УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U108963 Корозія матеріалів і прогнозування залишкового ресурсу елементів конст... 26-02-2021
0121U108962 Встановлення впливу сірководню на вуглекислотну корозію, наводнювання... 26-02-2021
0121U108961 Дослідження ролі водневого чинника в експлуатаційній деградації констр... 26-02-2021
0121U108960 Вивчення змін деформацій та шорсткості поверхні конструкційних матеріа... 26-02-2021
0121U108959 Оцінювання фізико-механічних макро- та мікромеханізмів дії воденьвмісн... 26-02-2021
0121U108958 Інженерія поверхні металів IV групи та сплавів на їх основі термодифуз... 26-02-2021
0121U108957 Розвиток енергетичного підходу для оцінювання міцності та довговічност... 26-02-2021
0121U108956 Розроблення матеріалів для альтернативної енергетики за використання в... 26-02-2021
0121U108955 Науковий супровід модернізації охолоджувачів водню 2-го контуру вітчиз... 26-02-2021
0121U108954 Розроблення та вдосконалення методів коротко- та середньо-строкового п... 26-02-2021
0121U108953 Розроблення науково обґрунтованої системи заходів контролювання комірн... 26-02-2021
0121U108952 Розроблення нормативних документів у сфері гідрометеорологічної діяльн... 26-02-2021
0121U108951 Розробити програму комплексної етапної реабілітації (стаціонарної, сан... 26-02-2021
0121U108950 Розробка вимірювальних перетворювачів з цифровим виходом 25-02-2021
0121U108949 Дослідження в обґрунтування застосування ядерних паливних циклів для р... 25-02-2021
0121U108948 Аналіз потенційних загроз діяльності суб’єктів господарювання 25-02-2021
0121U108947 Роль соціальних цінностей у збереженні економічної безпеки суспільства 25-02-2021
0121U108946 Розвиток України на сучасному етапі державотворення: політико-правові,... 25-02-2021
0121U108945 Теорія та практика трансформацій сучасного міжнародного права 25-02-2021
0121U108944 Провести пошукові дослідження щодо удосконалення нормування вимог до к... 25-02-2021
0121U108943 Трансформація суспільних відносин в Україні в умовах децентралізації п... 25-02-2021
0121U108942 Розробка методики формування дослідницької компетентності майбутніх фа... 25-02-2021
0121U108941 Новітня парадигма сучасної бізнес-комунікації: перекладознавчі студії... 25-02-2021
0121U108940 Науково-методичний супровід тренувальної та змагальної діяльності квал... 25-02-2021
0121U108939 Науково-технічне забезпечення передпосівного знезараження і стимуляції... 25-02-2021
0121U108938 Удосконалення системи педагогічного контролю фізичної підготовленості... 25-02-2021
0121U108937 Розробка методів, алгоритмів та програмних засобів синтезу та класифік... 25-02-2021
0121U108936 Обґрунтування основних процедур оцінювання вогнестійкості кабельних лі... 25-02-2021
0121U108935 Встановити закономірності робочих процесів регульованих електроприводі... 25-02-2021
0121U108934 Оцінка розвитку підприємницької діяльності в Україні 25-02-2021
0121U108933 Розробити методологічні та методичні засади формування інтерактивної с... 25-02-2021
0121U108932 Удосконалення методів випробувань речовин і матеріалів, електротехніч... 25-02-2021
0121U108931 Система аналітичного визначення стандартів часу на виконання будівельн... 25-02-2021
0121U108930 Теоретико–методологічне забезпечення управління підприємницькою діяльн... 25-02-2021
0121U108929 Розроблення національних стандартів щодо вимог та методів випробування... 25-02-2021
0121U108928 Розроблення національних стандартів щодо системи екологічного управлін... 25-02-2021
0121U108927 Розвиток функціональних компонентів і впровадження Єдиної інформаційно... 25-02-2021
0121U108926 Заходи неспецифічної профілактики хвороб тварин різної етіології 25-02-2021
0121U108925 Ризиковий аналіз антропогенних чинників довкілля на стан здоров’я за н... 25-02-2021
0121U108924 Подолання медико-психологічних наслідків пандемії COVID-19: генетичний... 25-02-2021
0121U108923 Розроблення системи насінництва нових сортів томата промислового типу... 25-02-2021
0121U108922 Розробка пальникових пристроїв для спалювання біогазів різного походже... 25-02-2021
0121U108921 Оптимізація параметрів, технології використання та режимів експлуатаці... 25-02-2021
0121U108920 Дослідити популяційну-генетичну мінливість цінних об’єктів риборозведе... 25-02-2021
0121U108919 Виявлення генетично-функціональних особливостей коропових видів риб з... 25-02-2021
0121U108918 Розроблення системи годівлі риб кормами поліпшених рецептур в умовах м... 25-02-2021
0121U108917 Розроблення високоінтенсивних технологій вирощування сигових риб в уст... 25-02-2021
0121U108916 Розроблення наукових основ формування доместикованих ремонтно-маточних... 25-02-2021
0121U108915 Правове забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності (201... 25-02-2021
0121U108914 Дослідження фрагментів геномів збудників інфекційних захворювань риб д... 25-02-2021
0121U108913 Теоретично обґрунтувати застосування синтетичної селекції структурних... 25-02-2021
0121U108912 Здійснення гідробіологічного моніторингу ставових господарств різних ф... 25-02-2021
0121U108911 Дослідити особливості іхтіопатологічної ситуації у прісноводних екосис... 25-02-2021
0121U108910 Удосконалення технологій аквакультури із застосуванням профілактичних... 25-02-2021
0121U108909 Здійснення екологічного моніторингу рибницьких водойм різних фізико-ге... 25-02-2021
0121U108908 Розроблення біотехнологічних методів підвищення життєстійкості осетров... 25-02-2021
0121U108907 Методичне забезпечення реформування системи фіскального регулювання ро... 25-02-2021
0121U108906 Оптимізація економічних інтересів учасників продовольчих ланцюгів 25-02-2021
0121U108905 Розроблення інноваційних технологій ікряно-товарного осетрівництва в у... 25-02-2021
0121U108904 Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного ринку для формування... 25-02-2021
0121U108903 Розроблення наукових основ збереження таксономічного біорізноманіття т... 25-02-2021
0121U108902 Розробити науково-методологічні основи застосування ГІС-технологій вир... 25-02-2021
0121U108901 Логістично-транспортні чинники економічного зростання прикордонних обл... 25-02-2021
0121U108900 Розроблення методичних підходів визначення посівних якостей насіння пе... 24-02-2021
0121U108899 Молекулярний дизайн, спрямований синтез, фізико-, біо-, хімічне дослід... 24-02-2021
0121U108898 Механізми забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економ... 24-02-2021
0121U108897 Теоретичні дослідження утримання та нагрівання плазми в пристроях керо... 24-02-2021
0121U108896 Діагностика, лікування, заходи боротьби та профілактики інфекційних хв... 24-02-2021
0121U108895 Математичне моделювання руху ударних хвиль та випромінювання заряджени... 24-02-2021
0121U108894 Сучасний менеджмент у вирішенні проблем розвитку підприємств харчової... 24-02-2021
0121U108893 Структурні та функціональні зміни внутрішніх органів при хронічних неі... 24-02-2021
0121U108892 Створення методології формування наноструктур на поверхні матеріалів 24-02-2021
0121U108891 Удосконалення діагностики, лікування та профілактики захворювань внутр... 24-02-2021
0121U108890 Розроблення та дослідження високоефективних систем використання поновл... 24-02-2021
0121U108889 Експериментальне визначення властивостей сипкого палива 24-02-2021
0121U108888 Дослідження особливостей перебігу вірусної інфекції в рослинах картопл... 24-02-2021
0121U108887 Синтез та дослідження флуоресцентних сполук, чутливих до в'язкості, на... 24-02-2021
0121U108886 Прогнозування впливу змін клімату на продуктивність зернових культур з... 24-02-2021
0121U108885 Науково-методичні засади супутникового моніторингу процесів опустелюва... 24-02-2021
0121U108884 Особливості морфології серця свійських ссавців 24-02-2021
0121U108883 Дослідити організаційно-економічні засади забезпечення ефективного вик... 24-02-2021
0121U108882 Пошук нових штамів бульбочкових бактерій малопоширених видів бобових р... 24-02-2021
0121U108881 624. Роль клітинного та тканинного метаболізму в діагностиці, клінічно... 24-02-2021
0121U108880 Комп'ютерне моделювання молекулярних структур багатофункціональних мат... 24-02-2021
0121U108879 Патоморфологія, удосконалення діагностики, лікування та профілактики к... 24-02-2021
0121U108878 Комбіновані мініінвазивні технології в лікування хворих з обструктивни... 24-02-2021
0121U108877 Розробка нових методів діагностики і лікування хронічних дерматозів з... 24-02-2021
0121U108876 Розробка та вдосконалення засобів навчання з навчальної дисципліни "ме... 24-02-2021
0121U108875 Зміни білкового, вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на ішеміч... 24-02-2021
0121U108874 Особливості варіабельності артеріального тиску у пацієнтів з артеріаль... 24-02-2021
0121U108873 Розробка приладів для автоматизації установки «Нерпа», дослідні випроб... 24-02-2021
0121U108872 Розробка комплексу моделей управління динамічними системами в умовах н... 24-02-2021
0121U108871 Визначити наукові основи еколого-біологічно збалансованих різноротацій... 24-02-2021
0121U108870 Розробка методів моніторингу актуальних даних в системах організаційно... 24-02-2021
0121U108869 Моделі і методи аналізу та синтезу складних систем 24-02-2021
0121U108868 Дослідження світової літератури в історико-культурному, соціально-полі... 24-02-2021
0121U108867 Раціональне управління функціонуванням технічних систем з невизначеною... 24-02-2021
0121U108866 Організаційно-економічні засади збалансованого користування природними... 24-02-2021
0121U108865 Тягово-енергетична концепція сільськогосподарських машинно-тракторних... 24-02-2021
0121U108864 Наукове обгрунтування застосування індукторів резистентності для контр... 24-02-2021
0121U108863 Розроблення поопераційної технології добору батьківських компонентів з... 24-02-2021
0121U108862 Вдосконалення та впровадження моделей аналізу і прогнозування розповсю... 24-02-2021
0121U108861 Теоретико-методологічні засади оцінки впливу змін клімату на деревні р... 24-02-2021
0121U108860 Теоретично обгрунтувати та розробити еколого-збалансовані моделі земле... 24-02-2021
0121U108859 Дослідження шляхів оптимізації процесу фунгіцидного обробляння мікрофі... 24-02-2021
0121U108858 Дослідження процесів зберігання та обліку рухомих предметів, пов’язани... 24-02-2021
0121U108857 Дослідження наукової і науково-технічної діяльності у сфері страхового... 24-02-2021
0121U108856 Теоретичне обґрунтування напрямів оптимізації комплексу господарсько-ц... 24-02-2021
0121U108855 Встановлення закономірностей формування господарсько-цінних ознак льон... 24-02-2021
0121U108854 Скринінг вихідного матеріалу льону-довгунця за ознаками адаптивності т... 24-02-2021
0121U108853 Дослідження комбінаційної здатності стерильних ліній та запилювачів бу... 24-02-2021
0121U108852 Створення малогабаритного комп’ютерного комплексу для вимірювання тепл... 24-02-2021
0121U108851 Сучасний стан, просторова і структурна оптимізація полезахисних лісови... 24-02-2021
0121U108850 Філософія науки, техніки, архітектури в гуманістичному вимірі 24-02-2021
0121U108849 Створення функціональних керованих композитів на основі молекулярних т... 24-02-2021
0121U108848 25.02.02.02.Ф Розроблення концептуальних основ формування високопродук... 24-02-2021
0121U108847 Розроблення та дослідження функціональних наноматеріалів і приладів дл... 24-02-2021
0121U108846 Інституційно-організаційні основи проведення Форсайт-дослідження "Екон... 24-02-2021
0121U108845 Стійкий розвиток економічної системи України в умовах державно-приватн... 24-02-2021
0121U108844 Функціональні елементи магнітної пам’яті та сенсорики на основі синтет... 24-02-2021
0121U108843 Інформаційне забезпечення та розвиток комерційної привабливості резуль... 24-02-2021
0121U108842 Розроблення та впровадження сучасних хмарних інформаційних технологій... 24-02-2021
0121U108841 Розроблення цифрового коригованого гірокомпаса з інтеграцією в інформа... 24-02-2021
0121U108840 Науково–технічне забезпечення створення конструкцій технічних засобів... 24-02-2021
0121U108839 Розробка технологій та агрегатів, розширення номенклатури виробів з р... 24-02-2021
0121U108838 Психолого-педагогічний супровід родин дітей з особливими потребами у к... 23-02-2021
0121U108837 Геометричний синтез та особливості компонування просторових шарнірних... 23-02-2021
0121U108836 Ресурсно-інформаційне забезпечення моделей розвитку національних еконо... 23-02-2021
0121U108835 З’ясувати роль субстратів у біохімічних механізмах трансформації пожив... 23-02-2021
0121U108834 Дослідити вплив теплового стресу на відтворювальну функцію тварин та р... 23-02-2021
0121U108833 Дослідити метаболічні процеси та продуктивність кролів за дії нових бі... 23-02-2021
0121U108832 Променева, клініко-лабораторна діагностика та морфопатогенез органів т... 23-02-2021
0121U108831 Розроблення методики діджиталізації та системи оцінювання селекційних... 23-02-2021
0121U108830 Удосконалити систему забезпечення благополуччя тваринництва України що... 23-02-2021
0121U108829 Розробка та виготовлення спецзасобу для безпечної примусової зупинки... 23-02-2021
0121U108828 Літопис природи Луганського природного заповідника 23-02-2021
0121U108827 Теоретичне та експериментальне дослідження можливостей аварійного охол... 23-02-2021
0121U108826 Дослідити вплив екологічних і кліматичних чинників на обмін речовин у... 23-02-2021
0121U108825 Теоретично обґрунтувати і розробити короткоротаційні сівозміни за ор... 23-02-2021
0121U108824 02.04.02.06.П Удосконалення технології формування бобово-злакових смуг... 23-02-2021
0121U108823 26.00.02.20.П Розроблення технологічних основ плантаційного вирощуванн... 23-02-2021
0121U108822 Стратегічна еколого-економічна оцінка сукцесійно-трансформаційних проц... 23-02-2021
0121U108821 02.02.02.08.П. Встановлення ефективності систем обробітку ґрунту в кор... 23-02-2021
0121U108820 15.03.00.06.П Управління продуктивністю зернових культур в короткорота... 23-02-2021
0121U108819 Дослідження впливу органічної речовини, мінеральних добрив та мікробни... 23-02-2021
0121U108818 Дослідження особливостей вертикальної міграції сполук біогенних елемен... 22-02-2021
0121U108817 Теоретичні основи розроблення сучасних систем удобрення для забезпечен... 22-02-2021
0121U108816 Перспектива запровадження в Україні накопичувальної системи пенсійного... 22-02-2021
0121U108815 Удосконалення системи пенсійного забезпечення відповідно до міжнародни... 22-02-2021
0121U108814 Теоретично обґрунтувати спрямованість агрогенної трансформації ґрунтів... 22-02-2021
0121U108813 Розробка ресурсозберігаючого екологічного методу підвищення безпеки ек... 22-02-2021
0121U108812 Дослідження властивостей фундаментальних взаємодій в ядерних реакціях,... 22-02-2021
0121U108811 Розроблення методики формування вартості послуг з подачі зрошувальної... 22-02-2021
0121U108810 Наукові основи управління водним, сольовим та поживним режимами зрошув... 22-02-2021
0121U108809 Дослідити мінливість ознак прояву фенотипу молочної худоби та розробит... 22-02-2021
0121U108808 Розробити методику оцінювання агротехнічних заходів підвищення родючос... 22-02-2021
0121U108807 Вивчити вплив цитратів мікроелементів та імунобіотика на організм бджі... 22-02-2021
0121U108806 Встановити закономірності зміни генетичних властивостей сірих лісових... 22-02-2021
0121U108805 Дослідження расоспецифічної стійкості вихідного матеріалу проса проти... 22-02-2021
0121U108804 Обґрунтувати наукові засади раціонального та природоохоронного викорис... 22-02-2021
0121U108803 02.04.03.01.Ф Теоретично обґрунтувати та розробити системи захисту пше... 22-02-2021
0121U108802 24.01.01.04.Ф Теоретичне обґрунтування структури фітопатогенного компл... 22-02-2021
0121U108801 Теоретичне обґрунтування процесу реалізації генетичного потенціалу нов... 22-02-2021
0121U108800 Встановити закономірності змін агроекологічного стану сільських терито... 22-02-2021
0121U108799 Розробити мікробний препарат поліфункціональної дії для оптимізації пр... 22-02-2021
0121U108798 Дослідження характеру мікробіологічних процесів у сінажі з люцерни за... 22-02-2021
0121U108797 Дослідження особливостей взаємодії трофічно взаємозалежних мікрооргані... 22-02-2021
0121U108796 Дослідження особливостей перебігу біологічних процесів трансформації о... 22-02-2021
0121U108795 Економічна та енергетична оцінка біологічних чинників оптимізації прод... 22-02-2021
0121U108794 Еколого-економічні аспекти оптимізації процесів трансформації органічн... 22-02-2021
0121U108793 Дослідження впливу сапротрофних грибів, здатних до ендофітії з рослина... 22-02-2021
0121U108792 Розробити мікробний препарат з функціями рістстимуляції та активізації... 22-02-2021
0121U108791 Дослідження закономірностей змін активності діазотрофів та їх впливу н... 22-02-2021
0121U108790 Дослідження видового різноманіття бульбочкових бактерій роду Bradyrhiz... 22-02-2021
0121U108789 Дослідження ролі ґрунтових сапротрофних грибів у захисті рослин від зб... 22-02-2021
0121U108788 Розроблення методичних підходів щодо використання біологічних ресурсів... 22-02-2021
0121U108787 Виявлення особливостей формування адаптивності ячменю голозерного і пл... 22-02-2021
0121U108786 Дослідження продуктивності картоплі за дії наноматеріалів та мікробіол... 22-02-2021
0121U108785 Розробка наукових засад відтворення елементів природних комплексів на... 22-02-2021
0121U108784 Обґрунтування системи електрофізичних технічних засобів для очищення т... 22-02-2021
0121U108783 Еколого-меліоративний та фітосанітарний вплив бобових культур на проду... 22-02-2021
0121U108782 Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і контролю в... 22-02-2021
0121U108781 Розвинути механіко-технологічні основи створення та використання в АПВ... 22-02-2021
0121U108780 Встановлення закономірностей впливу зміни морфології графітових включе... 22-02-2021
0121U108779 Дослідження впливу структурного стану на оптимізацію мікроструктурної... 22-02-2021
0121U108778 Установити особливості екологобезпечного функціонування агроекосистем... 22-02-2021
0121U108777 Визначити та обґрунтувати напрями і механізми науково-організаційного... 22-02-2021
0121U108776 Формування структурно-фазового стану сплавів і кристалохімічних сполук... 22-02-2021
0121U108775 Генетична оцінка тварин референтних популяцій за SNР-поліморфізмом різ... 22-02-2021
0121U108774 Удосконалення науково-методологічних основ формування високоякісного н... 22-02-2021
0121U108773 Розвинути наукові основи та розробити автоматизовану систему обґрунтув... 22-02-2021
0121U108772 Удосконалення методики добору селекційного матеріалу квасолі звичайної... 22-02-2021
0121U108771 Розроблення факторної моделі і створення нового сорту люпину білого ко... 22-02-2021
0121U108770 Встановлення характеру успадкування основних господарських ознак у гіб... 22-02-2021
0121U108769 Розроблення технології вирощування високоякісного зерна спельти (Triti... 22-02-2021
0121U108768 Теоретичне обґрунтування процесів формування продуктивності нішевих ко... 22-02-2021
0121U108767 Фізико-хімічні процеси спалювання гранульованої біомаси з комбінацією... 22-02-2021
0121U108766 Технологічні основи формування травостоїв з біологічно активними речов... 22-02-2021
0121U108765 Наукові основи управління процесами формування продуктивності круп’яни... 22-02-2021
0121U108764 Теоретичне обґрунтування процесів формування продуктивності агроценозі... 22-02-2021