УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U112337 Визначення референційних умов басейну р. Південний Буг 26-07-2021
0121U112336 Дослідження особливостей поширення атмосферних гравітаційних хвиль у в... 26-07-2021
0121U112335 Методичне забезпечення з визначення міжкалібрувальних інтервалів засоб... 26-07-2021
0121U112334 Теоретичні та експериментальні дослідження глобальних збурень природно... 26-07-2021
0121U112333 Розробка штучних нейронних мереж для класифікації позагалактичних джер... 26-07-2021
0121U112332 Виділення і характеристика актинобактерій з ризосфери Colobanthus quit... 26-07-2021
0121U112331 Дослідження надпотужних грозових розрядів, характеристик нижньої іонос... 26-07-2021
0121U112330 Дослідження впливу планетарних хвиль на стратосферу та мезосферу поляр... 26-07-2021
0121U112329 Вивчення генетичної мінливості перлинниці антарктичної з району Аргент... 26-07-2021
0121U112328 Розроблення системи маскування танка Т-64Б та його модифікацій в інфра... 26-07-2021
0121U112327 Правове регулювання поводження з відходами за екологічним законодавств... 26-07-2021
0121U112326 Розробити алгоритм діагностики мінімально-залишкової хвороби та імунол... 25-07-2021
0121U112325 Прогнозування та профілактика ускладнень гестації у жінок з коморбідни... 25-07-2021
0121U112324 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 25-07-2021
0121U112323 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112322 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112321 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112320 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112319 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112318 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112317 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112316 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112315 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 25-07-2021
0121U112314 Науково-технічний супровід будівництва обходу м. Кобеляки на ділянці к... 25-07-2021
0121U112313 Науково-технічний супровід будівництва обходу м. Кобеляки на ділянці к... 25-07-2021
0121U112312 Науково-технічний супровід будівництва обходу м. Кобеляки на ділянці к... 25-07-2021
0121U112311 Науково-технічний супровід будівництва обходу с. Красне на ділянці км... 25-07-2021
0121U112310 Науково-технічний супровід будівництва обходу с. Красне на ділянці км... 25-07-2021
0121U112309 Науково-технічний супровід будівництва обходу с. Красне на ділянці км... 25-07-2021
0121U112308 Науково-технічний супровід будівництва обходу м. Решетилівка на ділянц... 25-07-2021
0121U112307 Науково-технічний супровід будівництва обходу м. Решетилівка на ділянц... 25-07-2021
0121U112306 Науково-технічний супровід будівництва обходу м. Решетилівка на ділянц... 25-07-2021
0121U112305 Науково-технічний супровід поточного середнього ремонту автомобільної... 25-07-2021
0121U112304 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 25-07-2021
0121U112303 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 25-07-2021
0121U112302 Науково-технічний супровід поточного середнього ремонту автомобільної... 25-07-2021
0121U112301 Науково-технічний супровід поточного середнього ремонту автомобільної... 25-07-2021
0121U112300 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 25-07-2021
0121U112299 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 25-07-2021
0121U112298 Науково-технічний супровід будівельних робіт на об’єкті "Капітальний р... 25-07-2021
0121U112297 Науково-технічний супровід будівельних робіт на об’єкті: "Реконструкці... 25-07-2021
0121U112296 Розвиток понятійного апарату військово-морської термінології з урахува... 23-07-2021
0121U112295 Основи технологій виробництва нових матеріалів для будівництва та іншо... 22-07-2021
0121U112294 Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та техн... 22-07-2021
0121U112293 Високоширотні дослідження іоносферних збурень, грозової активності та... 22-07-2021
0121U112292 Суспільні, політичні та культурні тенденції розвитку української держа... 22-07-2021
0121U112291 Мікробіота наземних рослинних угруповань морської Антарктики 22-07-2021
0121U112290 Розроблення та виготовлення камери для проведення випробувань газових... 22-07-2021
0121U112289 Соціально-економічні засади розвитку національної економіки і бізнесу 22-07-2021
0121U112288 Шляхи забезпечення інноваційної активності, ефективності менеджменту т... 22-07-2021
0121U112287 Розроблення та виготовлення камери для проведення функціональних випро... 22-07-2021
0121U112286 Синтез поліфункціональних нітрогеновмісних сполук 22-07-2021
0121U112285 Правове, організаційне та фінансове забезпечення економічної безпеки д... 22-07-2021
0121U112284 Комплекс вимірювання витрати природного газу 22-07-2021
0121U112283 Розробка рекомендацій щодо впровадження роторно-плівкового випарника д... 22-07-2021
0121U112282 Ядерна взаємодія за участі короткоіснуючих і слабкозв’язаних ядер 1р-о... 22-07-2021
0121U112281 Розроблення та виготовлення засобу перевірки електродетонаторів 22-07-2021
0121U112280 Розроблення теоретичних основ агротехнологій з управління родючістю зе... 22-07-2021
0121U112279 Проведення експериментальних досліджень з визначення в органах і ткани... 22-07-2021
0121U112278 Державно-правові основи реалізації стратегії національної стійкості в... 22-07-2021
0121U112277 Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоле... 22-07-2021
0121U112276 Розроблення та введення в дію національного стандарту України ДСТУ "На... 22-07-2021
0121U112275 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 22-07-2021
0121U112274 Напрацювання дослідних зразків концентрату постферментаційної культура... 22-07-2021
0121U112273 Визначення вірулентності штаму мікроорганізму 22-07-2021
0121U112272 Дослідження біологічних властивостей штамів 22-07-2021
0121U112271 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 22-07-2021
0121U112270 Мікробіологічне дослідження зразків молочної продукції 22-07-2021
0121U112269 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-07-2021
0121U112268 Проведення контролю якості біопрепаратів 22-07-2021
0121U112267 Дослідити здатність одягу медичного захисного багаторазового використа... 22-07-2021
0121U112266 Дослідження і аналіз властивостей різних вогнетривів та вогнетривкої с... 22-07-2021
0121U112265 Доробка технології шамотної бетонної суміші та випуск дослідних партій... 22-07-2021
0121U112264 Підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності: міжнарод... 22-07-2021
0121U112263 Доробка технології шамотної бетонної суміші та випуск дослідних партій... 22-07-2021
0121U112262 Патогенетичні механізми взаємообтяження коморбідного перебігу деяких з... 22-07-2021
0121U112261 Збереження біорізноманіття лісових і водних екосистем України, а також... 22-07-2021
0121U112260 Детальна характеристика викопних ґрунтів як індикаторів палеокліматів... 22-07-2021
0121U112259 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" у 2021 році... 22-07-2021
0121U112258 Оптимізація схеми підготовки вугільних шихт для коксування на коксових... 21-07-2021
0121U112257 № 1728 Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід і вугі... 21-07-2021
0121U112256 № 1772 Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід та вуг... 21-07-2021
0121U112255 Організація та проведення міжлабораторних вимірювань показників якості... 21-07-2021
0121U112254 Застосування нової генерації експериментальних даних для теоретичного... 21-07-2021
0121U112253 Екологічно-експертна оцінка стану заповідного лісового урочища місцево... 21-07-2021
0121U112252 Удосконалення безпеки програмного забезпечення для миттєвого обміну по... 21-07-2021
0121U112251 Експериментально-розрахункове дослідження поведінки високоміцних матер... 21-07-2021
0121U112250 Обґрунтування доцільності й оцінка перспектив створення національного... 21-07-2021
0121U112249 Клітинні механізми реалізації основної функції нейронів центральної... 21-07-2021
0121U112248 Проблеми праворозуміння, правотворчості та правореалізації в умовах гл... 21-07-2021
0121U112247 Екологічне оцінювання елементів довкілля під впливом техногенних чинни... 21-07-2021
0121U112246 Розумні наноматеріали та солдатський сигнальний бейдж для детектування... 21-07-2021
0121U112245 Еволюція морських та озерних фацій донних відкладів регіону Аргентинсь... 21-07-2021
0121U112244 Дослідження, аналіз та моделювання загроз вбудованих систем підключени... 21-07-2021
0121U112243 Аналіз, дослідження, розробка та впровадження сучасних технологій інфо... 21-07-2021
0121U112242 Вивчення та дослідження гірничотехнічних, геомеханічних і гідрогеологі... 21-07-2021
0121U112241 Науково – технічне обґрунтування та організація моніторингу небезпечни... 21-07-2021
0121U112240 Дослідження проявів гірського тиску, проведення шахтних спостережень т... 21-07-2021
0121U112239 Розробка джерела живлення скануючої котушки 21-07-2021
0121U112238 Розробка, виготовлення і передача у власність замовника лабораторного... 21-07-2021
0121U112237 Інформаційні технології управління розвитком інноваційної інфраструкту... 21-07-2021
0121U112236 Розробка проектно-кошторисної документації стадії "П" І "Р" по об'єкту... 21-07-2021
0121U112235 Розробка проектно-кошторисної документації стадії "П" І "Р" по об'єкту... 21-07-2021
0121U112234 Дослідження впливу омега-3 ПНЖК та кверцетину, як модуляторів експресі... 21-07-2021
0121U112233 Розробка та вивчення властивостей флуоресцентно мічених клатрохелатів... 21-07-2021
0121U112232 Проєктування систем антикризового управління підприємствами 21-07-2021
0121U112230 Актуальні проблеми публічного права в Україні в контексті євроінтеграц... 20-07-2021
0121U112229 Соціо-культурні трансформації та динаміка соціальних нерівностей в укр... 20-07-2021
0121U112228 Європейська філософська освіта як чинник інституційного дизайну креати... 20-07-2021
0121U112227 Управління логістичним потенціалом в контексті інноваційного розвитку... 20-07-2021
0121U112226 Розробка нових рішень з конструкції контрфорсу 20-07-2021
0121U112225 Цифрова економіка, як чинник соціально-економічного розвитку регіону 20-07-2021
0121U112224 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 20-07-2021
0121U112223 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 20-07-2021
0121U112222 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 20-07-2021
0121U112221 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112220 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112219 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112218 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112217 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112216 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112215 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112214 Науково-технічний супровід капітального ремонту автомобільної дороги д... 20-07-2021
0121U112213 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 20-07-2021
0121U112212 Науково-технічний супровід реконструкції автомобільної дороги державно... 20-07-2021
0121U112211 Науково-технічний супровід поточного середнього ремонту автомобільної... 20-07-2021
0121U112210 Національна стійкість України і національна безпека 20-07-2021
0121U112209 Функціональні матеріали, нано- та інформаційні технології (технічні на... 20-07-2021
0121U112205 Новітні (електро)хемілюмінесцентні (біо)сенсорні платформи з лазерно-і... 20-07-2021
0121U112204 (№ 1602) Розробити робочу документацію «Протипожежний захист копра вен... 20-07-2021
0121U112203 Наукові дослідження препарату Кудос, ВГ 20-07-2021
0121U112202 Уніфікація вимог для оцінювання техногенного впливу вітроенергетичних... 20-07-2021
0121U112201 (№ 1762) Провести дослідження джерел виділення метану та розробити рек... 20-07-2021
0121U112200 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єктів: «Сепірет® E6279... 20-07-2021
0121U112199 (№ 1761) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити робот... 20-07-2021
0121U112198 Обгрунтувати практичні підходи до ведення пацієнтів з хронічною серцев... 20-07-2021
0121U112197 Розроблення методів синтезу багатокомпонентних покриттів на основі вис... 20-07-2021
0121U112196 Реконструкція та утримання міських територій, будівель та інженерних к... 20-07-2021
0121U112195 Науково-дослідні роботи з вивчення препаратів Талісман, КЕ, Універсал... 20-07-2021
0121U112194 Розробка енергоефективних споруд, обладнання та схем очистки природни... 20-07-2021
0121U112193 Наукова експертиза засобів родентицидних «Котяра», зернова суміш, пара... 20-07-2021
0121U112192 Актуальні питання використання природних ресурсів у лісогосподарському... 20-07-2021
0121U112191 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрив: «Fortgreen Curative» і «Fortgree... 20-07-2021
0121U112190 Сучасні тренди маркетингу і логістики в умовах глобальних викликів 20-07-2021
0121U112189 1759 Розробка рекомендацій для ПДК по управлінню гірським тиском очи... 20-07-2021
0121U112188 Сучасний менеджмент: інструменти, технології, інновації 20-07-2021
0121U112187 Цифровий вихор – механізм забезпечення функціональності транспортних с... 20-07-2021
0121U112186 Послуги з розроблення Концепції побудови оперативно-диспетчерського уп... 20-07-2021
0121U112185 Високотемпературне хлорування етилену: лабораторні дослідження 20-07-2021
0121U112184 Удосконалення методу розрахунку витрати палива та викидів шкідливих ре... 20-07-2021
0121U112183 г/т 1760 За власними технологіями виробника довести технічні та метрол... 20-07-2021
0121U112182 Розробка і дослідження системи дистанційного моніторингу технічного ст... 20-07-2021
0121U112181 Генетичні механізми стабілізації геномів за віддаленої гібридизації ви... 20-07-2021
0121U112180 г/д 1711 За власними технологіями виробника довести технічні та метро... 20-07-2021
0121U112179 Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення діяльності тех... 20-07-2021
0121U112178 Дослідження процесів підтоплення територій: комплексний аналіз та прог... 20-07-2021
0121U112177 Сприяння сталому розвитку під час розроблення плану території земельн... 20-07-2021
0121U112176 Методи обробки багатоканальних зображень у мобільних системах на основ... 20-07-2021
0121U112175 Удосконалення організації проведення профілактичної роботи службою охо... 20-07-2021
0121U112174 Розробити рекомендації на створення грунт-полімерного захисного екрану... 20-07-2021
0121U112173 Розроблення технології поверхневого наноструктурного зміцнення і легув... 20-07-2021
0121U112172 Наукові засади і методи забезпечення гарантоздатності флотів БПЛА інте... 20-07-2021
0121U112171 Дослідження можливості застосування безпроводового каналу міліметровог... 20-07-2021
0121U112170 Сприяння сталому розвитку під час розроблення плану території для розм... 19-07-2021
0121U112169 Експертно-екологічна оцінка фітобіоти Решуцького лісництва ДП «Клеванс... 19-07-2021
0121U112168 Новітні методи дослідження центральної та периферичної нервової систем... 19-07-2021
0121U112167 Глибокозабарвлені мероціанінові барвники 19-07-2021
0121U112166 Уточнення параметрів сейсмічної небезпеки майданчика нового будівництв... 19-07-2021
0121U112165 Розробка нових синтетичних методологій на основі клік-хімічних реакцій... 19-07-2021
0121U112164 Наукові основи створення нових методів синтезу фторовмісних органічних... 19-07-2021
0121U112163 Соціальна орієнтація бізнесу в умовах цифровізації 19-07-2021
0121U112162 Маркетингове дослідження ринку поліграфічних послуг 19-07-2021
0121U112161 Функціонально заміщені фосфоровмісні та карбенові ліганди: синтез та з... 19-07-2021
0121U112160 Суцільне археологічне обстеження території області «Археологічний када... 16-07-2021
0121U112159 Підвищення технічного рівня рухомих спряжень деталей машин на основі ї... 16-07-2021
0121U112158 Розширення генетичних ресурсів сільськогосподарських та декоративних р... 14-07-2021
0121U112157 (№ 1727) Провести аналіз та розробити рекомендації по підвищенню ефект... 14-07-2021
0121U112156 (№ 1726) Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів зали... 14-07-2021
0121U112155 Психолого-педагогічні засади формування і розвитку компетентностей суб... 14-07-2021
0121U112154 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів добрив «HARVEST MAXIMA» та... 14-07-2021
0121U112153 Наукові дослідження з визначення рівня вмісту адепідину в зразках чере... 14-07-2021
0121U112152 Токсиколого-гігієнічна оцінка рідкого органо-мінерального добрива «Сти... 14-07-2021
0121U112151 Розробка нових методів експресії АТФ-чутливих калієвих каналів клітинн... 13-07-2021
0121U112150 Модуляція експресії таргетних генів ядерних рецепторів, що активуються... 13-07-2021
0121U112149 Розробка ресурсоощадних технологій зберігання, перероблення продукції... 13-07-2021
0121U112148 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «Opti BOOST NP, гранули» 13-07-2021
0121U112147 Токсиколого-гігієнічна оцінка препарату інсектицидної дії «RembeK ONE»... 13-07-2021
0121U112146 Удосконалити фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні методи прог... 13-07-2021
0121U112145 Молекулярний дизайн, створення, in vitro та in vivo скринінги нанокомп... 13-07-2021
0121U112144 Актуальні проблеми аналізу та прогнозування економічних систем в кризо... 13-07-2021
0121U112143 Токсиколого-гігієнічна оцінка комплексного мінерального добрива «NP18:... 13-07-2021
0121U112142 (№ 1662) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунк... 13-07-2021
0121U112141 (№ 1661) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 12-07-2021
0121U112140 Формування споживчої цінності інформаційно-рекламних послуг у цифрово... 12-07-2021
0121U112139 Принципи і рішення з вибору обладнання КВП і АСУТП для системи індивід... 12-07-2021
0121U112138 Інформаційно-комунікативні технології реалізації інтегративно-компетен... 12-07-2021
0121U112137 Дослідження аналітичного еталону виробу, як основи інформаційного супр... 12-07-2021
0121U112136 Полісахарид-деградуючі ферменти бактеріофагів як перспективні засоби б... 12-07-2021
0121U112135 Вивчити вплив коронарного кальцинозу, факторів імунного запалення та е... 12-07-2021
0121U112134 Вуличні деревні насадження м. Києва: видовий склад рослин та перспекти... 12-07-2021