ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0120U002126 Розробка планетарних моделей генерування надпотужної сонячної станції... 11-12-2049
0120U002125 Розвиток теорії, розроблення методів інтелектуалізації технологічних п... 11-12-2049
0120U101863 Дослідження особливостей забруднення довкілля тритієм та радіовуглецем... 06-04-2020
0120U101862 INBE (International Networking Business Education) Міжнародна мережева... 05-04-2020
0120U101861 Патогенетичне обгрунтування доцільності використання стовбурових кліти... 05-04-2020
0120U101860 «Код ДК 016:2010-72.19 «Послуги щодо наукового досліджування та експер... 05-04-2020
0120U101859 "Код ДК 021:2015 - 72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпе... 04-04-2020
0120U101858 «Визначення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних до... 04-04-2020
0120U101857 «Код за ЛК 021:2015 - 72313000-2 Послуги з накопичення даних (Наповнен... 04-04-2020
0120U101856 «Код за ДК 021:2015 - 73220000-0 Консультаційні послуги у сфері розроб... 04-04-2020
0120U101855 Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарськи... 03-04-2020
0120U101854 Епідеміологічні, терапевтичні та фармакоекономічні особливості актуаль... 03-04-2020
0120U101853 Дослідження особливостей обробки сейсмічних даних з використанням сист... 03-04-2020
0120U101852 Дослідження магнітудної чутливості пунктів спостереження системи спеці... 03-04-2020
0120U101851 Створення інфразвукової мережі системи спеціального контролю 03-04-2020
0120U101850 Дослідження формування та розвитку історико-культурних процесів у Гали... 03-04-2020
0120U101849 Розвиток обліку, аналізу і контролю в соціально-орієнтованій системі у... 03-04-2020
0120U101848 Організаційно-економічне обґрунтування розвитку об’єднаних територіаль... 03-04-2020
0120U101847 Розробка нових та удосконалення існуючих електротехнологій підвищення... 03-04-2020
0120U101846 Екологічна безпека як складова якості життя в українсько-польському пр... 03-04-2020
0120U101845 Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технол... 03-04-2020
0120U101844 Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх педагогічних і керівни... 03-04-2020
0120U101843 Алгоритмічна підтримка процесів паралельного моделювання та візуалізац... 03-04-2020
0120U101842 Оцінка та прогнозування радіаційної обстановки в пунктах дислокації об... 03-04-2020
0120U101841 Дослідження залежності енергетичних параметрів сейсмічних подій від по... 03-04-2020
0120U101840 Інноваційні прийоми підвищення продуктивності та поліпшення якості вро... 03-04-2020
0120U101839 Розрахунок значення калібрувальної функції для визначення енергетичних... 03-04-2020
0120U101838 Дослідження подвійного бета-розпаду, рідкісних альфа- та бета-розпадів 03-04-2020
0120U101837 Розвиток та верифікація моделей та методів обробки даних для електрома... 03-04-2020
0120U101836 Моніторинг електромагнітних ефектів від природних явищ засобами систем... 03-04-2020
0120U101835 Науково-технічне обгрунтування створення системи геофізичного монітори... 02-04-2020
0120U101834 Розроблення сучасних методів діагностики та лікування гнійно-септичних... 02-04-2020
0120U101833 Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з... 02-04-2020
0120U101832 "Код за ДК 021:2015 (72220000-3) Консультаційні послуги з питань систе... 02-04-2020
0120U101831 "Код за ДК 021:2015 - 48610000-7 - Системами баз даних (Науковий супро... 02-04-2020
0120U101830 "48610000-7 Системи баз даних (Науковий супровід аналітичної експертно... 02-04-2020
0120U101829 "72310000-1 Послуги з обробки даних (Моніторинг ДТП, наповнення галузе... 02-04-2020
0120U101828 "71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва.... 02-04-2020
0120U101827 Моделювання та забезпечення функціонування інтерактивних сервісів інте... 02-04-2020
0120U101826 Дослідження біомінералізованого палива для дизельних двигунів. 02-04-2020
0120U101825 Вплив цифровізації на забезпечення сталого розвитку в умовах глобально... 02-04-2020
0120U101824 Забезпечення розвитку національної інноваційної системи України 02-04-2020
0120U101823 Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарськом... 02-04-2020
0120U101822 Сучасна активність тектонічних лінеаментів, виявлених з використанням... 02-04-2020
0120U101821 «Наукове обґрунтування впорядкування угідь Державного підприємства "До... 02-04-2020
0120U101820 Підвищення експлуатаційних параметрів ґрунтообробних знарядь. 02-04-2020
0120U101819 Міждисциплінарність у дослідженні права: історико-правовий та порівнял... 02-04-2020
0120U101818 Геотехнічний моніторинг території малоповерхової забудови на основі до... 01-04-2020
0120U101817 Покращення енергоефективності будівель, термомодернізація житлових фон... 01-04-2020
0120U101816 Науково-прикладні засади реалізації державної політики розвитку підпри... 01-04-2020
0120U101815 Публічне управління та децентралізація влади. 01-04-2020
0120U101814 Управління конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції в господа... 01-04-2020
0120U101813 Розробка методики експертного дослідження систем керування маломірного... 01-04-2020
0120U101812 Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на з... 01-04-2020
0120U101811 Роль регенеративних технологій при лікуванні травм та захворювань вели... 01-04-2020
0120U101810 Прогнозування результатів лікування вогнепальних черепно-мозкових пора... 01-04-2020
0120U101809 «Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтуванн... 01-04-2020
0120U101808 Фінансова політика модернізації економіки України 31-03-2020
0120U101807 Цивільно-правовий захист прав людини у соціальній державі 31-03-2020
0120U101806 Державне регулювання структурних змін в системі формування національно... 31-03-2020
0120U101805 Економіка України у системі міжнародної конкурентоспроможності 31-03-2020
0120U101804 Розробка пальникових пристроїв для спалювання біогазів різного походже... 31-03-2020
0120U101803 Моделювання та інформаційна підтримка в управлінні соціально-економічн... 31-03-2020
0120U101802 Студент у сучасному комунікативному просторі 31-03-2020
0120U101801 "ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ СУЧАСНИХ ІНФОРМА... 31-03-2020
0120U101800 “Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформацій... 31-03-2020
0120U101799 Удосконалення статистичних та інформаційно-економічних інструментів пр... 31-03-2020
0120U101798 "ДК 021:2015 (71330000-0 інженерні послуги різні) "Розробити цільову е... 31-03-2020
0120U101797 "Код ДК 021:2015 63710000-9 "Послуги з обслуговування наземних видів т... 31-03-2020
0120U101795 Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфі... 30-03-2020
0120U101794 Моделювання стратегії сталого розвитку соціально-економічних систем 30-03-2020
0120U101793 Фінансовий бізнес України в умовах поглиблення євроінтеграції 30-03-2020
0120U101792 Розроблення методів акустико-емісійного діагностування воднево-корозій... 30-03-2020
0120U101791 Розроблення методів синтезу плазмоелектролітних оксидних шарів з підви... 30-03-2020
0120U101790 Горіння альтернативного палива у вихровому потоці в режимі самозайманн... 30-03-2020
0120U101789 Українська музична педагогіка та тенденції розвитку у ХХІ столітті 30-03-2020
0120U101788 Дослідження та розроблення електрофізичних методів і засобів виявлення... 30-03-2020
0120U101787 Створення методів визначення виду пошкоджень захисних покриттів та їх... 30-03-2020
0120U101786 Розроблення нових екологічно-безпечних інгібіторів корозії на основі п... 30-03-2020
0120U101785 Розвиток методів відновлення радіозображень та класифікації об’єктів д... 30-03-2020
0120U101784 Дослідження напружено-деформованого і граничного станів ізотропних та... 30-03-2020
0120U101783 Структурно-тектонічні умови поширення та мінеральний склад брекчієвих... 30-03-2020
0120U101782 Удосконалення методів випробувань з оцінки якості спеціального програм... 30-03-2020
0120U101781 Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна ку... 30-03-2020
0120U101780 Дія біологічно активних речовин природнього походження, з метою корекц... 30-03-2020
0120U101779 Розроблення нових методів гібридного моделювання нелінійних динамічних... 30-03-2020
0120U101778 Фізико-технічні основи синтезу композитної кераміки Ce:YAG/Al2O3 для в... 30-03-2020
0120U101777 Фізико-хімічні основи кристалізації та модифікація складу і структури... 30-03-2020
0120U101776 (1400) Оцінка відповідності заявленої продукції з метою її сертифікаці... 30-03-2020
0120U101775 Дослідження стійкості армованих композитних матеріалів та оболонкових... 30-03-2020
0120U101774 (1350) Оцінка відповідності заявленої продукції з метою її сертифікаці... 30-03-2020
0120U101773 (1284) Оцінка відповідності заявленої продукції з метою її сертифікаці... 30-03-2020
0120U101772 Політичні виміри державного управління: теоретичні принципи та приклад... 30-03-2020
0120U101771 Адаптації мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру у природі... 29-03-2020
0120U101770 "Код ДК 015-97 - 1.2 18.22 ( 71330000-0 - проведення обстеження, випро... 28-03-2020
0120U101769 "Код ДК 015-97 - 1.2 18.22 (71330000-0 - проведення обстеження, випроб... 28-03-2020
0120U101768 "Код ДК 015-97 - 1.2 18.22 (71330000-0 - проведення обстеження, випроб... 28-03-2020
0120U101767 "Код ДК 021:2015 - 72260000-5 «Послуги, пов'язані з програмним забезпе... 28-03-2020
0120U101766 "Код ДК 021:2015 - 72260000-5 «Послуги, пов'язані з програмним забезпе... 28-03-2020
0120U101765 «Код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження... 28-03-2020
0120U101764 «Код за ДК 021:2015 - 79417000-0 Консультаційні послуги з питань безпе... 28-03-2020
0120U101763 «Код ДК 015-97 - 1.2 18.22 (71330000-0 - проведення обстеження, випроб... 28-03-2020
0120U101762 «Код ДК 015-97 - 1.2 18.22 (71330000-0 - Проведення обстеження, випроб... 28-03-2020
0120U101761 Медіатизація політики в Україні 27-03-2020
0120U101760 Спортивне змагання як один з типів ігрової комунікаційної ситуації 27-03-2020
0120U101759 (№ 1476) Визначення вибухонебезпечності вугільного пилу у вугільних пр... 27-03-2020
0120U101758 Науково-технічне обгрунтування створення системи ракетного зондування... 27-03-2020
0120U101757 Сучасні напрями та механізми розвитку зовнішньоекономічної та інноваці... 26-03-2020
0120U101756 НДР "Розробка науково-технічних пропозицій щодо модернізації системи є... 26-03-2020
0120U101755 Розробка нового покоління лазерної кераміки YAG:Nd для потужних лазерн... 26-03-2020
0120U101754 Фізико-технологічні основи створення люмінесцентних кристалічних компо... 26-03-2020
0120U101753 Невизначені виборці в електоральному процесі в Україні та європейських... 26-03-2020
0120U101752 Модель редукційного середовища програмування 26-03-2020
0120U101751 Моделювання і розроблення інформаційних технологій визначення витрат ф... 26-03-2020
0120U101750 Діджиталізація первинних даних про біологічне та ландшафтне різноманіт... 26-03-2020
0120U101749 Електрична активність мозку людини під час гальмування і переключення... 26-03-2020
0120U101748 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 26-03-2020
0120U101747 Оцінка процесів формування обростання на морському смітті в умовах екс... 26-03-2020
0120U101746 (№ 1474) Експертиза матеріалів по оцінці доцільності застосування попе... 26-03-2020
0120U101745 (№ 1473) Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів зали... 26-03-2020
0120U101744 Психологія масових релігійних комунікацій 25-03-2020
0120U101743 ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ КВІТКИ ТА ПЛОДУ AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL. У ЗВ’... 25-03-2020
0120U101742 Удосконалення технології переробки твердих горюих копалин з метою отри... 25-03-2020
0120U101741 Розробка методичних рекомендацій щодо визначення, організації та прове... 25-03-2020
0120U101740 Розробка і дослідження енергоефективної інноваційної технології синтез... 25-03-2020
0120U101739 Розробка методичних рекомендацій щодо дослідження документації із земл... 25-03-2020
0120U101738 Розроблення та дослідження матеріалів для анодів та з’єднувальних елем... 25-03-2020
0120U101737 Розроблення технології поверхневого модифікування титанових компоненті... 25-03-2020
0120U101736 Розроблення воденьакумулюючих і воденьгенеруючих матеріалів на основі... 25-03-2020
0120U101735 Розробка методики дослідження окремих типових питань судової автотехні... 25-03-2020
0120U101734 Розробка та застосування методів дослідження даних, алгоритмів машинно... 25-03-2020
0120U101733 "Код ДК 021:2015 (73110000-6) "Дослідницькі послуги" (Виявлення діляно... 25-03-2020
0120U101732 "Код ДК 021:2015 - 72310000-1 "Послуги з обробки даних" (Моніторинг д... 25-03-2020
0120U101731 "Код за ДК 021:2015 - 72320000-4 Послуги, пов'язані з базами даних - М... 25-03-2020
0120U101730 "Код за ДК 021:2015 - 73220000-0 Консультаційні послуги у сфері розроб... 25-03-2020
0120U101729 Обгрунтування раціональних параметрів робочих процесів і машин за раху... 25-03-2020
0120U101728 "ДК 021:2015, код 73220000-0 Консультаційні послуги у сфері розробок (... 25-03-2020
0120U101727 ДК 021-2015 - (48610000-7 - Системи баз даних) Науковий супровід аналі... 25-03-2020
0120U101726 «Надання послуг з супроводження та актуалізації банків даних аналітичн... 25-03-2020
0120U101725 "Послуги з паспортизації мосту на км 14 + 643 територіальної автомобіл... 25-03-2020
0120U101724 «Послуги з технічного огляду та випробувань (код 71630000-0 за ДК 021:... 25-03-2020
0120U101723 «Послуги пов’язані з банками даних (72320000-4 за ДК 021:2015)» аналіт... 25-03-2020
0120U101722 «48610000-7. Системи баз даних. (Науковий супровід аналітичної експерт... 25-03-2020
0120U101721 «71620000-0 Аналітичні послуги. (Виявлення ділянок і місць концентраці... 25-03-2020
0120U101720 «72310000-1 Послуги з обробки даних (Актуалізація, супроводження та на... 25-03-2020
0120U101719 Оптимізація маршрутної мережі пасажирського транспорту промислового мі... 24-03-2020
0120U101718 Концептуальні засади адаптивного середовища програмування 24-03-2020
0120U101717 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 24-03-2020
0120U101716 Пошук шляхів модернізації зарядного пристрою для різних активно-реакти... 24-03-2020
0120U101715 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 24-03-2020
0120U101714 Розробка методики вирішення судово-економічною експертизою питань з оп... 23-03-2020
0120U101713 Розробка методичних рекомендацій щодо застосування метода моделювання... 23-03-2020
0120U101712 Розроблення методу і створення апаратури безконтактного контролю темпе... 23-03-2020
0120U101711 Деякі закономірності розвитку коморбідних станів у хворих на хронічне... 23-03-2020
0120U101710 Пошук умов інтенсифікації процесів екстракції полісахаридів з рослинно... 23-03-2020
0120U101709 Дослідження фізико-хімічних процесів в паливовмісних матеріалах компле... 23-03-2020
0120U101708 Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між невиконанням вимог безпе... 23-03-2020
0120U101707 Розробка методичних рекомендацій по дослідженню ідентифікаційних номер... 23-03-2020
0120U101706 Інтенсифікація накопичення бутанолу з використанням різного виду росли... 23-03-2020
0120U101705 Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: пробл... 23-03-2020
0120U101704 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2020
0120U101703 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2020
0120U101702 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2020
0120U101701 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2020
0120U101700 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2020
0120U101699 Еколого-фауністичні дослідження тваринного світу Волинського Полісся 21-03-2020
0120U101698 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 20-03-2020
0120U101697 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 20-03-2020
0120U101696 1471 Аналіз та узгодження «Проектів на перевезення людей стрічковими... 20-03-2020
0120U101695 1467 Визначення гранулометричного складу та гідрофобності інертного... 20-03-2020
0120U101694 1463 Надання науково-технічної допомоги та розробка рекомендацій для... 20-03-2020
0120U101693 Наукове обґрунтування вимог пожежної безпеки для громадських будинків... 20-03-2020
0120U101692 Дослідження інноваційної здатності об'єктів права інтелектуальної влас... 20-03-2020
0120U101691 Інтелектуальна система прогнозу поведінки людини на основі аналізу і р... 20-03-2020
0120U101690 Створення національної електронної науково-інформаційної системи "URIS... 20-03-2020
0120U101689 Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської... 20-03-2020
0120U101688 Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: ре... 20-03-2020
0120U101687 Кризи політичного розвитку в Україні періоду незалежності: зміст, прич... 20-03-2020
0120U101686 Діалектика національно-громадянського і етнічного в українському соціу... 20-03-2020
0120U101685 (№ 1443) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Рек... 20-03-2020
0120U101684 (№ 1435) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реко... 20-03-2020
0120U101683 (№ 1434) «Тимчасова дегазація блоку № 11» ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (техні... 20-03-2020
0120U101682 Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку регіональної агл... 20-03-2020
0120U101681 Оцінка ризику для здоров’я населення Чорноморської міської ради Одеськ... 20-03-2020
0120U101680 Обгрунтування інноваційних моделей управління та оптимізації організац... 20-03-2020
0120U101679 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 20-03-2020
0120U101678 1440 Науково-технічний аналіз з видачею експертного висновку щодо про... 19-03-2020
0120U101677 1436 Проведення періодичних випробувань елементів анкерного кріплення 19-03-2020
0120U101676 МОРФОГЕНЕЗ ОРГАНА НЮХУ ХРЕБЕТНИХ 19-03-2020
0120U101675 Обґрунтування вимог до навчально-лабораторного комплексу дослідження к... 19-03-2020
0120U101674 Дослідження процесів збирання, переробки та оцінки якості луб'яної сир... 19-03-2020
0120U101673 Оцінка ефективності мініінвазивних методик та застосування різних джер... 19-03-2020
0120U101672 Розробка нових технологій створення біочутливих функціональних матеріа... 19-03-2020
0120U101671 Наукове обґрунтування організаційної системи медико-санітарної допомог... 19-03-2020
0120U101670 Корпусні лінгвістичні дослідження у зіставному та прикладному аспектах 18-03-2020
0120U101669 Розробка антени Кu - діапазону. 18-03-2020
0120U101668 Інституціоналізація публічної служби в Україні: теорія та практика 18-03-2020
0120U101667 Розроблення науково-технічних рішень при створенні регулюючих (маневро... 18-03-2020
0120U101666 Розробка фундаментальних засад інноваційного механізму модернізації пу... 18-03-2020
0120U101665 Системні ризики нестабільного суспільства: бідність, соціальна напруже... 18-03-2020