Шановні відвідувачі!

Пропонуємо вам для ознайомлення презентацію найчастіших питаннь та відповідей відносно роботи в системі онлайн-реєстрації НДДКР! FAQ

УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0123U102856 Нормативна документація щодо промислового фасування розведенної мінера... 09-06-2023
0123U102855 Актуальні проблеми розвитку соціальних комунікацій, культури і мистецт... 09-06-2023
0123U102854 Послуги розроблення Проекту організації території національного природ... 09-06-2023
0123U102853 Шляхи реалізації Цілей сталого розвитку ООН на рівні територіальних гр... 09-06-2023
0123U102852 Способи ранньої післяопераційної реабілітації пацієнтів 09-06-2023
0123U102851 Стратегія соціально-економічного розвитку Сергіївської територіальної... 09-06-2023
0123U102850 Дослідження та розробка іонно-плазмових технологій синтезу багатофункц... 09-06-2023
0123U102849 Молекулярний дизайн, синтез та скринінг нових потенційних противірусни... 09-06-2023
0123U102848 Smart-моніторинг ефективності функціонування локальних систем енергоза... 09-06-2023
0123U102847 Розробка гібридних моделей штучного інтелекту для аналізу мультимодаль... 09-06-2023
0123U102846 Оцiнка параметрiв молочної та товарної худоби на основі методів машинн... 09-06-2023
0123U102845 Оцiнка параметрiв молочної та товарної худоби на основі методів машинн... 09-06-2023
0123U102844 Шляхи підвищення ефективності отримання біотехнологічної продукції 09-06-2023
0123U102843 Геопросторові моделі та інформаційні технології супутникового монітори... 09-06-2023
0123U102842 Розроблення багатофункціональних вакуумно-дугових покриттів для охолод... 09-06-2023
0123U102841 Забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС та суспільної інтег... 09-06-2023
0123U102840 Новітні методи і системи багатофункціональної Мюллер-матричної поляриз... 09-06-2023
0123U102839 Удосконалення системи роботи посадових осіб військових частин Повітрян... 08-06-2023
0123U102838 Інформаційні технології геопросторового аналізу розвитку сільських тер... 08-06-2023
0123U102837 Кавітаційне обробляння лігноцелюлозної біосировини в отриманні біопали... 08-06-2023
0123U102836 Моніторінг водного середовища 08-06-2023
0123U102835 Науково-технічний супровід на етапі будівництва на об'єкті: "Реставрац... 08-06-2023
0123U102834 Удосконалення навчальних програм з фізичної підготовки курсантів вищи... 08-06-2023
0123U102833 Проведення перевірки проекту ДБН В.2.3ХХ:202Х "Тунелі.Норми проектуван... 08-06-2023
0123U102832 Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових від... 08-06-2023
0123U102831 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання... 07-06-2023
0123U102830 Біологічні властивості водних рослинних екстрактів 07-06-2023
0123U102829 Обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій об'є... 07-06-2023
0123U102828 Проведення додаткових досліджень, вишукувань та процедур з прогнозуван... 07-06-2023
0123U102827 Розробка проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста Ки... 07-06-2023
0123U102826 Ефективність гумінових речовин та інгібіторів азоту в технологіях виро... 07-06-2023
0123U102825 Наукові дослідження препарату F3271aе 07-06-2023
0123U102824 Україна в просторі соціальних комунікацій: тренди, кейси, стратегеми р... 07-06-2023
0123U102823 Обґрунтування заходів з підвищення ефективності післязбирального очище... 07-06-2023
0123U102822 РОЗРОБЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДІАГНОСТИКИ... 07-06-2023
0123U102821 Cтворення моделей для прогнозування стану довкілля 07-06-2023
0123U102820 Діагностика, профілактика і лікування новоутворень яєчників після гіст... 07-06-2023
0123U102819 Теоретико-методичне забезпечення підготовки до складання Єдиного вступ... 07-06-2023
0123U102818 Організаційно-методичні основи застосування сучасних педагогічних техн... 07-06-2023
0123U102817 Аналітичне забезпечення управління збутовою політикою підприємства 07-06-2023
0123U102816 Наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лим... 07-06-2023
0123U102815 Дослідження обʼєктів довкілля фізико-хімічними та хімічними методами 07-06-2023
0123U102814 Діджиталізація обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі упра... 07-06-2023
0123U102813 2107 Проведення стендових лабораторних випробувань профіля гарячека... 07-06-2023
0123U102812 2106 Проведення періодичних випробувань елементів анкерного кріпленн... 07-06-2023
0123U102811 Синтез ароматичних тетранітрилів як універсальної платформи для теплос... 07-06-2023
0123U102810 Високоефективна автономна система електроживлення установки переробки... 07-06-2023
0123U102809 Моніторинг процесів науково-технічного та інноваційного розвитку з вик... 07-06-2023
0123U102808 Розробка проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфра... 07-06-2023
0123U102807 Розробка проєкту Міської цільової програми сприяння розвитку промислов... 07-06-2023
0123U102806 Коригування Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії роз... 07-06-2023
0123U102805 №2077 Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід і вугіл... 07-06-2023
0123U102804 Інформаційно-комунікаційна складова суспільного життя і соціальної дія... 07-06-2023
0123U102803 Командний менеджмент в управлінні соціально-економічними процесами 07-06-2023
0123U102802 Токсиколого-гігієнічна оцінка комплексних добрив «MAXIGRAIN»/«МАКСІГРЕ... 07-06-2023
0123U102801 Обґрунтування параметрів технології армування архітектурно-декоративни... 07-06-2023
0123U102800 Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристично-рекреаційних... 07-06-2023
0123U102799 Формування продовольчого потенціалу на основі сталого розвитку сільськ... 07-06-2023
0123U102798 Дослідження динаміки промислового виливу рідини із ємностей певних гео... 07-06-2023
0123U102797 Технології цифрової гуманістики в системі соціальних комунікацій 07-06-2023
0123U102796 Цифрова трансформаційна лінгвістика та міжкультурна комунікація у рома... 07-06-2023
0123U102795 Менеджмент в умовах глобальних викликів і сучасних реалій 07-06-2023
0123U102794 Проєктування екосистеми відкритого університету в умовах цифрової тран... 07-06-2023
0123U102793 Розробка висновку щодо безпечного ведення робіт, експлуатації будівель... 07-06-2023
0123U102792 Інструментальні дослідження геодинамічного стану породного масиву в ме... 07-06-2023
0123U102791 Проведення технічного огляду армування, кріплення та комплексна оцінка... 07-06-2023
0123U102790 Спеціальні інструментальні і геофізичні спостереження в межах шахтного... 07-06-2023
0123U102789 Нові флуоресцентні барвники та мультифлуорофорні системи для покращенн... 06-06-2023
0123U102788 Удосконалення правового механізму вирішення колективних трудових спорі... 06-06-2023
0123U102787 Інноваційні технології обробки судових рішень за допомогою алгоритмів... 06-06-2023
0123U102786 Технологія геоінформаційного оцінювання надання екосистемних послуг мі... 06-06-2023
0123U102785 Ієрархічне нанорозмірне плазмове текстурування кремнієвих пластин для... 06-06-2023
0123U102784 Розробка методики розрахунку статистичних показників про перевезення в... 06-06-2023
0123U102783 Інтелектуальна інформаційно-аналітична система діагностики вогнепальни... 06-06-2023
0123U102782 Математичні методи та моделі для аналізу, прогнозу та підтримки прийня... 06-06-2023
0123U102781 Клітинно-молекулярні механізми гепатопротекторної дії вітаміну D3 за н... 06-06-2023
0123U102780 Розробити персоніфікований прогноз перебігу СОVID-19 у дітей на підста... 06-06-2023
0123U102779 Розробити комбінований агрегат для внесення мінеральних добрив і хімме... 06-06-2023
0123U102778 Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах цифровізації освітнь... 06-06-2023
0123U102777 Розвиток маркетингу у повоєнному відновленні економіки України 06-06-2023
0123U102776 Створення новітніх нейтронно-поглинаючих матеріалів для стрижнів систе... 06-06-2023
0123U102775 Розробка інтелектуальної енергоефективної системи централізованого теп... 06-06-2023
0123U102774 Модифікація поверхні твердого тіла під дією плазми та пучків заряджени... 05-06-2023
0123U102772 К-I-11 (3013) Розробка нових надтвердих композиційних матеріалів на ос... 05-06-2023
0123U102771 Організаційно-економічні механізми розвитку бізнес-середовища на морсь... 05-06-2023
0123U102770 Вплив природної та штучної імунізації антигенами SARS-Cov-2 на стан си... 05-06-2023
0123U102769 Розроблення електроліту керамічних паливних комірок з покращеними експ... 05-06-2023
0123U102768 Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів та лінійн... 05-06-2023
0123U102767 Гіпокальцин-залежна регуляція довготривалої депресії в нормі та при пе... 05-06-2023
0123U102766 Методологія розроблення інформаційних технологій на основі супутникови... 05-06-2023
0123U102765 Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів... 02-06-2023
0123U102764 Національна пам’ять українців: комунікаційний вимір 02-06-2023
0123U102763 Створення науково-дослідницької платформи "SmartGrid-система енергоефе... 02-06-2023
0123U102762 655. Регіоналізація перинатальної допомоги в Україні: теоретико-методо... 02-06-2023
0123U102761 Теоретико-прикладні аспекти моделювання складних систем з використання... 31-05-2023
0123U102760 Розробка програмного комплексу точного прогнозування генерації електро... 31-05-2023
0123U102759 Теоретичні та експериментальні дослідження глобальних збурень природно... 31-05-2023
0123U102758 Розробка новітніх матеріалів і процесів для виробництва екологічно без... 31-05-2023
0123U102757 ​Навчання іноземних мов як елемент сталого розвитку в освіті 31-05-2023
0123U102756 Визначення біосумісності та загальної токсичності різних груп наномате... 31-05-2023
0123U102755 Роль системи репарації ДНК у патогенезі та імуногенності раку легень 31-05-2023
0123U102754 Алгоритм створення та функціювання малої птахоферми з урахуванням ресу... 30-05-2023
0123U102753 Центр високих технологій та цифрових інновацій при Інституті фізики НА... 30-05-2023
0123U102752 Психологічні чинники прийняття рішення щодо вакцинації: крос-культурни... 30-05-2023
0123U102751 Дослідження перебігу та наслідків COVID-19 у хворих на цукровий діабет... 30-05-2023
0123U102750 Нанопористі каталізатори процесів утилізації СО2 в реакторах неперервн... 30-05-2023
0123U102749 Гібридні наносистеми для фотоімунотерапії в оптико-рентгенівському діа... 30-05-2023
0123U102748 Розробка теоретичних основ створення надлегких ракет-носіїв з полімерн... 30-05-2023
0123U102747 Розробка нових анестезуючих засобів 30-05-2023
0123U102746 Інституційний розвиток центру колективного користування науковим облад... 30-05-2023
0123U102745 Створення програмно-технічного комплексу управління геопросторовими да... 30-05-2023
0123U102744 Кіберризики та кіберзахищеність топології розподілених інформаційних с... 30-05-2023
0123U102743 Забезпечення розробки та дослідження властивостей евтектичних компози... 30-05-2023
0123U102742 Мінливість кількісних ознак сортів пшениці м’якої озимої в залежності... 30-05-2023
0123U102741 Біотехнологічний та фармакологічний потенціал нового антимікобактерійн... 30-05-2023
0123U102740 Лісівничі та молекулярно-генетичні засади підвищення біотичної стійкос... 30-05-2023
0123U102739 Психологічна методика спілкування "Діалог" із використанням мобільного... 30-05-2023
0123U102738 Асимптотичнi режими збурених випадкових блукань: на межi сучасної та к... 30-05-2023
0123U102737 Генерація і еволюція первинних магнітних полів 30-05-2023
0123U102736 Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі... 30-05-2023
0123U102735 Плазмонні гібридні наносистеми «метал-полімер-флюорофор» з підсиленим... 30-05-2023
0123U102734 Розвиток сфер туристичної та готельно-ресторанної індустрії Правобереж... 29-05-2023
0123U102733 Теоретико-прикладні аспекти розвитку цифрової держави в Україні 29-05-2023
0123U102732 Теоретико-методичні передумови запровадження дуальної вищої освіти як... 29-05-2023
0123U102731 Актуальні проблеми функціонування медіасфери 29-05-2023
0123U102730 Дослідження паперотворних властивостей відпрацьованого асептичного пак... 29-05-2023
0123U102729 Фазова поведінка іонних рідин у невпорядкованому просторовому обмеженн... 29-05-2023
0123U102728 Персистентна люмінесценція - нова парадигма для інноваційних застосува... 29-05-2023
0123U102727 Вплив розмірних ефектів на електрофізичні властивості графен-сегнетоел... 29-05-2023
0123U102726 Розвиток дослідницької інфраструктури для проведення досліджень за нап... 29-05-2023
0123U102725 Оцінка наслідків впливу пандемії Covid-19 на кадровий потенціал Україн... 29-05-2023
0123U102724 Розробка та експертиза технологічних рішень щодо адаптування технологі... 29-05-2023
0123U102723 Вдосконалення методів оцінки стану та прогнозування врожайності сільсь... 29-05-2023
0123U102722 Теплова біоенергетика у технологіях сушіння зерна на сучасному етапі з... 29-05-2023
0123U102721 Технічні аспекти виконання техніко-технологічних процесів новітніми ма... 29-05-2023
0123U102720 Дослідження ефективності технічних засобів для виробництва біопалива (... 29-05-2023
0123U102719 Дослідження наслідків впровадження Технічного регламенту затвердження... 29-05-2023
0123U102718 Дослідження наслідків впровадження Вимог до функційної безпеки транспо... 29-05-2023
0123U102717 Дослідження наслідків впровадження Вимог до конструкції транспортного... 29-05-2023
0123U102716 Проведення досліджень та розробка методики прийняття рішення за резуль... 29-05-2023
0123U102715 Дослідження, адаптація та модернізація процедур, науково – методичне з... 29-05-2023
0123U102714 Підвищення якості та безпеки при проведенні променевої терапії онколог... 29-05-2023
0123U102713 Нові геостратегічні загрози соціальній безпеці людини в умовах гібридн... 29-05-2023
0123U102712 Комп'ютерний дизайн, синтез і теплотранспортні властивості кремнієвих... 29-05-2023
0123U102711 Науково-дослідні роботи з вивчення препарату Вегесоль eРеС, CE 29-05-2023
0123U102710 Методика оцінки економічних наслідків запровадження дуальних форм здоб... 29-05-2023
0123U102709 Оптично- та акустично-контрольовані пристрої для керування терагерцови... 29-05-2023
0123U102708 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Досвід органі... 29-05-2023
0123U102707 Використання дрібнодисперсних відходів каменеобробки в якості наповнюв... 28-05-2023
0123U102706 Удосконалення процесу управління ефективністю інноваційної діяльності... 28-05-2023
0123U102705 Створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивост... 28-05-2023
0123U102704 Науково-експериментальні послуги із оптимізації режимів лазерного різа... 28-05-2023
0123U102703 Динаміка локальних політичних процесів в умовах глобальної світ-систем... 28-05-2023
0123U102702 Сучасні методики й ефективні цифрові технології викладання іноземних м... 28-05-2023
0123U102701 Новації та перспективи підготовки фахівців з декоративно-прикладного м... 28-05-2023
0123U102700 Комплексна оптимізація залізничних вантажних перевезень в Україні: зал... 28-05-2023
0123U102699 Сучасні сходознавчі студії у міждисциплінарних вимірах 28-05-2023
0123U102698 Загальний статистичний аналіз для дослідження оптимізаційних математи... 28-05-2023
0123U102697 Роль G-квадруплексів і псевдоуридинових сайтів в розробці нових страте... 28-05-2023
0123U102696 Дослідження технологій передачі мультимедійного трафіку в мережах елек... 28-05-2023
0123U102695 Науково-дослідні роботи з вивчення фунгіциду Луміант (Lumiante), ТН 28-05-2023
0123U102694 Наукові дослідження препарату Луміант (Lumiante), ТН 28-05-2023
0123U102693 Науково-дослідні роботи з вивчення препарату Луміант (Lumiante), ТН 28-05-2023
0123U102692 Науково-дослідні роботи з вивчення гербіциду Саксессор, КЕ 28-05-2023
0123U102691 Науково-дослідні роботи з вивчення препарату Саксессор Т, СЕ 28-05-2023
0123U102690 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: "Сепірет Червоний... 28-05-2023
0123U102689 2033 Проведення періодичних випробувань елементів анкерного кріпленн... 28-05-2023
0123U102688 2088 Надання науково-технічної та консультативної допомоги при кориг... 28-05-2023
0123U102687 2098 Проведення періодичних випробувань елементів анкерного кріпленн... 28-05-2023
0123U102686 Дослідження щодо створення стандартних зразків складу та властивостей... 26-05-2023
0123U102685 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і част... 26-05-2023
0123U102684 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання... 26-05-2023
0123U102683 Нові механізми взаємодії плазмонних наночастинок з потенціал-залежними... 26-05-2023
0123U102682 Трансформація ринків товарів і послуг в умовах цифровізації економіки 26-05-2023
0123U102681 Розробка програми заходів плану управління річковим басейном (басейн р... 26-05-2023
0123U102680 Науково-технічне забезпечення внесення 2 000 національних стандартів д... 26-05-2023
0123U102679 Розробка комплексної технології отримання та використання субстратів н... 26-05-2023
0123U102678 Дизайн поліфункціональних наноструктурованих моно- та біметалів з елек... 26-05-2023
0123U102677 Методи та засоби дослідження маркерів старіння та їх впливу на постков... 26-05-2023
0123U102676 Одержання модифікованих низькомолекулярними органічними сполуками біту... 26-05-2023
0123U102675 Інженерія кристалофосфорів для біомедичних застосувань, енергоощадного... 26-05-2023
0123U102674 Терапевтичний потенціал і безпечність тривимірних конструкцій на основ... 26-05-2023
0123U102673 Підвищення ефективності фінішної обробки отворів 26-05-2023
0123U102672 Розробка та виготовлення компактного пристрою ініціювання вибухових за... 26-05-2023
0123U102671 Науково-дослідна робота «Розробка Плану управління річковим басейном П... 26-05-2023
0123U102670 Синтез низьковартісних керамічних мембран контрольованого дизайну для... 24-05-2023
0123U102669 Іхтіологічний моніторинг при експлуатації суднового ходу р. Дунай - Чо... 24-05-2023
0123U102668 Контрольні моніторингові спостереження в процесі експлуатації глибоков... 24-05-2023
0123U102667 Статистичний аналіз впливу блекауту на навчальний процес в НТУУ "КПІ"... 24-05-2023
0123U102666 Обґрунтування вимог до технічних характеристик спеціальної стрілецької... 24-05-2023
0123U102665 Мікрохвильові пристрої на основі резонансних структур з метаматеріальн... 24-05-2023
0123U102664 Новітні (електро)хемілюмінесцентні (біо)сенсорні платформи з лазерно-і... 24-05-2023
0123U102663 Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимір... 24-05-2023
0123U102662 Літопис природи, книга 15 24-05-2023
0123U102661 ДК 021:2015 - 73210000-7 - Консультаційні послуги у сфері наукових дос... 24-05-2023
0123U102660 Науковий супровід аналітичної експертної системи управління мостами (А... 24-05-2023
0123U102659 Типізація проміжних вузлів ферм з прямокутних труб 24-05-2023
0123U102658 Розроблення автомобіля для перевезення 3-х осіб, узятих під варту, шиф... 24-05-2023
0123U102657 Чутливість ізолятів кишкової палички до нового класу антибактеріальних... 24-05-2023
0123U102656 Вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх учителів матема... 24-05-2023