ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U107558 Дослідження стану та перспектив модернізації спостережних астрономічни... 24-01-2021
0121U107557 Наукові основи екологічно безпечних технологій виробництва грубих корм... 24-01-2021
0121U107556 Наукове обґрунтування біологічного потенціалу багаторічних бобових тра... 24-01-2021
0121U107555 Розроблення екологічно-безпечних систем інтегрованого контролю бур’яні... 24-01-2021
0121U107554 Дослідження генетичного потенціалу сортів нішевих зернобобових культур... 24-01-2021
0121U107553 Розроблення наукових основ біологізації продукційного процесу багаторі... 24-01-2021
0121U107552 Дослідження закономірностей підвищення посівних і врожайних властивост... 24-01-2021
0121U107551 Дослідження впливу тривалої дії різних способів основного обробітку та... 24-01-2021
0121U107550 Наукове обґрунтування та вдосконалення технології створення та викорис... 24-01-2021
0121U107549 Теоретичне обґрунтування та розроблення технології вирощування високоп... 24-01-2021
0121U107548 Розроблення концептуальних принципів формування кормової продуктивнос... 24-01-2021
0121U107547 Дослідження закономірностей прояву абортивності плодоелементів при фор... 24-01-2021
0121U107546 Розроблення концептуальних основ формування високопродуктивних агрофіт... 24-01-2021
0121U107545 Встановлення закономірностей формування жирнокислотного складу сої та... 24-01-2021
0121U107544 Дослідження морфо-фізіологічних ознак продуктивності та низького вміс... 24-01-2021
0121U107543 Розширення поліморфізму генетичної плазми злакових багаторічних трав з... 24-01-2021
0121U107542 Встановлення характеру успадкування ознак, що обумовлюють кормові якос... 24-01-2021
0121U107541 Дослідження закономірностей мінливості та успадкування господарсько-ці... 24-01-2021
0121U107540 Встановлення закономірностей прояву ознак підвищеного врожаю зеленої м... 24-01-2021
0121U107539 Проведення оцінки генофонду люцерни посівної різного еколого-географіч... 24-01-2021
0121U107538 Соціальна організація, моделі соціальної поведінки та форми суспільної... 24-01-2021
0121U107537 Підвищення ефективності Digital маркетингу у діяльності підприємств с... 23-01-2021
0121U107536 Ціннісна підтримка розвитку обдарованої особистості в освітньому прост... 23-01-2021
0121U107535 Застосування психотерапевтичних технологій у наданні допомоги постражд... 23-01-2021
0121U107534 Теоретичні та технологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової актив... 23-01-2021
0121U107533 Тандемні органічні світлодіоди з високою квантовою ефективністю на осн... 23-01-2021
0121U107532 Підвищення рівня функціональної незалежності та заняттєвої участі осіб... 23-01-2021
0121U107531 Імунологічні та мікробіологічні критерії формування аллостатичного нав... 23-01-2021
0121U107530 Розробити динамічну модель управління живленням сільськогосподарських... 23-01-2021
0121U107529 Енергоефективні вихрові технології аеротермодинаміки для теплоенергети... 23-01-2021
0121U107528 Розроблення системи комплексного використання даних реєстрів для інфо... 23-01-2021
0121U107527 Стратегічне управління інноваційним розвитком соціально-економічних си... 23-01-2021
0121U107526 Річки Сумської області: гідроекологічний моніторинг 23-01-2021
0121U107525 Розвиток індустрії туризму в умовах глобалізації 23-01-2021
0121U107524 Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фах... 23-01-2021
0121U107523 Формування інноваційних механізмів управління фінансовим забезпеченням... 23-01-2021
0121U107522 Фармакологічна активність нових похідних п'яти - та шестичленних азаге... 23-01-2021
0121U107521 Розроблення методів підвищення ефективності діагностики уражень різних... 23-01-2021
0121U107520 Прогнозування перебігу найбільш поширених запальних захворювань дитячо... 23-01-2021
0121U107519 Поліпшення експлуатаційних показників технологічних машин та транспорт... 23-01-2021
0121U107518 Ефективні способи утворення 2-стирілпіримідинів на основі 2-(2-гідрокс... 23-01-2021
0121U107517 Розробка технологічних режимів комплексної енергетичної обробки матері... 23-01-2021
0121U107516 Дослідження напружено-деформованого стану пружної плити 23-01-2021
0121U107515 Еколого-біологічні особливості впливу фітопатогенного комплексу на кор... 23-01-2021
0121U107514 Дослідження техніки та технологій для добування та використання сапроп... 23-01-2021
0121U107513 Методичні засади контролю еколого-біологічних особливостей розвитку сі... 23-01-2021
0121U107512 Розробка та виготовлення дослідних партій гумо-армованих опорних части... 23-01-2021
0121U107511 Розробка методології оптимального проектування та виготовлення високое... 23-01-2021
0121U107510 Розробити щадні технологічні процеси сушіння сільськогосподарських мат... 23-01-2021
0121U107509 Парадигма інноваційної «смарт» селекції нішевих культур на синергетичн... 23-01-2021
0121U107508 620. Персоніфікація лікування і розробка нових біологічно активних реч... 23-01-2021
0121U107507 Оцінка енергетичного потенціалу сортів верби прутовидної (Salix vimina... 23-01-2021
0121U107506 Встановлення потенціалу продуктивності енергетичних буряків цукрових я... 23-01-2021
0121U107505 Методологічні та методичні питання використання цифрових технологій в... 23-01-2021
0121U107504 Синтез та перетворення нових фізіологічно-активних речовин – похідних... 23-01-2021
0121U107503 Випробування зразків-свідків третього вивантаження корпусу реактора ен... 23-01-2021
0121U107502 Антропний принцип у філософії, науці та медицині 23-01-2021
0121U107501 Забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств... 23-01-2021
0121U107500 Тектонофізичне дослідження геодинамічних процесів у літосфері: глобаль... 23-01-2021
0121U107499 Розроблення методів та засобів для аналізу та прогнозування динамічної... 23-01-2021
0121U107498 Обгрунтування високоефективних проектних рішень елементів об`єктів вій... 23-01-2021
0121U107497 Аналітичні підходи та методичне обгрунтування для вивчення біофармацев... 23-01-2021
0121U107496 Оптимізація діагностики та ефективності патогенетичного лікування хвор... 23-01-2021
0121U107495 Науково-методичне забезпечення якості навчання фізики в закладах освіт... 23-01-2021
0121U107494 Вивчити вплив ротової рідини і біоплівки на розвиток захворювань порож... 23-01-2021
0121U107493 Корпусно-експериментальна діагностика резилентності представників різн... 23-01-2021
0121U107492 Удосконалити способи пневмо-механічної інтенсифікації процесів очищенн... 23-01-2021
0121U107491 Техніко-технологічні основи розвитку процесів збирання і підготовки до... 23-01-2021
0121U107490 Виготовлення та постачання дослідної партії гумово-технічних виробів 22-01-2021
0121U107489 Тенденції розвитку українського культури і мистецтва минулого та сього... 22-01-2021
0121U107488 Маркетингові активності підприємств в умовах трансформації економіки 22-01-2021
0121U107487 Фіторізноманіття заповідних об’єктів Сумської області 22-01-2021
0121U107486 Математичне моделювання та експериментальні дослідження процесів створ... 22-01-2021
0121U107485 Сучасні поліпарадигмальні лінгвістичні студії та впровадження їхньої м... 22-01-2021
0121U107484 Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за COVID-19 та шляхи й... 22-01-2021
0121U107483 Розробка ескізного проекту первинного газового холодильника продуктивн... 22-01-2021
0121U107482 Дослідження впливу генетично модифікованих кормів на якість і безпечні... 22-01-2021
0121U107481 Дослідження впливу на експлуатаційні властивості колісних транспортних... 22-01-2021
0121U107480 Наукові основи забезпечення екологічної безпеки техногенно навантажени... 22-01-2021
0121U107479 Інтелектуалізація інформаційно-вимірювальної системи контролю параметр... 22-01-2021
0121U107478 Наукові основи створення спеціального шасі з комбінованою енергетичною... 22-01-2021
0121U107477 Інтелектуальна система підтримки сумісного прийняття рішень операторам... 22-01-2021
0121U107476 Технологія текстурування скляних підкладок для прозорої фотовольтаїки 22-01-2021
0121U107475 Розробка технології виготовлення кремнієвих гетероструктурних фотопере... 22-01-2021
0121U107474 Наукові основи і навчально-методичний супровід педагогічного процесу в... 22-01-2021
0121U107473 Дослідження впливу штучного зсуву повітряних мас на динаміку руху літа... 22-01-2021
0121U107472 Методичні засади застосування цифрових технологій у професійній підгот... 22-01-2021
0121U107471 Дослідження коректної розв’язності некласичних лінійних і нелінійних к... 22-01-2021
0121U107470 Стратегічні комунікації як інструмент реалізації національних інтересі... 22-01-2021
0121U107469 Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу в сучасних умовах 22-01-2021
0121U107468 Дослідження стабільності хромосом соматичних клітин людини при розвит... 22-01-2021
0121U107467 Синдром деперсоналізації-дереалізації в молодому віці: диференційна ді... 22-01-2021
0121U107466 Удосконалення та розробка методів аналізу та підвищення ефективності е... 22-01-2021
0121U107465 Методологія поетапних реконструкцій природних умов рівнинної території... 22-01-2021
0121U107464 Розробити науково-організаційні підходи та ринково-орієнтовний інструм... 22-01-2021
0121U107463 Дослідження впливу згодовуваного рослинного жиру на воскову продуктивн... 22-01-2021
0121U107462 Дослідження рівня генетичного потенціалу продуктивності у овець різних... 22-01-2021
0121U107461 Розробити методи селекційного вдосконалення зонального типу симентальс... 22-01-2021
0121U107460 Вплив наночастинок металів на репродуктивну здатність, хімічний склад... 22-01-2021
0121U107459 Розроблення нового способу підвищення ефективності використання пасови... 22-01-2021
0121U107458 Розроблення нових адаптивних технологічних прийомів вирощування сої в... 22-01-2021
0121U107457 Підбір вихідного матеріалу сої за ознаками продуктивності та стійкості... 22-01-2021
0121U107456 Розроблення теоретичних аспектів відтворення та методів підвищення які... 22-01-2021
0121U107455 Оцінка потенціалу секвестрації карбону ґрунтами агроекосистем в умовах... 22-01-2021
0121U107454 Розроблення науково-методичних основ управління продуктивним потенціал... 22-01-2021
0121U107453 Наукові основи управління природною і ефективною родючістю схилових ґр... 22-01-2021
0121U107452 Науково-теоретичні основи створення нового вихідного матеріалу різних... 22-01-2021
0121U107451 Ефективність неінвазивного моніторингу динамічних показників кровообіг... 22-01-2021
0121U107450 Контроль оксидативного стресу при рентгенендоваскулярних втручаннях 22-01-2021
0121U107449 Ідентифікація режимів функціонування об'єктів критичної інфраструктури... 22-01-2021
0121U107448 Теоретичні та методичні засади управління органічним вуглецем агроцено... 22-01-2021
0121U107447 Розроблення методологічних основ для ідентифікації різних генотипів с... 22-01-2021
0121U107446 Особливості зміни етіології та патогенезу ґрунтових мікроміцетів – збу... 22-01-2021
0121U107445 Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізації надання... 22-01-2021
0121U107444 Науково-методичні та технологічні засади управління органічною сировин... 22-01-2021
0121U107443 Розроблення нових математичних моделей та методів дослідження електроф... 22-01-2021
0121U107442 Оцінка ресурсно-туристського потенціалу Середнього Придніпров'я з мето... 22-01-2021
0121U107441 Розробка та виготовлення комплекту дистанційного ініціювання вибухових... 22-01-2021
0121U107440 Генетичні варіанти та їх потенційний зв'язок з COVID-19 серед населенн... 22-01-2021
0121U100749 Концепція формування природної саморегуляції угрупувань комах в агроце... 22-01-2021
0121U100747 Регуляторні системи фотосинтетичного апарату та їх роль в реалізації г... 22-01-2021
0121U100746 Розроблення елементів адаптивної технології вирощування і захисту тютю... 22-01-2021
0121U100745 Обґрунтування теоретичних аспектів селекції квасолі звичайної на проду... 22-01-2021
0121U100744 Оптимізація діагностики та прогнозування акушерських і перинатальних у... 22-01-2021
0121U100743 Встановлення особливостей успадкування морфологічних та біохімічних оз... 22-01-2021
0121U107438 Дослідження впливу інкорпорованого 137Cs і С262Т поліморфізму гена САТ... 21-01-2021
0121U107437 Комп'ютерні технології інтерпретації геофізичних даних при дослідженні... 21-01-2021
0121U107436 Синтез водостійких катіонних біоцидів та їх застосування для отримання... 21-01-2021
0121U107435 Cинтез та дослідження конденсованих гетероциклічних систем з фрагменто... 21-01-2021
0121U107434 Вивчення особливостей впливу бінарних променевих технологій на злоякіс... 21-01-2021
0121U107433 Вплив полімерної складової на вогнезахисні та експлуатаційні властивос... 21-01-2021
0121U107432 Дослідити особливості формування та функціонування симбіотичних систем... 21-01-2021
0121U107431 Проєктування методичної системи навчання математики в закладах загальн... 21-01-2021
0121U107430 Теоретико-методологічні засади реформування системи державного управлі... 21-01-2021
0121U100742 Теорія і методи чисельного дослідження динамічного фізично та геометри... 21-01-2021
0121U100741 Поширення та розсіяння електромагнітних хвиль у навколоземному та косм... 21-01-2021
0121U100740 Моделювання електротехнічних пристроїв та віртуальних технічних функці... 21-01-2021
0121U100739 Удосконалення нормативно-методичної бази екологічного нормування засто... 21-01-2021
0121U100738 Дослідження впливу кліматичних факторів на обсяг споживання природного... 21-01-2021
0121U100737 Оцінка впливу зміни кліматичних умов на збудників хвороб листкового ап... 21-01-2021
0121U100736 Розробити науково-методологічні засади сталого управління добривами дл... 21-01-2021
0121U100736 Розробити науково-методологічні засади сталого управління добривами дл... 21-01-2021
0121U100735 Наукове обґрунтування та розробка систем біологічного захисту зернових... 21-01-2021
0121U100734 Розроблення національного стандарту щодо перетворювачів вимірювальних... 21-01-2021
0121U100733 Розроблення національного стандарту щодо загальних вимог до стаціонарн... 21-01-2021
0121U100732 Використання системи управління на основі вимог міжнародних стандартів... 21-01-2021
0121U100731 Управління ефективною життєдіяльністю суб’єктів господарювання 21-01-2021
0121U100730 Розвиток методів обчислювального інтелекту в задачах синтезу характери... 21-01-2021
0121U100729 Хребетні тварини у природних та антропогенно трансформованих ландшафта... 21-01-2021
0121U100728 Розроблення національних стандартів щодо систем управління якістю ДСТУ... 21-01-2021
0121U100727 Розроблення національного стандарту щодо вимог до акумуляційних водона... 21-01-2021
0121U100726 Розроблення національного стандарту щодо вимірювальних систем для маси... 21-01-2021
0121U100725 Дослідження хіміко-технологічного потенціалу плодів плодових та ягідни... 21-01-2021
0121U100724 Розроблення національних стандартів щодо вимог та методів випробування... 21-01-2021
0121U100723 Встановлення фізико-хімічних закономірностей лежкості плодів при засто... 21-01-2021
0121U100722 Встановити закономірності формування якісних та кількісних ознак у ген... 20-01-2021
0121U100721 Науково-методичний інструментарій менеджменту організацій в умовах гло... 20-01-2021
0121U100720 Масоперенос газу і води, самонагрівання вугілля та критична газодинамі... 20-01-2021
0121U100719 Дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт... 20-01-2021
0121U100718 Структурно-функціональна організація тварин на техногенних об’єктах Ха... 20-01-2021
0121U100717 Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії 20-01-2021
0121U100716 Створення та оцінка вихідного матеріалу для адаптивної селекції зимуюч... 20-01-2021
0121U100715 Розроблення методу створення генетичного різноманіття вихідного селекц... 20-01-2021
0121U100714 Удосконалення методу отримання гібридів жита озимого на фертильній та... 20-01-2021
0121U100713 Удосконалення шляхів поліпшення нових багатонасінних запилювачів з різ... 20-01-2021
0121U100712 Психологія розвитку суб’єктів педагогічного процесу 20-01-2021
0121U100711 Розроблення системи захисту біоенергетичних культур від шкідників 20-01-2021
0121U100710 Створення високоефективних приладів зниження рівня звуку пострілу до л... 20-01-2021
0121U100709 Інновації в підготовці та професійній діяльності фахівця соціальної га... 20-01-2021
0121U100708 Удосконалення принципів оцінки факторів формування комплексів шкідлив... 20-01-2021
0121U100707 Розробити концепцію збагачення ґрунту повітрям 20-01-2021
0121U100706 Історія України: проблеми суспільного, політичного, культурного, еконо... 20-01-2021
0121U100705 Оцінка пилкостерильних аналогів буряків цукрових, одержаних шляхом бек... 20-01-2021
0121U100704 Розроблення й виготовлення набору дистанційного відкриття приміщень й... 20-01-2021
0121U100703 Розроблення й виготовлення набору вибухотехніка 20-01-2021
0121U100702 Розроблення й виготовлення оболонок подовжених зарядів 20-01-2021
0121U100701 Розроблення й виготовлення оболонок спеціальних зарядів 20-01-2021
0121U100700 Еволюційно-генетичні трансформації тваринної біоти в умовах екологічно... 20-01-2021
0121U100699 Склад і структура фауністичних комплексів і угруповань гельмінтів хреб... 20-01-2021
0121U100698 Компаративні, текстологічні та лінгвопоетичні дослідження з метою ство... 20-01-2021
0121U100697 Розробка нових методів і засобів отримання інформації про фізичні хара... 20-01-2021
0121U100696 Математичне моделювання взаємодії пружних тіл з контактними неоднорідн... 20-01-2021
0121U100695 Розробка перспективних наноматеріалів для новітніх інноваційних техно... 20-01-2021
0121U100694 Теоретико-методологічні та організаційні аспекти інформаційного забез... 20-01-2021
0121U100693 (III-76-21) Удосконалення існуючих і створення нових технічних рішень... 20-01-2021
0121U100692 Виявлення додаткового ресурсу конструкцій енергетичного машинобудуванн... 20-01-2021
0121U100691 Чисельне моделювання аеротермогазодинамічних та динамічних процесів, щ... 20-01-2021
0121U100690 Молекулярний дизайн, синтез та вивчення біологічної активності тіазолі... 20-01-2021
0121U100689 Удосконалення правових засад організації та діяльності Збройних Сил Ук... 20-01-2021
0121U100688 Розробити наукові основи та агрозаходи зменшення деградаційних процесі... 20-01-2021
0121U100687 Національна кампанія з розслідування впливу закриття нерентабельних ша... 20-01-2021
0121U100686 Історико-наукознавчий аналіз найбільш визначних досягнень Нобелівськи... 19-01-2021
0121U100685 Оптимізації рішень по усуненню дефектів і пошкоджень при забезпеченні... 19-01-2021
0121U100684 Розробка меташарів з керованими електромагнітними характеристиками 19-01-2021
0121U100683 Наукове обґрунтування системи ведення високопродуктивних сівозмін на о... 19-01-2021
0121U100682 Обгрунтувати мінімальні геометричні параметри (висота та периметр) зас... 19-01-2021
0121U100681 Дослідження ефективності використання олійних екстрактів як замінників... 19-01-2021
0121U100680 Концептуальні засади створення і функціонування в Україні крупних біое... 19-01-2021
0121U100679 Удосконалення державного первинного еталона одиниць електричної напруг... 19-01-2021
0121U100678 Вдосконалення системи мотивації та стимулювання працівників системи де... 19-01-2021