Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U101215 Вивчити особливості змін структур переднього відділу ока, його кровооб... 22-03-2019
0119U101214 Спостереження за технічним станом будівельних конструкцій житлових буд... 22-03-2019
0119U101213 Обстеження та оцінка технічного стану будівель №№ 7-А,7-Б,7-В, 9-А,9-Б... 22-03-2019
0119U101212 Вивчити особливості порушень інтегральної та меридіональної гостроти з... 22-03-2019
0119U101211 Публічні фінанси: вартісне вимірювання та якісний стан 22-03-2019
0119U101210 Обстеження та оцінка технічного стану житлових будинків № 6/8 та № 10,... 22-03-2019
0119U101209 Обстеження технічного стану металевих гаражів,згідно технічного завдан... 22-03-2019
0119U101208 Виготовлення та фізико-механічні випробування фанерних зразків з викор... 22-03-2019
0119U101207 Науково-технічний супровід на об`єкті :"Будівництво мостового пішохідн... 22-03-2019
0119U101206 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2019
0119U101205 Алгоритмічне та програмне забезпечення інформаційних технологій 22-03-2019
0119U101204 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2019
0119U101203 Обстеження технічного стану несучих конструкцій будівлі центру мобільн... 22-03-2019
0119U101202 Оптимізаційні моделі проектування мереж інфокомунікацій 22-03-2019
0119U101201 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 22-03-2019
0119U101200 Дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій в умовах космічног... 21-03-2019
0119U101199 Створення гібриду кукурудзи, адаптованого до умов зрошення півдня Укра... 21-03-2019
0119U101198 Удосконалити діагностику і тактику комбінованого хірургічного лікуванн... 21-03-2019
0119U101197 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 21-03-2019
0119U101196 Інтеграція технології 3Д друку металевими сплавами в сучасне виробницт... 21-03-2019
0119U101195 Створення сорту сої, адаптованої до умов зрошення півдня України 21-03-2019
0119U101194 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 21-03-2019
0119U101193 Дослідження питної води за показниками епідемічної безпеки 21-03-2019
0119U101192 Розробка технології вилучення та переробки смол напівкоксування сапроп... 21-03-2019
0119U101191 Портативна система відбору, опрацювання та зберігання діагностичної ін... 21-03-2019
0119U101190 Спеціалізовані пристрої для виявлення дефектів на ранніх стадіях їх за... 21-03-2019
0119U101189 Розроблення технології комбінованого деформаційно-дифузійного модифіку... 21-03-2019
0119U101188 Розроблення технології модифікування поверхневих шарів спечених порошк... 21-03-2019
0119U101187 Розроблення методологічних основ оцінки технічного стану та обґрунтува... 21-03-2019
0119U101186 Розробка фізико-хімічних основ інженерії поверхні цирконієвих сплавів... 21-03-2019
0119U101185 Експериментальне обґрунтування технологічних режимів виробництва і від... 21-03-2019
0119U101184 Розроблення нових технологій вихрострумового контролю для визначення т... 21-03-2019
0119U101183 Розробка нових електродних матеріалів, методів відновлення і захисту т... 21-03-2019
0119U101182 Розроблення оптико-цифрових методів і систем контролю стану деформован... 21-03-2019
0119U101181 Властивості молекулярних нано-структурованих систем та композитів в ум... 21-03-2019
0119U101180 Ендоваскулярне лікування пацієнтів із стабільною ІХС при багатосудинно... 21-03-2019
0119U101179 Променевий моніторинг вогнищевих новоутворень печінки після лікування 20-03-2019
0119U101178 Дослідження ефективності і безпеки застосування наночастинок золота пр... 19-03-2019
0119U101177 Розробка методології запобігання руйнувань в експлуатації попарно банд... 19-03-2019
0119U101176 Оптимізація мультимодальної анестезії лапароскопічних оперативних втру... 19-03-2019
0119U101175 Розробити систему дистанційного управління робочими органами машинно-т... 19-03-2019
0119U101174 Оцінювання роботоздатності сталей для насосно-компресорних труб в робо... 19-03-2019
0119U101173 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 19-03-2019
0119U101172 Науково-методичні засади підготовки фахівців освітнього рівня «бакалав... 19-03-2019
0119U101171 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 19-03-2019
0119U101170 Наземний супровід системою низькочастотних радіотелескопів УТР-2- УРАН... 19-03-2019
0119U101169 Керування і телекомунікації в ракетно-космічній техніці. Процеси в еле... 19-03-2019
0119U101168 Математичні моделі та обчислювальні експерименти у ергатичній системі... 19-03-2019
0119U101167 Розробка способів і засобів утилізації техногенних та побутових відход... 19-03-2019
0119U101166 Дослідження специфічної дії дезінфекційного препарату на мікроорганіз... 19-03-2019
0119U101165 Дослідження процесів у двигунних та енергетичних установках космічної... 19-03-2019
0119U101164 Створення низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем для до... 19-03-2019
0119U101163 Оцінка відповідності заявленої продукції з метою її сертифікації для Т... 19-03-2019
0119U101162 Інформаційна технологія АСУ документообігу канцелярії університету 19-03-2019
0119U101161 Проведення моніторингу технічного стану існуючих будівель (дитсадка,ча... 19-03-2019
0119U101161 Проведення моніторингу технічного стану існуючих будівель (дитсадка,ча... 19-03-2019
0119U101160 «Розробка та виготовлення експериментального зразка пристрою блокуванн... 19-03-2019
0119U101159 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 19-03-2019
0119U101158 Плацентарна дисфункція після допоміжних репродуктивних технологій: діа... 19-03-2019
0119U101157 Новітні алгоритми лікування ускладнень високоенергетичної травми опорн... 19-03-2019
0119U101156 Визначити роль про- та антикоагулянтних факторів гемостазу і параметрі... 19-03-2019
0119U101155 Управління фінансовим станом підприємства в умовах невизначеності 19-03-2019
0119U101154 Визначення якості питної фасованої води за мікробіологічними показника... 19-03-2019
0119U101153 Створення та удосконалення технологічних методів та матеріалів для вир... 19-03-2019
0119U101152 Системне проектування ракетно-космічних комплексів 19-03-2019
0119U101151 Прикладні дослідження в механіці та механотроніці 19-03-2019
0119U101150 Нові тренди соціально-економічного розвитку у глобальному вимірі 19-03-2019
0119U101149 Інформаційні технології аналізу зображень газорозрядного випромінюванн... 19-03-2019
0119U101148 Нові методи лікування опіків, ран та деформацій різних локалізацій 19-03-2019
0119U101147 Розробка та виготовлення спеціалізованого броньованого автомобіля раді... 19-03-2019
0119U101146 Визначення вмісту гамма-випромінюючих радіонуклідів у зразку конденсат... 19-03-2019
0119U101145 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 19-03-2019
0119U101144 Інноваційні освітні технології навчання фізики та астрономії у заклада... 19-03-2019
0119U101143 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 19-03-2019
0119U101142 Визначення вмісту гамма-випромінюючих радіонуклідів урану-238, торію 2... 19-03-2019
0119U101141 «Дослідження стійкості протоколів систем доступу та віддаленого керува... 19-03-2019
0119U101140 II-2-19 Розробка та впровадження композиційного матеріалу на основі Ti... 19-03-2019
0119U101139 "Дослідження можливості створення контролеру дистанційної дії радіоеле... 19-03-2019
0119U101138 Розробка програмно-методичного забезпечення багатозондового каротажног... 19-03-2019
0119U101137 Розробити технологічний процес адресної годівлі корів за прив’язного у... 19-03-2019
0119U101136 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 18-03-2019
0119U101135 Розроблення методу оцінювання роботоздатності та залишкової довговічно... 18-03-2019
0119U101134 Математичне моделювання комбінаторних конфігурацій та методи їх оптимі... 18-03-2019
0119U101133 «Теоретичне і практичне обґрунтування біотехнології одержання стабіліз... 18-03-2019
0119U101132 Визначення вмісту гамма-випромінюючих радіонуклідів урану-238, торію 2... 18-03-2019
0119U101131 Розробка гістологічних і молекулярно-біологічних критеріїв диференційн... 18-03-2019
0119U101130 Розробка методичних рекомендацій з товарознавчого дослідження товарів... 18-03-2019
0119U101129 Виконання роботи з теплової обробки сухого бурого вугілля при різних р... 18-03-2019
0119U101128 Апробація програмного комплексу Центр даних «Біорізноманіття України»... 18-03-2019
0119U101127 Комплексна система функціонально-орієнтованого проектування механічног... 18-03-2019
0119U101126 Розробка та впровадження експрес-способу діагностування коронавірусу н... 18-03-2019
0119U101125 Обґрунтувати доцільні терміни володіння мобільною сільськогосподарсько... 18-03-2019
0119U101124 Розробка методичних рекомендацій з визначення вартості комп'ютерно-тех... 18-03-2019
0119U101123 Розроблення та дослідження прогресивних технологічних методів поверхне... 18-03-2019
0119U101122 Дослідження двох зразків води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4... 18-03-2019
0119U101121 Розробка методичних рекомендацій з визначення економічної ефективності... 18-03-2019
0119U101120 Видавнича справа Національної академії наук України та її вплив на роз... 18-03-2019
0119U101119 Молекулярно-генетичні та морфологічні особливості репаративної регенер... 18-03-2019
0119U101118 Аналіз та синтез мехатронних систем за використання передавальних функ... 18-03-2019
0119U101117 "Розробка та виготовлення експериментального зразка модуля дистанційно... 18-03-2019
0119U101116 Інформаційний сервіс космічної погоди 18-03-2019
0119U101115 Розробити гнучкі технології та обґрунтувати комплекси технічних засобі... 18-03-2019
0119U101114 Стратегічні імперативи розвитку маркетингових технологій в агробізнесі 17-03-2019
0119U101113 Оцінка фітосанітарного стану посівів гороху та науково-обґрунтоване ви... 14-03-2019
0119U101112 МИТНІ ВІЙНИ ТА ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ У ПЕРСПЕКТИВІ ФОРМУВАННЯ НОВОГО ГЛОБ... 14-03-2019
0119U101111 Лексико-стилістичні параметри української мови і мовлення в семантично... 14-03-2019
0119U101110 Інформаційна технологія оптимізації розкладу занять в ЗВО 14-03-2019
0119U101109 Композитні тверді електроліти на основі неорганічних наночастинок зі с... 14-03-2019
0119U101108 Медико-біологічне обгрунтування регламентів якості та безпеки продукці... 14-03-2019
0119U101107 Медико-біологічне обгрунтування регламентів якості та безпеки продукці... 14-03-2019
0119U101106 Розробити технологічний процес і технічні засоби для адресного обробіт... 13-03-2019
0119U101105 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 13-03-2019
0119U101104 Експериментальна та теоретична оцінка нуклеофільності амінів та солей... 13-03-2019
0119U101103 Математичні та обчислювальні моделі у машинобудуванні та будівництві 13-03-2019
0119U101102 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 13-03-2019
0119U101101 Обґрунтувати раціональні способи і технічні засоби мульчування ґрунту... 13-03-2019
0119U101100 Підвищення працездатності деталей машин та конструкцій шляхом використ... 12-03-2019
0119U101099 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 12-03-2019
0119U101098 Проблеми управління підприємствами на автомобільному транспорті 12-03-2019
0119U101097 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 12-03-2019
0119U101096 Соціально-психологічні виміри становлення та розвитку особистості 12-03-2019
0119U101095 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 12-03-2019
0119U101094 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 12-03-2019
0119U101093 Адаптаційні процеси організму в умовах цитокінового навантаження 12-03-2019
0119U101092 Аналіз рівнів грозових перенапруг в електричних кабелях промислового о... 12-03-2019
0119U101091 Модернізація підходів надання послуг державною службою зайнятості в ум... 12-03-2019
0119U101090 Удосконалення методології соціально-економічних досліджень: макро- та... 12-03-2019
0119U101089 Європа в контексті інтеграції versus дезінтеграції 12-03-2019
0119U101088 Розвиток нормативного забезпечення екологобезпечного виробництва будів... 12-03-2019
0119U101087 Дослідження нестаціонарних процесів в іоносфері високих та середніх ши... 12-03-2019
0119U101085 Соціальна профілактика як чинник позитивного впливу на здоров’я насел... 12-03-2019
0119U101084 Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвит... 12-03-2019
0119U101083 Трансформація соціокультурного простору в умовах модернізаційних проце... 12-03-2019
0119U101082 Теоретико-методичні засади формування професійної ідентичності майбутн... 12-03-2019
0119U101081 Дослідження впливу структури та складу в'яжучих і бетонів на їх механі... 11-03-2019
0119U101080 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 11-03-2019
0119U101079 Аномальна дифузія у наноструктурованих каталізаторах перетворення спир... 11-03-2019
0119U101078 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 11-03-2019
0119U101077 Підвищення ефективності і ресурсозбереження дорожньо-будівельних машин 11-03-2019
0119U101076 Проблеми удосконалення технологій перевезень пасажирів і вантажів та т... 11-03-2019
0119U101075 Дослідження радіологічних показників 2 зразків води на відповідність в... 11-03-2019
0119U101074 Проведення обстеження пасажиропотоків та розрахунок коефіцієнту співід... 11-03-2019
0119U101073 Тіньова економіка і злочинність в Україні: характеристика взаємного вп... 11-03-2019
0119U101072 Інноваційні основи формування оновленої системи фізичної культури, спо... 11-03-2019
0119U101071 Клініко-експериментальне дослідження у визначенні патогенетичної ролі... 07-03-2019
0119U101070 Створення інформаційної системи збору, обробки та розповсюдження даних... 07-03-2019
0119U101069 Історико-педагогічні основи розвитку освіти в Україні та зарубіжжі 07-03-2019
0119U101068 Методи та алгоритми вирішення задач організації та управління складним... 07-03-2019
0119U101067 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 07-03-2019
0119U101066 Система відновного лікування пацієнтів з пошкодженнями опорно-рухового... 07-03-2019
0119U101065 Наукова санітарно-епідеміологічної оцінка матеріалів щодо «Обґрунтуван... 07-03-2019
0119U101064 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 07-03-2019
0119U101063 Розробка проекту цементації променевого дренажу на об`єкті "Будівництв... 07-03-2019
0119U101062 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 07-03-2019
0119U101061 Розроблення інформаційних технологій та засобів вібраційної діагностик... 07-03-2019
0119U101060 Перспективне корисне навантаження на платформу YuzhSat 07-03-2019
0119U101058 Теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування національної біб... 07-03-2019
0119U101057 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 07-03-2019
0119U101056 Розробка програмного комплексу аналізу та прогнозування часових рядів 07-03-2019
0119U101055 Розробка фізичних засад та експериментальних основ синтезу багатофункц... 07-03-2019
0119U101054 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 07-03-2019
0119U101053 Дослідження математичних моделей фізичних процесів методами ідентифіка... 07-03-2019
0119U101052 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 07-03-2019
0119U101051 "Розробка новітніх технологій зварювання" 07-03-2019
0119U101050 Токсиколого-гігієнічна оцінка біопрепаратів «СКЛЕРОЦИД (SKLEROCID)» р.... 07-03-2019
0119U101049 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 07-03-2019
0119U101048 Розробити технологію і технічні засоби для сушіння курячого посліду з... 07-03-2019
0119U101047 Створення аналітичного та комунікаційно-презентаційного середовища для... 07-03-2019
0119U101046 Розробка та впровадження інформаційного супроводження цільової комплек... 07-03-2019
0119U101045 Особливості етіології, клініки та лікування пухлин сечостатевої систем... 06-03-2019
0119U101044 Моніторинг стану здоров’я населення Дніпропетровської області з аналіз... 06-03-2019
0119U101043 Токсиколого-гігієнічна оцінка мінеральних добрив марок SuperStart, Oli... 06-03-2019
0119U101042 Наукова експертиза нормативно-технічної документації: «ТУ У 20.1-20487... 06-03-2019
0119U101041 Наукові дослідження препарату Елюміс 105 OD, МД 06-03-2019
0119U101040 Клініко-катамнестичне дослідження розвитку дітей з перенесеним ураженн... 06-03-2019
0119U101039 Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2... 04-03-2019
0119U101038 Вивчення проліферативної активності пухлин та структурних і функціонал... 04-03-2019
0119U101037 Розроблення проекту створення ландшафтного заказника місцевого значен... 04-03-2019
0119U101036 Розвиток інструментальних засобів автоматизації проектування високопро... 04-03-2019
0119U101035 Медико-біологічні обгрунтування розробки нормативної документації на в... 04-03-2019
0119U101034 Дослідження води мінеральної столової фасованої "Семейная" в ПЕТ-пляш... 04-03-2019
0119U101033 Mетоди та алгоритми дослідження міцності однорідних та кусково-однорід... 04-03-2019
0119U101032 Дослідження алгебраїчних структур з обмеженнями на системи їх підструк... 04-03-2019
0119U101031 Соціально-комунікативна роль перекладу у взаємодії національних культу... 04-03-2019
0119U101030 Крайові задачі та конструктивні методи їх дослідження 04-03-2019
0119U101029 Нові компоненти полімерних композицій спеціального призначення: синтез... 04-03-2019
0119U101028 Дослідження рівноважно-нерівноважних процесів в зоні гіпергенезу (на п... 04-03-2019
0119U101027 Розробка і дослідження теплового акумулятора фазового переходу транспо... 04-03-2019
0119U101026 Дослідження води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10, п... 04-03-2019
0119U101025 Розробити ресурсоощадну універсальну наплавлювальну установку і технол... 04-03-2019
0119U101024 Екстремальні задачі аналізу: апроксимація і оптимізація 04-03-2019
0119U101023 Інноваційні способи виробництва харчових продуктів оздоровчого признач... 04-03-2019
0119U101022 Наукове обґрунтування та розробка основних положень Державного плану д... 04-03-2019
0119U101021 Конституційно-правові засади організації та діяльності комітетів Верхо... 04-03-2019
0119U101020 Дослідження радіологічних показників води питної на відповідність вимо... 04-03-2019
0119U101019 Дослідження двох зразків води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4... 04-03-2019
0119U101018 Формування комплексної програми виходу Львівського локомотиворемонтног... 04-03-2019
0119U101017 Дослідження шляхів кар'єрного розвитку та подальшого професійного навч... 04-03-2019
0119U101016 Наукова експертиза нормативно-технічної документації на виготовлення... 03-03-2019
0119U101015 АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПРОТОКОЛІВ МНОЖИННОГО ДОСТУПУ... 03-03-2019