УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U111802 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку та аудиту в умова... 24-06-2021
0119U000434 Розробити методи ствоерння гібридного поголів'я свиней з використанням... 24-06-2021
0121U111801 Білорусько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні кр... 23-06-2021
0121U111800 Династичні наративи і політична історія Київської Русі 23-06-2021
0121U111799 Динамічна еволюція кулястих скупчень та їх взаємодія з галактичними ст... 23-06-2021
0121U111798 Популяризація науки в Інтернет-просторі: розвиток інформаційного суспі... 23-06-2021
0121U111797 Математичні та програмні засоби підтримки прийняття рішень при аварійн... 23-06-2021
0121U111796 Дослідження процесів екологічного використання непроектних твердих пал... 23-06-2021
0121U111795 Воєнно-політичні інтереси України в ієрархії суспільних пріоритетів (к... 23-06-2021
0121U111794 Процеси збудження, іонізації та розсіяння електронів на важких іонах в... 23-06-2021
0121U111793 Розвиток управлінської взаємодії інституційних учасників девелоперськи... 23-06-2021
0121U111792 Економіко-управлінська оцінка девелоперських проектів в будівництві 23-06-2021
0121U111791 Експериментальні та теоретичні дослідження вакуумних високовольтних пр... 23-06-2021
0121U111790 Міграційні чинники та прояви нестабільності соціально-економічного роз... 23-06-2021
0121U111789 Оцінювання якості та ефективності надання соціальних послуг на місцево... 23-06-2021
0121U111788 Порубіжжя як феномен у художньому творі та в літературознавчій методо... 23-06-2021
0121U111787 Проведення аналітичних досліджень кліматичних впливів та розроблення н... 23-06-2021
0121U111786 Фізико-хімічні аспекти структуроутворення та руйнування будівельних к... 23-06-2021
0121U111785 Міжгалузеві бізнес-інтеграції у сфері виробництва товарів і послуг 23-06-2021
0121U111784 Вивчення процесу тепломасопереносу в екстракторах періодичної дії 23-06-2021
0121U111783 Моніторинг стану водних екосистем в зоні впливу, відновлення та експлу... 23-06-2021
0121U111782 Розробка котушки сканування електронного пучка 23-06-2021
0121U111781 Формування і обґрунтування концептуальних підходів і передумов створен... 23-06-2021
0121U111780 Актуальні проблеми соціальної комунікації на сучасному етапі розвитку... 23-06-2021
0121U111779 Новітні методи і системи поляризаційної, кореляційної, спектрофотометр... 23-06-2021
0121U111778 Маркетингова стратегія формування міжфірмових зв’язків підприємства 23-06-2021
0121U111777 Моделювання і розрахунок конструкцій з використанням ANSYS, ЛІРА-САПР 23-06-2021
0121U111776 Обстеження будівель і споруд. Розробка заходів щодо посилення експлуат... 23-06-2021
0121U111775 Розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів до моделюван... 23-06-2021
0121U111774 Нові технічні рішення з конструкції УСГК 23-06-2021
0121U111773 Інноваційні методи лікування внутрішніх органів у пацієнтів з ожиріння... 23-06-2021
0121U111772 Якість життя населення Карпатського регіону України: екологічні та соц... 23-06-2021
0121U111771 Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та техн... 23-06-2021
0121U111770 Фізико-хімічні основи створення інтелектуальних полімерних наносистем... 23-06-2021
0121U111769 Вивчення сучасного геодинамічного режиму розломних зон за комплексом г... 23-06-2021
0121U111768 Грецька свята України: агіографічна спадщина, пов’язана з святою велик... 23-06-2021
0121U111767 Формування та розвиток професійної компетентності фахівців фізичної ку... 22-06-2021
0121U111766 Розвиток військово-прикладних навичок та cтресостійкості військовослуж... 22-06-2021
0121U111765 Уточнення параметрів сейсмічної небезпеки майданчика по об’єкту: "Буді... 22-06-2021
0121U111764 Розробка рекомендацій у вирішенні сучасних природоохоронних, технологі... 22-06-2021
0121U111763 Комплексний оперативний моніторинг техногенно небезпечних накопичених... 22-06-2021
0121U111762 Динамічні та статистичні властивості надщільної речовини, що формуєтьс... 22-06-2021
0121U111761 Створення енергоефективних та екологічно безпечних мобільних землерийн... 22-06-2021
0121U111760 Уточнення параметрів сейсмічної небезпеки майданчика будівництва за ад... 22-06-2021
0121U111759 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання... 22-06-2021
0121U111758 Піч для експериментальних коксувань вугільної шихти. Розробка проектів... 22-06-2021
0121U111757 Аналітичні, експериментальні та комп’ютерні дослідження стрижневих сис... 22-06-2021
0121U111756 Удосконалення технічних рішень підвищення ефективності роботи механізм... 22-06-2021
0121U111755 Аналітичні, комп'ютерні та експериментальні дослідження напружено-дефо... 22-06-2021
0121U111754 Глобалізаційні чинники та ризики ендогенного розвитку регіонів України 22-06-2021
0121U111753 Технологічні, екологічні та економічні аспекти безвуглецевої амонійної... 22-06-2021
0121U111752 Підвищення енергетичної ефективності компресорних станцій магістральни... 22-06-2021
0121U111751 Кількісний аналіз втрат нафти від випаровування при зберіганні в назем... 22-06-2021
0121U111750 Моделювання процесів нафтовіддачі пористих пластів при прокачуванні ву... 22-06-2021
0121U111749 Удосконалити методи хірургічного лікування хворих з дегенеративно-дист... 22-06-2021
0121U111748 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Гум... 22-06-2021
0121U111747 Розробити комплексний підхід щодо лікування ішемічної хвороби серця у... 22-06-2021
0121U111746 Дослідження ступеню еквівалентності державних первинних еталонів, які... 22-06-2021
0121U111745 Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів, що стано... 22-06-2021
0121U111744 Актуальні проблеми сучасних трансформацій 22-06-2021
0121U111743 Концепція управління реалізацією екосистемних функцій штучними лісовим... 22-06-2021
0121U111742 Розробити комплекс медико-організаційних заходів з удосконалення систе... 22-06-2021
0121U111741 Стратегія ведення бізнесу в умовах карантину 22-06-2021
0121U111740 Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів, що стано... 22-06-2021
0121U111739 Дослідження ступеню еквівалентності державних первинних еталонів, які... 22-06-2021
0121U111738 Розробка методів та алгоритмів захищеного зберігання даних 22-06-2021
0121U111737 Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності фірми з на... 22-06-2021
0121U111736 Хіміко-генетичний підхід до вивчення наслідків пригнічення ACE-2 як фа... 22-06-2021
0121U111735 Архітектурно-будівельний інжиніринг. Ефективні конструктивні рішення... 22-06-2021
0121U111734 Дизайн архітектурного середовища 22-06-2021
0121U111733 Встановлення рівня екологічного тиску на компоненти довкілля та мешкан... 21-06-2021
0121U111732 Впровадження етнокультурного компоненту в навчальний процес з фізичног... 20-06-2021
0121U111731 1758 Випробування металевої сітки затягування 20-06-2021
0121U111730 1729 Обґрунтування та розрахунки схеми розташування анкерного кріпле... 20-06-2021
0121U111729 1680 Аналіз та погодження «Проектів перевезення людей стрічковими к... 20-06-2021
0121U111728 Встановлення природи незвичних колективних властивостей невпорядковани... 20-06-2021
0121U111727 Правове забезпечення функціонування територій пріоритетного розвитку в... 20-06-2021
0121U111726 Зелені стандарти побудованого середовища 20-06-2021
0121U111725 Наукові основи створення енергоощадних та енергоефективних об’єктів бу... 20-06-2021
0121U111724 Правове забезпечення протидії біозагрозам в умовах протиепідемічних за... 20-06-2021
0121U111723 Дослідження санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища на проми... 20-06-2021
0121U111722 Участь ННЦ ХФТІ в експерименті CMS на Великому адронному колайдері впр... 20-06-2021
0121U111721 Дослідження закономірностей деформування та розробка технологій вигото... 20-06-2021
0121U111720 Інноваційна інтелектуальна інформаційна технологія аналізу та синтезу... 20-06-2021
0121U111719 Трансформація урбаністичних процесів в постсоціалістичних країнах 20-06-2021
0121U111718 Динаміка інфекційних захворювань: математичне моделювання з акцентом н... 20-06-2021
0121U111717 Квазіоптичне масштабне моделювання впливу радіаційно-індукованих локал... 20-06-2021
0121U111716 Розвиток теорії підсилення конструкцій з клеєної деревини та поперечно... 20-06-2021
0121U111715 Розвиток теорії вибору раціональних ресурсозберігаючих конструкцій ста... 20-06-2021
0121U111714 Моделювання особливостей роботи магістральних трубопроводів в режимах,... 20-06-2021
0121U111713 Методи та засоби підвищення ресурсу та електротехнологічної ефективнос... 20-06-2021
0121U111712 Профілактика, прогнозування та лікування злукової хвороби очеревини з... 20-06-2021
0121U111711 Забезпечення якості математичної освіти за допомогою ІКТ 20-06-2021
0121U111710 Практичне застосування концепції вини платника податків за вчинене пра... 20-06-2021
0121U111709 Виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму "Тех... 20-06-2021
0121U111708 Виконання завдання перспективного плану розвитку наукового напряму "Ма... 20-06-2021
0121U111707 Концепція оцінювання та управління недеревними ресурсами лісу степової... 20-06-2021
0121U111706 Виробництво екологічно чистих кормів, кормових добавок, молока, м'яса... 20-06-2021
0121U111705 Інвентаризація фауни павуків (клас павукоподібні) екосистем природного... 20-06-2021
0121U111704 Інвентаризація адвентивних видів рослин масиву Сира Погоня Рівненськог... 20-06-2021
0121U111703 Наукове обґрунтування затвердження ліміту на використання природних ре... 20-06-2021
0121U111702 Зменшення комерційниx втрат в системаx електропостачання 20-06-2021
0121U111701 Аналіз даних гематологічних та біохімічних досліджень в ході проведенн... 20-06-2021
0121U111700 Застосування вітчизняних лазерних та електрозварювальних технологій у... 20-06-2021
0121U111699 Фізика взаємодії матеріалів на основі халькогенідних напівпровідникови... 20-06-2021
0121U111698 Розробка мобільних пристроїв електрохімічного синтезу водню і кисню ме... 20-06-2021
0121U111697 Розробка експериментального зразка носимого тонкоплівкового термоелект... 20-06-2021
0121U111697 Розробка експериментального зразка носимого тонкоплівкового термоелект... 20-06-2021
0121U111696 Створення і вдосконалення теоретичних основ, підходів, методів і модел... 20-06-2021
0121U111695 Літопис природи. Книга XXXV 20-06-2021
0121U111694 Бар’єрні та електроактивні матеріали для захисту від електромагнітного... 20-06-2021
0121U111693 Процеси народження важких кварків, адронів і нових частинок на LHC і м... 17-06-2021
0121U111692 Моделювання випарно-конденсаційних систем термостатування електронних... 17-06-2021
0121U111691 Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розв... 17-06-2021
0121U111690 Оцінка антропогенного впливу на довкілля за показником гемеробії 17-06-2021
0121U111689 Теоретичні та організаційно-технологічні основи створення гідрогелевих... 17-06-2021
0121U111688 Науково-практичне та експериментальне обгрунтування складу та технолог... 17-06-2021
0121U111687 Розробка методології прогнозування, проектування та управління складам... 17-06-2021
0121U111686 Інформаційні технології моделювання екологічних, економічних та соціал... 17-06-2021
0121U111685 Обліково-аналітичне забезпечення управління ресурсами в умовах цифрово... 17-06-2021
0121U111684 Розробка болометричних експериментів для пошуку подвійного бета-розпад... 17-06-2021
0121U111683 Індикатори на основі похідних хромону для флуоресцентного визначення а... 17-06-2021
0121U111682 Дослідження радіаційної стійкості детекторів та електронного обладнанн... 17-06-2021
0121U111681 Україна в євроінтеграційному процесі: правові, політичні, інформаційні... 17-06-2021
0121U111680 Діагностика, лікування та профілактика хвороб та патологічних станів з... 17-06-2021
0121U111679 Структурно-семантичне і функційне дослідження лексичних одиниць та гра... 17-06-2021
0121U111677 Експериментально-теоретичні дослідження технічного стану пошкоджених з... 17-06-2021
0121U111676 Практичне удосконалення системи оцінки ризиків контрольованих операцій... 17-06-2021
0121U111675 Розробка наукових основ створення нового класу надтвердих вакуумно-дуг... 17-06-2021
0121U111674 Електромагнітне моделювання мікро та нано лазерів з резонансними графе... 17-06-2021
0121U111673 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування методів медичної реаб... 17-06-2021
0121U111672 Формування продуктивності соняшнику залежно від агротехнологічних захо... 17-06-2021
0121U111671 Сучасні тренди в обліковому управлінні бізнесом 17-06-2021
0121U111670 Етапне застосування інноваційних технологій фізичної терапії, ерготера... 17-06-2021
0121U111669 Актуальні питання сучасної гунгаристики та методики викладання угорськ... 17-06-2021
0121U111668 Інструментальне обстеження стану армування, кріплення, системи "підйом... 17-06-2021
0121U111667 Проведення технічного огляду армування, кріплення і комплексна оцінка... 17-06-2021
0121U111666 Комплексне лікування хірургічних захворювань із врахуванням індивідуал... 17-06-2021
0121U111665 Оптимізація медичної допомоги третинного рівня в умовах пандемії COVID... 17-06-2021
0121U111664 Статичні та динамічні задачі для тіл канонічної форми з дефектами 17-06-2021
0121U111663 Методи, моделі, інформаційні технології розподілених систем підтримки... 17-06-2021
0121U111662 (№ 1691) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 17-06-2021
0121U111661 (№ 1692) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити робот... 17-06-2021
0121U111660 (№ 1693) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені док... 17-06-2021
0121U111659 (№ 1694) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та роз... 17-06-2021
0121U111658 Визначення стерильності медичних виробів та матеріалів одноразового ви... 17-06-2021
0121U111657 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 17-06-2021
0121U111656 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-06-2021
0121U111655 Проведення досліджень щодо верифікації та визначення контрольних значе... 17-06-2021
0121U111654 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 17-06-2021
0121U111653 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 17-06-2021
0121U111652 Проведення досліджень щодо оптимізації культивування, концентрування т... 17-06-2021
0121U111651 Дослідження антивірусної дії препарату К050 - водного колоїдного розчи... 17-06-2021
0121U111650 Дослідження на чутливість і життєздатність вірусів з використанням тра... 17-06-2021
0121U111649 Лабораторні та натурні дослідження композитної арматури ТОВ "ІМПЕРАТИВ... 17-06-2021
0121U111648 Науково-технічний супровід створення тимчасових опорних елементів для... 17-06-2021
0121U111647 Науково-технічний супровід заходів із ліквідації наслідків надзвичайно... 17-06-2021
0121U111644 Наукові основи створення та вдосконалення машин будівельної індустрії,... 17-06-2021
0121U111643 Підсушка шихти зі застосуванням димових газів коксової батареї або від... 17-06-2021
0121U111642 Розробка технологічних і конструктивних рішень з метою зниження вмісту... 17-06-2021
0121U111641 Наукові дослідження інсекто-акарициду Лірум 78 SС, КС 17-06-2021
0121U111640 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів об’єкту: «Спрей для шкіри... 17-06-2021
0121U111639 Наукова експертиза реєстраційних матеріалів інсектицидного засобу «КОР... 17-06-2021
0121U111638 Наукові дослідження препаратів Напалм Супер, РК і Альтрон, КЕ 17-06-2021
0121U111637 Наукові дослідження препаратів Старлент, СЕ і Камзол Турбо, КС 17-06-2021
0121U111636 Наукові дослідження препаратів Спліт Дуо, КС і Ультралін, ВГ 17-06-2021
0121U111635 Наукові дослідження препарату БЕЛЕМ 0,8 МГ 17-06-2021
0121U111634 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрив AZOPLON різних марок 17-06-2021
0121U111633 Наукові дослідження препарату проти захворювань рослин Ридоміл Голд R... 17-06-2021
0121U111632 Наукові дослідження комбінованого препарату Ридоміл Голд R 161 WG, ВГ 17-06-2021
0121U111631 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «Н ЕРДЖІ (Н ЕРДЖІ, Н ЕРДЖІ АП, Н... 17-06-2021
0121U111630 Токсиколого-гігієнічна оцінка біопрепарату «ОВАЛІС РІЗОФЕРТІЛ» 17-06-2021
0121U111629 Токсиколого-гігієнічна оцінка регулятора росту рослин «BeSt-A» 17-06-2021
0121U111628 Токсиколого-гігієнічна оцінка біопрепарату "Нандо (БіоЕксперт, БіоNPK)... 17-06-2021
0121U111627 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «Біо Тех» 17-06-2021
0121U111626 Токсиколого-гігієнічна оцінка добрива «ЄВРОТІМ ПЛЮС» 17-06-2021
0121U111625 Наукові дослідження препарату Міравіс Ейс 275 SE, CE 17-06-2021
0121U111624 Наукові дослідження препарату Нопасаран® 17-06-2021
0121U111623 Науково-дослідні роботи з вивчення препарату Елатус Ріа 358 ЕС, КЕ 17-06-2021
0121U111622 Розробка теоретико-методичних основ дистанційного визначення біологічн... 15-06-2021
0121U111621 Шляхи підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом спирт... 14-06-2021
0121U111620 Гігієнічна оцінка процесів транслокації металів та їх сполук з об' єкт... 14-06-2021
0121U111619 Літопис природи, книга 13 14-06-2021
0121U111618 Формування інституційних засад системи розкриття та контролю незадекла... 14-06-2021
0121U111617 Аналітичні методи та машинне навчання в теорії керування і прийнятті р... 14-06-2021
0121U111616 Розробка сучасних заходів безпеки в ресторанах 14-06-2021
0121U111615 Удосконалити технологію основного обробітку ґрунту під посіви сої в ум... 14-06-2021
0121U111614 Дослідження механоплазменого ефекту при механічній обробці металів 14-06-2021
0121U111613 Дослідити цитогенетичні, імунологічні та функціональні властивості бла... 14-06-2021
0121U111612 Алгоритмічне забезпечення інтелектуальних систем керування динамічними... 14-06-2021
0121U111611 Розробка технології проведення робіт шийок осі ролика 14-06-2021
0121U111610 Аналіз математичних методів опису табличних термодинамічних параметрів... 14-06-2021
0121U111609 Науково-дослідні роботи з вивчення препарату Карате Зеон 050 CS, СК 14-06-2021
0121U111608 Науково-дослідні роботи з вивчення препарату Лірум 78 SС, КС 14-06-2021
0121U111607 Наукові дослідження препарату Акробат МЦ, ВГ (BAS 551 11 F) 14-06-2021
0121U111606 Наукові дослідження препарату Орвего, КС (BAS 651 00 F) 14-06-2021
0121U111605 Наукові дослідження фунгіциду Серкадіс, КС (BAS 700 04 F) 14-06-2021
0121U111604 Виконання досліджень та складання висновку щодо списання запасів кам’я... 14-06-2021
0121U111603 Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових рецепторів ацетилхоліну я... 14-06-2021
0121U111602 Новітні методи і системи багатофункціональної Мюллер-матричної поляриз... 14-06-2021