Шановні науковці!

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» .

Пропонуємо вам долучитися до обговорення та доопрацювання означених документів.

Проєкт наказу розроблено з метою визначення механізму реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом.

Зокрема:

  • новими порядками передбачається посилення контролю над строками подання облікових документів (30-денний строк після завершення етапу/роботи), розширення змістовної інформації та зміна механізмів доступу
  • по кожній установі стає необхідним визначення форми власності,сфери управління, кількості співробітників та ROR/ORCID ідентифікаторів
  • Стосовно НДДКР:"Для здійснення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених відкритих ДіР Виконавець визначає уповноважених ним осіб та користувачів, які є відповідальними за заповнення реєстраційних та облікових документів, і повідомляє про них УкрІНТЕІ, вказуючи власне ім’я і прізвище кожної з уповноважених осіб та користувачів, посаду, телефон, адресу електронної пошти. Інформація надається листом за підписом керівника або заступника керівника Виконавця. У закладах вищої освіти та наукових установах незалежно від форми власності: уповноваженою особою є вчений секретар або заступник директора чи проректор, до повноважень якого відноситься організація наукової, науково-технічної діяльності – особа, яка відповідає за внесення необхідної інформації в РК ДіР, ОК ДіР та передає звітні документи до УкрІНТЕІ; користувачем є співробітник Виконавця, який здійснює попереднє введення інформації щодо ДіР"
  • Стосовно дисертацій: "Після заповнення Секретарем ОКД в Особистому кабінеті ради голова спеціалізованої вченої ради, який також реєструється в Системі, використовуючи у якості ідентифікатора номер спеціалізованої вченої ради, проходить процедуру авторизації, отримує доступ до Особистого кабінету ради і можливість перевіряти та редагувати поля ОКД, здійснює її перевірку. "

УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U114208 Інноваційіні підходи щодо удосконалення процесу професійної підготовки... 05-12-2021
0121U114207 Удосконалення тренувального процесу юних спортсменів та спортсменів ви... 05-12-2021
0121U114206 Індикативні маркери самоздійснення особистості в умовах діалогізації о... 05-12-2021
0121U114205 Методологія управління проєктами трансферу технологій 05-12-2021
0121U114204 Інноваційний розвиток в сфері підприємництва, торгівлі та біржової дія... 05-12-2021
0121U114203 Дослідження впливу фізико-хімічних чинників на біохімічні показники в... 05-12-2021
0121U114202 Вплив опромінювання на мікромеханічні характеристики багатокомпонентно... 05-12-2021
0121U114201 Обґрунтування екологічної безпечності кормових добавок 05-12-2021
0121U114200 Дослідження процесів деревообробки для розробки ресурсоощадних, енерго... 05-12-2021
0121U114199 Тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного розвитку організ... 05-12-2021
0121U114198 Науково-технічний супровід на стадії проектування заглиблених споруд в... 05-12-2021
0121U114197 Інструментальне обстеження та перевірочний розрахунок каркасу будівлі... 05-12-2021
0121U114196 Обстеження з оцінкою технічного стану вогнетривкого футерування двох ш... 05-12-2021
0121U114195 Дослідження методів оцінки та управління професійними і виробничими ри... 05-12-2021
0121U114194 Агротехнічні й біотехнологічні заходи регулювання поживного режиму гру... 05-12-2021
0121U114193 Агротехнічні й біотехнологічні заходи регулювання поживного режиму гру... 05-12-2021
0121U114192 Інноваційність розвитку вищої мистецької освіти у міждисциплінарному в... 04-12-2021
0121U114191 Дизайн та мистецтво: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розв... 04-12-2021
0121U114190 Права людини: історія, сучасний стан та перспективи 04-12-2021
0121U114189 Реґулювання розподілу атомів задля функціоналізації матеріалів на осно... 04-12-2021
0121U114188 ДКР Удосконалення наземного інформаційного комплексу. Створення суміще... 04-12-2021
0121U114187 (№ 1789) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реко... 04-12-2021
0121U114186 (№ 1805) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 04-12-2021
0121U114185 (№ 1806) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені док... 04-12-2021
0121U114184 (№ 1807) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити робот... 04-12-2021
0121U114183 (№ 1808) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та роз... 04-12-2021
0121U114182 (№ 1809) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунк... 04-12-2021
0121U114181 (№ 1733) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та роз... 04-12-2021
0121U114180 Відтворення анатомічних об’єктів за допомогою адитивних технологій 04-12-2021
0121U114179 Супровід проведення комплексних активних випробувань ЗПТРВ 04-12-2021
0121U114178 Теорія і практика формування кадастрової системи Південного регіону Ук... 04-12-2021
0121U114177 Дослідження показників RAMS для пасажирського моторвагонного рухомого... 04-12-2021
0121U114176 Моделі і методи захисту інформаційних процесів у корпоративних система... 04-12-2021
0121U114175 Маркетинг в епоху невизначеності та цифрової трансформації суспільства... 04-12-2021
0121U114174 Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних сверд... 04-12-2021
0121U114173 Розвиток професійної підготовки студентів технолого-педагогічних та ін... 04-12-2021
0121U114172 Управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств 04-12-2021
0121U114171 Формування комплексного механізму управління безпековою діяльністю під... 04-12-2021
0121U114170 Розробка експресних та оптимізованих методик контролювання безпечності... 04-12-2021
0121U114169 Критерії оцінки безпечності та якості продуктів забою курчат-бройлерів... 04-12-2021
0121U114168 Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-техн... 04-12-2021
0121U114167 Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-техн... 04-12-2021
0121U114166 Корегування проєкту 2396-РП "Рекультивація порушених земель шахтоуправ... 04-12-2021
0121U114165 Інструментальне обстеження, технічний огляд та технічне діагностування... 04-12-2021
0121U114164 Інструментальне обстеження, технічний огляд та технічне діагностування... 04-12-2021
0121U114163 Дослідження коморбідного перебігу неінфекційних захворювань для забезп... 04-12-2021
0121U114162 Оптимізація тактики ведення пацієнток з порушенням репродуктивного здо... 04-12-2021
0121U114161 Розробка складу та технології лікарських форм місцево-анестезуючої та... 04-12-2021
0121U114160 Стан когнітивних функцій у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу 04-12-2021
0121U114159 Клініко-лабораторне обгрунтування використання остеопластичних матеріа... 04-12-2021
0121U114158 Особливості онкопрофілактики захворювань репродуктивної системи у жіно... 04-12-2021
0121U114157 Прегравідарна підготовка та акушерська тактика у жінок з HCV- інфекціє... 04-12-2021
0121U114156 Порівняльний аналіз результатів балонної ангіопластики і стентування... 04-12-2021
0121U114155 Клініко-лабораторне обгрунтування та удосконалення післяопераційного л... 04-12-2021
0121U114154 Клініко-патогенетична характеристика ішемічного інсульту у пацієнтів п... 04-12-2021
0121U114153 Особливості виконання симультанних лапароскопічних втручань у плановій... 04-12-2021
0121U114152 Ураження травного тракту при COVID-19: клініка, діагностика та лікуван... 04-12-2021
0121U114151 Клініко-патогенетична характеристика постковідних функціональних ураже... 04-12-2021
0121U114150 Фізико-математичні та методологічні аспекти моделювання процесів у фіз... 04-12-2021
0121U114149 Прогнозна оцінка безпечності та якості термальних розсолів свердловини... 04-12-2021
0121U114148 Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних вод свердловини № 3... 04-12-2021
0121U114147 Прогнозна оцінка безпечності та яоксті підземних вод свердловини №... 04-12-2021
0121U114146 Смарт-спеціалізація та інноваційна парадигма розвитку національної еко... 04-12-2021
0121U114145 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 04-12-2021
0121U114144 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 04-12-2021
0121U114143 Визначення вмісту заявлених життєздатних мікроорганізмів в біопрепарат... 04-12-2021
0121U114142 Дослідження каталітичної активності ензимних препаратів 04-12-2021
0121U114141 Визначення агрономічно корисних мікроорганізмів у грунтових та компост... 04-12-2021
0121U114140 Дослідження цитотоксичної дії одержаних нанокомпозитів на культури клі... 04-12-2021
0121U114139 Фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології в освітньому просторі 04-12-2021
0121U114138 Статистичний аналіз впливу відкладеної комутації на характеристики вен... 04-12-2021
0121U114137 Розробка програмних процедур самоналаштування мультиагентної системи д... 04-12-2021
0121U114136 Удосконалення конструкцій та технологій виготовлення методами листовог... 04-12-2021
0121U114135 Дослідження залишкового ресурсу несних металоконструкцій під час оцінк... 04-12-2021
0121U114134 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 04-12-2021
0121U114133 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 04-12-2021
0121U114132 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 04-12-2021
0121U114131 Експериментальні дослідження технічних можливостей виробництва клем ти... 04-12-2021
0121U114130 Розробка технічної документації пружного моторно-осьового приводу колі... 04-12-2021
0121U114129 Методи вдосконалення управління проєктами та портфелями проєктів компа... 04-12-2021
0121U114128 Використання нейромережевих технологій для оцінки рівня підготовленост... 04-12-2021
0121U114127 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 04-12-2021
0121U114126 Організація внутрішнього контролю в Державній прикордонній службі Укра... 04-12-2021
0121U114125 Синтез низьковартісних керамічних мембран контрольованого дизайну для... 03-12-2021
0121U114124 Виготовлення і лабораторно-стендові випробування цифрового коригованог... 03-12-2021
0121U114123 Порівняльний аналіз радіаційно-індукованих процесів у складних оксидни... 03-12-2021
0121U114122 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.1.-31:2013 "Захист територ... 03-12-2021
0121U114121 Наукове обгрунтування системи екологічного моніторингу регіонального р... 03-12-2021
0121U114120 Сучасні стратегії формування мовної компетенції фахівців галузі міжнар... 03-12-2021
0121U114119 Оцінка стану водних екосистем, гідробіологічна та іхтіологічна характе... 03-12-2021
0121U114118 Дослідження фізіологічних та біохімічних параметрів для встановлення п... 03-12-2021
0121U114117 Комп’ютерний дизайн селективних хімічних зондів для ангіотензин-перетв... 03-12-2021
0121U114116 Економіко-правові ризики виключення АТ «Харківобленерго» з переліку об... 03-12-2021
0121U114115 Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності банерної мережі 03-12-2021
0121U114114 Трансформації системи міжнародних відносин у першій чверті ХХІ ст. 03-12-2021
0121U114113 Альтернативні компоненти шихти і методи синтезу силікатних матеріалів 03-12-2021
0121U114112 Українсько-американські відносини на сучасному етапі 03-12-2021
0121U114111 Прогнозування і профілактика гіпертензивних розладів у вагітних, які п... 03-12-2021
0121U114110 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.1.-12:2014 «Будівництво у с... 03-12-2021
0121U114109 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні спо... 03-12-2021
0121U114108 Стратегічне планування промислового розвитку в умовах глобальної неста... 03-12-2021
0121U114107 Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України 03-12-2021
0121U114106 Особливості запобігання кримінальним правопорушенням на державному кор... 02-12-2021
0121U114105 Технологічні особливості виявлення вибухонебезпечних предметів із заст... 02-12-2021
0121U114104 Удосконалення системи прикордонного контролю та перевірки документів в... 02-12-2021
0121U114103 Перспективи розвитку системи кадрового менеджменту та програмного забе... 02-12-2021
0121U114102 Збалансування військово-прикладної складової в навчальних закладах ДПС... 02-12-2021
0121U114101 Науково-практичний коментар законодавства про державний кордон України 02-12-2021
0121U114100 Організація роботи штабу органу охорони державного кордону та оцінка е... 02-12-2021
0121U114099 Організація міжвідомчої взаємодії в системі використання попередніх да... 02-12-2021
0121U114098 Формування системи підготовки сержантського складу Державної прикордон... 02-12-2021
0121U114097 Шляхи та методи формування позитивного іміджу Державної прикордонної с... 02-12-2021
0121U114096 Методика стандартного опитування щодо рівня ставлення персоналу Держав... 02-12-2021
0121U114095 Організація протидії незаконному використанню малих і безпілотних літа... 02-12-2021
0121U114094 Система антикризового управління щодо забезпечення відновлення контрол... 02-12-2021
0121U114093 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Тех... 02-12-2021
0121U114092 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.2.2-2-95 «Теплиці і парники» 02-12-2021
0121U114091 Особливості організації інженерного забезпечення державного кордону на... 02-12-2021
0121U114090 Молекулярні холодильники на основі комплексів лантаноїдів з заміщеними... 02-12-2021
0121U114089 Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення антитіл класу IgG д... 02-12-2021
0121U114088 Розробка набору реагентів для серологічної діагностики бруцельозу 02-12-2021
0121U114087 Розробка діагностичної тест-системи для виявлення антитіл класу IgM до... 02-12-2021
0121U114086 Глобальний економічний розвиток в умовах формування цифрового суспільс... 02-12-2021
0121U114085 Розробка розділів Програми державного моніторингу у галузі охорони атм... 02-12-2021
0121U114084 Особливості та динаміка сучасних міжнародних відносин 02-12-2021
0121U114083 Розроблення комунікаційної політики підприємства в умовах глобалізації 01-12-2021
0121U114082 Теоретичне узагальнення та розроблення методичних рекомендацій перспек... 01-12-2021
0121U114081 Управління іміджем підприємства в процесі інноваційної діяльності 01-12-2021
0121U114080 Розробка, виготовлення та випробування пристрою для нанесення покриття... 01-12-2021
0121U114079 Механізм інноваційного розвитку ринку продукції тваринництва в контекс... 01-12-2021
0121U114078 Оцінка стану морської екосистеми: концепції, показники, визначення 01-12-2021
0121U114077 Наземні біоценози в умовах глобальних змін у різних кліматичних зонах... 01-12-2021
0121U114076 Розробка та створення термохімічної кавітаційної установки очищення рі... 01-12-2021
0121U114075 Використання модифікованих оболонок личинок мух (Hermetia Lilucens) та... 01-12-2021
0121U114074 Vivat Membrum Quodlibet:контакти єврейських та неєврейських студентів... 01-12-2021
0121U114073 Каталітичний піроліз для конверсії лігноцелюлозних відходів в стійкі в... 01-12-2021
0121U114072 Термоелектричні властивості та квантові ефекти Холла в топологічних із... 01-12-2021
0121U114071 Впровадження сучасних технологій публічного управління в систему непер... 01-12-2021
0121U114070 Фосфорени – новий перспективний матеріал для біохімічного застосування... 01-12-2021
0121U114069 Ефективні мультиферментні комплекси для гідролізу целюлози у виробницт... 01-12-2021
0121U114068 Епітаксійні плівки рідкісноземельних залізних гранатів для магнітоопти... 01-12-2021
0121U114067 Донор-заміщені похідні 1,2,3-триазолу як матеріали для органічних світ... 01-12-2021
0121U114066 Удосконалення методів розрахунку інженерних конструкцій та споруд 01-12-2021
0121U114065 Нові прогресивні методи проєктування функціональних анізотропних вібро... 01-12-2021
0121U114063 Державотворчі процеси в Східній Галичині в ХХ столітті 01-12-2021
0121U114062 Наукове обґрунтування принципів планування сталого якісного розвитку л... 30-11-2021
0121U114061 Розвиток технології виробництва ефективних матеріалів та їх впроваджен... 30-11-2021
0121U114060 633. Стан i корекцiя вегетативних дисфункцiй при постковiдному синдром... 30-11-2021
0121U114059 Металеві покриття з комплексом фізичних властивостей, отриманих іонно-... 30-11-2021
0121U114058 Інституційні засади управління земельними ресурсами в умовах ринкових... 30-11-2021
0121U114057 Розробити методику збільшення швидкості зростання саджанців Павловнії... 30-11-2021
0121U114056 Особливості морфології легень свійських ссавців 30-11-2021
0121U114055 Використання електрохімічних біосенсорів та флуоресцентних зондів для... 30-11-2021
0121U114054 Багатокольорові органічні світлодіоди (OLED) на основі амбіполярних сп... 30-11-2021
0121U114053 Гідродинамічна кавітація як основа інтенсивної і дешевої технології оч... 30-11-2021
0121U114051 Підвищення енергоефективності та надійності електротехнічних систем 30-11-2021
0121U114050 Розробка енергозберігаючої технології випалу вапняка та газового облад... 30-11-2021
0121U114047 Визначення ролі АЕС у сталому розвиткута та забезпеченні надійності ро... 25-11-2021
0121U114046 Підвищення енергоефективності в системах електропостачання з джерелами... 25-11-2021
0121U114045 Стратегічні імперативи розвитку діяльності бізнес-структур в умовах ев... 25-11-2021
0121U114044 Біомаркери ушкодження та функціональний стан нирок при різних видах ма... 25-11-2021
0121U114043 Клініко-фармакологічні та фармакоепідеміологічні підходи до вибору пре... 25-11-2021
0121U114042 Оптимізація анестезіологічного забезпечення при реконструктивних опера... 25-11-2021
0121U114041 Розроблення пропозицій щодо застосування розвідувально-ударних безпіло... 25-11-2021
0121U114040 Мультимодальна загальна анестезія при операції кесаревого розтину 25-11-2021
0121U114039 Синтез захищених похідних карбонових кислот, придатних для введення в... 25-11-2021
0121U114038 Оптимізація післяопераційного знеболення пацієнтів з травмою нижньої к... 25-11-2021
0121U114037 Науково-експериментальні дослідження технічних характеристик вагона-са... 25-11-2021
0121U114036 Проведення аналітичних досліджень та розроблення методичних рекомендац... 24-11-2021
0121U114035 Експериментальні дослідження технічного стану та показників безпеки ва... 24-11-2021
0121U114034 Науково-експериментальні дослідження технічних характеристик напівваго... 24-11-2021
0121U114033 Обгрунтування довідки про кондиції на мінеральні води свердловини №... 24-11-2021
0121U114032 Розробка методів і моделей аналізу та оптимізації фізико-технічних сис... 24-11-2021
0121U114031 Економічний аналіз водокористування басейну Вісли 24-11-2021
0121U114030 Дослідження чинників впливу на якість відновленого молочного продукту 24-11-2021
0121U114029 Обчислювальні методи визначення допплерівського зсуву частоти гармоніч... 24-11-2021
0121U114028 Наукові дослідження з визначення рівня вмісту підифлуметофену в зразка... 24-11-2021
0121U114027 Наукові дослідження з визначення рівня вмісту підифлуметофену в зразку... 24-11-2021
0121U114026 Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних мінеральних в... 24-11-2021
0121U114025 Теорія та комп’ютерне моделювання іонних матеріалів 24-11-2021
0121U114024 Українська енциклопедистика в соціокомунікативних викликах сучасності 24-11-2021
0121U114023 Інтелектуальна система керування ліфтовим обладнанням 24-11-2021
0121U114022 Модернізація туристичної галузі Донецького регіону в умовах цифрової т... 24-11-2021
0121U114021 Економіко-статистичне дослідження управлінських процесів обліково-анал... 24-11-2021
0121U114020 Інноваційний розвиток в сфері підприємництва, торгівлі та біржової дія... 24-11-2021
0121U114019 Наукова дискусія: критика та аргументація. 24-11-2021
0121U114018 Екзогенні фітогормони в регуляції росту і розвитку водних макрофітів р... 24-11-2021
0121U114017 Прогнозна оцінка безпечності та якості мінеральної розведеної води... 24-11-2021
0121U114016 Публічні фінанси в системі міжбюджетних відносин 24-11-2021
0121U114015 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 24-11-2021
0121U114014 Отримання біологічно активних субстанцій грунтових стрептоміцетів та д... 24-11-2021
0121U114013 Нові застосування машинного навчання в прогнозуванні незвичних властив... 24-11-2021
0121U114012 Розробка функціональних кормів для риб з біомаси диких водоростей 24-11-2021
0121U114010 Нанокристалічні п’єзоелектричні сполуки LiNb1-xTaxO3 для високотемпера... 23-11-2021
0121U114009 Фінансові механізми забезпечення соціально-економічного розвитку країн... 23-11-2021
0121U114008 Халькогенідні нелінійні кристали для керування формою та поширенням ім... 23-11-2021
0121U114007 Еволюція термоелектричних властивостей матеріалів на основі TlBX2 при... 23-11-2021
0121U114006 Розробка і дослідження газочутливих матеріалів на основі напівпровідни... 23-11-2021
0121U114064 Розробка проекту дизайнерського рішення інтер’єру офісного приміщення 22-11-2021
0121U114004 Аналіз фінансової спроможності територіальної громади для побудови сис... 22-11-2021