УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U113511 Розробка набору біопроб-біомаркерів для оцінки впливу фармацевтичних п... 22-10-2021
0121U113510 Використання штучного інтелекту при аналізі і синтезі технологічних си... 22-10-2021
0121U113509 Полярні області в системі Землі 22-10-2021
0121U113508 Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза 22-10-2021
0121U113507 №1798 Обстежити виробки головної транспортної галереї гіпсової шахти Т... 22-10-2021
0121U113506 Визначення оптимальних технологічних параметрів на етапі реагентного о... 22-10-2021
0121U113505 №1803 Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід і вугіл... 21-10-2021
0121U113504 Розробка сучасних тонкоплівкових фотовольтаїчних матеріалів на основі... 21-10-2021
0121U113503 Формування механізму вирішення проблемних ситуацій у соціально-економі... 21-10-2021
0121U113502 Розроблення технології виготовлення гетероструктур на основі нанопорув... 21-10-2021
0121U113501 Удосконалення технічних засобів та технологій буріння, кріплення, осво... 21-10-2021
0121U113500 Наукові засади побудови розподілених багаторівневих систем (РБРС) конт... 21-10-2021
0121U113499 Формування спеціальних компетентностей фахових молодших бакалаврів тех... 21-10-2021
0121U113498 Науково-технічний супровід виконання пілотних випробувань технологій щ... 21-10-2021
0121U113497 Управління безпекою промислових об'єктів на основі нормування визначал... 21-10-2021
0121U113496 Інноваційні технології та обладнання в галузевому машинобудуванні 21-10-2021
0121U113495 Прикладні дослідження біоінженерних систем в розвиток міжнародного про... 21-10-2021
0121U113494 Інформаційні системи для підтримки навчального процесу на основі особи... 21-10-2021
0121U113493 Сучасні методи розв’язання задач математичного моделювання технічних т... 21-10-2021
0121U113492 Розробка та удосконалення методів раціонального ресурсовикористання, т... 21-10-2021
0121U113491 Моделювання та експериментальне дослідження нерівноважних фізичних про... 21-10-2021
0121U113490 Наукові засади покращення екологічних та енергетичних показників силов... 21-10-2021
0121U113489 Дослідження використання інформаційних технологій для вирішення науков... 21-10-2021
0121U113488 Дослідження впливу рушія лісової машини на інтенсивність колієутворенн... 21-10-2021
0121U113486 Управління оборотним капіталом малого підприємства 21-10-2021
0121U113485 Розроблення екологічно чистих композицій з біоцидними властивостями дл... 21-10-2021
0121U113484 Дослідження шумового навантаження міста Кам’янське від автомобільного... 21-10-2021
0121U113483 Особливості формування регіональних рекреаційних комплексів в Українсь... 21-10-2021
0121U113482 Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровч... 21-10-2021
0121U113481 Просторове розміщення пам'яток археології, як віддзеркалення історично... 21-10-2021
0121U113480 Формування вихідного матеріалу сої без опушення для створення сортів р... 21-10-2021
0121U113479 Інформаційна технологія прийняття рішень з визначення комфортності жит... 21-10-2021
0121U113478 Філософія творчості як теоретична основа технологічних і соціальних ін... 21-10-2021
0121U113477 Особливості ведення дебіторської заборгованості в бухгалтерському та п... 21-10-2021
0121U113476 Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних мінеральних вод... 20-10-2021
0121U113475 Розроблення технології газотермічного напилення металокерамічних покри... 20-10-2021
0121U113474 (№ 1782) Провести дослідження джерел метановиділення, розробити рекоме... 20-10-2021
0121U113473 (№ 1811) Розробити технічну документацію щодо забезпечення безпечного... 20-10-2021
0121U113472 (№ 1813) Провести дослідження джерел виділення метану, розробити реком... 20-10-2021
0121U113471 (№ 1820) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 20-10-2021
0121U113470 Створення інтегрованої платформи для ситуаційного аналізу соціально-ек... 20-10-2021
0121U113469 Технологічне забезпечення продуктивності виробництва деталей машин 20-10-2021
0121U113468 Розроблення сучасних технологій та засобів підготовлення до роботи дер... 20-10-2021
0121U113467 Геодезична прив’язка до Державної геодезичної мережі контрольно-коригу... 20-10-2021
0121U113466 Теоретичні та методичні засади професійної іншомовної підготовки фахів... 20-10-2021
0121U113465 Теоретико-правові основи захисту прав і свобод людини в інформаційному... 20-10-2021
0121U113464 Розробка місцевих схем формування екологічної мережі на території Жито... 20-10-2021
0121U113463 Дослідження і розроблення нових технологій сталого енергетичного розви... 20-10-2021
0121U113462 Дослідження особливо цінних природних комплексів поліської та лісостеп... 20-10-2021
0121U113461 Розробка алгоритму захисту репродуктивного та соматичного здоров’я, на... 20-10-2021
0121U113460 Інвентаризація рослинного й тваринного світу та паспортизація водно-бо... 20-10-2021
0121U113459 Роль лідера у професійній діяльності майбутнього офіцера: формування в... 20-10-2021
0121U113458 Розробка технологічної документації з безпеки праці та пожежної безпек... 20-10-2021
0121U113457 Розроблення AI компонент для маркетплейсу на основі DeepLearning 20-10-2021
0121U113456 Впровадження системно-орієнтованого управління персоналом для розвитку... 20-10-2021
0121U113455 Дослідження енергозбережних технологій в промисловості 20-10-2021
0121U113454 Комплексне диференційоване лікування та профілактика хірургічних захво... 20-10-2021
0121U113453 Філософські, історичні та правові аспекти взаємодії людини та суспільс... 20-10-2021
0121U113452 Підготовка технічного завдання на створення містобудівного кадастру н... 20-10-2021
0121U113451 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Тех... 20-10-2021
0121U113450 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 20-10-2021
0121U113449 Проведення аналітичних досліджень та розроблення правил визначення вар... 19-10-2021
0121U113448 Феноменологія біоколоїдної науки на основі уявлень про лімітуючий впли... 19-10-2021
0121U113447 Розробити нові методи, в т.ч. «зеленого синтезу», одержання біоактивни... 19-10-2021
0121U113446 Розвиток законодавства України в публічній сфері в умовах євроінтеграц... 19-10-2021
0121U113445 Наукове обґрунтування доцільності проведення санітарно-оздоровчих захо... 18-10-2021
0121U113444 Підготовка наукового обґрунтування уточнення меж Смарагдової ділянки "... 18-10-2021
0121U113443 Розробка екобезпечних та біосумісних наноматеріалів біомедичного призн... 18-10-2021
0121U113442 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Біо... 18-10-2021
0121U113441 Розвиток науково-технологічних основ обробки тиском матеріалів у різни... 18-10-2021
0121U113440 Соціологічний супровід моніторингу якості освіти в сучасному університ... 18-10-2021
0121U113439 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «Буст Універсальний» 18-10-2021
0121U113438 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: «Добриво комплекс... 18-10-2021
0121U113437 Наукові дослідження препарату Грін 2021_3, ВГ 18-10-2021
0121U113436 Діалогові заходи щодо зменшення напруженості та подолання місцевих кон... 18-10-2021
0121U113435 Обгрунтування підходів до діагностики та лікування пацієнтів із судинн... 17-10-2021
0121U113434 Доробка технології алюмооксидної (корундової) кераміки та випуск дослі... 16-10-2021
0121U113433 Доробка технології алюмооксидної (корундової) кераміки та випуск дослі... 16-10-2021
0121U113432 Доробка технології алюмооксидної (корундової) кераміки та випуск дослі... 16-10-2021
0121U113431 Доробка технології алюмооксидної (корундової) кераміки та випуск дослі... 16-10-2021
0121U113430 Удосконалення технології цирконійоксидної, стабілізованої СаО, набивно... 16-10-2021
0121U113429 Формування демографічної безпеки України та напрями її забезпечення 16-10-2021
0121U113428 Фотокаталітичні гібридні системи для очищення води 16-10-2021
0121U113427 Визначення антивірусної активності пробіотичної композиції "Sviteco-PI... 16-10-2021
0121U113426 Обстеження повітря та внутрішніх поверхонь стіни (деревина/штукатурка)... 16-10-2021
0121U113425 Обстеження повітря та внутрішніх поверхонь приміщень на предмет наявно... 16-10-2021
0121U113424 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 16-10-2021
0121U113423 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 16-10-2021
0121U113422 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 16-10-2021
0121U113421 Дослідження та відпрацювання технологічних процесів отримання цирконію... 16-10-2021
0121U113420 Розроблення конструкторської документації на компоненти скануючого сто... 16-10-2021
0121U113419 Розроблення установки для валкової розливки-прокатки порожнистих і суц... 16-10-2021
0121U113418 Підвищення комплексу механічних властивостей залізовуглецевих сплавів... 16-10-2021
0121U113417 Дослідження і оптимізація процесів виробництва сталі та промислових сп... 16-10-2021
0121U113416 Отримання меркарбіду різними методами та дослідження його поверхні 16-10-2021
0121U113415 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 16-10-2021
0121U113414 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 16-10-2021
0121U113413 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 16-10-2021
0121U113412 Наукова експертиза нормативної документації на виробництво продукту пе... 16-10-2021
0121U113411 Наукові дослідження по обґрунтуванню ГДК флуфензину у воді водойм госп... 16-10-2021
0121U113410 Токсиколого-гігієнічна оцінка інокулянта MYCOFiX, Біостимулянта корене... 16-10-2021
0121U113409 Наукові дослідження препаратів Карате Зеон 050 CS, СК, Енжіо 247 SC, К... 16-10-2021
0121U113408 Наукові дослідження препаратів Реглон Форте 200 SL, РК, Ураган Форте 5... 16-10-2021
0121U113407 Визначення розмолоздатності вугільних сумішей 16-10-2021
0121U113406 Розроблення національного стандарту стосовно вимог щодо безпеки привод... 16-10-2021
0121U113405 Розроблення національного стандарту стосовно вимог щодо безпечності д... 16-10-2021
0121U113404 Розроблення національного стандарту стосовно вимог щодо безпечності ви... 16-10-2021
0121U113403 Розроблення національного стандарту стосовно вимог щодо безпеки машин... 16-10-2021
0121U113402 Розроблення методики та технологічних режимів мінімізаціі напружень в... 15-10-2021
0121U113401 Оцінка ризиків підприємницьких структур 15-10-2021
0121U113400 Вдосконалення комплексного підходу до вирішення проблем підвищення еко... 15-10-2021
0121U113399 Нові композити на основі наночастинок оксиду церію та вуглецевих ентер... 15-10-2021
0121U113398 Розробка оригінального декарбонатору прямого контакту потужністю 200 т... 15-10-2021
0121U113397 Управління процесом взаємодії коледжу зі стейкхолдерами 15-10-2021
0121U113396 Історичні постаті м. Кам’янське в історії сьогодення (80-ірр. ХХ ст.... 15-10-2021
0121U113395 Властивості нових швидкодіючих радіаційно-стійких сцинтиляційних матер... 15-10-2021
0121U113394 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 15-10-2021
0121U113393 Технологічні, екологічні та економічні аспекти безвуглецевої амонійної... 15-10-2021
0121U113392 Дослідження та визначення критеріїв розподілу пропускної спроможності... 15-10-2021
0121U113391 Фізико-технічні основи дослідження властивостей дивних адронів в експе... 15-10-2021
0121U113390 Соціальні та психологічні детермінанти якості життя особистості в умов... 15-10-2021
0121U113389 Діджиталізація освітнього процесу в умовах інклюзивного освітнього про... 15-10-2021
0121U113388 Розроблення науково-практичних підходів та технологій захисту навколиш... 15-10-2021
0121U113387 Теоретико-прикладні дослідження у галузі прикладної механіки і застосу... 15-10-2021
0121U113386 Вдосконалення вимірювальних технологій і метрологічного забезпечення у... 15-10-2021
0121U113385 Наукові засади створення цифрових компонентів спеціалізованих мереж та... 15-10-2021
0121U113384 Теоретичні та методологічні основи, інструментальні засоби створення т... 15-10-2021
0121U113383 Інформаційно-комунікаційна модель розвитку туристичної дестинації Судо... 15-10-2021
0121U113382 Дослідження процесів формування ізольованих квантових точок халькогені... 15-10-2021
0121U113381 Дослідження стану функціонування транспортної системи Тернопільської м... 15-10-2021
0121U113380 Розроблення практичних рекомендацій з підготовки тендерної документаці... 15-10-2021
0121U113379 Науково-технічний супровід по наданню послуг з поточного середнього ре... 15-10-2021
0121U113378 Науково-технічний супровід по наданню послуг з поточного середнього ре... 15-10-2021
0121U113377 Перевірка звіту щодо розрахунку науково обґрунтованої потреби в фінанс... 15-10-2021
0121U113376 Підвищення енергоефективності електричних мереж за рахунок врахування... 15-10-2021
0121U113375 Науковий супровід впровадження сучасних технологій виробництва будівел... 15-10-2021
0121U113374 Агробіологічне обґрунтування різних систем основного обробітку ґрунту... 15-10-2021
0121U113373 Вплив елементів біологізації землеробства на продуктивність пшениці оз... 15-10-2021
0121U113372 Аналіз даних гематологічних та біохімічних досліджень в ході проведенн... 15-10-2021
0121U113371 Формування та діагностика комплексу показників оцінювання потенціалу п... 15-10-2021
0121U113370 Економічні трансформації в аграрній сфері в умовах глобалізації: теорі... 15-10-2021
0121U113369 Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень якості влаштування... 15-10-2021
0121U113368 Науково-технічний супровід по наданню послуг з поточного середнього ре... 15-10-2021
0121U113367 Виявлення місць і ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод (Д... 15-10-2021
0121U113366 ДК 021:2015 - 72310000-1 Послуги обробки даних. Наповнення галузевої Б... 15-10-2021
0121U113365 ДК 021:2015: 48610000-7 - Системи баз даних. Науковий супровід аналіти... 15-10-2021
0121U113364 Визначення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних дор... 15-10-2021
0121U113363 Техногенно-екологічна безпека породних відвалів вугільних шахт, поліго... 15-10-2021
0121U113362 (№ 1741) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 15-10-2021
0121U113361 (№ 1742) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені док... 15-10-2021
0121U113360 (№ 1743) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити робот... 15-10-2021
0121U113359 (№ 1744) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та роз... 15-10-2021
0121U113358 (№ 1745) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунк... 15-10-2021
0121U113357 Визначення експлуатаційного стану автомобільної дороги загального кори... 15-10-2021
0121U113356 Дослідницькі послуги з визначення якості влаштування горизонтальної ро... 15-10-2021
0121U113355 Науково-технічний супровід робіт з капітального ремонту автомобільної... 15-10-2021
0121U113354 Науково-технічний супровід робіт з капітального ремонту автомобільної... 15-10-2021
0121U113353 Науково-технічний супровід робіт з капітального ремонту автомобільної... 15-10-2021
0121U113352 Науково-технічний супровід робіт з капітального ремонту автомобільної... 15-10-2021
0121U113351 Науковий супровід аналітичної експертної системи управління мостами (А... 15-10-2021
0121U113350 48610000-7 Системи баз даних (Науковий супровід аналітичної експертної... 15-10-2021
0121U113349 Код 71620000-0 Аналітичні послуги (Науковий супровід функціонування ін... 15-10-2021
0121U113348 Науковий супровід аналітичної експертної системи управління мостами (А... 15-10-2021
0121U113347 Послуги 71630000-3. Послуги з технічного огляду та випробовувань (Пасп... 15-10-2021
0121U113346 Код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (визначення... 15-10-2021
0121U113345 І. 2 18 Дослідження та розробки в галузі транспорту. Науково-технічний... 15-10-2021
0121U113344 І. 2 18 Дослідження та розробки в галузі транспорту. Науково-технічний... 15-10-2021
0121U113343 І. 2 18 Дослідження та розробки в галузі транспорту. Науково-технічний... 15-10-2021
0121U113342 І. 2 18 Дослідження та розробки в галузі транспорту. Науково-технічний... 15-10-2021
0121U113341 І. 2 18 Дослідження та розробки в галузі транспорту. Науково-технічний... 15-10-2021
0121U113340 Код ДК 021:2015 - 72760000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеч... 15-10-2021
0121U113339 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування д... 15-10-2021
0121U113338 (ДК 021:2015: 48610000-7 - Системи баз даних) Науковий супровід аналіт... 15-10-2021
0121U113337 Розробка сучасних методів комплексного використання бурого вугілля 13-10-2021
0121U113336 Мультидисциплінарний підхід до хірургічного лікування патології серця... 13-10-2021
0121U113335 Аналітичне та чисельне моделювання напруженого та деформованого стану... 13-10-2021
0121U113334 Оцінювання частотних характеристик каналів зв'язку в системах з OFDM... 13-10-2021
0121U113333 Оцінка та удосконалення комунікацій між владою та громадськістю в Дніп... 13-10-2021
0121U113332 Удосконалення біотехнології виготовлення стабілізованої закваски і ви... 13-10-2021
0121U113331 Дослідження стійкості неконсервативних систем 13-10-2021
0121U113330 Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовном... 12-10-2021
0121U113329 Визначення ролі попередньої обробки для підвищення ефективності кріоко... 12-10-2021
0121U113328 Особливості перебігу деструктивно-запальних та репаративних процесів п... 12-10-2021
0121U113327 Вивчення механізмів реабілітації стану імунної системи тварин-пухлинон... 12-10-2021
0121U113326 Вивчення механізмів активації толерогенної активності дендритних кліт... 12-10-2021
0121U113325 Моніторинг мотивації персоналу торговельного підприємства як складової... 12-10-2021
0121U113324 Дискурсивно-когнітивний простір мов світу 12-10-2021
0121U113323 Удосконалення системи управління гігієною і безпекою праці (ГіБП) н... 12-10-2021
0121U113322 Розробка технологічних та організаційних рішень щодо виконання робіт п... 12-10-2021
0121U113321 Дослідження умов використання паливних комірок в автомобілі та розробк... 12-10-2021
0121U113320 Інституційні засади формування ефективного економічного розвитку еконо... 12-10-2021
0121U113319 Теоретико-методологічні засади формування конкурентоздатного фахівця о... 12-10-2021
0121U113318 Розвиток професійних компетентностей у майбутніх фахівців з економіки 12-10-2021
0121U113317 Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні на тему: "Забе... 12-10-2021
0121U113316 Виділення ліній пирійно-пшеничного гібриду для створення сортів продов... 12-10-2021
0121U113315 Ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного... 12-10-2021
0121U113314 Управління ефективністю виробництва відновлювальної енергетики в Украї... 12-10-2021
0121U113313 Розроблення проєктів модернізацій локомотивів з установленням мікрохви... 12-10-2021
0121U113312 ДСТУ EN ISO 20607 (EN ISO 20607:2019, IDT; ISO 20607:2019, IDT) Безпе... 12-10-2021
0121U113311 ДСТУ EN 14120 (EN 14120:2003+A1:2007, IDT) Одяг захисний. Налокітники,... 12-10-2021