Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0118U100291 Лапароскопічна гастроплікація в хірургічному лікуванні метаболічного с... 09-11-2019
0118U100344 Оптимізація оподаткування благочинної діяльності суб’єктів господарюва... 21-11-2018
0118U100343 Проблеми розвитку аграрного та земельного права України 21-11-2018
0118U100342 Новітні магнітні системи з сильним зв'язком між електричними, магніт... 21-11-2018
0118U100341 Діагностика та хірургічне лікування первинних немісомних пухлин серця 21-11-2018
0118U100340 Ефективність і безпечність безперервного внутрішньовенного введення лі... 21-11-2018
0118U100339 Визначення оптимального методу етіологічної діагностики вентилятор-асо... 21-11-2018
0118U100338 Дослідження глобальних іоносферних ефектів сильних геокосмічних бур, щ... 21-11-2018
0118U100337 Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки май... 21-11-2018
0118U100336 Аналітичне супроводження проведення розрахунку індексу конкурентоспром... 21-11-2018
0118U100335 Профілактика утворення патологічних рубців при виконанні абдомінопласт... 20-11-2018
0118U100334 Науково-методичне супроводження підготовки Плану заходів на 2019-2020... 20-11-2018
0118U100333 Детермінанти суспільних переваг територіальної громади м. Києва 20-11-2018
0118U100400 Рк 1 19-11-2018
0118U100332 Професійне зростання сучасного педагога закладу дошкільної освіти м. Е... 19-11-2018
0118U100331 Розробка інноваційної технології виробництва низьколегованих сталей з... 19-11-2018
0118U100330 Розробка системи оцінювання діяльності відділів (Центрів) надання адмі... 19-11-2018
0118U100329 Визначення відповідності Концепції розвитку центрів надання адміністра... 19-11-2018
0118U100328 Діагностична і патогенетична роль адренергічних і пуринових механізмів... 19-11-2018
0118U100327 Дослідження механізмів взаємодії заряджених частинок великої енергії з... 19-11-2018
0118U100326 Коморбідна патологія у хворих з артеріальною гіпертензією в пізньому о... 16-11-2018
0118U100325 Правове забезпечення сталого розвитку 16-11-2018
0118U100324 Розробка технології виділення ізотопів молібдену методом надкритичної... 16-11-2018
0118U100323 Дослідження рівня пріоритетних для міста напрямків розвитку підприємни... 16-11-2018
0118U100322 Розроблення Комплексної київської міської цільової програми сприяння... 16-11-2018
0118U100321 Комбіноване лікування безпліддя у жінок з синдромом полікістозних яєчн... 16-11-2018
0118U100320 Відновлення стикозварювальної машини. Розробка сучасної технології та... 16-11-2018
0118U100319 Розробка проекту міської цільової програми «Охорона культурної спадщин... 15-11-2018
0118U100318 Розробка проекту міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2... 15-11-2018
0118U100317 Особливості киснево-транспортної функції крові та інтенсивної терапії... 15-11-2018
0118U100316 Розробка методики аналізу ефективності комунальних підприємств 15-11-2018
0118U100315 Моделювання та практичне забезпечення розвитку складових професіоналіз... 15-11-2018
0118U100314 Індивідуалізація тактики лікування хворих на тричі негативний рак моло... 15-11-2018
0118U100313 Визначення міжпоколінних відмінностей факторів доживання та характеру... 15-11-2018
0118U100312 Використання хімічного та ізотропного складу вуглеводнів для прогнозув... 15-11-2018
0118U100311 «Оптимізація процесів впливу технологічних параметрів на способи нанес... 15-11-2018
0118U100310 Перспективні високоградієнтні малогабаритні прискорювачи для використа... 15-11-2018
0118U100309 Аналіз можливості використання пластинчастого турбулезатора повітря на... 14-11-2018
0118U100308 Обґрунтування застосування контактної корекції для розвитку стану сенс... 14-11-2018
0118U100307 Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика заб... 13-11-2018
0118U100306 Наукове обґрунтування фармацевтичного забезпечення етіологічної діагно... 13-11-2018
0118U100305 Сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні: кращ... 13-11-2018
0118U100304 Створення інструменту відстеження цитувань наукових публікацій для зап... 13-11-2018
0118U100303 Розвиток публічного управління в Україні на сучасному етапі державотво... 13-11-2018
0118U100302 Оптимізація діагностики та комплексного хірургічного лікування хвороби... 13-11-2018
0118U100301 Розроблення рекомендацій щодо типу та техніко-експлуатаційних параметр... 13-11-2018
0118U100299 Методика формування моделі державного регулювання кібернетичної безпек... 13-11-2018
0118U100298 Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів з метронідазол... 13-11-2018
0118U100300 рк 12-11-2018
0118U100297 Пам’яткоохоронні роботи під час реконструкції автомобільної дороги дер... 12-11-2018
0118U100296 Розробка технологічних засад одержання гібридних сорбентів багатоцільо... 12-11-2018
0118U100295 Ресурсозберігаюча технологія доочищення води у локальних системах питн... 12-11-2018
0118U100294 Використання регенеративних технологій в лікуванні остеоартриту 12-11-2018
0118U100293 Розробка проектів створення дендрологічного парку місцевого значення «... 12-11-2018
0118U100292 Розробка проекту Міської комплексної цільової програми «Освіта Києва.... 12-11-2018
0118U100290 Розробка та застосування алгоритмів машинного навчання та оптимізації... 09-11-2018
0118U100289 Розробка методики формування середньострокового прогнозу потреби у фах... 09-11-2018
0118U100288 Аналіз стану та розробка моделі організації медичної, соціальної і пс... 09-11-2018
0118U100287 Оновлення екологічного паспорта міста Києва 09-11-2018
0118U100286 Розробка та виготовлення пристрою для моніторингу систем безпілотних п... 09-11-2018
0118U100285 Модифікація галогенідних сцинтиляторів, активованих Європієм, за рахун... 09-11-2018
0118U100284 Вдосконалення імунопрофілактики проти пневмококової інфекції у дітей з... 09-11-2018
0118U100283 Клініко-неврологічні, нейропсихологічні та параклінічні характеристики... 08-11-2018
0118U100282 Оптимізувати систему ведення вагітності при гепатиті В шляхом удоскона... 08-11-2018
0118U100281 Оцінка якості обслуговування відвідувачів районних центрів надання ад... 08-11-2018
0118U100280 Дослідження геокосмічних процесів шляхом аналізу даних моніторингу еле... 08-11-2018
0118U100279 Моніторинг сприйняття мешкацями столиці державної політики у сфері євр... 08-11-2018
0118U100278 Вплив несиметричності сопел на процеси гальмування пристінних надзвуко... 08-11-2018
0118U100277 Багатокомпонентні ізоціанідні реакції функціоналізованих вихідних реаг... 08-11-2018
0118U100276 Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку р... 08-11-2018
0118U100275 Цілеспрямована модифікація природного тритерпеноїду – бетулонової кисл... 08-11-2018
0118U100274 Морфологічні та молекулярно-генетичні механізми репаративної регенерац... 08-11-2018
0118U100273 10-річний ризик та частота остеопоротичних переломів у населення Украї... 07-11-2018
0118U100272 Виявлення кількості дефектів в зразках еноксапарину натрію методом еле... 07-11-2018
0118U100271 Визначення фізико-технічних показників концентрату ізоляційного поліме... 07-11-2018
0118U100270 Вибір оптимальної схеми анестезіологічного забезпечення та рівня гіпот... 07-11-2018
0118U100269 Цифровий томосинтез грудних залоз в диференційній діагностиці асиметрі... 07-11-2018
0118U100268 Теоретико-методичне забезпечення інтеграції України у глобальні ланцюг... 07-11-2018
0118U100267 Обґрунтування онтологічної моделі медичної допомоги хворим з неалкогол... 07-11-2018
0118U100266 Гендерні особливості клініко-гемодинамічного та психоемоційного стату... 07-11-2018
0118U100264 Розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного... 07-11-2018
0118U100263 Управління проектами сталого розвитку в Україні 07-11-2018
0118U100262 Українські театри світломузики. Від 1960-х до сьогодні 07-11-2018
0118U100261 Оптимізація лікування хворих епітеліальною кератопатією шляхом викорис... 06-11-2018
0118U100260 Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізкультурно-оздоров... 06-11-2018
0118U100259 Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку військового сегмент... 06-11-2018
0118U100258 Створення автоматизованого робочого місця та розробка методики з каліб... 06-11-2018
0118U100257 Теоретико-експериментальне обґрунтування створення перспективної систе... 06-11-2018
0118U100256 Обґрунтування можливості застосування контактної тонометрії для визнач... 06-11-2018
0118U100255 Розробка та виготовлення блоку гетеродинів для забезпечення працездатн... 06-11-2018
0118U100254 Розробка та виготовлення блоку гетеродинів для забезпечення працездатн... 06-11-2018
0118U100253 Вікові особливості когнітивних порушень при хворобі малих судин головн... 06-11-2018
0118U100252 Порівняння різних методів захисту міокарда при хірургічному лікуванні... 06-11-2018
0118U100251 Поєднання бактеріального вагінозу та кандидозного вульвовагініту: опти... 06-11-2018
0118U100250 Міома матки у жінок раннього репродуктивного віку: діагностика та такт... 06-11-2018
0118U100249 Встановлення морфофункціональних властивостей мультипотентних мезенхім... 06-11-2018
0118U100248 Безпліддя у жінок з лейоміомою матки: діагностика і тактика лікування 06-11-2018
0118U100247 Обстеження та оцінки техстану будівлі ремонтної майстерні виробничого... 06-11-2018
0118U100246 Розробка стратегій інноваційного розвитку для регіонів України на заса... 06-11-2018
0118U100245 Клініко-нейрофізіологічні і молекулярно-генетичні механізми атеротромб... 06-11-2018
0118U100244 Перевірочний розрахунок 4-х секцій будівлі № 4 (секції А,Б,В,Г) (позиц... 06-11-2018
0118U100243 Вивчити вікові особливості дії комбінації молсидоміну з АТФ: фізіологі... 06-11-2018
0118U100242 Проведення польових випробувань контрольних паль статичними вертикальн... 05-11-2018
0118U100241 Розробка Концепції інтенсифікації економічного розвитку міста Києва шл... 05-11-2018
0118U100240 Посилення протипухлинної дії ландоміцину А шляхом його іммобілізації н... 05-11-2018
0118U100239 Виконання інженерно-геодезичного моніторингу прилеглої забудови,підпір... 05-11-2018
0118U100238 Інструментальне обстеження групи будівель за адресою: м. Київ, вул. Ку... 05-11-2018
0118U100237 Дослідження впливу лісівничо-екологічних умов на властивості стовбурно... 05-11-2018
0118U100236 Виконання природоохоронного заходу щодо«Розробка проекту створення об’... 05-11-2018
0118U100234 Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних документів... 05-11-2018
0118U100233 Проведення натурного обстеження технічного стану пласкої покрівлі,що е... 05-11-2018
0118U100232 Супроводження та формування інформаційного фонду автоматизованої систе... 05-11-2018
0118U100231 Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку суб’єктів аграрного... 05-11-2018
0118U100230 Управління розвитком кадрового потенціалу органів державної влади 02-11-2018
0118U100229 Удосконалення механізмів реорганізації центрального органу виконавчої... 02-11-2018
0118U100228 Удосконалення механізмів державного антикризового управління в умовах... 02-11-2018
0118U100227 Управління проектами розвитку громадянського суспільства в Україні 02-11-2018
0118U100226 Обґрунтування системи моніторингу здоров’я за показниками працездатнос... 02-11-2018
0118U100225 Ефективність комбінованого застосування гіпоксичних та дихальних трену... 02-11-2018
0118U100224 Вивчення впливу харчування на розвиток десинхронозу у людей з метаболі... 02-11-2018
0118U100223 Медикаментозна терапія та когнітивна реабілітація хворих з нейрокогніт... 02-11-2018
0118U100222 Розробка магнітно-плазмонних наноматеріалів з акустичним відгуком як з... 02-11-2018
0118U100221 Європейські стандарти державного сервісу та їх впровадження в державну... 02-11-2018
0118U100220 Обґрунтування принципів та розробка технічних рішень інтенсифікації пр... 02-11-2018
0118U100219 Державне регулювання соціально-економічних процесів 02-11-2018
0118U100218 Розвиток дистанційної освіти у вищій школі 02-11-2018
0118U100217 Законодавчі новації у функціонуванні державної служби в Україні 02-11-2018
0118U100216 Розробка біотехнологічної системи машин для продукування молока 02-11-2018
0118U100215 Виконання інженерно-геодезичного моніторингу прилеглої забудови (будів... 01-11-2018
0118U100213 Комплексний підхід до реабілітації жінок після хірургічного лікування... 01-11-2018
0118U100212 Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної науки й освіти 01-11-2018
0118U100211 Удосконалення агроекологічних процесів засобів механізації в агропроми... 01-11-2018
0118U100210 Організація випуску дослідних партій лікувально-профілактичного засобу... 01-11-2018
0118U100209 Дослідження сучасних технологій та методів щодо використання території... 01-11-2018
0118U100208 "Надчутливі і надширокополосні дослідження окремих об'єктів Всесвіту у... 01-11-2018
0118U100207 Дослідження природних та техногенних збурень у навколоземному космічно... 01-11-2018
0118U100206 СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР: СТАНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТ... 01-11-2018
0118U100205 Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Ук... 31-10-2018
0118U100204 Правове забезпечення державної політики у сфері національної безпеки 31-10-2018
0118U100203 Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напря... 31-10-2018
0118U100202 Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики 31-10-2018
0118U100201 Проблеми та перспективи розвитку законодавства України про кримінальну... 31-10-2018
0118U100200 Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права 31-10-2018
0118U100199 Когерентні ефекти в динаміці та втратах енергії високоенергетичних зар... 31-10-2018
0118U100198 Медико-соціальне обґрунтування моделі оптимізації первинної медичної д... 31-10-2018
0118U100197 Інформаційне та системно-технологічне супроводження інформаційно-комп’... 31-10-2018
0118U100196 Розробка наукових засад діагностики пошкоджень робочих лопаток турбома... 31-10-2018
0118U100195 Урбанофлора міста Біла Церква та його околиць 31-10-2018
0118U100194 Організаційно-правовий механізм публічного управління України в контек... 30-10-2018
0118U100193 Визначення вартості деревини зелених насаджень на земельній ділянці ка... 30-10-2018
0118U100192 Проведення рубок переформування у похідних деревостанах дуба червоного... 30-10-2018
0118U100191 Клітинні механізми взаємодії рослин-паразитів (представників роді... 30-10-2018
0118U100190 Розробка високоефективних люмінофорів на основі функціоналізованих пол... 30-10-2018
0118U100189 Системи мультирівневого розмежування доступу до інформаційних ресурсів 30-10-2018
0118U100188 • Розширення можливостей місцевих зацікавлених сторін для реалізац... 30-10-2018
0118U100186 Інформаційне, системно-технологічне супроводження та розширення функці... 29-10-2018
0118U100185 “Науково-експертна оцінка стану і вартісної цінності генетичних ресурс... 29-10-2018
0118U100184 Оптимізація оцінки стану плода під час пологів 29-10-2018
0118U100183 Структурно - динамічні прояви саморуйнівної поведінки у хворих на пси... 29-10-2018
0118U100182 Порушення соціального функціонування у пацієнтів з маяченням впливу пр... 29-10-2018
0118U100181 Апаратне програмне забезпечення інформаційних технологій 29-10-2018
0118U100180 Інформаційні технології як фактор соціальної трансформації суспільства 29-10-2018
0118U100179 Застосування комп'ютерних технологій в наукових дослідженнях 29-10-2018
0118U100178 Визначення оптимальних параметрів буро-вибухових робіт і структурне ге... 29-10-2018
0118U100177 Археологічний нагляд під час виконання реставраційних робіт із гідроіз... 29-10-2018
0118U100176 Інформаційні технології оброблення сигналів і даних у радіоелектронних... 29-10-2018
0118U100175 Актуальні проблеми адміністративного права України та ЄС 26-10-2018
0118U100174 Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного цивільного прав... 26-10-2018
0118U100171 Клінічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій метапневм... 25-10-2018
0118U100170 Дослідження впливу лісівничо-екологічних умов на властивості стовбурно... 25-10-2018
0118U100169 Дослідження впливу лісівничо-екологічних умов на якість стовбурної дер... 25-10-2018
0118U100168 Генетичне регулювання чисельності листкових продихів пшениці у зв'язку... 25-10-2018
0118U100167 Ефекти кореляції і фрустрації в сильноскорельованих електронних і магн... 25-10-2018
0118U100166 Розробка наукових основ магніточутливих нанокомпозитів для локальної х... 25-10-2018
0118U100165 Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної... 24-10-2018
0118U100164 Фізичне металознавство воднестійких конструкційних матеріалів і матері... 24-10-2018
0118U100163 Виконання природоохоронного заходу щодо «Розробки проектів створення 1... 24-10-2018
0118U100162 Обґрунтування комплексного лікування та порівняльна оцінка ефективност... 24-10-2018
0118U100161 Хірургічне лікування атеросклеротичного ураження черевного відділу аор... 24-10-2018
0118U100160 Обстеження підземного поверху на предмет перезволоження конструкцій та... 24-10-2018
0118U100159 Моніторинг за деформаціями конструкцій будівлі гуртожитку по вул.Лук`я... 24-10-2018
0118U100158 Науково-технічний супровід проектування Житлового комплексу з об`єктам... 24-10-2018
0118U100157 Проведення міжлабораторних випробувань контрольних зразків вугілля та... 24-10-2018
0118U100156 Надання технічної допомоги з досліджень складу та властивостей концент... 24-10-2018
0118U100155 Розрахунок загальної ефективності локальної установка беспилової видач... 24-10-2018
0118U100154 Проведення перевірки компетентності Центральної заводської лабораторії... 24-10-2018
0118U100153 Проведення робіт зі стандартизації 24-10-2018
0118U100152 Розробка методик вимірювань (МВ) для контролю технологічних процесів і... 24-10-2018
0118U100151 Розробка методик вимірювань (МВ) для контролю стічних і поверхневих во... 24-10-2018
0118U100150 Проведення робіт зі стандартизації 24-10-2018
0118U100149 Проведення еколого-теплотехнічної оцінки батарей № 5 і 6 з метою розр... 24-10-2018
0118U100148 Оптимізація складів шихт ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" в умовах міжбасейнової си... 24-10-2018
0118U100147 Організація та проведення міжлабораторних вимірювань показників якості... 24-10-2018
0118U100146 Теоретичні засади і механізми реалізації інноваційних процесів в публі... 24-10-2018
0118U100145 Клініко-функціональні характеристики та прогностичне значення безсимпт... 24-10-2018
0118U100143 Розробка ПЛР-тестсистем для діагностики вірусів часнику Allium sativum... 23-10-2018
0118U100137 Збір, обробка, аналіз екологічної інформації та підготовка Звіту про в... 22-10-2018
0118U100142 Розробка методів оцінки і якісних характеристик трамбованої шихти та м... 21-10-2018
0118U100141 Розробка технологічного режиму роботи цеху сіркоочищення з урахуванням... 21-10-2018
0118U100140 «Розробка нормативної документації на коксохімічну продукцію ПАТ "АРСЕ... 21-10-2018