ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0120U102796 Проведення раундів міжлабораторного порівняння результатів визначення... 06-09-2020
0120U102794 Розробка способу прогнозування якості коксу в залежності від якості си... 06-09-2020
0120U103221 (№ 1544) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реко... 04-07-2020
0120U103220 (№ 1532) Перевірка та тестування приладів служби прогнозу ГДЯ для ТДВ... 04-07-2020
0120U103219 (№ 1477) Провести дослідження джерел метановиділення, розглянути надан... 04-07-2020
0120U103218 Системний аналіз: моделювання та управління 03-07-2020
0120U103217 Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та техн... 03-07-2020
0120U103216 Розробка клітинних технологій виробництва біологічно активних сполук р... 03-07-2020
0120U103215 Розробка та покращення ефективності алгоритмів обчислення елементарних... 03-07-2020
0120U103214 Суспільні потреби та політична доцільність: досвід розв'язання супереч... 03-07-2020
0120U103213 Інтегративний розвиток здоров’язбережувальної та інноваційної компетен... 03-07-2020
0120U103212 Теоретико-методичне забезпечення обґрунтування соціальних стандартів н... 03-07-2020
0120U103211 Розроблення нормативно-правового акта з охорони праці на заміну нормат... 03-07-2020
0120U103210 Механізми реалізації галузевих заходів низьковуглецевого розвитку в Ук... 03-07-2020
0120U103209 Розробка фундаментальних основ отримання алюмоматричних композитів, зм... 03-07-2020
0120U103208 Дослідження програмно-апаратних та конструктивно-технологічних рішень... 03-07-2020
0120U103207 Розробка інтелектуальної сенсорної системи з чутливими елементами на о... 03-07-2020
0120U103206 Розробка та оптимізація портативного приладу на основі ферментних елек... 03-07-2020
0120U103205 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 03-07-2020
0120U103204 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 03-07-2020
0120U103203 Розробка «розумного» портативного сигналізатора загальної токсичності... 03-07-2020
0120U103202 Інтелектуальні біосенсорні системи визначення деяких метаболітів для к... 03-07-2020
0120U103201 Оптоелектронний смарт-сенсор з електрохімічними функціями. Розділ 1. Р... 03-07-2020
0120U103200 Дослідження віруліцидної дії засобу "Гель для рук антисептичний GO hea... 03-07-2020
0120U103199 Розробка «розумного» мікроелектронного сенсора для контролю вмісту виб... 03-07-2020
0120U103198 Дослідження здатності тканини костюмів протиепідемічних виробництва ПП... 03-07-2020
0120U103197 Визначення наявності збудників бактеріальних хвороб дуба 03-07-2020
0120U103196 Обґрунтування пріоритетних напрямів наукової та науково-технічної діял... 03-07-2020
0120U103195 Біологічно активні речовини проти туберкульозу: молекулярні основи, сп... 03-07-2020
0120U103194 Оцінка впливу функціональних апаратів на зміну об'єму верхніх дихальн... 03-07-2020
0120U103193 Наукові дослідження щодо можливості утилізації відходів добування та з... 03-07-2020
0120U103192 Ураження нервової системи при нирковій патології 03-07-2020
0120U103191 Професійно-педагогічна підготовка вчителя музичного мистецтва 03-07-2020
0120U103190 Дослідження зв'язку між частотою фотонів і станом вільних електронів в... 03-07-2020
0120U103189 Задачі найкращої апроксимації багатозначних відображень і найкращого в... 02-07-2020
0120U103188 Теорія та практика моделювання конструкцій в процесах реставрації, рек... 02-07-2020
0120U103187 Удосконалення та особливості формування агрофітоценозу багаторічних т... 02-07-2020
0120U103186 Нормативно-правові та організаційні засади превентивної діяльності під... 02-07-2020
0120U103185 Модернізація автоматизованого інформаційного комплексу освітнього мене... 02-07-2020
0120U103184 Інформаційно-аналітичне забезпечення освітнього менеджменту в сегменті... 02-07-2020
0120U103183 Створення бібліотеки моноклональних антитіл до альфаС-регіону фібриног... 02-07-2020
0120U103182 ДК 021-2015 - (48610000-7 - Системи баз даних) Науковий супровід аналі... 02-07-2020
0120U103181 «Розроблення механізмів для аналізу комп’ютерних програм та їх оновлен... 02-07-2020
0120U103180 Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення для визначення ст... 02-07-2020
0120U103179 Моніторинг діяльності закладів вищої освіти, направленої на забезпечен... 02-07-2020
0120U103178 Оцінка якісного стану ґрунту під посівами енергетичних культур в умова... 01-07-2020
0120U103177 Прагматичні й синтагматичні аспекти дослідження української мови в син... 01-07-2020
0120U103176 Переглянути ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» в... 01-07-2020
0120U103175 Визначення груп мікроорганізмів у наданих зразках грунту 01-07-2020
0120U103174 Дослідження здатності тканини костюмів протиепідемічних виробництва ТО... 01-07-2020
0120U103173 Переглянути ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови... 01-07-2020
0120U103172 Переглянути ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» в... 01-07-2020
0120U103171 Переглянути ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» в... 01-07-2020
0120U103170 Визначення кількості життєздатних мікроорганізмів у зразках біопрепара... 01-07-2020
0120U103169 Перевірка партії біопрепарату "ФІТОЛАВІН" на відповідність паспорту як... 01-07-2020
0120U103168 Вивчення можливості застосування мікроорганізмів для вилуговування мет... 01-07-2020
0120U103167 Переглянути ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови... 01-07-2020
0120U103166 Визначення наявності збудників бактеріальних хвороб пшениці 01-07-2020
0120U103165 Доопрацювати «Інструкцію з приймання, зберігання, відпуску, транспорту... 01-07-2020
0120U103164 Морфологічні особливості перебудови кісток в умовах їх полісегментарно... 01-07-2020
0120U103163 Наукова експертиза засобів для дезінфекції 01-07-2020
0120U103162 Наукові дослідження зразків кукурудзи, соняшнику та ґрунту на вміст за... 01-07-2020
0120U103161 Науково-дослідні роботи з вивчення препарату Міравіс 200 SC, КС 01-07-2020
0120U103160 “Нанопористі термостійкі полімерні матеріали” - “ПОЛІНАНОПОР” Етап 3.... 01-07-2020
0120U103159 Соціокомунікаційні технології формування іміджу ЗВО в Україні 01-07-2020
0120U103158 Проведення досліджень та розробка напрямків розвитку підприємства з по... 01-07-2020
0120U103157 Теоретичні аспекти формування та функціонування лексичної системи укра... 01-07-2020
0120U103156 «За власними технологіями виробника довести технічні та метрологічні х... 01-07-2020
0120U103155 «За власними технологіями виробника довести технічні та метрологічні х... 01-07-2020
0120U103154 «За власними технологіями виробника довести технічні та метрологічні х... 01-07-2020
0120U103153 Обгрунтування кваліфікаційних вимог до підготовки військових фахівців... 01-07-2020
0120U103152 (№ 1534) Розробити висновок про небезпеку за газодинамічними явищами в... 01-07-2020
0120U103151 СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 01-07-2020
0120U103150 Створення та впровадження високочутливого портативного аналізатора пла... 01-07-2020
0120U103149 Розробка блоків радіотехнічного обладання/ 01-07-2020
0120U103148 Науково-методичні засади підготовки педагогів до здійснення здоров’язб... 01-07-2020
0120U103147 Мистецька освіта: історія, теорія, технології 01-07-2020
0120U103146 (№ 1527) Додаткове вивчення, в межах інституту ІГТМ НАН України ім. М.... 30-06-2020
0120U103145 (№ 1526) Додаткове вивчення фізико-хімічних властивостей пластів супут... 30-06-2020
0120U103144 Мінімізація ризиків при розробці зовнішньоекономічних договорів в умов... 30-06-2020
0120U103143 Формування системи маркетингу в’їзного туризму в Україні 30-06-2020
0120U103142 Стандартизація і сертифікація виробів з деревини в умовах сучасного ви... 30-06-2020
0120U103141 Розробити рекомендації щодо оцінювання впливу додаткового оброблення н... 30-06-2020
0120U103140 Оцінка стану та розробка заходів із збереження природного потенціалу т... 30-06-2020
0120U103139 Дослідження ефектів нерівноважності в електродуговій плазмі з урахуван... 30-06-2020
0120U103138 Розроблення і створення нового типу світлодіодів на основі гібридних н... 30-06-2020
0120U103137 Розроблення інтелектуальної модульної мультисенсорної системи для моні... 30-06-2020
0120U103136 Управління підприємницькою діяльністю в умовах автоматизації 30-06-2020
0120U103135 Просторово-часова динаміка і властивості надщільної матерії в релятиві... 30-06-2020
0120U103134 Удосконалення процесів управління закладами системи охорони здоров’я в... 30-06-2020
0120U103133 Теоретичні основи селекції фундука з використанням молекулярно-генетич... 30-06-2020
0120U103131 Геоінформаційні технологій в управлінні міськими територіями 30-06-2020
0120U103130 Геодезичне забезпечення функціонування нерухомості 30-06-2020
0120U103129 Гідробіологічна характеристика оз. Боброве, Голопристанського району,... 30-06-2020
0120U103128 Оцінка технічного стану основних будівельних конструкцій щодо можливос... 30-06-2020
0120U103127 "Переформування соснових деревостанів до наближених до природи лісів в... 30-06-2020
0120U103126 «Науково-технічна допомога з аналізу результатів локального прогнозу в... 30-06-2020
0120U103125 «Науково-технічна допомога з аналізу результатів локального прогнозу в... 30-06-2020
0120U103124 Наукові дослідження препарату ЛОК-5, КЕ 30-06-2020
0120U103123 "Нанопористі термостійкі полімерні матеріали" - "ПОЛІНАНОПОР". Етап 3:... 30-06-2020
0120U103122 Розробка нових технологій анестезіологічного забезпечення, лікування г... 30-06-2020
0120U103121 Оцінка показників здоров’я населення урбанізованих територій у взаємоз... 30-06-2020
0120U103120 Особливості перебігу і хірургічного лікування варикозної хвороби з ком... 30-06-2020
0120U103119 Oнтогносеологічні модуси філологічних інновацій 30-06-2020
0120U103118 Особливості будови органів щурів після дії факторів різної природи в п... 30-06-2020
0120U103117 Переформування хвойних монокультур в мішане, різновікове насадження 30-06-2020
0120U103116 (№ 1539) Розглянути та погодити «Організаційно-технічні заходи з веден... 29-06-2020
0120U103115 (№ 1512) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реко... 29-06-2020
0120U103114 (№ 1501) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 29-06-2020
0120U103113 (№ 1500) Провести дослідження джерел метановиділення та надати науково... 29-06-2020
0120U103112 (№ 1499) Провести дослідження джерел метановиділення, погодити «Проект... 29-06-2020
0120U103111 (№ 1482) Провести дослідження та надати науково-технічну допомогу по р... 29-06-2020
0120U103110 Порівняльна анатомія 29-06-2020
0120U103109 Отримання рослин зі стійкійстю до фузаріозу за допомогою поліфункціона... 26-06-2020
0120U103108 Наукові основи удосконалення сучасних пакувальних систем із забезпечен... 26-06-2020
0120U103107 Наукові основи створення м’ясних і м’ясомістких продуктів цільового пр... 26-06-2020
0120U103106 Удосконалення ресурсоощадних технологій м’ясних і м’ясомістких продукт... 26-06-2020
0120U103105 Актуальні проблеми методики навчання математики 26-06-2020
0120U103104 Інваріантні тори диференціально-різницевих рівнянь у просторах обмежен... 26-06-2020
0120U103103 Удосконалення існуючих та створення нових ресурсоефективних технологій... 26-06-2020
0120U103102 Обгрунтування засад управління змінами у системі військової освіти в З... 26-06-2020
0120U103101 Проведення експериментальних досліджень по впливу модифікуючої присадк... 26-06-2020
0120U103100 Гончарство археологічних культур як культурно-історичний індикатор сві... 26-06-2020
0120U103099 Фактор елонгації трансляції eEF1A як новий антиген при утворенні автоі... 26-06-2020
0120U103098 Дослідження ринку та прогноз технічного забезпечення АПК машинами для... 26-06-2020
0120U103097 Адаптувати методи визначення параметрів пневматичних гальмівних систем... 26-06-2020
0120U103096 Дослідження методів та розроблення засобів з реалізації вимог регуля... 26-06-2020
0120U103095 Провести дослідження та розробити адміністративні вимоги щодо затвердж... 26-06-2020
0120U103094 Науково обґрунтувати зоотехнічні вимоги для виробництва якісної продук... 26-06-2020
0120U103093 Техніко-технологічні рішення адаптування зональних технологій вирощува... 26-06-2020
0120U103092 Відновлення та збереження родючості ґрунту в зоні Полісся 26-06-2020
0120U103091 Медико-біологічна оцінка підземних вод свердловин № 3-р (3-рд) с. Соло... 26-06-2020
0120U103090 Створення та впровадження нових апаратурних та програмних засобів сист... 26-06-2020
0120U103088 Дослідження формування і фізичних властивостей нанорозмірних об’єктів,... 26-06-2020
0120U103087 Використання вторинної сировини для структурно-функціональної оптиміза... 26-06-2020
0120U103086 Біотехнологія індукції синтезу мікотоксинів для отримання фунгіцидних... 26-06-2020
0120U103085 «Дослідження впливу вмісту кисню та ступеня окиснення вугілля на його... 26-06-2020
0120U103084 Лабораторні дослідження вугілля і внутрішньопластових прошарків із дег... 26-06-2020
0120U103083 Вплив малого бізнесу (МБ) на економіку України: компаративний аналіз. 26-06-2020
0120U103082 Контроль здоров’я кролів та якості і безпеки м’ясної продукції за інва... 26-06-2020
0120U103046 Підтримка та розвиток базового координаційного грід-центру засвідчення... 26-06-2020
0120U103081 Наукові підходи до сталого енергетичного розвитку Прикарпаття в умовах... 25-06-2020
0120U103080 РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬК... 25-06-2020
0120U103079 Екологічно безпечні основи підвищення фотосинтетичної продуктивності а... 25-06-2020
0120U103078 Провести дослідження та розробити вимоги до охорони навколишнього сере... 25-06-2020
0120U103077 Взаємозв’язок між імуномодуляторною дією і протипухлинною активністю н... 25-06-2020
0120U103076 Провести дослідження та розробити рекомендації щодо виробництва та зас... 25-06-2020
0120U103075 Провести комплесні дослідження з установлення оптимального методу лабо... 25-06-2020
0120U103074 Інноваційні перспективи розвитку підприємництва в Україні 25-06-2020
0120U103073 Удосконалення математичної моделі пошкодження робочих лопаток вентилят... 25-06-2020
0120U103072 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні 25-06-2020
0120U103071 Моделі та методи інформаційних технологій для аналізу та синтезу струк... 25-06-2020
0120U103070 Наукова експертиза об’єктів: «ПАТРУЛЬ, ГР» і «Альфациперметрин ТС, 97%... 25-06-2020
0120U103069 Підвищення технічного рівня гідравлічних та аеромеханічних систем 25-06-2020
0120U103068 Вплив новітніх модуляторів ГАМК-ергічної системи при розладах збудливо... 25-06-2020
0120U103067 Підприємництво у транскордонному просторі України 25-06-2020
0120U103066 Дослідити участь резидентних Т-клітин пам`яті в патогенезі хронічних з... 25-06-2020
0120U103065 Провести дослідження та розробити національний стандарт щодо проектува... 25-06-2020
0120U103064 Санітарно-епідеміологічна оцінка медичних виробів ПП «АвтоЛенд» 25-06-2020
0120U103063 Видалення токсичних компонентів із промислових стоків із застосуванням... 25-06-2020
0120U103062 Енергоефективні режими роботи розподільчих електричних мереж з альтерн... 25-06-2020
0120U103061 Екологічна оцінка екосистем (біотопів) України, їх цінності з метою зб... 25-06-2020
0120U103060 Санітарно-епідеміологічна оцінка опалювального обладнання ТОВ «СП «АТЕ... 25-06-2020
0120U103059 Мікропроцесорний контролер промислового ультразвукового обладнання для... 25-06-2020
0120U103058 Технологічні аспекти використання низькоякісної деревини сосни уражено... 24-06-2020
0120U103057 Виготовлення науково-проектної документації (додаткові роботи) по об'є... 24-06-2020
0120U103056 Перегляд проектів нормативно-правових актів з охорони праці 24-06-2020
0120U103055 Конструювання продуцентів етанолу з гліцерину на основі метилотрофних... 24-06-2020
0120U103054 Розробка проектної документації, будівництво, супроводження промислово... 24-06-2020
0120U103053 Інтелекуальні хемосенсорні системи для медичної діагностики терапевти... 24-06-2020
0120U103052 Розробка накопичувачів електричної енергії для підвищення ефективності... 24-06-2020
0120U103051 Науковий аналіз незавершених об'єктів геологорозвідувальних робіт, ная... 24-06-2020
0120U103050 Інформаційно-аналітичне забезпечення збереження та захисту природно-ре... 24-06-2020
0120U103049 Методи і засоби математичного моделювання режимів функціонування силов... 24-06-2020
0120U103048 Розробити диференційовані підходи до хірургічного лікування пацієнтів... 24-06-2020
0120U103047 Обґрунтування теоретико-методичних основ застосування супутникової спе... 24-06-2020
0120U103045 Наукові засади формування композиційних матеріалів на основі відходів... 24-06-2020
0120U103044 Вивчити фактори впливу і предиктори формування фіброзу при неалкогольн... 24-06-2020
0120U103043 Розроблення технічних рішень з комплексного газоочищення для газомазут... 24-06-2020
0120U103041 Історико-культурний потенціал Жидачівщини: стан та перспективи розвитк... 24-06-2020
0120U103040 Стратегічні пріоритети розвитку олієдобувного підприємства в умовах ін... 24-06-2020
0120U103039 Використання штучних біоценозів із гідробіонтів різних трофічних рівні... 24-06-2020
0120U103038 Супроводження АІС «Установа», розширення її функцій та апробація функц... 24-06-2020
0120U103037 Розвиток та супроводження Наукової електронної бібліотеки періодичних... 24-06-2020
0120U103035 Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої т... 24-06-2020
0120U103034 Дотримання принципу законності в будівельній сфері 24-06-2020
0120U103033 Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства та методика ї... 24-06-2020
0120U103032 ІННОВАЦІЙНА БІОТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ 24-06-2020
0120U103031 Удосконалення діагностики та хірургічного лікування патології панкреат... 24-06-2020
0120U103030 Лікування та профілактика стоматологічної патології при системних захв... 24-06-2020
0120U103029 Публічне право в умовах євроінтеграції 24-06-2020
0120U103028 Детермінанти трансформації економіки України в контексті реалізації Ці... 23-06-2020
0120U103027 Дослідження робочих процесів будівельних, дорожніх, сільськогосподарсь... 23-06-2020
0120U103026 Теоретичні аспекти формування та функціонування лексичної системи укра... 23-06-2020
0120U103025 Напрями підвищення інформаційної безпеки підприємства 23-06-2020
0120U103024 Науково-технічний супровід на етапі будівництва об`єкта: "Будівництво... 23-06-2020
0120U103023 Науково-технічний супровід будівництва на об`єкті: "Реконструкція об`є... 23-06-2020
0120U103022 Методика оцінювання ефективності підприємства в контексті еколого-енер... 23-06-2020
0120U103021 Моніторинг технічного стану існуючих будівель,розташованих за адресою:... 23-06-2020
0120U103020 Моніторинг за деформаціями будівельних конструкцій будівлі по вул.Борщ... 23-06-2020