Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U100107 Інформаційні технології для експлуатації голографічних 3D вітрин 19-01-2019
0119U100106 Моделювання соціально-економічних систем в умовах глобалізації 19-01-2019
0119U100105 Фізіолого–біохімічні механізми онтогенетичного розвитку та адаптації д... 19-01-2019
0119U100104 Комплексна оцінка функціонального стану та адаптаційних можливостей ор... 19-01-2019
0119U100103 Еколого-фізіологічні аспекти підбору асортименту рослин до умов Степов... 19-01-2019
0119U100102 Оцінка впливу лісових екосистем на ґрунти степової зони України. 19-01-2019
0119U100101 Кам’янисті сади м. Києва: сучасний стан, флористичний склад та перспек... 19-01-2019
0119U100100 Розвиток неперервної освіти педагогів в умовах полікультурного середов... 19-01-2019
0119U100099 Розробка і дослідження нових деревних композиційних матеріалів 19-01-2019
0119U100098 Дослідження якості рибної продукції в умовах водойм Придніпровського р... 19-01-2019
0119U100097 Біологічні основи функціонування мікробіоценозів навколишнього середов... 19-01-2019
0119U100096 Методологія модернізації транспортних систем та технологій перевезення... 19-01-2019
0119U100095 Дослідження ефективності труб попередньо теплоізольованих спіненим пол... 19-01-2019
0119U100094 Управлінське консультування в умовах господарювання 19-01-2019
0119U100093 Оптимізація діагностики соціальної дезадаптації у хворих з хронічними... 19-01-2019
0119U100092 Історіографія зовнішньої політики українських урядів доби Визвольних з... 19-01-2019
0119U100091 Адаптація управління корпоративними фінансами до глобальних викликів 19-01-2019
0119U100090 Методологічні основи забезпечення кібербезпеки України 19-01-2019
0119U100089 Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операц... 19-01-2019
0119U100088 Інноваційні технології формування іншомовної професійної компетенції ф... 19-01-2019
0119U100087 Сучасні моделі перекладу: теоретичні та прикладні аспекти 19-01-2019
0119U100086 Маркетинг взаємодії в управлінні інноваційною діяльністю підприємства 19-01-2019
0119U100085 Особистісно-орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської... 19-01-2019
0119U100084 Дослідження експлуатаційних витрат станції Хімічна, пов’язаних з маршр... 19-01-2019
0119U100083 Удосконалення техніко-тактичної підготовленості студентів сучасними за... 19-01-2019
0119U100082 Зелений туризм як фактор регіонального розвитку 19-01-2019
0119U100081 Розробка проекту екологічної мережі міста Кременчука 19-01-2019
0119U100080 Створення функціональних покриттів на основі карбідів і карбоборидів е... 19-01-2019
0119U100079 Розробка метода отримання оксидних сполук електронно-променевим нагрів... 19-01-2019
0119U100078 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів засобу дезинфікуючого«АНТИ... 19-01-2019
0119U100077 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів дезинфікуючого засобу ФАР... 19-01-2019
0119U100076 Мовна картина світу: лексико-стилістичні, когнітивні, дискурсивні, мул... 15-01-2019
0119U100075 Семантико-структурні та методологічні аспекти вивчення та викладання р... 15-01-2019
0119U100073 Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством 15-01-2019
0119U100072 Територіальна диференціація авіфауни окремих природно-антропогенних ла... 15-01-2019
0119U100071 Дослідження варіантів реалізації криптографічних алгоритмів ДСТУ 7624... 15-01-2019
0119U100070 Література в системі сучасного гуманітарного знання та форми її рецепц... 15-01-2019
0119U100069 Антропоцентричний фактор у дослідженнях сучасних германських та слов’я... 15-01-2019
0119U100068 Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні 15-01-2019
0119U100067 Агроекологічні аспекти ведення органічного землеробства в умовах Півдн... 15-01-2019
0119U100066 Холістична медицина: сучасний та перспективи розвитку 15-01-2019
0119U100065 Дослідити клініко-патогенетичний поліморфізм розладів менструальної фу... 15-01-2019
0119U100064 Організація та проведення попередніх та приймальних випробувань дослід... 15-01-2019
0119U100063 Алгебри симетричних аналітичних функцій на банахових просторах. Алгебр... 15-01-2019
0119U100062 Технологія тонкоплівкових термоелектричних мікромодулів на основі бага... 15-01-2019
0119U100061 Прогнозування розвитку стійких порушень систем і органів у дітей із ре... 15-01-2019
0119U100060 Науково-технічний супровід будівництва двох секцій житлового будинку (... 15-01-2019
0119U100059 Розробка конструкторської документації на надресорну балку і раму візк... 15-01-2019
0119U100058 Визначити особливості перебігу пуберату у підлітків в умовах сучасного... 15-01-2019
0119U100057 Вивчити особливості порушень поведінки у підлітків з депресивними розл... 15-01-2019
0119U100056 Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному,... 15-01-2019
0119U100055 Дослідження та моделювання стилістичних ознак та критеріїв сучасного м... 15-01-2019
0119U100054 Теоретичні та прикладні аспекти вивчення слов’янських мов 15-01-2019
0119U100053 Сучасні тенденції навчання іншомовної комунікації: інноваційні та трад... 15-01-2019
0119U100052 Науково-методичні засади викладання студентам немовних спеціальностей... 15-01-2019
0119U100051 Шляхи та засоби формування професійно-орієнтованої іншомовної компетен... 15-01-2019
0119U100050 Гідрофільні і гідрофобні взаємодії в структурованих дисперсних система... 15-01-2019
0119U100049 Актуальні проблеми дискурсології та прагматики німецької мови 15-01-2019
0119U100048 Наукові основи проектування, удосконалення конструкцій і модернізації... 15-01-2019
0119U100047 Реконфігурація державної кадрової політики України в контексті європей... 15-01-2019
0119U100046 Лексичні і граматичні категорії української мови: структура, семантика... 15-01-2019
0119U100045 Поетика художнього тексту: від модернізму до постмодернізму 15-01-2019
0119U100044 Процеси генерування електроенергії електромеханічним комплексом автоно... 13-01-2019
0119U100043 Інформаційні ресурси формування механізму економічної безпеки підприєм... 13-01-2019
0119U100042 Розробка методів дослідження міцності та стійкості тонкостінних оболон... 13-01-2019
0119U100041 Сучасні підходи до вивчення китайської, японської та турецької філоло... 13-01-2019
0119U100040 Європейський вектор розвитку української державності і права людини: і... 11-01-2019
0119U100039 Розвиток промислового потенціалу в умовах активізації міжнародної екон... 10-01-2019
0119U100038 Розвиток систем стрес-менеджменту в умовах активізації міжнародної спі... 10-01-2019
0119U100037 Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центрально-Східної Європ... 10-01-2019
0119U100036 Теоретичні та практичні аспекти медіалогії 10-01-2019
0119U100035 Прогнозування ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резе... 10-01-2019
0119U100034 Обгрунтування і розробка технологій активації відходів алюмінієвого ви... 10-01-2019
0119U100033 Професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи... 10-01-2019
0119U100032 Дослідження повільних змін плазмосфери: нові результати для безпеки в... 10-01-2019
0119U100031 Дослідження складу стічних вод Миргородського заводу мінеральних вод т... 10-01-2019
0119U100030 Дослідження складу стічних вод Кременчуцького міськмолокозаводу 10-01-2019
0119U100029 «Інвентаризація зелених насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мист... 10-01-2019
0119U100028 Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських терит... 10-01-2019
0119U100027 Морфологічні та молекулярно-генетичні критерії діагностики та прогнозу... 08-01-2019
0119U100026 Дослідження методів впровадження системи управління інформаційною безп... 08-01-2019
0119U100025 Поліоксометалати, ортованадати та оксіортосилікати перехідних металів... 08-01-2019
0119U100024 Оцінити клініко-прогностичне значення порушень ліпідного обміну і гумо... 08-01-2019
0119U100023 Культурна спадщина в атласній геоінформаційній моделі сталого розвитку... 08-01-2019
0119U100022 Особливості застосування антикорупційного законодавства в частині одер... 08-01-2019
0119U100021 Розробка методичного, апаратного та програмного забезпечення для радіо... 08-01-2019
0119U100019 Методологія інтелектуальної підтримки прийняття рішень 08-01-2019
0119U100017 Дослідження продуктів бджільництва та створення харчової композиції... 08-01-2019
0119U100016 Розвиток теорії термопластичності і розробка алгоритмів розв'язання кр... 08-01-2019
0119U100015 Методика формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, ро... 03-01-2019
0119U100014 Адміністративно-правове регулювання публічних відносин 03-01-2019
0119U100013 Модернізація системи управління в умовах цифрового суспільства 03-01-2019
0119U100012 Розроблення методом парекладу та прийняття 501 проекту національних но... 03-01-2019
0119U100011 Розробка інтелектуальних мікропроцесорних систем засобами Інтернету ре... 03-01-2019
0119U100010 Формування стратегії розвитку молодіжного підприємництва в умовах євро... 03-01-2019
0119U100009 Формування інституціональних основ фінансової стабільності економіки У... 02-01-2019
0119U100008 Гуманітарні науки та психологія у контексті сучасних викликів 02-01-2019
0119U100007 МАРКЕТИНГ І ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАЛОГО... 02-01-2019
0119U100006 Гігієнічна оцінка сучасної системи захисту здоров'я людей, які мешкают... 02-01-2019
0119U100005 Розрахунок режиму електроспоживання електротехнічного обладнання механ... 02-01-2019
0119U100004 Дослідження властивостей препарату АХГ-124, ТН та розробка рекомендаці... 02-01-2019
0119U100003 Дослідити особливості впливу нових продуктів на об’єкти агробіоценозу 02-01-2019
0119U100002 Розробити критерії оцінки продукту в технологіях вирощування сільськог... 02-01-2019
0119U100001 Педагогічна технологія формування лінгвосоціокультурної компетентності... 02-01-2019
0118U100637 Обстеження та оцінка технічного стану будівлі адміністративно-побутово... 29-12-2018
0118U100636 Обстеження 14 залізобетонних колон,бетонування яких виконано в зимових... 29-12-2018
0118U100635 Провести обстеження будівель для визначення їх технічного стану,що роз... 29-12-2018
0118U100634 Вишукувальні роботи по створенню планово-висотної пішоходно-велосипед... 29-12-2018
0118U100633 Проведення польових випробувань дослідних паль висмикувальними та вдав... 29-12-2018
0118U100632 Науково-технічний супровід будівництва двох секцій житлового будинку (... 29-12-2018
0118U100631 Науково-технічний супровід будівництва двох секцій житлового будинку (... 29-12-2018
0118U100630 Обстеження,оцінка технічного стану та паспортизація будівель і споруд... 29-12-2018
0118U100629 Проведення моніторингу технічного стану існуючих будівель (дитсадка,ча... 29-12-2018
0118U100628 Розробка проектних рішень щодо захисту від підтоплення та затоплення,... 29-12-2018
0118U100627 Пошук шляхів (методів) щодо можливості комплексної промислової перероб... 29-12-2018
0118U100626 Розробка науково-дослідної документації "Дослідження можливості компле... 29-12-2018
0118U100625 Розробка проектних рішень, оформлення НД щодо захисту від підтоплення... 29-12-2018
0118U100624 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умов... 29-12-2018
0118U100623 Проектування інформаційних систем управління освітнім процесом 29-12-2018
0118U100622 Регуляція експресії гена репаративного ензиму MGMT під впливом деяких... 29-12-2018
0118U100621 Обстеження конструкцій фундаментів на вулиці Полярній 22/7 в Оболонськ... 29-12-2018
0118U100620 Розроблення пропозицій щодо попереднього вибору ділянки можливого розм... 29-12-2018
0118U100619 Розробка проекту Зміни технічних умов ТУ У 24.3-30552853-004:2003 «Ма... 28-12-2018
0118U100618 Розроблення технологічної карти на влаштування (монтаж) теплоізоляційн... 28-12-2018
0118U100617 Обгрунтування диференційованих педагогічних впливів при формуванні вол... 28-12-2018
0118U100616 Розроблення та державна реєстрація Зміни №2 до ТУ У В.2.7-26.6-0029434... 28-12-2018
0118U100615 Нейродинамічні, когнітивні та вегетативні особливості волейболістів рі... 27-12-2018
0118U100614 Доробка системи вимірювань робочого місця газодинамічних модельних вип... 27-12-2018
0118U100613 Судова інженерно-технічна експертиза нещасних випадків, пов’язаних з е... 26-12-2018
0118U100612 Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних злочи... 26-12-2018
0118U100611 Судова економічна експертиза фінансово-господарської діяльності підпри... 26-12-2018
0118U100610 Організаційно-правові, загально-методичні засади комплексної судової б... 26-12-2018
0118U100609 Судова економічна експертиза документів фінансово-кредитних операцій 26-12-2018
0118U100608 Використання спеціальних знань при виявленні та розслідуванні злочинів... 26-12-2018
0118U100607 Адміністративно-правове регулювання міжнародного співробітництва в гал... 26-12-2018
0118U100606 Організаційно-правові засади використання спеціальних знань у справах... 26-12-2018
0118U100605 Правове забезпечення електронного документообігу в судово-експертній д... 26-12-2018
0118U100604 Правове регулювання діяльності судово-експертних установ України 26-12-2018
0118U100603 Оцінювання ефективності організації судово-експертної діяльності: адмі... 26-12-2018
0118U100602 Психофізіологічні особливості людей з порушеннями опорно-рухового апар... 26-12-2018
0118U100601 Організаційно-правові засади використання спеціальних знань у справах... 26-12-2018
0118U100600 Судова будівельно-технічна експертиза як джерело доказів під час розсл... 26-12-2018
0118U100599 3. «Оцінка ступеню поширення антибіотикорезистентності у збудників зоо... 26-12-2018
0118U100598 Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неіндустріа... 26-12-2018
0118U100597 2. «Розробка нових та вдосконалення існуючих підходів, методів та засо... 26-12-2018
0118U100596 Інноваційна логістика в розвитку економічних систем різних інтеграційн... 26-12-2018
0118U100595 Розвиток економічних відносин аграрної сфери в умовах глобалізації 26-12-2018
0118U100594 1. «Розробка нових та вдосконалення існуючих підходів, методів та засо... 26-12-2018
0118U100593 Дослідження маркетингових інструментів та організації малого та середн... 26-12-2018
0118U100592 Функціональний стан здорових молодих чоловіків з різним рівнем вегетат... 26-12-2018
0118U100591 Наукове обгрунтування адаптації обліково-аналітичного забезпечення під... 26-12-2018
0118U100590 Оцінка ефективності наповнення місцевих бюджетів 26-12-2018
0118U100589 Забезпечення ефективності розвитку інтернет-маркетингових комунікацій... 26-12-2018
0118U100588 Психофізіологічні особливості силової підготовки з гирями 26-12-2018
0118U100587 Ентомози та акарози овець та кіз (поширення та заходи боротьби) 26-12-2018
0118U100586 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогоспода... 26-12-2018
0118U100585 Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і оподат... 26-12-2018
0118U100584 Розроблення реконфігурованих декодерів Turbo-Product-кодів на базі ПЛІ... 26-12-2018
0118U100583 Розробка нових видів покриттів корпусних конструкцій надводних кораблі... 26-12-2018
0118U100582 «Теоретичне і практичне обґрунтування біотехнології одержання і застос... 26-12-2018
0118U100581 Комунікативно-прагматичний аспект порівняльно-історичних досліджень в... 26-12-2018
0118U100580 Програмно-цільові наукові дослідження та трансформації професії вченог... 26-12-2018
0118U100570 Розробка і випробування антен для безпілотних літальних апаратів 26-12-2018
0118U100569 Комплексне використання засобів навчання хімії в загальноосвітніх та в... 23-12-2018
0118U100568 Дослідження зносостійкості елементів залізничних стрілочних переводів,... 23-12-2018
0118U100567 Розробка науково-обгрунтованих заходів підвищення продуктивності корів... 23-12-2018
0118U100566 Особливості промислової технології синтезу оксисен генеруючих добавок... 23-12-2018
0118U100565 Удосконалення обліку біологічних активів на підприємстві 22-12-2018
0118U100564 Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування... 21-12-2018
0118U100563 Фінансовий контроль в системі управління економічною безпекою суб'єкті... 21-12-2018
0118U100562 Розробка та впровадження сучасних методів діагностики і лікування врод... 21-12-2018
0118U100561 Морфофункціональний стан печінки у собак та морфологічні методи діагно... 21-12-2018
0118U100560 Підвищення надійності технологічних систем, що застосовуються в середо... 21-12-2018
0118U100559 Біорізноманіття лісового покриву Полісся України 21-12-2018
0118U100558 Дослідження структурно-функціональної стійкості домінантних типів осел... 21-12-2018
0118U100557 Інструменти обліково-статистичного та бюджетного забезпечення оцінюван... 21-12-2018
0118U100556 Технологічні особливості використання мінерально-вітамінних добавок в... 21-12-2018
0118U100555 Клініко-катамнестичне дослідження розвитку дітей з перенесеними уражен... 21-12-2018
0118U100554 РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ТА ІНДИКАТОРІВ ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ АГРОЕК... 21-12-2018
0118U100553 Процес реалізації автономного навчання іноземних мов в центрах самодос... 21-12-2018
0118U100552 Розробка моделі оптимального функціонування енергетичних хабів в інтел... 21-12-2018
0118U100551 Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища... 21-12-2018
0118U100550 Педагогічний дизайн освітнього середовища підготовки студентів немовни... 21-12-2018
0118U100549 Міжкультурна комунікація в умовах сучасного соціокультурного середовищ... 21-12-2018
0118U100548 Методика топографічного визначення території пам’ятки в залежності від... 21-12-2018
0118U100547 Правове забезпечення прав і свобод людини в умовах євроінтеграції 21-12-2018
0118U100546 Розробка технології виготовлення йодиду цезію для монокристалів зі зни... 21-12-2018
0118U100545 Удосконалення елементів технології вирощування гібридів кукурудзи різн... 21-12-2018
0118U100543 Формування продуктивності ячменю ярого залежно від позакореневого підж... 21-12-2018
0118U100544 Формування сучасної парадигми менеджменту соціокультурної діяльності... 19-12-2018
0118U100542 Методика судово-психологічної експертизи (загальна частина) 19-12-2018
0118U100541 Розробити теоретичні та методологічні засади залучення фінансових ресу... 19-12-2018
0118U100540 Розробка теоретичних та методологічних засад щодо вдосконалення діючої... 19-12-2018
0118U100539 Електронно-променевий прожектор (гармата) ПЕ 124 з лінійним термокатод... 18-12-2018
0118U100538 Підготовка та проведення випробувань СК у складі ОК "7000" для п'ятикр... 18-12-2018
0118U100537 Підвищення експлуатаційної надійності магістральних трубопроводів та р... 18-12-2018
0118U100536 Участь у введенні до експлуатації КБА БАІБ 18-12-2018
0118U100534 Дослідження закономірностей протікання фізико-хімічних процесів, струк... 18-12-2018
0118U100533 Раціональний дизайн біологічно активних речовин серед конденсованих по... 17-12-2018
0118U100532 Розробка нового покоління математичних моделей, розрахункових алгоритм... 17-12-2018