК 021:2015 - 73120000-9 "Послуги у сфері експериментальних розробок":... 15-07-2024
0124U003534 Спеціальне обстеження пошкоджених будівельних конструкцій шляхопровода... 15-07-2024
0124U003533 ДК 021:2015 - 71330000-0 "Інженерні послуги різні": Проведення позапла... 15-07-2024
0124U003532 ДК 021:2015 - 73210000-7 "Консультаційні послуги у сфері наукових досл... 15-07-2024
0124U003531 Код ДК 021:2015 -73210000-7 Консультаційні послуги у сфері наукових до... 15-07-2024
0124U003530 ДК 021:2015 - 71330000-0 "Інженерні послуги різні": Проведення позапла... 15-07-2024
0124U003529 Проведення позапланової перевірки безпеки місць (ділянок) концентрації... 15-07-2024
0124U003528 Актуалізація, супроводження та наповнення галузевої Бази даних обліку... 15-07-2024
0124U003527 73120000-9. Послуги у сфері експериментальних розробок (Проведення поз... 15-07-2024
0124U003526 Наповнення галузевої Бази даних обліку та аналізу дорожньо-транспортни... 15-07-2024
0124U003525 ДК 021:2015 - 71330000-0 "Інженерні послуги різні": Проведення позапла... 15-07-2024
0124U003524 Науково-методологічні засади удосконалення описів справ постійного збе... 15-07-2024
0124U003523 Автономні багатофункціональні сонячні установки тепло– та електропоста... 15-07-2024
0124U003522 Тривимірні метаматеріали для збору енергії та сенсорів електромагнітно... 15-07-2024
0124U003521 Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами та... 11-07-2024
0124U003520 Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами для... 11-07-2024
0124U003519 Підвищення ефективності сонячної енергогенерації за допомогою механізм... 11-07-2024
0124U003518 Розробка, дослідження та комп'ютерне моделювання інформаційно-керуючих... 11-07-2024
0124U003517 Оцінка концентрації гормонів у молочних продуктах, як фактора, що стим... 11-07-2024
0124U003516 Моделювання взаємодії електромагнітних полів з плазмою в установках ке... 11-07-2024
0124U003515 Німецько-український центр передових досліджень PLASMA-SPIN-ENERGY «Но... 11-07-2024
0124U003514 Мультичастинкові механоактивовані наноарсенікали як прогресивні біомар... 11-07-2024
0124U003513 Подвійна дія на специфічні вразливості злоякісних клітин новими похідн... 11-07-2024
0124U003512 Застосування кватерніонів у лапласіанівських графових моделях Ґауса та... 11-07-2024
0124U003511 Проблеми динаміки та конструювання ущільнювальних вузлів відцентрових... 11-07-2024
0124U003510 Вплив мильнянки лікарської (Saponaria officinalis) на активність мікро... 11-07-2024
0124U003509 Збитки земельним і лісовим ресурсам України внаслідок військової агрес... 05-07-2024
0124U003508 Дослідження проблем забезпечення збереженості цифрових аудіовізуальних... 05-07-2024
0124U003507 Виклики та перспективи інноваційного розвитку підприємств морегосподар... 05-07-2024
0124U003506 Методологічні засади стратегування розвитку підприємств в умовах війни... 05-07-2024
0124U003505 Методика розробки сайту каталогу товарів 05-07-2024
0124U003504 Формування бренду компанії за критерієм інноваційності в умовах воєнно... 05-07-2024
0124U003503 Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами для... 05-07-2024
0124U003502 Методологія публічного управління та регулювання у фармації за умов вп... 05-07-2024
0124U003501 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування д... 05-07-2024
0124U003500 ДК 021:2015 - (48610000-7 Системи баз даних) Науковий супровід аналіти... 05-07-2024
0124U003499 Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами для Б... 05-07-2024
0124U003498 Продовольча безпека України в умовах кризових явищ: наукові основи та... 05-07-2024
0124U003497 Перевірка ефективності бактеріального препарату Ековітал під сою 03-07-2024
0124U003496 Напрацювання стерильного фільтрату Bacillus subtilis IMB B-7014 і визн... 03-07-2024
0124U003495 Розроблення мікробної біотехнології активації відходів тваринницьких к... 03-07-2024
0124U003494 Управління сучасним підприємством в умовах воєнного часу: крос-культур... 03-07-2024
0124U003493 Оптимізація діагностики та диференціації сучасних розладів, повʼязаних... 03-07-2024
0124U003492 Розробка системи оцінювання впливу трансформацій зовнішнього середовищ... 03-07-2024
0124U003491 ДК 021:2015 - 48610000-7 Системи баз даних - Науковий супровід аналіти... 03-07-2024
0124U003490 ДК 021:2015 - 71310000-4 "Консультаційні послуги у галузях інженерії т... 03-07-2024
0124U003489 ДКР «Удосконалення радіотехнічного методу виявлення. Модернізація виро... 03-07-2024
0124U003488 Дослідження життєдіяльності клітин (ендотеліальних клітин, Сасо-2) у п... 03-07-2024
0124U003487 Науковий аналіз та актуалізація складу реквізитів уніфікованих форм ор... 03-07-2024
0124U003486 Детектори чужорідних тіл ( рентген детектори ) DYlight, Dymond 40 / 60... 03-07-2024
0124U003485 Моніторинг стану водних екосистем в зоні впливу, відновлення та експлу... 03-07-2024
0124U003484 Берегоукріплювальні роботи на річці Опір по вул. І.Франка для захисту... 03-07-2024
0124U003483 Комплексна оцінка малих водойм Півдня України 03-07-2024
0124U003482 Економічні засади дифузії технологій в національне господарство Україн... 03-07-2024
0124U003481 Розробити заходи підвищення урожайності сафлору красильного у зоні нес... 03-07-2024
0124U003480 Автоматизований комплекс вимірювання параметрів природного газу 03-07-2024
0124U003479 Розроблення технічних засобів агровиробництва з покращеними техніко-ек... 03-07-2024
0124U003478 Сучасні фінансово-економічні системи України: новітні тренди забезпече... 03-07-2024
0124U003477 2272 Надання науково-технічної та консультативної допомоги при кориг... 03-07-2024
0124U003476 Розробка рекомендацій щодо формування стратегічних напрямків розвитку... 03-07-2024
0124U003475 Проведення наукової експертизи косметичної продукції ХЕРБІОН для догля... 03-07-2024
0124U003474 Програмні технології Інтернету речей в рамках ресурсо та енергозберіга... 03-07-2024
0124U003473 Сучасні тенденції розвитку кримінального процесу та криміналістики 03-07-2024
0124U003472 Проведення наукової експертизи косметичної продукції для догляду за шк... 03-07-2024
0124U003471 Трансформація бізнес-процесів: цифровізація, ризики 03-07-2024
0124U003470 Збірник матеріалів науково-практичного семінару "Відтворення корінних... 03-07-2024
0124U003469 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива "Регоплант ОМ (марки: Бор, Цинк,... 03-07-2024
0124U003468 Випробування на грибостійкість зразків кабельно-провідникової продукці... 03-07-2024
0124U003467 Наукові дослідження препарату Десперадо КС 03-07-2024
0124U003465 Інвентаризація адвентивних видів рослин масиву Сомине Рівненського при... 02-07-2024
0124U003464 Молекулярні механізми терапевтичного впливу трансплантації мезенхімаль... 02-07-2024
0124U003463 Теоретичні основи і практика забезпечення проблем методичного наповнен... 02-07-2024
0124U003462 Удосконалення правового механізму вирішення колективних трудових спорі... 02-07-2024
0124U003461 Здорові харчові добавки для худоби для підвищення якості в харчовій пр... 02-07-2024
0124U003460 Археологічна карта Дніпровського Лівобережжя України 02-07-2024
0124U003459 Дослідження екологічного стану вод рік Мокра та Суха в межах агломерац... 02-07-2024
0124U003458 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 02-07-2024
0124U003457 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 02-07-2024
0124U003456 Визначення кількості життєздатних клітин Bradyrhizobium spp.та перевір... 02-07-2024
0124U003455 Визначення нодулюючої активності Bradyrhizobium spp. у рослинах сої со... 02-07-2024
0124U003454 Визначення нодулюючої активності Bradyrhizobium spp. у рослинах сої со... 02-07-2024
0124U003453 Визначення кількісного складу та дослідження бактерицидної, віруліцидн... 02-07-2024
0124U003452 Вплив БАР на стан фотосинтетичного апарату і активність антиоксидантни... 02-07-2024
0124U003451 Визначення кількості біоагентів та сторонньої мікробіоти у біопрепарат... 02-07-2024
0124U003450 Розробка рекомендацій щодо формування стратегічних напрямків розвитку... 02-07-2024
0124U003449 Автоматизована стабілізація оптимального різнорозмірного кульового зав... 02-07-2024
0124U003448 Визначення кількості життєздатних клітин Bradyrhizobium spp.та перевір... 02-07-2024
0124U003447 Регресійні моделі для оцінювання якості програмного забезпечення на ос... 02-07-2024
0124U003446 Математичні моделі для оцінювання складності об`єктно-орієнтованого пр... 02-07-2024
0124U003445 Ретроспективний аналіз якості повітря міста Добропілля в умовах війни... 02-07-2024
0124U003444 ДК 021:2015 - 73210000-7 "Консультаційні послуги у сфері наукових досл... 02-07-2024
0124U003443 ДК 016:2010 - 71.12 "Послуги інженерні та пов’язані з ними послуги щод... 02-07-2024
0124U003442 ДК 021:2015 - 71240000-2 "Архітектурні, інженерні та планувальні послу... 02-07-2024
0124U003441 72310000-1 Послуги з обробки даних. Моніторинг дорожньо-транспортних п... 02-07-2024
0124U003440 ДК 021:2015-72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних (Актуалізація... 02-07-2024
0124U003439 ДК 021:2015 - 72320000-4 "Послуги, пов’язані з базами даних": Монітори... 28-06-2024
0124U003438 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування д... 28-06-2024
0124U003437 ДК 021:2015 - 71240000-2 "Архітектурні, інженерні та планувальні послу... 28-06-2024
0124U003436 Апробація виготовлення деталей газотурбінних двигунів методом інжекцій... 26-06-2024
0124U003435 Вплив складу та структури на формування властивостей конструкційних ма... 26-06-2024
0124U003434 Підвищення безпеки online консультацій завдяки виявленню фальсифікован... 26-06-2024
0124U003433 Управління фінансовими ризиками підприємства в умовах стратегічної нев... 26-06-2024
0124U003432 Експлуатація і ремонт бурових свердловин на рідкі і газоподібні корисн... 26-06-2024
0124U003431 Санітарно епідеміологічна оцінка ТУ У 11.0-39765323-002:2024 «Вода бут... 26-06-2024
0124U003430 Оптимізація активного одноконтурного екрану для зменшення магнітного п... 26-06-2024
0124U003429 Формування продуктивності нуту на зерно залежно від удобрення макро і... 26-06-2024
0124U003428 Виклики та вимоги життєстійкості в просторовій організації та розвитку... 26-06-2024
0124U003427 Структурні і термодинамічні властивості в сумішах з конкуруючими взає... 25-06-2024
0124U003426 Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних вод свердловини № 12... 25-06-2024
0124U003425 Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних вод свердловини № 4 м... 25-06-2024
0124U003424 Інституціонально-структурні зміни фінансово-економічного розвитку Укра... 25-06-2024
0124U003423 Проведення рекогностування для розміщення ГНСС-станції на території Че... 25-06-2024
0124U003422 Внесення змін до проєктів створення територій і об'єктів природно-запо... 25-06-2024
0124U003421 Синтез інструменту для обробки шестерень синусних насосів 25-06-2024
0124U003420 Послуги з підготовки до реєстрації та оприлюднення тексту Зміни № 1 ДБ... 25-06-2024
0124U003419 Визначення закономірностей експресії клітинно-молекулярних маркерів лі... 25-06-2024
0124U003418 Комбіноване лікування за допомогою променевої та таргетної терапії для... 25-06-2024
0124U003417 Оцінка стану запасів водних біоресурсів в Азовському морі для визначен... 24-06-2024
0124U003416 Оцінка стану запасів водних біоресурсів у Чорному морі із затоками, вн... 24-06-2024
0124U003415 Оцінка стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах т... 24-06-2024
0124U003414 Розробка наукового обґрунтування середніх біологічних показників основ... 24-06-2024
0124U003413 Розробка переліку дозволених знарядь лову та їх конструктивних характе... 24-06-2024
0124U003412 Розробка наукового обґрунтування шкоди та збитків, завдані рибному гос... 24-06-2024
0124U003411 Розробка наукового обґрунтування для обчислення розміру шкоди, завдано... 24-06-2024
0124U003410 Розробка наукового обґрунтування методики відбору проб водних біоресур... 24-06-2024
0124U003409 Розробка наукового обґрунтування потреби аквакультурних господарств, я... 24-06-2024
0124U003408 Науковий супровід двостороннього та багатостороннього міжнародного спі... 24-06-2024
0124U003407 Розробка наукового обґрунтування для обчислення розміру штрафів за пор... 24-06-2024
0124U003406 Польсько-український синергізм для вивчення суб-нанометрової структури... 21-06-2024
0124U003405 Соціологічні дослідження поточного стану, динаміки та потенціалу солід... 21-06-2024