Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U102685 Розвиток енергоефективної технології одержання піровуглецевих та пірог... 16-07-2019
0119U102684 Розвиток вартісно-орієнтованого управління підприємствами в сучасних ф... 16-07-2019
0119U102683 Дослідження властивостей вольфраму в умовах наближених до екстремальни... 15-07-2019
0119U102682 Розробка екологічно прийнятних і технічно безпечних схем затоплення гі... 15-07-2019
0119U102681 Етнорелігійні та конфесійні меншини східного походження в соціокультур... 15-07-2019
0119U102680 Вивчення ролі пероксисом в метаболізмі та алкогольній ферментації ксил... 15-07-2019
0119U102679 Дослідження впливу технічних характеристик автомобілів на їхню експлуа... 15-07-2019
0119U102678 Дослідження спектральних характеристик функціональних елементів на осн... 15-07-2019
0119U102677 Визначення амплітудних та фазових характеристик фемтосекундних імпульс... 15-07-2019
0119U102676 Розробка та виготовлення автомобіля броньованого медичного, шифр "КОЗА... 15-07-2019
0119U102675 Розроблення національного стандарту стосовно вимог безпеки гірськопрох... 15-07-2019
0119U102674 Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін 15-07-2019
0119U102673 Дослідження вмісту мікроскопічних грибів Coniothyrium minitans та Tric... 14-07-2019
0119U102672 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 14-07-2019
0119U102671 Проведення досліджень щодо пошуку оптимальних параметрів культивування... 14-07-2019
0119U102670 Мікробіологічне дослідження зразків молочної продукції 14-07-2019
0119U102669 Дослідження води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10, п... 14-07-2019
0119U102668 Визначення титру бактерій та мікроміцетів Trichoderma в двох зразках б... 14-07-2019
0119U102667 Теорія та практика трансформацій міжнародного права. 14-07-2019
0119U102666 Мікробіологічне дослідження зразків молочної продукції 14-07-2019
0119U102665 1181 Науково-технічний аналіз з видачею експертного висновку щодо про... 14-07-2019
0119U102664 1167 Надання науково-технічної допомоги та участь у роботі постійно-д... 14-07-2019
0119U102663 Дослідження радіологічних показників води питної на відповідність вимо... 14-07-2019
0119U102662 1168 Надання науково-технічної допомоги та розробка рекомендацій для... 14-07-2019
0119U102661 Дослідження біологічних властивостей штамів 14-07-2019
0119U102660 Мікробіологічне дослідження зразків молочної продукції 14-07-2019
0119U102659 Визначення основних технологічних факторів впливу на вихід валового та... 14-07-2019
0119U102658 Мікробіологічне дослідження зразків м'ясної продукції 14-07-2019
0119U102657 Розробка технічних рішень щодо підвищення ефективності роботи схеми пі... 14-07-2019
0119U102656 (1101) Виконати наукові дослідження, узгодити технічну документацію і... 14-07-2019
0119U102655 Розробка рекомендацій щодо удосконалення схеми підготовки збагаченої ш... 14-07-2019
0119U102654 (1254) Надання науково-технічної допомоги, виконання досліджень та роз... 14-07-2019
0119U102653 Визначення ситово-фракційного складу рядового вугілля, що входить в си... 14-07-2019
0119U102652 (1263) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проек... 14-07-2019
0119U102651 Диференціація складів шихт у межах планової сировинної бази коксуванн... 14-07-2019
0119U102650 (1264) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проек... 14-07-2019
0119U102649 Оптимізація складів шихт ПРАТ «АКХЗ» в умовах міжбасейнової сировинної... 14-07-2019
0119U102648 (1265) Розглянути надані матеріали та погодити «Заходи щодо порятунку... 14-07-2019
0119U102647 Науково-технічний супровід проекту "Реконструкція компресорної станції... 13-07-2019
0119U102646 Оцінка технічного стану підземних конструкцій та елементів міжповерхов... 13-07-2019
0119U102645 Дослідження технічного стану підземного переходу у м.Вінниця на перети... 13-07-2019
0119U102644 Апаратурні дослідження, комплексна оцінка динамічного стану геомеханіч... 13-07-2019
0119U102643 Інструментальне обстеження, комплексна оцінка технічного стану і безпе... 13-07-2019
0119U102642 Науково-дослідні роботи з обстеження будівлі за адресою: Київська обла... 13-07-2019
0119U102641 (1266) Провести дослідження джерел метановиділення та погодити роботу... 13-07-2019
0119U102640 Науково-технічний супровід на об`єкті:"Будівництво житлового комплексу... 13-07-2019
0119U102639 Розроблення, виготовлення та визначення метрологічних характеристик ст... 13-07-2019
0119U102638 Аналітичне та метрологічне забезпечення методик вимірювань для контрол... 13-07-2019
0119U102637 (1267) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені докум... 13-07-2019
0119U102636 Організація та проведення міжлабораторних вимірювань показників якості... 13-07-2019
0119U102635 (1268) Погодити зворотньоточну, типу 1-М, схему провітрювання та розра... 13-07-2019
0119U102634 Перегляд паспортів безпеки на коксохімічну продукцію 13-07-2019
0119U102633 Оцінка стану пічного фонду ПРАТ «АКХЗ» за результатами дослідження гер... 13-07-2019
0119U102632 Обстеження УСГК, оцінка втрат маси коксу при сухому гасінні та розробк... 13-07-2019
0119U102631 Розробка способів скорочення споживання технічної води для підживлення... 13-07-2019
0119U102630 (1288) Провести дослідження джерел виділення метану та розробити реком... 13-07-2019
0119U102629 Розробка заходів щодо зниження навантаження на біохімічну установку по... 13-07-2019
0119U102628 (1297) Розробити та погодити технічну документацію щодо забезпечення г... 13-07-2019
0119U102627 Розробка технологічних заходів з підвищення міжремонтного періоду робо... 13-07-2019
0119U102626 Вивчення складу і кількості твердих суспендованих речовин у воді після... 13-07-2019
0119U102625 Використання методів, об’єктів та алгоритму проведення судово-економіч... 13-07-2019
0119U102624 Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних мо... 13-07-2019
0119U102623 Біомоніторинг наземних і водних екосистем в умовах змін клімату 13-07-2019
0119U102622 Розробка, виготовлення і визначення метрологічних характеристик станда... 13-07-2019
0119U102621 Розробка та перегляд нормативної документації на продукцію коксохімічн... 13-07-2019
0119U102620 Розробка та перегляд нормативної документації на продукцію коксохімічн... 13-07-2019
0119U102619 Розробка стандартного зразка коксу доменного для визначення показників... 13-07-2019
0119U102618 Розробка стандартного зразка коксу доменного для визначення показників... 13-07-2019
0119U102617 Міжлабораторне порівняння результатів визначення показників реакційної... 13-07-2019
0119U102616 Проведення міжлабораторних випробувань контрольних зразків вугілля та... 13-07-2019
0119U102615 Міжлабораторне порівняння результатів визначення показників реакційної... 13-07-2019
0119U102614 Оптимізація складів шихт ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» в умовах міжбасейнової сир... 13-07-2019
0119U102613 Надання науково-методичної допомоги з визначення якості коксохімічної... 13-07-2019
0119U102612 Диференціація складів шихт у межах планової сировинної бази коксуванн... 13-07-2019
0119U102611 Проведення міжлабораторних випробувань контрольних зразків вугілля та... 13-07-2019
0119U102610 Дослідження генетико-фізіологічних особливостей посухостійких трансген... 13-07-2019
0119U102609 1197 Проведення підготовки та оцінка рівня освоєння технології анкерн... 12-07-2019
0119U102608 Розробка рекомендацій щодо оптимізації роботи дробильного відділення В... 12-07-2019
0119U102607 1198 Визначення гранулометричного складу та гідрофобності інертного п... 12-07-2019
0119U102606 Розробка рекомендацій щодо використання кам'яновугільної смоли і її су... 12-07-2019
0119U102605 1209 Надання науково-технічної допомоги та розробка рекомендацій для... 12-07-2019
0119U102604 Проведення міжлабораторних випробувань контрольних зразків вугілля та... 12-07-2019
0119U102603 1229 Проведення підготовки та оцінка рівня освоєння технології анкерн... 12-07-2019
0119U102602 Дослідження і розробка методики оцінки впливу герметичності кладки про... 12-07-2019
0119U102601 1230 Проведення підготовки та оцінка рівня освоєння технології анкерн... 12-07-2019
0119U102600 Археологічне обстеження (Пшеворська культура) Код ДК 021:2015 – 7135... 12-07-2019
0119U102599 Розробка рекомендацій щодо зниження величини викидів забруднюючих речо... 12-07-2019
0119U102598 Розробка способу виміру поперечних зусиль, що виникають під час видачі... 12-07-2019
0119U102597 Міжлабораторне порівняння результатів визначення показників реакційної... 12-07-2019
0119U102596 Визначення взаємозв'язку показників якості антраценової фракції і елек... 12-07-2019
0119U102595 Розробка технічних рішень щодо виробництву сухих добавок для будівельн... 12-07-2019
0119U102594 Аналітичне і метрологічне забезпечення контролю повітря робочої зони,... 12-07-2019
0119U102593 1248 Науково-дослідні роботи по застосуванню зварних елементів арочн... 12-07-2019
0119U102592 Перегляд паспортів безпеки на коксохімічну продукцію 12-07-2019
0119U102591 1290 Розробка рекомендацій для ПДК по управлінню гірським тиском очи... 12-07-2019
0119U102590 Виділення з природних джерел мікроорганізмів з пробіотичними властивос... 12-07-2019
0119U102589 Розробка і валідація методик вимірювань для контролю технологічних про... 12-07-2019
0119U102588 Провести розробку та валідацію методу контролю якості за показником "Т... 12-07-2019
0119U102587 Розробка та перегляд нормативної документації на продукцію коксохімічн... 12-07-2019
0119U102586 (1262) Провести науково-дослідні роботи з метою визначення можливостей... 12-07-2019
0119U102585 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтування... 12-07-2019
0119U102584 Вивчення складу і кількості твердих суспендованих речовин у воді після... 12-07-2019
0119U102583 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів « Обгрунтування ро... 12-07-2019
0119U102582 Перегляд технологічних регламентів технологічних цехів ПРАТ "ЗАПОРІЖКО... 12-07-2019
0119U102581 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 12-07-2019
0119U102580 Розробка та виготовлення спеціального пересувного криміналістичного ко... 12-07-2019
0119U102579 Методичні основи активізації взаємодії банківського і реального сектор... 12-07-2019
0119U102578 Розроблення динамічної моделі електричної дуги сталеплавильної печі т... 12-07-2019
0119U102577 Розробка конструктивної схеми та дослідження допоміжної системи керува... 12-07-2019
0119U102576 Впровадження методу оцінки поліморфізму довжини інтронів генів гамма-т... 12-07-2019
0119U102575 Нові підходи отримання та оцінки якості генетично безпечної води 12-07-2019
0119U102574 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 12-07-2019
0119U102573 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 12-07-2019
0119U102572 Оптимізація складів вугільних шихт з урахуванням технологічних парамет... 12-07-2019
0119U102571 Перевірка бактеріального препарату Ековітал під бобові культури 12-07-2019
0119U102570 Регулювання роботи обладнання бензольного відділення з метою зниження... 12-07-2019
0119U102569 Визначення кількості життєздатних клітин Bradyrhizobium ssp. та переві... 12-07-2019
0119U102568 (1298) Надати технічну допомогу, розглянути надані матеріали та погоди... 12-07-2019
0119U102567 Дослідження ( поперечний переріз) оборонних споруд (вал та рів) Східно... 12-07-2019
0119U102566 Етнокультурні процеси в українському східно-романському Порубіжжі. 12-07-2019
0119U102565 Методи машинного навчання бінарній морфологічній класифікації великих... 12-07-2019
0119U102564 Організація та проведення вивчень кургану на території некрополю скіфс... 12-07-2019
0119U102563 Аналіз придатності нових полімерів з азобарвниками для використання в... 12-07-2019
0119U102562 Математичні та програмні засоби оптимізації мережі постів спостереженн... 12-07-2019
0119U102561 Надання рекомендаціій по експлуатації під'їзної колії з кривими радіус... 12-07-2019
0119U102560 Зниження викидів забруднюючих речовин за допомогою енергоефективних ущ... 11-07-2019
0119U102559 Теоретичні основи динамічного аналізу та синтезу приводів автомобілів... 11-07-2019
0119U102558 Наукове обгрунтування щодо створення парку-пам’ятки садово-паркового м... 11-07-2019
0119U102557 Створення радіотелескопа на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РН... 11-07-2019
0119U102556 Інтелектуальні комп’ютерні інформаційні системи та їх використання в н... 11-07-2019
0119U102555 Інтерналізація негативних зовнішніх ефектів старопромислових моделей в... 11-07-2019
0119U102554 Розробка висновку щодо безпечного ведення робіт, експлуатації будівель... 11-07-2019
0119U102553 Біологічна оцінка та механізм активності нових похідних тіазолідинону... 10-07-2019
0119U102552 Налагодження технологічних параметрів ЦСО в умовах пониженого вмісту с... 10-07-2019
0119U102551 Перевірка бактеріального препарату Ековітал під бобові культури 10-07-2019
0119U102550 Регулювання параметрів роботи сульфатного відділення в умовах підвищен... 10-07-2019
0119U102549 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 10-07-2019
0119U102548 Організація та проведення міжлабораторних вимірювань показників якості... 10-07-2019
0119U102547 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 10-07-2019
0119U102546 Розробка нормативної документації на коксохімічну продукцію ПАТ "АРСЕЛ... 10-07-2019
0119U102545 Розробка, виготовлення і визначення метрологічних характеристик станда... 10-07-2019
0119U102544 Організація і проведення міжлабораторних вимірювань показників якості... 10-07-2019
0119U102543 Розробка державних стандартних зразків. Організація і проведення міжла... 10-07-2019
0119U102542 Оптимізація складів шихт ПрАТ "ЮЖКОКС" в умовах міжбасейнової сировинн... 10-07-2019
0119U102541 Розробка методики вимірювання масової концентрації формальдегіду та ад... 10-07-2019
0119U102540 Проведення міжлабораторних випробувань контрольних зразків вугілля та... 10-07-2019
0119U102539 Розробка технічних рішень щодо підвищення ефективності схеми підготовк... 10-07-2019
0119U102538 Дослідження пеків закордонних виробників з метою видачі рекомендацій з... 10-07-2019
0119U102537 Розробка автоматизованої системи розрахунку нормативної витрати коксов... 10-07-2019
0119U102536 Провести оцінку токсичності зворотних вод водопровідно-каналізаційного... 10-07-2019
0119U102535 Розробка та введення в дію Методики складання балансу по вуглецю для с... 10-07-2019
0119U102534 Оцінка токсичності зворотних вод підприємства ІП "Кока-Кола Беверіджиз... 10-07-2019
0119U102533 Розробка та введення в дію нової редакції Положення про технологічні р... 10-07-2019
0119U102532 Провести оцінку токсичності зворотних вод за допомогою методів біотест... 10-07-2019
0119U102531 Розробка стандартного зразка коксу доменного для визначення показників... 10-07-2019
0119U102530 Оцінка токсичності препаратів "Брокер РК (SL)", "Зеро КС (EC)", "Дефол... 10-07-2019
0119U102529 Міжлабораторне порівняння результатів визначення показників реакційної... 10-07-2019
0119U102528 Управління результативністю маркетингової діяльності торовельного підп... 10-07-2019
0119U102526 Оцінка якості води каскада озер Опечень гідрохімічними методами та мет... 10-07-2019
0119U102525 Нові підходи до лікування метастатичних пухлин, стійких до хіміотерапі... 10-07-2019
0119U102524 Маркетингові дослідження туристичного потенціалу Одеського регіону 10-07-2019
0119U102523 Розробка нових технологій індивідуалізації комплексного лікування хвор... 10-07-2019
0119U102522 Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України в контексті формуванн... 10-07-2019
0119U102521 Дослідження впливу різних концентрацій абсорбованого водню на топограф... 10-07-2019
0119U102520 Вплив розплавів свинцю та евтектики свинець-вісмут на втомну довговічн... 10-07-2019
0119U102519 Теоретико-методичні та практичні аспекти публічного управління та адмі... 10-07-2019
0119U102518 Застосування нової технології армування шаруватих конструкційних матер... 09-07-2019
0119U102517 Підвищення енергоефективності систем електропостачання постійного і зм... 09-07-2019
0119U102516 Оцінка руху грошових потоків компанії задля нейтралізації фінансових н... 09-07-2019
0119U102515 Дослідження води чотирьох артезіанських свердловин відомчого водогону... 09-07-2019
0119U102514 Азидопурин-тетразольна таутомерія: від теорії до практичного використа... 09-07-2019
0119U102513 Регламентні роботи по інструментальній перевірці підйомних комплексів... 09-07-2019
0119U102512 Визначення рівня сейсмічних коливань земної поверхні в гірничих відвод... 09-07-2019
0119U102511 Проблема збалансування інтересів ЄС, його членів та держав-сусідів щод... 09-07-2019
0119U102510 Синхронні та діахронні дослідження мовних одиниць різних рівнів 09-07-2019
0119U102509 Визначення строку експлуатування корпусів букс вантажних вагонів із пл... 09-07-2019
0119U102508 Розробка методики визначення динамічних характеристик ШСЗ за результат... 09-07-2019
0119U102507 (1286) Розробити рекомендації з послідовного провітрювання двох підгот... 09-07-2019
0119U102506 Провести оцінку токсичності зворотних вод ВП РАЕС ДП НАЕК "Енергоатом"... 09-07-2019
0119U102505 Розробка сигнального процесора та перетворювачів частоти (Шифр: Коло-2... 09-07-2019
0119U102504 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 09-07-2019
0119U102503 «Велика Польща» та «Русскій мір»: Україна у суспільно-політичному диск... 09-07-2019
0119U102502 Кристалізація GaN на затравці методом температурного градієнту 09-07-2019
0119U102501 Дослідження впливу соціально-економічних факторів на процес популяриза... 09-07-2019
0119U102500 Оцінка якості зворотних вод ПП "Агротехспілка "Україна", яке знаходят... 09-07-2019
0119U102499 Оцінка токсичності стічних вод ТОВ "Чіпси Люкс" 09-07-2019
0119U102498 Оцінка токсичності зворотних вод підприємства ТОВ "Розподільчий центр... 09-07-2019
0119U102497 Оцінка якості зворотних вод підприємств, які знаходяться на сервісному... 09-07-2019
0119U102496 Розробка оптимальних складів шихт для коксування гравітаційним і трамб... 09-07-2019
0119U102495 Динаміка формування збуджених станів атомів та іонів у плазмі на парі... 09-07-2019
0119U102494 Дослідження особливостей формування різнорідних віброущільнених сердеч... 09-07-2019
0119U102493 Генетичні передумови розвитку та корекції спадкової патології на різни... 09-07-2019
0119U102492 Розробка радіохвильових методів та засобів для біомедичної інженерії 09-07-2019
0119U102491 Правове забезпечення становлення нової якості життя 09-07-2019
0119U102490 Визначення характеристик жаро- та зносостійкості покриттів, отриманих... 09-07-2019
0119U102489 Дослідження проблем мобільності молодих учених НАН України та ІТ-спеці... 09-07-2019
0119U102488 Геохімія мікроелементів у природних і техногенних ландшафтах Українськ... 09-07-2019
0119U102487 Ефекти квантування та дипольного закріплення спінових хвиль у мікрохви... 09-07-2019
0119U102486 Теоретико-методологічні та практичні аспекти організації обліку і опод... 09-07-2019
0119U102485 Інноваційні технологічні рішення у виробництві харчової продукції 09-07-2019