ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0120U002126 Розробка планетарних моделей генерування надпотужної сонячної станції... 11-12-2049
0120U002125 Розвиток теорії, розроблення методів інтелектуалізації технологічних п... 11-12-2049
0120U100979 Застосування математичних методів у задачах природничих та технічних н... 25-02-2020
0120U100978 Алгоритмічні та комп'ютерні програмні компоненти системи визначення те... 25-02-2020
0120U100977 Розробка математичного та програмного забезпечення для автоматизованог... 25-02-2020
0120U100976 Розробка математичного та програмного забезпечення для автоматизованог... 25-02-2020
0120U100975 Розробка програмного забезпечення для перевірки узгодженостей з багато... 25-02-2020
0120U100974 Оцінка стану ґрунтів лісового фонду ДП «Коростенський лісгосп АПК» 25-02-2020
0120U100973 Методи моделювання гідроакустичних сигналів морських об'єктів 25-02-2020
0120U100972 Дослідження процесів вібраційної абразивної обробки з метою покращення... 25-02-2020
0120U100971 Обґрунтування встановлення розміру санітарно-захисної зони для проммай... 25-02-2020
0120U100970 Алгоритми роботи базових структурних засобів надлишкових вимірювань те... 25-02-2020
0120U100969 Моделювання волатильності фінансово-економічних процесів 25-02-2020
0120U100968 Обґрунтування встановлення розміру санітарно-захисної зони для проммай... 25-02-2020
0120U100967 Аналіз сучасного функціоналу в Web-технологіях 25-02-2020
0120U100966 Дослідження щодо визначення придатності щебеню та щебенево-піщаної сум... 25-02-2020
0120U100965 Історія домодерної та модерної української освіти й освіченості: джере... 25-02-2020
0120U100964 Розроблення та впровадження системи оцінки якості, безпечності та ефек... 25-02-2020
0120U100963 Розробка інформаційних технологій цифрової трансформації соціо-економі... 24-02-2020
0120U100962 Фізична терапія при хірургічних захворюваннях 24-02-2020
0120U100961 Особливості діагностики та лікування гострих шлунково-кишкових кровоте... 24-02-2020
0120U100960 Контроль властивостей текстильних матеріалів акустичними методами прох... 24-02-2020
0120U100959 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 24-02-2020
0120U100958 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 24-02-2020
0120U100957 Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної модел... 24-02-2020
0120U100956 Особливості діагностики та лікування хворих на вібраційну хворобу від... 24-02-2020
0120U100955 Гігієнічна оцінка поєднаного впливу виробничого шуму та загальної вібр... 24-02-2020
0120U100954 Наукове обґрунтування прогнозної моделі розвитку та перебігу цереброва... 24-02-2020
0120U100953 Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експерименталь... 24-02-2020
0120U100952 Професійні радикулопатії у гірників (патогенез, клініка, діагностика,... 24-02-2020
0120U100951 Гігієнічна оцінка виникнення та керування професійними ризиками у прац... 24-02-2020
0120U100950 Оцінка професійної придатності працівників, які зайняті на роботах, що... 24-02-2020
0120U100949 Комплексна оцінка стану здоров’я працівників промислових підприємств ш... 24-02-2020
0120U100948 Профілактика професійних захворювань у робітників промислових підприєм... 24-02-2020
0120U100947 Гігієнічна оцінка умов виробничого середовища та характеру трудового п... 24-02-2020
0120U100946 Діагностика, лікування та профілактика пневмоконіозу в поєднанні з хро... 24-02-2020
0120U100945 Спадщина народів Сходу в Україні: матеріальна культура, текст 24-02-2020
0120U100944 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 24-02-2020
0120U100943 (1429) Виготовити експериментальні гумові сіючі елементи сит типу СДАС 24-02-2020
0120U100942 Дослідження і впровадження ключових технологій для моніторингу розвитк... 24-02-2020
0120U100941 Концепція інституційного забезпечення формування інноваційної екосисте... 24-02-2020
0120U100940 Дослідження системи контакт Шоттки до поруватого арсеніду галію для за... 24-02-2020
0120U100938 Умови седиментації та літогенез відкладів верхнього едіакарію (венду)... 24-02-2020
0120U100937 Біоінформатичні та молекулярно-клітинні дослідження структури та функц... 24-02-2020
0120U100936 Детекція трансгенних подій на основі методів ізотермічної полімеразної... 24-02-2020
0120U100935 Фундаментальні властивості матерії в релятивістських ядерних зіткнення... 24-02-2020
0120U100934 Клітинно-біологічні та молекулярно-генетичні механізми регуляції соле-... 24-02-2020
0120U100933 Розробка нових матеріалів на основі поліметинових барвників для шарів,... 24-02-2020
0120U100932 Впровадження молекулярно-генетичних маркерів для добору з гібридних по... 24-02-2020
0120U100931 Місце малоінвазивних технологій у хірургічному лікуванні защемлених ве... 24-02-2020
0120U100930 «Cтворення біокон’югатів екологічно безпечних квантових точок Ag2S як... 24-02-2020
0120U100929 Розробка чисельно-аналітичних підходів до розв'язання задач гірничого... 24-02-2020
0120U100928 Удосконалення діагностики, лікування, профілактики патології шкіри та... 24-02-2020
0120U100927 Оптимізація діагностики та лікування хворих з загальною та невідкладно... 24-02-2020
0120U100926 Новітні аспекти лінгвістичних досліджень та актуальних проблем перекла... 23-02-2020
0120U100925 Дослідження та удосконалення методів діагностики допоміжних машин рухо... 23-02-2020
0120U100924 Статистичні методи та моделі оцінювання й прогнозування поведінки соці... 23-02-2020
0120U100923 Проблеми адаптації соціо-еколого-економічної системи України до інтегр... 23-02-2020
0120U100922 Архітектоніка новітньої фінансової системи в умовах діджиталізації 23-02-2020
0120U100921 Розроблення енергоощадних заходів для інженерних систем будівель з мет... 21-02-2020
0120U100920 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100919 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100918 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100917 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100916 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100915 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100914 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100913 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100912 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100911 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100910 Гігієнічна оцінка природної та питної води ПРАТ «ОРЛАН» 21-02-2020
0120U100909 Гігієнічна оцінка природної та питної води ПрАТ «ЛЕКХІМ- ХАРКІВ» 21-02-2020
0120U100908 Гігієнічна оцінка природної та питної води КП «Любецьке» 21-02-2020
0120U100907 Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальн... 21-02-2020
0120U100906 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100905 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТОВ «БРОВАФАРМА» 21-02-2020
0120U100904 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТОВ «Княже угіддя» 21-02-2020
0120U100903 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТОВ-ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" 21-02-2020
0120U100902 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТзОВ «ПРОДПОСТАЧ» 21-02-2020
0120U100901 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100900 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100899 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100898 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100897 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100896 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100895 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100894 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 21-02-2020
0120U100893 Проведення лабораторних досліджень проб вихідної і обробленої поліфосф... 21-02-2020
0120U100892 Розробка методів ефективного використання газових вуглеводневих моторн... 21-02-2020
0120U100891 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТзОВ СУПП «ГАЛПЛАСТ» 21-02-2020
0120U100890 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТДВ Одеський завод мінераль... 21-02-2020
0120U100889 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТОВ «Ревега» 21-02-2020
0120U100888 Удосконалення технології напівфабрикату збивного борошняного з викорис... 21-02-2020
0120U100887 Моніторинг захворювань тварин та птиці, розроблення методів і засобів... 21-02-2020
0120U100886 Сортовивчення Callistephus chinensis з метою подальшого виявлення перс... 21-02-2020
0120U100885 Удосконалення технології утилізації рослинних відходів сільськогоспода... 21-02-2020
0120U100884 Соціально-етичний маркетинг як інструмент забезпечення сталого розвитк... 21-02-2020
0120U100883 Розробка методів підвищення ефективності енергоблоків ТЕЦ за рахунок в... 21-02-2020
0120U100882 Використання засобів ГІС для формування сценарієв проведення гідроакус... 21-02-2020
0120U100881 Фінансові важелі забезпечення сталості розвитку суб'єктів господарюван... 21-02-2020
0120U100880 Методи, засоби та інформаційна технологія ідентифікації джерел забрудн... 21-02-2020
0120U100879 Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємства 21-02-2020
0120U100877 "(ДК 021:2015 72240000-9 "Послуги з аналізу програмування систем") (Су... 21-02-2020
0120U100876 "ДК 021:2015 - 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії... 21-02-2020
0120U100875 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА... 20-02-2020
0120U100874 Дослідження експлуатаційних показників колісних транспортних засобів з... 20-02-2020
0120U100873 « Вихідні технологічні дані для організації виробництва фракціоновано... 20-02-2020
0120U100872 Технологічні дослідження зразків перлітової сировини турецького род... 20-02-2020
0120U100871 Оптимізування методів діагностики та лікування онкологічних хвороб орг... 20-02-2020
0120U100870 Розробка інформаційно-методичного забезпечення автоматизованого проект... 20-02-2020
0120U100869 Патологія ендометрія та слизових жіночих статевих органів в різні віко... 20-02-2020
0120U100868 Реалізації ресурсозберігаючих методів модифікації функціонально-технол... 20-02-2020
0120U100867 Поліпарадигмальний простір сучасної лінгвоукраїністики 20-02-2020
0120U100866 Обґрунтування встановлення розміру санітарно-захисної зони для проммай... 20-02-2020
0120U100865 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 20-02-2020
0120U100864 Особливості літогеофлюїдодинаміки надр у межах південно-західної части... 20-02-2020
0120U100863 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 20-02-2020
0120U100862 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 20-02-2020
0120U100861 Гігієнічна оцінка проектної, нормативної документації та якості питної... 20-02-2020
0120U100860 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТОВ «Чіпси Люкс» 20-02-2020
0120U100859 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТОВ «Напої Плюс» 20-02-2020
0120U100858 Функціональні властивості матеріалів перспективних для нанотехнологій 20-02-2020
0120U100857 Математичні моделі нерівноважних процесів в відкритих системах 20-02-2020
0120U100856 Гігієнічна оцінка природної та питної води КП «Львівводоканал» 20-02-2020
0120U100855 Властивості низьковимірних функціональних матеріалів на наномасштабах 20-02-2020
0120U100854 Геоекотон «Чорне море - суходіл» в межах України (сучасний стан, проце... 20-02-2020
0120U100853 Гігієнічна оцінка природної та питної води ТОВ СК «Деренівська Купіль» 20-02-2020
0120U100852 Дослідження та розроблення рекомендацій щодо запровадження в Україні с... 20-02-2020
0120U100851 Літолого-мінералогічні та технологічні дослідження з метою наукового о... 20-02-2020
0120U100850 Рослинні біотехнології для отримання біологічно-активних сполук та рек... 20-02-2020
0120U100849 Цілеспрямовані зміни геному та плейотропні ефекти у генетично трансфор... 20-02-2020
0120U100848 Дослідити генетичну структуру коней гуцульської породи (коника польськ... 20-02-2020
0120U100847 Психолого-педагогічний супровід розвитку та самовдосконалення особисто... 20-02-2020
0120U100846 Дослідження проблем імплементації європейського інноваційного досвіду... 20-02-2020
0120U100845 Промисловий туризм: теорія та практика 20-02-2020
0120U100844 Оцінка якості зворотних вод ПП "Сільвер Фуд" 20-02-2020
0120U100843 Оцінка токсичності зворотних вод ВП РАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" за допом... 20-02-2020
0120U100842 Фінансові розслідування: історія, теорія, практика 20-02-2020
0120U100841 Теоретичне і експерементальне обгрунтування використання ентерококів п... 20-02-2020
0120U100840 Інноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової тра... 20-02-2020
0120U100839 Аналіз транспортного обслуговування населення Черкаської області автом... 20-02-2020
0120U100838 Аналіз транспортного обслуговування населення Херсонської області авто... 20-02-2020
0120U100837 "ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100836 "ДК 021:2015-71630000-3 (Послуги з технічного огляду та випробувань) о... 20-02-2020
0120U100835 "ДК 021:2015 (71240000-2 - архітектурні інженерні та планувальні послу... 20-02-2020
0120U100834 Дослідження впливу модифікаторів представлених замовником на властивос... 20-02-2020
0120U100833 Науково-технічний супровід з ремонту дооржніх одягів на об'єктах замов... 20-02-2020
0120U100832 "ДК 021:2015 (72320000-4 - послуги пов’язані з базами даних) Внесення... 20-02-2020
0120U100831 Фінансовий механізм екологічно безпечного підприємництва 20-02-2020
0120U100830 Дослідити вплив схрещування бугаїв швіцької та джерсейської порід з м... 20-02-2020
0120U100829 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100828 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100827 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100826 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100825 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100824 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100823 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100822 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U100821 "ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Об... 20-02-2020
0120U002168 Дослідження ефективності системи просування військовослужбовців по слу... 20-02-2020
0120U002167 Розробка й удосконалення механізмів управління розвитком та конкуренто... 20-02-2020
0120U000205 "Розробити комплексну модель формування продуктивності 4-пільної сівоз... 20-02-2020
0120U100820 Маркетингові технології управління підприємствами в умовах сучасного б... 19-02-2020
0120U100819 ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ДРАЙВЕР КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 19-02-2020
0120U100818 Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та... 19-02-2020
0120U100817 "Розроблення пристроїв локалізації сигналів дистанційно-пілотованих по... 19-02-2020
0120U100816 Просторова справедливість у землекористуванні для сталого розвитку сіл... 19-02-2020
0120U100815 Інклюзивність розвитку сільських громад у процесі децентралізації 19-02-2020
0120U100814 Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту на основі реалі... 19-02-2020
0120U100813 Розробка та удосконалення нових технологій у діагностиці та лікуванні... 19-02-2020
0120U100812 Розробка й реалізація наукових основ безпечного функціонування рухомог... 19-02-2020
0120U100811 Моделі та методи дослідження процесів міграції наукових кадрів в науці... 19-02-2020
0120U100810 Удосконалення діагностики та лікування патології сітківки та зорового... 19-02-2020
0120U100809 Вплив напіввільного утримання мисливських тварин на лісові біогеоценоз... 19-02-2020
0120U100808 "73120000-9 ДК 021:2015 "Послуги у сфері експериментальних розробок",... 19-02-2020
0120U100807 Медико-соціальне обґрунтування оптимізації організації медичної допомо... 19-02-2020
0120U100806 Профілактика негативного впливу пестицидів на здоровя людини при їх на... 19-02-2020
0120U100805 Розробка комплексної динамічної моделі шлангового бетононасосу з гідро... 19-02-2020
0120U100804 Особливості клінічного перебігу та лікування бронхіальної астми у діте... 19-02-2020
0120U100803 Теоретико-методологічні і організаційно-методичні проблеми здоров’я, ф... 19-02-2020
0120U100802 Дослідження шляхів удосконалення функціонування системи метрологічного... 19-02-2020
0120U100801 Медіа-комунікації в інформаційно-освітньому просторі 19-02-2020
0120U100800 "72310000-1 ДК 021:2015 "Послуги з обробки даних" для інженерно-техніч... 19-02-2020
0120U100799 Комплексне дослідження функціонального стану, адаптаційних можливостей... 19-02-2020
0120U100798 "ДК 015-97: І.2.18 Дослідження та розробки в галузі транспорту (732100... 19-02-2020
0120U100797 "ДК 015-97: І.2 10 Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних... 19-02-2020
0120U100796 Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при патол... 19-02-2020
0120U100795 Розроблення енергоефективних технологій та обладнання для зрідження та... 19-02-2020
0120U100794 Підвищення ефективності систем екранування житлових будинків від небез... 19-02-2020
0120U000204 Обґрунтування засад управління змінами у системі військової освіти в З... 19-02-2020
0120U000203 Визначити ефективність позакореневого підживлення посівів польвих куль... 19-02-2020
0120U000202 Розроблення інформаційних технологій супутникового моніторингу для зад... 19-02-2020
0120U000201 Іонно-променева модифікація фізичних властивостей гетеропереходів на о... 19-02-2020
0120U100793 Обстеження житлового будинку по вул.Антоновича,140 з фіксацією дефекті... 18-02-2020
0120U100792 Наукові археологічні дослідження (розкопки) на території Старого Замку... 18-02-2020
0120U100791 Археологічні дослідження підземних споруд у м. Полонне Хмельницької об... 18-02-2020
0120U100790 Науково - методологічні засади та організаційно - економічні механізми... 18-02-2020
0120U100789 Науково-археологічні вишукування (розвідка) об'єкту "Будівництво автом... 18-02-2020
0120U100788 Формування конкурентних переваг органічної продукції 18-02-2020
0120U100786 Обґрунтування встановлення розміру санітарно-захисної зони для проммай... 18-02-2020