Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U101839 Наукові дослідження препарату Пончо Вотіво 610, ТН 22-06-2019
0119U101854 Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універс... 24-05-2019
0119U101853 Розроблення національного стандарту щодо устатковання для запобігання... 24-05-2019
0119U101852 Подовження ресурсу роботи АЕС за рахунок осадження кавітаційностійких... 24-05-2019
0119U101851 Створення інтелектуальної відеосистеми ідентифікації безпілотних літал... 24-05-2019
0119U101850 Розробка електронної апаратури і комп'ютерних програм для оптимізації... 24-05-2019
0119U101849 Метаболічні фактори ризику, серцево-судинне ремоделювання та функціона... 22-05-2019
0119U101848 Формування професійно орієнтованої компетенції студентів у контексті н... 22-05-2019
0119U101847 Дослідження дифузії фосфору в кремній з твердих джерел 22-05-2019
0119U101846 Галич у суспільно-політичному, економічному і культурно-релігійному жи... 22-05-2019
0119U101845 Монголо-татари і їх напади на Галицько-Валинське князівство в літерату... 22-05-2019
0119U101844 Cтворення дослідно-промислових технологічних процесів та вузлів обладн... 22-05-2019
0119U101843 Наукові дослідження препарату Церон 480 SL, РК 22-05-2019
0119U101842 Наукові дослідження препарату Атлантіс Стар 21,15 WG, ВГ 22-05-2019
0119U101841 Науково-дослідні роботи з вивчення інсектицид-добрив F3G Макс, Г і F3... 22-05-2019
0119U101840 Наукові дослідження препарату Пончо 600, ТН 22-05-2019
0119U101838 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: «Феромонні пастки... 22-05-2019
0119U101837 Санітарно-епідеміологічна експертиза об’єкту: «Феромонні пастки для ко... 22-05-2019
0119U101836 Поетика художнього тексту 22-05-2019
0119U101835 Електрофізичний технічний комплекс для імітації уражуючих факторів яде... 22-05-2019
0119U101834 Моделювання просторових розподілів радіаційних полів у середині матері... 22-05-2019
0119U101833 Дослідження та відпрацювання технологічних процесів отримання цирконію... 22-05-2019
0119U101832 Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціона... 22-05-2019
0119U101831 Адаптація пам'яток архітектури 21-05-2019
0119U101830 Громадський простір біля памятників архітектури - аналіз на вибраних п... 21-05-2019
0119U101829 Методи оцінювання частотних характеристик каналів зв'язку в системах з... 21-05-2019
0119U101828 Створення моделі генератора технеція-99м на основі нанотехнології в фо... 21-05-2019
0119U101827 Розробка та дослідження мобільного ультразвукового дефектоскопу на баз... 21-05-2019
0119U101826 Розробка методів регулювання потужності перспективного швидкого реакто... 21-05-2019
0119U101825 "Антидот" Дослідження можливостей розробки оптимальних систем фіксації... 21-05-2019
0119U101824 Дослідження особливості створення засобу бронезахисту для службової со... 21-05-2019
0119U101823 Регенерація та використання відпрацьованих олив 21-05-2019
0119U101822 Вплив нанорозмірних вуглецевих присадок на експлуатаційні властивості... 21-05-2019
0119U101821 Нешмідовська поведінка дислокацій в сплавах магнію 21-05-2019
0119U101820 Низькотемпературні характеристики та ab-initio розрахунки аномальної п... 21-05-2019
0119U101819 Фізичні механізми пластичної деформації наноструктурних високоентропій... 21-05-2019
0119U101818 Підвищення рівня дієвості управління об’єднаними територіальними грома... 21-05-2019
0119U101817 Методологічні засади проведення державного моніторингу екологічного ст... 21-05-2019
0119U101816 Самоорганізація колоїдних частинок Януса та колоїдів з взаємодією типу... 21-05-2019
0119U101815 Дослідження особливості створення захисних окулярів службових собак 21-05-2019
0119U101814 Вплив фазових перетворень та двійникування на низькотемпературні механ... 21-05-2019
0119U101813 Розробка технології виплавки сплаву уран-молібден і створення уранових... 16-05-2019
0119U101812 Розробка автоматизованої системи розрахунку нормативної виробничої пот... 16-05-2019
0119U101811 Ідентифікація та позиціонування об'єднаних територіальних громад Луган... 16-05-2019
0119U101810 Нелінійно-оптичні властивості індукованої світлом супрамолекулярної вз... 16-05-2019
0119U101809 Розробити реабілітаційні програми мобілізації процесів компенсаторно-а... 16-05-2019
0119U101808 Оптимізація технологічних параметрів припортових залізничних вузлів 16-05-2019
0119U101807 Вплив порушень у лісах Чорнобильської зони відчуження на їх екосистем... 16-05-2019
0119U101806 Екологічні та біологічні механізми поширення інвазивної риби, ротаня-г... 16-05-2019
0119U101805 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 16-05-2019
0119U101804 Розвиток Галича і Галицької землі в другій половині ХІІ ст. 16-05-2019
0119U101803 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 16-05-2019
0119U101802 Дослідження спорадичних та хвилеподібних іоносферних збурень і глобаль... 16-05-2019
0119U101801 Дослідження відгуків навколопланетного плазмового оточення і природн... 16-05-2019
0119U101800 Моніторинг за деформаціями конструкцій будівлі гуртожитку по вул.Лук`я... 16-05-2019
0119U101799 Провести дослідження і розробити Стандарти організації України на влаш... 16-05-2019
0119U101798 Поліпшення експлуатаційних властивостей метробусів та оцінка придатнос... 16-05-2019
0119U101797 Математичне моделювання напружено-деформованого стану дорожнього одягу... 16-05-2019
0119U101796 Розробка методів підвищення ефективності автомобільних перевезень марш... 16-05-2019
0119U101795 Перегляд паспортів безпеки на коксохімічну продукцію на 2019 рік 15-05-2019
0119U101794 Оптимізація складів шихт ПРАТ "ДКХЗ" в умовах міжбасейнової сировинної... 15-05-2019
0119U101793 Проведення міжлабораторних випробувань контрольних зразків вугілля та... 15-05-2019
0119U101792 Диференціація складів шихт в межах планової сировинної бази коксування... 15-05-2019
0119U101791 Міжлабораторне порівняння результатів визначення показників реакційної... 15-05-2019
0119U101790 Інструментальний контроль плавності руху підйомних посудин в стовбурі... 15-05-2019
0119U101789 Розробити еколого-лісівничі заходи щодо підвищення поліфункціональної... 15-05-2019
0119U101788 Обґрунтування шляхів удосконалення організації медичного забезпечення... 15-05-2019
0119U101787 Рівноважні фазові діаграми стану нанорозмірних систем 15-05-2019
0119U101786 Розроблення енергоефективної системи контурного екранування магнітного... 15-05-2019
0119U101785 Роль єврейського населення у розвитку матеріально-духовної культури Оп... 15-05-2019
0119U101784 Розробка фізичних основ елементів молетроніки 15-05-2019
0119U101783 Технологія виготовлення та реконструкція давньоруських металевих худож... 15-05-2019
0119U101782 Історичні та літописні околиці і шляхи середньовічного Галича ХІV – ХV... 15-05-2019
0119U101781 Розроблення теплових схем енергоблоків на суперкритичних параметрах па... 15-05-2019
0119U101780 Розроблення науково-технічних принципів створення регулюючих (маневров... 15-05-2019
0119U101779 Підвищення екологічності та надійності роботи енергоблоків з надкритич... 15-05-2019
0119U101778 Створення компенсуючих та маневрених потужностей при використанні відн... 15-05-2019
0119U101777 Переведення турбін серії К-300 на роботу із суперкритичними параметрам... 15-05-2019
0119U101776 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтування... 15-05-2019
0119U101775 Обстеження будівлі в м.Кропивницький,Промисловий проспект,13-А 15-05-2019
0119U101774 Науково-нормативні засади менеджменту якості продукції за результатами... 15-05-2019
0119U101773 Германська філологія: проблеми літературознавства, мовознавства і пере... 15-05-2019
0119U101772 Історичні, організаційно-методичні та інноваційні засади у галузі фізи... 15-05-2019
0119U101771 (1187) Виконання науково-дослідних робіт, розробка технічних рішень по... 15-05-2019
0119U101770 Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи... 15-05-2019
0119U101769 Код за ДК 015-97-1.2.19 Дослідження та розробки в галузі архітектури т... 15-05-2019
0119U101768 (1186)Виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічної доп... 15-05-2019
0119U101767 Управління сталим розвитком економіки замкненого циклу в Україні 14-05-2019
0119U101766 Розвиток фундаментальних засад створення нанокомпозитних каталізаторів... 14-05-2019
0119U101765 Проведення періодичних випробувань елементів анкерного кріплення (1087... 14-05-2019
0119U101764 Економіко-правові аспекти забезпечення сталого розвитку в багаторівнев... 14-05-2019
0119U101763 Розробка компактних енергоефективних імпульсних лазерів на кераміці дл... 14-05-2019
0119U101762 Адаптація соціально вразливих категорій студентської молоді в контекст... 14-05-2019
0119U101761 Розробка методології моніторингу пошкодження критичних елементів 1-го... 14-05-2019
0119U101760 Розробка методики експериментальної оцінки тріщиностійкості реакторних... 14-05-2019
0119U101759 Вдосконалення методик оцінки стану металу і міцності складних вузлів т... 14-05-2019
0119U101758 Прогнозування впливу попереднього термомеханічного навантаження на трі... 14-05-2019
0119U101757 Визначення охоронної зони масиву Білоозерський в контексті збереження... 14-05-2019
0119U101756 Розробки проекту організації території Музею народної архітектури і п... 14-05-2019
0119U101755 Створення способів спрямованого каталітичного піролізу біомаси з метою... 14-05-2019
0119U101754 Надати науково-консультативну допомогу у впровадженні колони кінцевої... 14-05-2019
0119U101753 Надати науково-технічну допомогу з технології спиртового та лікеро-гор... 14-05-2019
0119U101752 Розробити проект Зміни № 6 до ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані.... 14-05-2019
0119U101751 Розробка скрінінгової клітинної системи раку молочної залози на базі З... 14-05-2019
0119U101750 Розробка, сертифікація та випуск стандартизованих іонізаційних підклад... 14-05-2019
0119U101749 Моторні дослідження показників дизельного двигуна при роботі на бункер... 14-05-2019
0119U101748 «Подовження ресурсу металу трубопроводів другого контуру енергоблоків... 14-05-2019
0119U101747 Розроблення ефективних акумуляторів водню та електродних матеріалів на... 14-05-2019
0119U101745 Визначення напрямів розвитку структури генеруючих потужностей ОЕС Укра... 13-05-2019
0119U101744 Розробити ресурсозберігаючі технології виробництва продуктів дитячого... 13-05-2019
0119U101743 Підвищення корозійної та радіаційної стійкості оболонкового сплаву Zr1... 13-05-2019
0119U101742 Радіобіологічний та радіоекологічний моніторинг новоутворених біоценоз... 13-05-2019
0119U101741 Науковий супровід модернізації охолоджувачів водню 2-го контуру вітчиз... 13-05-2019
0119U101740 Тенденції та перспективи розвитку світового господарства та міжнародни... 13-05-2019
0119U101739 Високоефективні фотоелектричні сонячні елементи на основі нових барвни... 13-05-2019
0119U101738 Нові наноструктуровані полімервмісні гібридні композити для екологічно... 13-05-2019
0119U101737 Розвиток вартосно-орієнтованого управління підприємствами в сучасних... 13-05-2019
0119U101736 Науково-інформаційне забезпечення виконання програми 11-05-2019
0119U101735 Організація навчання математики в базовій і старшій профільній школі в... 10-05-2019
0119U101734 Вдосконалення та впровадження моделей аналізу і прогнозування розповсю... 08-05-2019
0119U101733 Розробка скрінінгової клітинної системи раку молочної залози на базі З... 08-05-2019
0119U101732 Розробка методів оцінки втомного пошкодження металічних матеріалів на... 08-05-2019
0119U101731 Розробка науково-обґрунтованих підходів вибору оптимальних параметрів... 08-05-2019
0119U101730 Удосконалення моделей захисного одягу для працівників атомних електрич... 08-05-2019
0119U101729 Розроблення вимог до комплексу інженерно-технічних засобів охорони умо... 07-05-2019
0119U101728 Поняття «феномен» у предметному науковому полі педагогіки. 07-05-2019
0119U101727 Зміст і технології навчання в системі спеціальної освіти та інклюзивно... 07-05-2019
0119U101726 Розроблення наукових засад енергозберігаючих технологій зменшення елек... 07-05-2019
0119U101725 Дослідження ефектів іонізуючого випромінювання в діапазоні малих доз у... 06-05-2019
0119U101724 Розробка інноваційних технік анестезії та інтенсивної терапії 06-05-2019
0119U101723 Динаміка колоїдних частинок та бактерій в анізотропному середовищі 06-05-2019
0119U101722 Фазоваріаційне підвищення інформативності рентгенівської радіографії з... 06-05-2019
0119U101721 Дослідження протипухлинних властивостей біологічно-активних речовин ци... 06-05-2019
0119U101720 Дослідження мутацій в гліадинкодуючих локусах та їх ефектів на прояв г... 06-05-2019
0119U101719 Особливості перебігу нейродегенеративних захворювань на фоні коморбідн... 06-05-2019
0119U101718 Вивчення впливу гіпоурикемічної терапії у пацієнтів з хронічною хвороб... 06-05-2019
0119U101717 Розроблення нової редакції Національного плану нумерації України 06-05-2019
0119U101716 Фізико-хімічні основи створення перспективних функціональних матеріалі... 06-05-2019
0119U101715 Розробка електрофізичних методів термографічного контролю і діагности... 06-05-2019
0119U101746 Розроблення способів, моделей та засобів стабілізації режимів Об’єднан... 03-05-2019
0119U101714 Застосування радіаційних технологій для створення новітніх високоефект... 03-05-2019
0119U101713 Неоліт і енеоліт Верхнього Подністров’я (Галицький мікрорегіон) на при... 03-05-2019
0119U101712 Природа і промисел землі Галицької в різні історичні часи в світлі ек... 03-05-2019
0119U101711 Дослідження можливих шляхів утилізації виробничих техногенних відходів 03-05-2019
0119U101710 (1194)Надання науково-технічної допомоги у виконанні досліджень і розр... 03-05-2019
0119U101709 Клініко-лабораторна оцінка якості лікування основних соматичних та інф... 03-05-2019
0119U101708 Формування та розвиток зовнішньоекономічної діяльності АПК в умовах гл... 03-05-2019
0119U101707 Формування полікультурної компетентності студентів у процесі викладанн... 03-05-2019
0119U101706 Розробка нановуглецевого каталізатору, який не містить благородних мет... 03-05-2019
0119U101705 (1224) Перевірка та тарування приладів служби прогнозу ГДЯ для ДП «Тор... 03-05-2019
0119U101704 Розробка якісних методів аналізу динамічних властивостей механічних ке... 03-05-2019
0119U101703 Методи та засоби програмної інженерії реалізації процесів аналітики ве... 03-05-2019
0119U101702 Розробка технічного проекту модернізованої комплексної системи захист... 03-05-2019
0119U101701 (1225)Надання науково-технічної допомоги, виконання досліджень і розро... 03-05-2019
0119U101700 Пошук та ідентифікація транскриптів, що обумовлюють стійкість рослин д... 03-05-2019
0119U101699 Модифікування програмного забезпечення вимірювального стенда 03-05-2019
0119U101698 (1226) Визначення вибухонебезпечності вугільного пилу та вмісту диокси... 03-05-2019
0119U101697 Методи та засоби підвищення стійкості цифрового телебачення до перешко... 03-05-2019
0119U101696 Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації 03-05-2019
0119U101695 Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної політики в Украї... 03-05-2019
0119U101694 Римо-католицькі чоловічі конвенти Східної Галичини 1867–1914 рр. 03-05-2019
0119U101693 Майновий стан Станіславівської єпархії греко-католицької церкви кінця... 03-05-2019
0119U101692 Тенденції розвитку української літератури в загальноєвропейському кон... 03-05-2019
0119U101691 Духовна безпека студентської молоді: теоретичний та практичний аспекти 03-05-2019
0119U101690 Розроблення та удосконалення методів і засобів захисту інформації для... 03-05-2019
0119U101689 Основні напрями та конкурентні переваги розвитку туристичної галузі на... 03-05-2019
0119U101688 (1259)Розробка доповнення до «Проекту дегазації ТДВ «Шахта «Білозерськ... 03-05-2019
0119U101687 Розвиток інформаційного, функціонального та програмного забезпечення е... 03-05-2019
0119U101686 Дослідження явищ, які представляють потенційну небезпеку руйнування об... 03-05-2019
0119U101685 Розробка методології застосування методу акустичної діагностики для те... 02-05-2019
0119U101684 Розробка радіаційно стійких сталей та багатокомпонентних концентровани... 02-05-2019
0119U101683 Концепція якісних та безпечних молочних і м’ясних продуктів 02-05-2019
0119U101682 Вплив радіації на структурні та термофізичні властивості матеріалів ре... 02-05-2019
0119U101681 Клініко-морфологічні і лабораторні аспекти діагностики та лікування хв... 02-05-2019
0119U101680 (1193) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунку... 02-05-2019
0119U101679 Матеріали внутрішньокорпусних пристроїв реакторів на теплових нейтрона... 02-05-2019
0119U101678 №1210 Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід та вугі... 02-05-2019
0119U101677 (1216) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунку... 02-05-2019
0119U101676 Портфельно-орієнтоване управління в організаціях логістичних провайдер... 02-05-2019
0119U101675 Розробка та оформлення санітарного паспорту 02-05-2019
0119U101674 (1218) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені докум... 02-05-2019
0119U101673 Прогнозування ресурсу головних циркуляційних трубопроводів реакторів В... 02-05-2019
0119U101672 (1220) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити «Проект... 02-05-2019
0119U101671 Вдосконалення методики та оцінка залишкової довговічності підшипникови... 02-05-2019
0119U101670 (1221) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проек... 02-05-2019
0119U101669 № 1177 Визначення фізико-механічних властивостей гірських порід та вуг... 02-05-2019
0119U101668 Cтворення діагностичного комплексу для визначення фрикційних і електро... 02-05-2019
0119U101667 Супроводження АІС «Установа» та її розвиток для функціонування в хмарн... 02-05-2019
0119U101666 Стратегічні засади реалізації соціально-гуманітарної політики в умовах... 02-05-2019
0119U101665 Розробка проектів національних стандартів на основі міжнародних станда... 02-05-2019
0119U101664 (1243) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити рекоме... 02-05-2019
0119U101663 Узагальнення сучасних даних з кристалохімії та дифракційних методів ан... 02-05-2019
0119U101662 (1240) Провести дослідження джерел виділення метану та розробити реком... 02-05-2019
0119U101661 Історія Галича в літературній спадщині Степана Пушика 02-05-2019
0119U101660 (1219) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та розра... 02-05-2019
0119U101659 Агроекологічне обгрунтування системи захисту картоплі в умовах Полісся... 02-05-2019
0119U101658 (1215) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проек... 02-05-2019
0119U101657 Антологія українських та зарубіжних газетних та журнальних статей, при... 02-05-2019
0119U101656 (1235)Провести дослідження джерел метановиділення та розробити рекомен... 02-05-2019
0119U101655 Розвиток ювелірної справи в княжому Галичі 02-05-2019