ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U103108 Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різни... 19-09-2019
0119U103107 Коригування Комплексної цільової програми підвищення енергоефективност... 19-09-2019
0119U103106 Науково-дослідна робота з надання послуг щодо аналізу правового статус... 19-09-2019
0119U103105 Провести аналіз фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів... 19-09-2019
0119U103104 Науково-дослідна робота з надання послуг щодо аналізу сучасного стану... 19-09-2019
0119U103103 Оптимізація організаційно-методичних засад облікової системи на основі... 19-09-2019
0119U103102 Вивчити тривалість гетерозису в популяціях люцерни синьогібридної, отр... 19-09-2019
0119U103101 Розробка метеорологічної РЛС. ( Шифр-Метеор-С). 19-09-2019
0119U103100 На основі всебічного вивчення генетичних ознак вихідного матеріалу та... 19-09-2019
0119U103099 Вдосконалення обліку основних засобів в медичних установах м. Кременчу... 19-09-2019
0119U103098 Формування проектно-конструкторської компетентності у процесі навчання... 19-09-2019
0119U103097 Розробка РЛС Х-діапазону. (Шифр - Периметр-Х) 19-09-2019
0119U103096 Захист прав і свобод людини та громадянина (кримінально-правові аспект... 19-09-2019
0119U103095 Вивчити господарсько-біологічні властивості і генетичні ознаки вихідно... 19-09-2019
0119U103094 Особливості патогенезу дистрофічних (кератоконус), запальних (бактеріа... 19-09-2019
0119U103093 Особливості теплообміну ока в залежності від морфофункціонального стан... 19-09-2019
0119U103092 Вивчити особливості регресу ретинобластоми, основні ускладнення при ор... 19-09-2019
0119U103091 Забезпечення конституційних прав громадян в контексті конвенційних зоб... 19-09-2019
0119U103090 Удосконалення надання своєчасної спеціалізованої та висококваліфікова... 19-09-2019
0119U103089 Вивчити та створити новий вихідний гібридний матеріал для селекції та... 19-09-2019
0119U103088 Вивчити та створити вихідний матеріал для селекції високопродуктивних,... 19-09-2019
0119U103087 Розробка прототипу системи вимірювання імпульсних сигналів лінійного р... 19-09-2019
0119U103086 Впровадження технології антирадарних покриттів в кораблебудування 19-09-2019
0119U103085 Політичні трансформації в Україні: теоретичний та емпіричний аналіз 19-09-2019
0119U103084 Розробка та виготовлення експериментального зразка генератора електром... 19-09-2019
0119U103083 Застосування нової технології армування шаруватих конструкційних матер... 19-09-2019
0119U103082 Розробка способів удосконалення технології виплавки чавуну і сталі 18-09-2019
0119U103081 Вплив антропогенних і природних факторів на урбанізовані території та... 18-09-2019
0119U103080 Науково-дослідні роботи з надання послуг щодо проведення кадастрового... 18-09-2019
0119U103079 Уточнення температурних режимів термічної обробки та встановлення якіс... 18-09-2019
0119U103078 Культурні практики від давнини до сучасності 18-09-2019
0119U103077 Науково-дослідна робота з надання послуг щодо наукового обґрунтування... 18-09-2019
0119U103076 Оптимізація скринінгу антиоксидантної активності щодо активних форм ки... 18-09-2019
0119U103075 Полікультурність населення Одещини в історико-антропологічній ретросп... 18-09-2019
0119U103074 Використання клініко-морфологічних критеріїв для вибору схеми ад'ювант... 18-09-2019
0119U103073 Впровадження механізму нарощування фінансового потенціалу суб’єкта гос... 18-09-2019
0119U103072 № 1327. Провести дослідження та надати науково-технічну допомогу у виз... 18-09-2019
0119U103071 Активізація психологічних ресурсів особистості в різних умовах соціалі... 18-09-2019
0119U103070 На основі вивчення донорів короткостебловості, крупності зерна, імуніт... 18-09-2019
0119U103069 Проектування на програмованих логічних інтегральних мікросхемах мікрое... 18-09-2019
0119U103068 Застосування ефективних математичних методів машинного навчання та ней... 18-09-2019
0119U103067 Нові низькомолекулярні біорегулятори як ефективні агенти проти мультир... 18-09-2019
0119U103066 № 1326. Провести дослідження джерел метановиділення та розробити проек... 18-09-2019
0119U103065 № 1321. Розробити рекомендації щодо коригування проекту та узгодити «П... 17-09-2019
0119U103064 № 1319. Розробити рекомендації щодо коригування проекту та узгодити «П... 17-09-2019
0119U103063 № 1303. Провести дослідження джерел метановиділення, розглянути надані... 17-09-2019
0119U103062 Розробка механізму оплати послуг з підготовки фахівців, наукових, наук... 17-09-2019
0119U103061 Підготовка студентів - майбутніх учителів іноземних мов до ефективної... 17-09-2019
0119U103060 Розроблення пористих матеріалів для гасіння великих ударних навантажен... 17-09-2019
0119U103059 Детермінанти суспільних переваг територіальної громади м. Києва 17-09-2019
0119U103058 Правова свідомість і правова культура в умовах становлення громадянськ... 17-09-2019
0119U103057 Моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики у сфері єв... 17-09-2019
0119U103056 Агробіомаса України, як енергетичний потенціал Центральної та Східної... 17-09-2019
0119U103055 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 17-09-2019
0119U103054 Нанокристалічні п’єзоелектричні сполуки LiNb1-xTaxO3 для високотемпера... 17-09-2019
0119U103053 Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи щодо євро... 17-09-2019
0119U103052 Підготовка річного звіту міста Києва за 2018 рік 17-09-2019
0119U103051 Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністрати... 16-09-2019
0119U103050 № 1302. Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені доку... 16-09-2019
0119U103049 Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних документів... 16-09-2019
0119U103048 Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з реєстрації іно... 16-09-2019
0119U103047 Розробка сучасних методів контролю, діагностики й оцінювання освітньої... 16-09-2019
0119U103046 Розробка Інструкції з визначення залишків вугільної сировини на відкри... 16-09-2019
0119U103045 Педагогічні умови застосування інноваційних технологій навчання у підг... 16-09-2019
0119U103044 Дослідження зв`язку поліморфізму поодиноких нуклеотидів в окремих гена... 16-09-2019
0119U103043 Розробка методів біологічного моніторингу та дослідження біоти екосист... 16-09-2019
0119U103042 Дослідження та використання систем машинного зору для вирішення задач... 16-09-2019
0119U103041 Наукова оцінка прогнозу зміни гідрогеологічних умов після повної лікві... 16-09-2019
0119U103040 Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроін... 12-09-2019
0119U103039 Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2... 12-09-2019
0119U103038 Опрацювання та відтворення градації тону і кольору засобами цифрового... 12-09-2019
0119U103037 Організаційні засади управління послугами в галузі лісового господарст... 12-09-2019
0119U103036 Маркетингова стратегія санаторію "Авангард" 12-09-2019
0119U103035 Модифікація, доповнення функціональних можливостей та супроводження ін... 12-09-2019
0119U103034 Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу програм ро... 12-09-2019
0119U103033 Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-еконо... 12-09-2019
0119U103032 № 1233. Надання науково-технічної допомоги, щодо безпечного відпрацюва... 12-09-2019
0119U103031 Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2019 12-09-2019
0119U103030 № 1159. Надання науково-технічної допомоги у розробці технічних рішень... 12-09-2019
0119U103029 Коригування Програми економічного і соціального розвитку міста Києва н... 12-09-2019
0119U103028 Розроблення методики та виготовлення з застосуванням технології кріоди... 12-09-2019
0119U103027 Формування стійких лісових і паркових насаджень в умовах еколого-кліма... 12-09-2019
0119U103026 Виконати дослідження можливості застосування cухих бетонних сумішей дл... 12-09-2019
0119U103025 Розроблення та виготовлення експериментального автомата для пакування... 12-09-2019
0119U103024 Оцінка ефективності заходів соціальної відповідальності банків з держа... 12-09-2019
0119U103023 Вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за... 12-09-2019
0119U103022 Проект "Розробка туристично-рекреаційної складової стратегії економічн... 12-09-2019
0119U103021 Дослідити міцністні і деформаційні параметри бетонів на основі вміщуюч... 12-09-2019
0119U103020 Обгрунтування рекомендацій щодо формування ефективної логістичної сист... 12-09-2019
0119U103019 Перевірка та узгодження технічних умов (ТУ У 28.1-41253162-001:2017) н... 12-09-2019
0119U103018 Дослідження електрофізичних характеристик транспортування і селективно... 12-09-2019
0119U103017 Проблеми модернізації теорії і практики протидії злочинності в Україні 10-09-2019
0119U103016 Використання документного фонду Державного історико-культурного запові... 10-09-2019
0119U103015 Навчальні технології у хімічній освіті ВНЗ та школи 10-09-2019
0119U103014 Супроводження та формування інформаційного фонду автоматизованої систе... 10-09-2019
0119U103013 Оптимізувати топометричну підготовку до променевої терапії хворих на р... 10-09-2019
0119U103012 Послуги з авторського нагляду, управління, інформаційного та технічног... 10-09-2019
0119U103011 Обстеження технічного стану будівлі літера "А" за адресою: 01033,м.Киї... 10-09-2019
0119U103010 Виконати дослідження можливості застосування ежекторів W для провітрюв... 10-09-2019
0119U103009 Виконати експертизу документації і дослідження можливості використання... 10-09-2019
0119U103008 Агроекологічна оцінка впливу органічних добрив на урожайність зернових... 09-09-2019
0119U103007 Визначити роль інгібіторів циклооксигенази-2 в поєднанні з цитостатико... 09-09-2019
0119U103006 Наукова експертиза та оцінка комплексного мінерального добрива NP 20:2... 09-09-2019
0119U103005 Наукові дослідження препарату Харвест Смарт 09-09-2019
0119U103004 Токсиколого-гігієнічна оцінка та санітарно-епідеміологічна експертиза... 09-09-2019
0119U103003 Санітарно-епідеміологічна експертиза засобів для боротьби з комахами т... 09-09-2019
0119U103002 Наукове обґрунтування ОБРВ мецетроніюетилсульфату в повітрі робочої зо... 09-09-2019
0119U103001 Доклінічні фармако-токсикологічні дослідження протипухлинного нанокомп... 09-09-2019
0119U103000 Токсиколого-гігієнічна оцінка препаратів «ФІЛАЗОНІТ РЕГЕНЕРУЮЧИЙ» і «... 09-09-2019
0119U102999 Педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутнього вч... 09-09-2019
0119U102998 Розробка технологій заточування осьового інструменту для обробки детал... 09-09-2019
0119U102997 Санітарно-епідеміологічна експертиза об’єкту: «ПАР ATLOX METASPERSE 50... 09-09-2019
0119U102996 Адсорбція плинів та хімічні реакції в пористих матеріалах 09-09-2019
0119U102995 Наукові дослідження препаратів Когерент, КС і Форит, КЕ 06-09-2019
0119U102994 Оцінка токсичності препарату Майтус, РГ на гідробіонтах 06-09-2019
0119U102993 Оцінка токсичності препаратів Аккорд, МС, Купер, МС, Рінкоцеб, ЗП, Ско... 06-09-2019
0119U102992 Розробка рекомендацій по впровадженню принципів соціальної відповідаль... 06-09-2019
0119U102991 Визначення резервів розвитку управлінської компетентності керівного ск... 06-09-2019
0119U102990 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «Корн Протект», р.». 05-09-2019
0119U102989 Токсиколого-гігієнічна оцінка препаратів MI KUKURYDZA (МІ КУКУРУДЗА),... 05-09-2019
0119U102988 Розроблення та прийняття методом перекладу національного стандарту щод... 05-09-2019
0119U102987 Оцінка стану водних екосистем, гідробіологічна та іхтіологічна характе... 05-09-2019
0119U102986 Розрахунки на прогресуюче обвалення секції житлового комплексу з об`єк... 05-09-2019
0119U102985 Наукові дослідження препаратів Імпакт К, КС, Комманд 48, КЕ, Вінцит Фо... 05-09-2019
0119U102984 Токсиколого-гігієнічна оцінка препаратів Iндіго 18, Індіго 25, Індіго... 05-09-2019
0119U102983 Розробка автоматизованої програми диференційної діагностики новоутворе... 05-09-2019
0119U102982 Технічне обстеження підпірної стіни,що розташована на північному схилі... 05-09-2019
0119U102981 Розроблення математичних моделей оцінювання стану теплоносія першого к... 05-09-2019
0119U102980 Розробка та виготовлення командно-штабної машини на базі спеціалізован... 05-09-2019
0119U102979 Обстеження будівлі ДНЗ № 696 Дарницького району м. Києва на просп. М.... 04-09-2019
0119U102978 Науково-технічні роботи по об`єкту "Ліквідація аварійної ситуації на к... 04-09-2019
0119U102977 Лабораторні та натурні дослідження з встановлення довговічності ремонт... 04-09-2019
0119U102976 Науково-дослідні роботи з стабілізації основ грунтів навколо тунельної... 04-09-2019
0119U102975 Обстеження та оцінка технічного стану несучих та огороджуючих конструк... 04-09-2019
0119U102974 Спостереження по маякам і періодичним візуальним обстеженням за техніч... 04-09-2019
0119U102973 Дослідження властивостей технології SPT щодо шумо- та віброзахисту опо... 04-09-2019
0119U102972 Дослідження препаратів сільськогосподарського призначення на гідробіон... 04-09-2019
0119U102971 Провести дослідження та розробити Технологічний Регламент на влаштуван... 04-09-2019
0119U102970 Удосконалення методики навчання фізики в ЗЗСО та педагогічних ЗВО 04-09-2019
0119U102969 Удосконалення та відпрацювання методик дослідження “геоефективності” а... 04-09-2019
0119U102968 Школа льодовикового періоду: освітня музейна програма для дітей з інва... 04-09-2019
0119U102967 Розроблення нормативного забезпечення таксації виходу круглих лісових... 03-09-2019
0119U102966 Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі... 03-09-2019
0119U102965 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтування... 03-09-2019
0119U102964 Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного на... 03-09-2019
0119U102963 Попередні археологічні дослідження (шурфування) під час комплексної ре... 03-09-2019
0119U102962 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтування... 03-09-2019
0119U102961 Визначення забруднення повітря аерозольними частинками in situ і за су... 03-09-2019
0119U102960 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 03-09-2019
0119U102959 Використання методів, об’єктів та алгоритму проведення експертного дос... 03-09-2019
0119U102957 Модифікація вуглеводневих палив силовими полями 02-09-2019
0119U102956 Варіаційний метод дослідження одного класу гамільтонових систем 02-09-2019
0119U102955 Розробка концептуальних підходів з оцінки біорізноманіття і екосистемн... 02-09-2019
0119U102954 Виконати дослідження можливості застосування шламових насосів SP 45 н... 02-09-2019
0119U102953 Виконати дослідження можливості застосування двокомпонентної поліурета... 02-09-2019
0119U102952 Розроблення системи дистанційного моніторингу технологічних стресів оз... 02-09-2019
0119U102951 Особливості опанування графічними редакторами майбутніми фахівцями гра... 02-09-2019
0119U102950 Розробити науково-технічні рекомендації щодо параметрів спорудження па... 02-09-2019
0119U102949 Виконати дослідження можливості застосування бурових установок МQТ-120... 02-09-2019
0119U102948 Коректність задачі Коші для систем осциляторів на двовимірних ґратках 02-09-2019
0119U102947 Розроблення програмного забезпечення для аналізу динаміки та міцності... 02-09-2019
0119U102946 Дозволь тобі допомогти стати студентом 02-09-2019
0119U102945 Розроблення науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних послуг з... 02-09-2019
0119U102944 Дослідження структурно-функціональної стійкості домінантних типів осел... 02-09-2019
0119U102943 Дослідження проектних (конструктивних) та технологічних рішень споруди... 30-08-2019
0119U102942 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива СОЛЕР (марок «С», «К»), р. і сти... 30-08-2019
0119U102941 Обстеження будівлі "Будинку спілок", що знаходиться за адресою: Майдан... 30-08-2019
0119U102940 Провести дослідження та розробити Рекомендації на влаштування в констр... 30-08-2019
0119U102939 Оцінки технічного стану основних утримуючих конструкцій по об`єкту:"Ре... 30-08-2019
0119U102938 Обстеження та оцінки технічного стану частини конструкцій мосту,підзем... 30-08-2019
0119U102937 Дослідження залежності ефективності відхилення релятивістських зарядже... 30-08-2019
0119U102936 Розробка і кріоконсервування тривимірних модельних об’єктів для скрині... 30-08-2019
0119U102935 Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване багатоцентрове досл... 29-08-2019
0119U102934 Рандомізоване подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове до... 29-08-2019
0119U102933 Довготривале багатоцентрове відкрите досліджння для оцінки безпечност... 29-08-2019
0119U102932 Фотоннокристалічний мікрочіповий лазер високої яскравості 29-08-2019
0119U102931 Розробка інноваційної технології вирощування равликів Achatina fulica... 28-08-2019
0119U102930 Моделі та методи в адаптивних системах навчання 28-08-2019
0119U102929 Науково-інженерний супровід буріння та обладнання спостережних свердло... 28-08-2019
0119U102928 Подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження Пімавансерину для пр... 27-08-2019
0119U102927 Відкрите, з освітленою оцінкою, рандомізоване дослідження ефективності... 27-08-2019
0119U102926 Медико-соціальне обгрунтування оптимізація підходів до організації різ... 27-08-2019
0119U102925 Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препараті... 27-08-2019
0119U102924 Рандомізоане, подвійно-сліпе, плацебо-контрольоване клінічне досліджен... 27-08-2019
0119U102923 Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при інфекційних захворюва... 27-08-2019
0119U102922 Удосконалення методичного забезпечення при складанні фінансової та под... 27-08-2019
0119U102921 Розробка методів оцінки стану й моніторингу біосистем різного рівня ор... 27-08-2019
0119U102920 Розроблення та прийняття методом перекладу національного стандарту сто... 27-08-2019
0119U102919 Розроблення та прийняття методом перекладу національного стандарту сто... 27-08-2019
0119U102918 Внутрішній податковий контроль на підприємстві: удосконалення методичн... 27-08-2019
0119U102917 Бактеріологічне дослідження зразка інокульованого насіння капусти 27-08-2019
0119U102916 Визначення наявності збудників бактеріальних хвороб черешні та лохини 27-08-2019
0119U102915 Фаза 3, 12-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, пла... 23-08-2019
0119U102914 Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване д... 23-08-2019
0119U102913 Зміст та політика забезпечення декарбонізації промисловості України 23-08-2019
0119U102912 Дослідження якості біопрепаратів 23-08-2019
0119U102911 Розроблення РКД експериментального зразку блоку СканПол-МСІП. Виготовл... 23-08-2019
0119U102910 26-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване, подв... 23-08-2019
0119U102909 Дослідження радіологічних показників води питної на відповідність вимо... 23-08-2019
0119U102908 Дослідження трьох зразків води із свердловин №15, №5 та №4 на відповід... 23-08-2019