ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U103941 Експериментальне обґрунтування прогнозування, профілактики та лікуванн... 12-12-2019
0119U103940 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національних стандартів... 12-12-2019
0119U103939 Розроблення технології одержання йоду високої чистоти з сировини різно... 12-12-2019
0119U103938 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 12-12-2019
0119U103937 Управління проектами та економічна оцінка концепцій безекіпажних морсь... 11-12-2019
0119U103936 Розроблення методики визначення оптимальної потужності конденсаторної... 11-12-2019
0119U103935 Потенціал розвитку туристично-рекреаційного комплексу сільських терито... 11-12-2019
0119U103934 Гігієнічна оцінка умов розміщення та експлуатації закладів охорони здо... 11-12-2019
0119U103933 Вивчення можливості культивування МСК на носіях. Отримання, напрацюван... 11-12-2019
0119U103932 Розробка стратегій трансферу технологій в онкологічній практиці з урах... 11-12-2019
0119U103931 Дослідження шкідливих факторів виробничого та навколишнього середовища... 11-12-2019
0119U103930 Сучасні пріоритети розвитку науки в Україні 10-12-2019
0119U103929 Методологія моделювання розвитку інтеграційних процесів в аграрному се... 10-12-2019
0119U103928 Розробка алгоритму розгортки магнітного поля в джерелі живлення надпро... 10-12-2019
0119U103927 Дослідити поліморфізми генів колагенів та рецептору вітаміну D серед о... 10-12-2019
0119U103926 Розробити методи оптимізації хірургічного лікування внутрішньомозкових... 10-12-2019
0119U103925 Оптимізація параметрів і режимів роботи розподільчих мереж 10-12-2019
0119U103924 Правовий статус непідприємницьких товариств в умовах розвитку громадян... 10-12-2019
0119U103923 Актуальні питання приватноправового регулювання в Україні 10-12-2019
0119U103922 Оптимізація методу корекції оклюзійних поверхонь зубів у комплексному... 09-12-2019
0119U103921 Патогенетичне обгрунтування методу лікування хворих на вітиліго із вик... 09-12-2019
0119U103920 Вивчити вплив клінічних і неврологічних проявів, а також нейровізуаліз... 09-12-2019
0119U103919 Дослідити ефективність використання технології тканинної інженерії при... 09-12-2019
0119U103918 Біотехнологічні дослідження розробки лікувально-профілактичного засобу... 09-12-2019
0119U103917 Розробити метод комплексного лікування метастатичних пухлин головного... 09-12-2019
0119U103916 Повна артеріальна реваскуляризація міокарда у пацієнтів із багатосудин... 09-12-2019
0119U103915 Структурно-функціональні особливості судин та міокарда, кісткової сис... 09-12-2019
0119U103914 Сучасні особливості гострих нейроінфекцій у дітей 09-12-2019
0119U103913 Вивчення перспективних лікарських рослин, що впливають на шлунково-киш... 09-12-2019
0119U103912 Археологічні дослідження (нагляд за земляними роботами) під час рестав... 09-12-2019
0119U103910 Динамічна біопсихоціальна модель медико-психологічної допомоги пацієнт... 09-12-2019
0119U103909 Молекулярно-генетичні механізми впливу гіпоксії на перебіг запалення т... 09-12-2019
0119U103908 Проект Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період... 06-12-2019
0119U103907 Провести пошукові дослідження щодо шляхів удосконалення вимог з нормув... 06-12-2019
0119U103906 Персоніфікована діагностика та лікування хворих з пухлинними ураженням... 06-12-2019
0119U103905 Роль мітохондріального білка MRPS18-2 та RB у контролі стовбуровості к... 06-12-2019
0119U103904 Оцінка компонентів пухлинного мікрооточення щодо інвазивного і метаста... 06-12-2019
0119U103903 ДК 021:2015 73110000-6 Дослідницькі послуги "Кількісне визначення карб... 06-12-2019
0119U103902 Визначення загального титру симбіотичних азотфіксуючих мікроорганізмів... 06-12-2019
0119U103901 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 06-12-2019
0119U103900 Дослідити ефективність ад'ювантних імунотерапевтичних та радіотерапевт... 06-12-2019
0119U103899 Атомномасштабне моделювання електронних та оптичних властивостей невпо... 05-12-2019
0119U103898 Роль транскрипційних факторів, системи циркадіанного осцилятора та мет... 05-12-2019
0119U103897 Розробка проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 20... 05-12-2019
0119U103896 Європейська платформа-сервіс для приватного капіталу, боргового та сім... 05-12-2019
0119U103895 Підготовка списку регіонально рідкісних і таких, що перебувають під за... 04-12-2019
0119U103894 Проведення моніторингу розвитку мікроорганізмів та руйнування мінераль... 04-12-2019
0119U103893 Фенотипова ідентифікація штамів дріжджів 04-12-2019
0119U103892 Дослідження наносенсора на основі оптичного пінцета 04-12-2019
0119U103891 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 04-12-2019
0119U103890 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 04-12-2019
0119U103889 Розроблення національного стандарту України ДСТУ EN ISO 6976 (ISO 6976... 04-12-2019
0119U103888 Розробка режимів високоенергетичних методів коагуляції при резекції па... 04-12-2019
0119U103887 Клініко-лабораторне обґрунтування діагностики та лікування ретенції зу... 04-12-2019
0119U103886 Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики та лікування дистальног... 04-12-2019
0119U103885 Обґрунтування ефективності застосування ботулінотерапії в корекції дис... 04-12-2019
0119U103884 № 1378. «Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунк... 04-12-2019
0119U103883 Наукові дослідження препарату Фосфал, ТБ 04-12-2019
0119U103882 № 1379. «Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 04-12-2019
0119U103881 Наукова експертиза речовин, що використовуються для виробництва дезінф... 04-12-2019
0119U103880 Токсиколого-гігієнічна оцінка біопрепарату Метавайт (Metawhite), Р. і... 04-12-2019
0119U103879 Збереження та відновлення репродуктивного здоров'я жінки з урахуванням... 04-12-2019
0119U103878 Визначення горизонтальних переміщень пунктів опорної геодезичної мереж... 04-12-2019
0119U103877 Визначення горизонтальних переміщень пунктів опорної геодезичної мереж... 04-12-2019
0119U103876 Організаційно-економічний механізм управління змінами відносин власнос... 04-12-2019
0119U103875 Індикаторний аналіз сталого розвитку в Україні. 04-12-2019
0119U103874 Проведення санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документа... 04-12-2019
0119U103873 Программный модуль оценки субпиксельного смещения спутниковых изображе... 04-12-2019
0119U103872 ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ГРУНТІВ ОЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ ТА ВИСОКОГ... 04-12-2019
0119U103871 Створення завдань по мові програмування "С", тестування методологічної... 03-12-2019
0119U103870 Удосконалення лікування хворих на дисгідротичну екзему долоней та підо... 03-12-2019
0119U103869 Фінансово-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємств... 03-12-2019
0119U103868 Розробка моделі прискорювача обчислень глибоких нейронних мереж на баз... 03-12-2019
0119U103867 Удосконалення методів профілактики ентеробактеріозів бджіл 03-12-2019
0119U103866 «Дослідження електрофізичних характеристик матеріалів у діапазоні НВЧ» 03-12-2019
0119U103865 № 1280. Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів залиш... 03-12-2019
0119U103864 Розробка медичних технологій діагностики, профілактики та лікування ре... 03-12-2019
0119U103863 Розробка та впровадження функціональності приймання/передачі даних у ф... 03-12-2019
0119U103862 №1390 Виконати оцінку гідрогеологічного стану геосередовища навколо за... 03-12-2019
0119U103861 Лабораторно-діагностичний комплекс для дослідження біофізичних парамет... 03-12-2019
0119U103860 Вдосконалення енергоощадних робочих органів кукурудзо- та зернозбираль... 03-12-2019
0119U103859 Розробка методів та технічних засобів оцінки технічного стану корпусни... 03-12-2019
0119U103858 АКТИВНИЙ МУЛ ЯК СИРОВИНА В ТЕХНОЛОГІЇ БІОПЛАСТИКА 03-12-2019
0119U103857 Морфологічні особливості представників класу Земноводні (ряд Безхвості... 03-12-2019
0119U103856 Судово-медична діагностика механічної травми з використанням технологі... 03-12-2019
0119U103855 Гібридний розвиток громадянського суспільства України як джерело тініз... 03-12-2019
0119U103854 Удосконалення технології декортикації стебел соломи технічних конопель 03-12-2019
0119U103853 Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах су... 03-12-2019
0119U103852 Дослідження електрохімічних властивостей титанових анодів покритих Ман... 03-12-2019
0119U103851 Роль генетичних факторів в етіології і патогенезі розладів аутистичног... 03-12-2019
0119U103850 Оцінка цитогенетичного ефекту впливу факторів навколишнього середовища... 03-12-2019
0119U103849 Визначення ступеня небезпеки медичних відходів з метою оптимізації пов... 03-12-2019
0119U103848 Оптимізація умов локалізації дентальних імплантатів із залученням комп... 03-12-2019
0119U103847 Аналіз поширеності вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат у мі... 03-12-2019
0119U103846 Розробити рекомендації з підсилення огороджувальної конструкції "стіна... 03-12-2019
0119U103845 Розвиток бухгалтерського обліку суспільних ресурсів в умовах ризику 03-12-2019
0119U103844 Моделі прогнозування індикаторів економічної безпеки будівництва 03-12-2019
0119U103843 Механізми цифрової трансформації будівництва на макро-, мезо- та мікро... 03-12-2019
0119U103842 Механізми регулювання соціально-економічної політики держави в умовах... 03-12-2019
0119U103841 Вивчення технологічних особливостей утримання та механізму впливу суча... 03-12-2019
0119U103840 Теоретико-методологічні засади управління соціально-економічними систе... 29-11-2019
0119U103839 Техніко-економічне обгрунтування створення БНС для екологічного та при... 29-11-2019
0119U103838 Математико-інформаційне забезпечення процесу моделювання режимів робот... 29-11-2019
0119U103837 Археологічні дослідження на території Києво-Печерської лаври: проблеми... 28-11-2019
0119U103836 Теоретичні та практичні аспекти формування норм часу на виконання мето... 28-11-2019
0119U103835 Дослідження противірусної активності препарату Владоксин на моделі вір... 28-11-2019
0119U103834 Середньовічна кераміка з фондів Національного Києво-Печерського істори... 28-11-2019
0119U103833 Візуальний літопис Києво-Печерської лаври другої половини ХІХ – початк... 28-11-2019
0119U103832 Особливості селекції зимуючих тритикале 28-11-2019
0119U103831 Формування періодичних структур на мономерних сумішах голографічним ме... 28-11-2019
0119U103830 № 1391. Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та розр... 28-11-2019
0119U103829 № 1361. Провести дослідження джерел виділення метану, розробити «Проек... 28-11-2019
0119U103828 № 1325. Провести дослідження джерел метановиділення та розробити проек... 28-11-2019
0119U103827 Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської л... 28-11-2019
0119U103826 Правове забезпечення розвитку технологій цифрової економіки та суспіль... 28-11-2019
0119U103825 Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ.... 27-11-2019
0119U103824 Управління рекламною діяльністю торговельного підприємства 27-11-2019
0119U103823 Стратегічні напрями розвитку індустрії дорогоцінних металів та дорогоц... 27-11-2019
0119U103822 Моделі, методи та інформаційні технології комп'ютеризованого навчання 25-11-2019
0119U103821 Факторний аналіз маркетингової інноваційній діяльності надавачів послу... 25-11-2019
0119U103820 Економічна експертиза маркетингової діяльності в умовах глобалізації с... 25-11-2019
0119U103819 Моніторинг податкових ризиків на мезорівні 25-11-2019
0119U103818 Механізм активізації ресурсозбереження в умовах трансформації земельно... 25-11-2019
0119U103817 Науково-методичні засади підготовки студентів біологічних та педагогіч... 25-11-2019
0119U103816 Формування інтегральної компетентності майбутніх вихователів закладів... 25-11-2019
0119U103815 Інвестиційні пріоритети розвитку бізнесу в Україні в контексті глобаль... 25-11-2019
0119U103814 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-11-2019
0119U103813 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-11-2019
0119U103812 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 22-11-2019
0119U103811 Морфолого-культуральні ознаки трьох штамів фітопатогенних грибів 22-11-2019
0119U103810 Обґрунтування ОБРВ прохлоразу та 2,4-Д в повітрі робочої зони виробнич... 22-11-2019
0119U103809 Обгрунтування ГДК амікарбазону в грунті 22-11-2019
0119U103808 Розвиток органічного виробництва в Україні на основі модернізації навч... 22-11-2019
0119U103807 Літопис природи Національного природного парку "Мале Полісся" том 5 22-11-2019
0119U103806 (1365) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 22-11-2019
0119U103805 Обліково-аналітичне забезпечення управління суспільними ресурсами 22-11-2019
0119U103804 Розроблення методики підвищення надійності силових установок на основі... 22-11-2019
0119U103803 Оцінка інноваційного розвитку і структурні трансформації в економіці У... 22-11-2019
0119U103802 Науково-технічний супровід будівництва об’єкту "Реконструкція шляхопро... 21-11-2019
0119U103801 Науково-методичні рекомендації «Екологобезпечні методи реабілітації за... 21-11-2019
0119U103800 Оцінка показників споживання електричної енергії та аналіз розподілу т... 21-11-2019
0119U103799 Розробка та удосконалення нових технологій ранньої діагностики та проф... 21-11-2019
0119U103799 Розробка та удосконалення нових технологій ранньої діагностики та проф... 21-11-2019
0119U103799 Розробка та удосконалення нових технологій ранньої діагностики та проф... 21-11-2019
0119U103798 Розробка методики для розрахунку ІЧ помітності газотурбінного двигуна 21-11-2019
0119U103797 Економічне обґрунтування тарифів на послуги з централізованого водопо... 21-11-2019
0119U103796 Регулювання параметрів економічної, організаційно-технологічної, еколо... 21-11-2019
0119U103795 № 1380. Розглянути та погодити «Організаційно-технічні заходи по безп... 21-11-2019
0119U103794 № 1381. Експертиза матеріалів та підготовка висновку про доцільність з... 21-11-2019
0119U103793 Стан економічної безпеки України в умовах глобалізації 21-11-2019
0119U103792 Розроблення та видавництво «Посібника з вивчення Правил технічної експ... 21-11-2019
0119U103791 Розробка та обгрунтування технічних рішень щодо підвищення еффективнос... 21-11-2019
0119U103790 Взаємодія банків з підприємствами АПК в умовах цифровізації 21-11-2019
0119U103789 Розробка інноваційних біомедичних технологій та продуктів для діагност... 21-11-2019
0119U103788 Розробка фізичних схем вузлів абсолютного атомного гравіметра на основ... 21-11-2019
0119U103787 Літопис природи Національного природного парку "Мале Полісся" Том 4 21-11-2019
0119U103786 Розробка методології забезпечення надійності сільськогосподарської тех... 21-11-2019
0119U103785 Особливості часо-просторових характеристик спортивної (легка атлетика)... 21-11-2019
0119U103784 Побудова наближених розв’язків нелінійних задач поширення гармонічних... 21-11-2019
0119U103783 Розпізнавання образів з використанням машинного зору 21-11-2019
0119U103782 Забезпечення активізації інвестиційної діяльності в галузях економіки 21-11-2019
0119U103781 Розробка методик визначення автентичності харчових продуктів та їх зба... 21-11-2019
0119U103780 Визначення генетики кількісних ознак льону посівного 21-11-2019
0119U103779 Удосконалення елементів технологій вирощування зернових і круп’яних ку... 21-11-2019
0119U103778 Удосконалити систему медичного супроводу хлопців із затримкою статевог... 21-11-2019
0119U103777 Науково обгрунтувати систему медико-психологічного супроводу родин в р... 21-11-2019
0119U103776 Санітарно-епідеміологічна оцінка продукції ПП "ЮНІСОФТ" 21-11-2019
0119U103775 Розробка та впровадження інформаційно-освітнього середовища в професій... 21-11-2019
0119U103774 Політичні процеси та публічне управління в умовах сучасних викликів і... 21-11-2019
0119U103773 Розробка автоматизованої системи управління медичним закладом 19-11-2019
0119U103772 Дослідження можливості комплексного застосування з вертольоту Ми-2МСБ... 19-11-2019
0119U103771 Забезпечення паралельної роботи та підвищення якості електроенергії у... 19-11-2019
0119U103770 Визначення номінальних і розрахункових навантажень, що діють на композ... 19-11-2019
0119U103769 Наукове оцінювання впливу планованої діяльності об’єктів на стан окрем... 19-11-2019
0119U103768 «Екологічна оцінка впливу на довкілля сільськогосподарської діяльності... 19-11-2019
0119U103767 Регулювання публічних закупівель при виконанні державних інвестиційних... 19-11-2019
0119U103766 Транснаціональні корпорації добувної галузі як фактор національної та... 19-11-2019
0119U103765 Археологічні вишукування (розвідки) зі встановлення меж об’єктів архео... 19-11-2019
0119U103764 Управління економічною безпекою підприємства 19-11-2019
0119U103763 Дослідження і моделювання теплофізичних процесів за допомогою програмн... 19-11-2019
0119U103762 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 19-11-2019
0119U103761 Розробка методів розв'язання задач статики і динаміки для неоднорідних... 18-11-2019
0119U103760 «Дослідження стійкості протоколів систем доступу та віддаленого керува... 15-11-2019
0119U103759 Математичні методи і моделі дослідження аналізу і оцінювання ефективно... 15-11-2019
0119U103758 Портативна неінвазивна система штучної вентиляції легень 15-11-2019
0119U103757 Розробка інтелектуальних систем аналізу теплових полів 15-11-2019
0119U103756 Розробка конструкторсько-технологічних методів забезпечення надійності... 15-11-2019
0119U103755 Визначення та аналіз змін параметрів обертання Землі (ПОЗ), регіональн... 14-11-2019
0119U103754 Розробка методів запобігання зіткнення суден для підвищення безпеки су... 14-11-2019
0119U103753 Оптичні спостереження Сонця та моделювання хвильових процесів в атмосф... 14-11-2019
0119U103752 № 1371. «Провести дослідження джерел метановиділення, розробити рекоме... 14-11-2019
0119U103751 Розробити наукові основи створення біотехнологічних продуктів для сіль... 14-11-2019
0119U103750 Розробити наукові основи фітосанітарної безпеки України 14-11-2019
0119U103749 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 14-11-2019
0119U103748 Підвищити рибопродуктивність ставкового господарства та оцінити якість... 14-11-2019
0119U103747 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 14-11-2019
0119U103746 Розроблення методом перекладу та прийняття 211 національних стандартів... 14-11-2019
0119U103745 ДСТУ-Б.Д.1.1-1:2013 Розробка звіту про стан навколишнього середовища п... 14-11-2019
0119U103744 ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПРОКИДУВАЧА АВТОМАТИЧНОЇ ФОРМУВА... 14-11-2019
0119U103743 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 13-11-2019