ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U103211 Національне державотворення періоду Української революції 1917 – 1921... 15-10-2019
0119U103210 Проблеми методу, поетики і жанру російської літератури ХІХ - ХХ століт... 15-10-2019
0119U103209 Отримання та просторова прив’язка даних палеоґрунтознавчих досліджень... 15-10-2019
0119U103208 Вимірювання характеристик приймально-передавальних пристроїв міліметро... 15-10-2019
0119U103207 Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при фор... 15-10-2019
0119U103206 Роль правової доктрини в реформуванні національної правової системи: з... 11-10-2019
0119U103205 Проблеми вдосконалення правового регулювання земельних і аграрних відн... 11-10-2019
0119U103204 Дослідження симетричних функцій на деяких банахових просторах 11-10-2019
0119U103203 Електродні матеріали на основі нанокомпозитів ультрадисперсних гідрокс... 11-10-2019
0119U103202 Підвищення ефективності енергетичних установок шляхом використання тер... 11-10-2019
0119U103201 Оцінка генетичного поліморфізму Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. в... 10-10-2019
0119U103199 Медико-соціальне обґрунтування моделі оптимізації первинної медичної д... 10-10-2019
0119U103198 Екологічне оподаткування у забезпеченні сталого розвитку України: доро... 10-10-2019
0119U103197 Напрямки ефективного використання потенціалу малого підприємництва в... 10-10-2019
0119U103200 Розроблення технічних рекомендацій щодо покращення радіопокриття радіо... 09-10-2019
0119U103196 Фундаментальні проблеми теорії квантованого простору 09-10-2019
0119U103195 Публічне управління як системне суспільне явище 09-10-2019
0119U103194 Маркетингове забезпечення управління розвитком території в умовах євро... 09-10-2019
0119U103193 Науково-технічний супровід виконання робіт (дослідження властивостей в... 09-10-2019
0119U103192 Моделювання електрометрії нафтогазових свердловин 09-10-2019
0119U103191 Заплутаність і геометрія квантових станів спінових систем з різними ти... 09-10-2019
0119U103190 Розробка рекомендацій щодо удосконалення системи природоохоронних дозв... 09-10-2019
0119U103189 Розробка прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу дія... 08-10-2019
0119U103188 Ієрархічні цеолітні структури на основі українських сировинних ресурсі... 08-10-2019
0119U103187 Формування дослідницької складової математичної компетентності студен... 08-10-2019
0119U103186 Оптимізація виробничого циклу виготовлення деталей складної форми з ви... 08-10-2019
0119U103185 Удосконалення технологій і обладнання для реалізації процесів заготіве... 08-10-2019
0119U103184 Нові та перспективні ливарні матеріали та технології для сучасного маш... 08-10-2019
0119U103183 Технологічне забезпечення точності циліндричних отворів авіаційних ком... 08-10-2019
0119U103182 № 1347. Погодити "Спеціальний проект по експлуатації магістральних кон... 08-10-2019
0119U103181 Науково-дослідні роботи з надання послуг щодо проведення нормативної г... 08-10-2019
0119U103180 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 08-10-2019
0119U103179 Підвищення ефективності виробничих процесів машинобудування та металур... 08-10-2019
0119U103178 Дослідження особливостей впливу ультразвукового випромінювання на робо... 08-10-2019
0119U103177 Розроблення молекулярно-генетичного діагностичного тесту для виявленн... 08-10-2019
0119U103176 Розробка передової технології SOFC-GT для суднових енергосистем 08-10-2019
0119U103175 Перехідний режим між адгезією і ковзанням у тангенціальному динамічном... 08-10-2019
0119U103174 Розробка наукоємних методів інженерії поверхонь високонавантаженого ко... 08-10-2019
0119U103173 Науково-дослідні роботи з надання послуг щодо обґрунтування ставок опо... 08-10-2019
0119U103172 Науково-дослідна робота з надання послуг щодо аналізу даних Державного... 08-10-2019
0119U103171 Синтез новітніх графенових наноструктур для армування композитних мате... 08-10-2019
0119U103170 Дослідження експортного потенціалу авіаційного комплексу України 08-10-2019
0119U103169 Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів ви... 07-10-2019
0119U103168 Розробка методики контролю дефектів сонячних фотоелектричних модулів 07-10-2019
0119U103167 Розробка системи маркетингового та ресурсного забезпечення у підвищенн... 07-10-2019
0119U103166 Розробка адаптивних облікових механізмів в системі когнітивного управл... 07-10-2019
0119U103165 Розробка рекомендацій щодо удосконалення державної регіональної політи... 07-10-2019
0119U103164 Дослідження актуальних систем квантової інженерії на основі квантових... 07-10-2019
0119U103163 Розробка міметиків шаперонів на основі фталоціанінових комплексів для... 07-10-2019
0119U103162 Використання фізичних методів для інтенсифікації технологічних процесі... 04-10-2019
0119U103161 Удосконалення технології біодеградабельних їстівних стаканів 04-10-2019
0119U103160 Виконати аналіз та розробити національні стандарти щодо специфікацій о... 03-10-2019
0119U103159 Виконати аналіз та розробити національний стандарт щодо порядку визнач... 03-10-2019
0119U103158 Виконати аналіз та розробити національні стандарти щодо вуличного осві... 03-10-2019
0119U103157 Виконати аналіз та розробити національний стандарт щодо організації до... 03-10-2019
0119U103156 Виконати аналіз та переглянути ДСТУ 4100:2014 "Безпека дорожнього руху... 03-10-2019
0119U103155 "Виконати аналіз та переглянути ДСТУ 4036-2001 "Безпека дорожнього рух... 03-10-2019
0119U103154 Виконати аналіз та розробити зміну до ДБН В.2.3-5:2018 "Споруди трансп... 03-10-2019
0119U103153 Екологічна оцінка природних комплексів Княгининівської об’єднаної тери... 03-10-2019
0119U103152 Удосконалення методики розрахунку втрат бензинів внаслідок випаровуван... 03-10-2019
0119U103151 Структурно-функціональна характеристика дефензинів сосни звичайної як... 03-10-2019
0119U103150 Розробка технології біопраймування для підвищення біологічної стійкост... 03-10-2019
0119U103149 Пластмасові сцинтилятори з модифікованою полімерною основою 03-10-2019
0119U103148 Розроблення технології виробництва виробів із жаростійких матеріалів с... 03-10-2019
0119U103147 Аналіз моделі та розробка режимів роботи з урахуванням механічних нава... 02-10-2019
0119U103146 Застосування принципів FAIR для дослідницької інформації у відкритих і... 01-10-2019
0119U103145 Розроблення системи зберігання та мобільного транспортування теплової... 30-09-2019
0119U103144 Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних акумулюю... 30-09-2019
0119U103143 Охоронні археологічні дослідження на об'єкті «Реконструкція об'єкту «Е... 27-09-2019
0119U103142 Українські та польські інтелектуали в другій половині ХІХ – першій тре... 27-09-2019
0119U103141 Оздоровча рекреація в міських агломераціях (у рамках досягнення ЦСР в... 27-09-2019
0119U103140 Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (... 27-09-2019
0119U103139 Менеджмент та публічне управління: концептуальні засади формування та... 27-09-2019
0119U103138 Розробка інструкції для визначення показників втрат та засмічення руди... 27-09-2019
0119U103137 Дослідження гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов відпрацювання... 27-09-2019
0119U103136 Науково-обґрунтоване дослідження з розвитку перспективних курортних те... 27-09-2019
0119U103135 Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексної промислової п... 27-09-2019
0119U103134 Розроблення програмно-апаратного забезпечення для інструментального ме... 27-09-2019
0119U103133 ІТ в наукових дослідженнях, навчальному процесі, бізнесі та виробництв... 27-09-2019
0119U103132 Теоретичні аспекти здійснення обліку віртуальних грошових коштів 27-09-2019
0119U103131 Розроблення нітрогеновмісних похідних антрахінону з антибактеріальними... 25-09-2019
0119U103130 Науково-практичні засади розвитку аграрного страхування з урахуванням... 25-09-2019
0119U103129 Видовий склад фітопатогенних грибів черешні та лохини 25-09-2019
0119U103128 Теорія та методика розвитку мистецької освіти в умовах сучасних інтег... 25-09-2019
0119U103127 Розроблення національних стандартів щодо насосів протипожежних відцент... 25-09-2019
0119U103126 Оцінка стану та природного потенціалу локальних екологічних мереж 25-09-2019
0119U103125 Управління сталим розвитком природно-господарських систем 25-09-2019
0119U103124 Сталий розвиток Північно-Західного Причорномор’я: оцінка потенційних з... 25-09-2019
0119U103123 Інститут прийомного виховання у сімейному праві україни 25-09-2019
0119U103122 Розроблення технології контролю поточного агрегатно-фазового стану роб... 25-09-2019
0119U103121 Адаптивні антенні системи 25-09-2019
0119U103120 Дослідити і визначити особливості порушень сенсомоторних механізмів бі... 25-09-2019
0119U103119 Розробка наноструктурованих високочутливих фотополімеризаційноздатних... 25-09-2019
0119U103118 Інноваційні технологіїї металообробки та нанотехнології 24-09-2019
0119U103117 Методологія моделювання взаємодії агентів в системах безпеки 24-09-2019
0119U103116 Цифрова економіка як передумова структурних, інтеграційних трансформац... 24-09-2019
0119U103115 Наукові дослідження природних лісових біогеоценозів області щодо збере... 24-09-2019
0119U103114 Інноваційні напрями надання соціальних послуг клієнтам 24-09-2019
0119U103113 Розробка методів, моделей і алгоритмів підвищення ефективності процесі... 24-09-2019
0119U103112 Реалізація кваліфікаційних вимог і формування фахових компетентностей... 24-09-2019
0119U103111 Правові засади економічної безпеки підприємництва в умовах сучасного д... 24-09-2019
0119U103110 Розроблення стратосферного псевдосупутника з відновлювальним джерелом... 24-09-2019
0119U103109 Проблеми математичної підготовки учнівської молоді у закладах загально... 23-09-2019
0119U103108 Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різни... 19-09-2019
0119U103107 Коригування Комплексної цільової програми підвищення енергоефективност... 19-09-2019
0119U103106 Науково-дослідна робота з надання послуг щодо аналізу правового статус... 19-09-2019
0119U103105 Провести аналіз фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів... 19-09-2019
0119U103104 Науково-дослідна робота з надання послуг щодо аналізу сучасного стану... 19-09-2019
0119U103103 Оптимізація організаційно-методичних засад облікової системи на основі... 19-09-2019
0119U103102 Вивчити тривалість гетерозису в популяціях люцерни синьогібридної, отр... 19-09-2019
0119U103101 Розробка метеорологічної РЛС. ( Шифр-Метеор-С). 19-09-2019
0119U103100 На основі всебічного вивчення генетичних ознак вихідного матеріалу та... 19-09-2019
0119U103099 Вдосконалення обліку основних засобів в медичних установах м. Кременчу... 19-09-2019
0119U103098 Формування проектно-конструкторської компетентності у процесі навчання... 19-09-2019
0119U103097 Розробка РЛС Х-діапазону. (Шифр - Периметр-Х) 19-09-2019
0119U103096 Захист прав і свобод людини та громадянина (кримінально-правові аспект... 19-09-2019
0119U103095 Вивчити господарсько-біологічні властивості і генетичні ознаки вихідно... 19-09-2019
0119U103094 Особливості патогенезу дистрофічних (кератоконус), запальних (бактеріа... 19-09-2019
0119U103093 Особливості теплообміну ока в залежності від морфофункціонального стан... 19-09-2019
0119U103092 Вивчити особливості регресу ретинобластоми, основні ускладнення при ор... 19-09-2019
0119U103091 Забезпечення конституційних прав громадян в контексті конвенційних зоб... 19-09-2019
0119U103090 Удосконалення надання своєчасної спеціалізованої та висококваліфікова... 19-09-2019
0119U103089 Вивчити та створити новий вихідний гібридний матеріал для селекції та... 19-09-2019
0119U103088 Вивчити та створити вихідний матеріал для селекції високопродуктивних,... 19-09-2019
0119U103087 Розробка прототипу системи вимірювання імпульсних сигналів лінійного р... 19-09-2019
0119U103086 Впровадження технології антирадарних покриттів в кораблебудування 19-09-2019
0119U103085 Політичні трансформації в Україні: теоретичний та емпіричний аналіз 19-09-2019
0119U103084 Розробка та виготовлення експериментального зразка генератора електром... 19-09-2019
0119U103083 Застосування нової технології армування шаруватих конструкційних матер... 19-09-2019
0119U103082 Розробка способів удосконалення технології виплавки чавуну і сталі 18-09-2019
0119U103081 Вплив антропогенних і природних факторів на урбанізовані території та... 18-09-2019
0119U103080 Науково-дослідні роботи з надання послуг щодо проведення кадастрового... 18-09-2019
0119U103079 Уточнення температурних режимів термічної обробки та встановлення якіс... 18-09-2019
0119U103078 Культурні практики від давнини до сучасності 18-09-2019
0119U103077 Науково-дослідна робота з надання послуг щодо наукового обґрунтування... 18-09-2019
0119U103076 Оптимізація скринінгу антиоксидантної активності щодо активних форм ки... 18-09-2019
0119U103075 Полікультурність населення Одещини в історико-антропологічній ретросп... 18-09-2019
0119U103074 Використання клініко-морфологічних критеріїв для вибору схеми ад'ювант... 18-09-2019
0119U103073 Впровадження механізму нарощування фінансового потенціалу суб’єкта гос... 18-09-2019
0119U103072 № 1327. Провести дослідження та надати науково-технічну допомогу у виз... 18-09-2019
0119U103071 Активізація психологічних ресурсів особистості в різних умовах соціалі... 18-09-2019
0119U103070 На основі вивчення донорів короткостебловості, крупності зерна, імуніт... 18-09-2019
0119U103069 Проектування на програмованих логічних інтегральних мікросхемах мікрое... 18-09-2019
0119U103068 Застосування ефективних математичних методів машинного навчання та ней... 18-09-2019
0119U103067 Нові низькомолекулярні біорегулятори як ефективні агенти проти мультир... 18-09-2019
0119U103066 № 1326. Провести дослідження джерел метановиділення та розробити проек... 18-09-2019
0119U103065 № 1321. Розробити рекомендації щодо коригування проекту та узгодити «П... 17-09-2019
0119U103063 № 1303. Провести дослідження джерел метановиділення, розглянути надані... 17-09-2019
0119U103062 Розробка механізму оплати послуг з підготовки фахівців, наукових, наук... 17-09-2019
0119U103061 Підготовка студентів - майбутніх учителів іноземних мов до ефективної... 17-09-2019
0119U103060 Розроблення пористих матеріалів для гасіння великих ударних навантажен... 17-09-2019
0119U103059 Детермінанти суспільних переваг територіальної громади м. Києва 17-09-2019
0119U103058 Правова свідомість і правова культура в умовах становлення громадянськ... 17-09-2019
0119U103056 Агробіомаса України, як енергетичний потенціал Центральної та Східної... 17-09-2019
0119U103055 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 17-09-2019
0119U103054 Нанокристалічні п’єзоелектричні сполуки LiNb1-xTaxO3 для високотемпера... 17-09-2019
0119U103053 Оцінка ефективності роз’яснювальної та комунікаційної роботи щодо євро... 17-09-2019
0119U103052 Підготовка річного звіту міста Києва за 2018 рік 17-09-2019
0119U103051 Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністрати... 16-09-2019
0119U103050 № 1302. Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені доку... 16-09-2019
0119U103049 Комп’ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних документів... 16-09-2019
0119U103048 Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з реєстрації іно... 16-09-2019
0119U103047 Розробка сучасних методів контролю, діагностики й оцінювання освітньої... 16-09-2019
0119U103046 Розробка Інструкції з визначення залишків вугільної сировини на відкри... 16-09-2019
0119U103045 Педагогічні умови застосування інноваційних технологій навчання у підг... 16-09-2019
0119U103044 Дослідження зв`язку поліморфізму поодиноких нуклеотидів в окремих гена... 16-09-2019
0119U103043 Розробка методів біологічного моніторингу та дослідження біоти екосист... 16-09-2019
0119U103042 Дослідження та використання систем машинного зору для вирішення задач... 16-09-2019
0119U103041 Наукова оцінка прогнозу зміни гідрогеологічних умов після повної лікві... 16-09-2019
0119U103040 Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроін... 12-09-2019
0119U103038 Опрацювання та відтворення градації тону і кольору засобами цифрового... 12-09-2019
0119U103037 Організаційні засади управління послугами в галузі лісового господарст... 12-09-2019
0119U103036 Маркетингова стратегія санаторію "Авангард" 12-09-2019
0119U103035 Модифікація, доповнення функціональних можливостей та супроводження ін... 12-09-2019
0119U103034 Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу програм ро... 12-09-2019
0119U103033 Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-еконо... 12-09-2019
0119U103032 № 1233. Надання науково-технічної допомоги, щодо безпечного відпрацюва... 12-09-2019
0119U103031 Підготовка Паспорту міста Києва станом на 01.01.2019 12-09-2019
0119U103028 Розроблення методики та виготовлення з застосуванням технології кріоди... 12-09-2019
0119U103027 Формування стійких лісових і паркових насаджень в умовах еколого-кліма... 12-09-2019
0119U103026 Виконати дослідження можливості застосування cухих бетонних сумішей дл... 12-09-2019
0119U103025 Розроблення та виготовлення експериментального автомата для пакування... 12-09-2019
0119U103024 Оцінка ефективності заходів соціальної відповідальності банків з держа... 12-09-2019
0119U103023 Вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за... 12-09-2019
0119U103022 Проект "Розробка туристично-рекреаційної складової стратегії економічн... 12-09-2019
0119U103021 Дослідити міцністні і деформаційні параметри бетонів на основі вміщуюч... 12-09-2019
0119U103020 Обгрунтування рекомендацій щодо формування ефективної логістичної сист... 12-09-2019
0119U103019 Перевірка та узгодження технічних умов (ТУ У 28.1-41253162-001:2017) н... 12-09-2019
0119U103018 Дослідження електрофізичних характеристик транспортування і селективно... 12-09-2019
0119U103017 Проблеми модернізації теорії і практики протидії злочинності в Україні 10-09-2019
0119U103016 Використання документного фонду Державного історико-культурного запові... 10-09-2019
0119U103015 Навчальні технології у хімічній освіті ВНЗ та школи 10-09-2019
0119U103014 Супроводження та формування інформаційного фонду автоматизованої систе... 10-09-2019
0119U103013 Оптимізувати топометричну підготовку до променевої терапії хворих на р... 10-09-2019
0119U103012 Послуги з авторського нагляду, управління, інформаційного та технічног... 10-09-2019
0119U103011 Обстеження технічного стану будівлі літера "А" за адресою: 01033,м.Киї... 10-09-2019
0119U103010 Виконати дослідження можливості застосування ежекторів W для провітрюв... 10-09-2019
0119U103009 Виконати експертизу документації і дослідження можливості використання... 10-09-2019
0119U103008 Агроекологічна оцінка впливу органічних добрив на урожайність зернових... 09-09-2019
0119U103007 Визначити роль інгібіторів циклооксигенази-2 в поєднанні з цитостатико... 09-09-2019