ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0120U104042 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 28-09-2020
0120U104041 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 28-09-2020
0120U104040 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 28-09-2020
0120U104039 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 28-09-2020
0120U104038 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 28-09-2020
0120U104037 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 27-09-2020
0120U104036 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 27-09-2020
0120U104035 Обґрунтування шляхів підвищення точності та завадозахищеності радіолок... 27-09-2020
0120U104034 Гетероструктуровані органічні сцинтилятори із високою здатністю до роз... 27-09-2020
0120U104033 Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення діяльності тех... 27-09-2020
0120U104032 Організаційно-правове регулювання розвитку територіальних громад 27-09-2020
0120U104031 Розробка методик дифракційного рентгенівського аналізу та термодесорбц... 27-09-2020
0120U104030 Обгрунтування гігієнічних нормативів 27-09-2020
0120U104029 Виділення та ідентифікація штамів молочнокислих бактерій 27-09-2020
0120U104028 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 27-09-2020
0120U104027 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 27-09-2020
0120U104026 Дослідження впливу переносного імпульсного ультрафіолетового стериліза... 27-09-2020
0120U104025 Дослідження антивірусної дії антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2... 27-09-2020
0120U104024 Проведення контролю якості біопрепаратів 27-09-2020
0120U104023 Розрахунок плати за обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будин... 27-09-2020
0120U104022 Розрахунок плати за абонентське обслуговування на одного абонента з по... 27-09-2020
0120U104021 Розрахунок тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування... 27-09-2020
0120U104020 Визначення фактичного залишкового ресурсу бокових рам і надресорних ба... 27-09-2020
0120U104019 Високоселективне визначення афлатоксинів в зерні та кормах з використа... 27-09-2020
0120U104018 Інформаційні технології комп’ютерного моделювання для вирішення задач... 27-09-2020
0120U104017 Діагностика психологічних характеристик військовослужбовців підрозділі... 27-09-2020
0120U104016 Реабілітація пацієнтів після функціональної ендоскопічної риносинусох... 27-09-2020
0120U104015 Стратегічні пріоритети розвитку людських ресурсів в умовах цифрової ек... 27-09-2020
0120U104014 Наукові дослідження препарату Фрідом, КС 27-09-2020
0120U104013 Наукові дослідження препаратів Кітч, ВГ (ДФ-2006) і Тринол, ВГ (ДФ-200... 27-09-2020
0120U104012 Розроблення методом перекладу та прийняття 133 національних стандартів... 27-09-2020
0120U104011 Наукові дослідження препаратів ДФ-2004, КС і ДФ-2005, КС 27-09-2020
0120U104010 Аграризм: селяноцентричний феномен Української революції 1917 – 1921 р... 25-09-2020
0120U104008 Розробка методології безпечного та масштабованого застосування нестабі... 25-09-2020
0120U104007 Маркетинговий механізм управління розвитком промислового регіону: інно... 25-09-2020
0120U104006 Послуги з проведення науково-технічної експертизи міцнісних і втомних... 25-09-2020
0120U104005 Хірургічне лікування мітральної недостатності при хворобі Барлоу 25-09-2020
0120U104004 Складні динамічні системи в природничих науках: теорія, математичне мо... 25-09-2020
0120U104003 Стратегічні імперативи менеджменту: сучасні тренди та напрями трансфор... 25-09-2020
0120U104002 Розроблення національного стандарту стосовно настанов щодо соціальної... 25-09-2020
0120U104001 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірюванн... 25-09-2020
0120U104000 Історія реставрації пам’яток архітектури Національного Києво-Печерсько... 25-09-2020
0120U103999 Управління розвитком матеріальних та нематеріальних активів підприємст... 25-09-2020
0120U103998 Розробка і дослідження технологічних процесів точного об’ємного штампу... 24-09-2020
0120U103997 Вимірювання окисно-відновних потенціалів (ОВП) N-заміщених п-хінонімін... 24-09-2020
0120U103996 Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимір... 24-09-2020
0120U103995 Удосконалення технологічного процесу, оснащення та машин для виготовле... 24-09-2020
0120U103994 Впровадження універсальної системи поводження з відходами, забруднених... 24-09-2020
0120U103993 Оцінка стану і перспектив розвитку наукових досліджень в Південному ре... 24-09-2020
0120U103992 Наукові дослідження препарату Проматріс, КС 24-09-2020
0120U103991 Наукові дослідження препарату Тотал К, РК 24-09-2020
0120U103990 Розвиток сучасних методів та засобів проектування у нафтогазовій галуз... 24-09-2020
0120U103989 Розробка методики для розрахунку чистої води при розведенні шахтної во... 24-09-2020
0120U103988 Озеленення території СЗЗ проммайданчика площею 0,4 га ПрАТ "ЦГЗК"... 24-09-2020
0120U103987 Оцінка впливу реконструкції існуючої дамби з метою будівництва та експ... 24-09-2020
0120U103986 Науково-дослідні роботи з вивчення препаратів Мепік 300, SL ВР, Кіер 4... 24-09-2020
0120U103985 Розробка Проекту створення Національного природного парку “Ізюмська лу... 24-09-2020
0120U103984 Латентні карбени для органічного синтезу 24-09-2020
0120U103983 Розробка методологічних основ проектування, дослідження та обґрунтуван... 24-09-2020
0120U103982 Дослідження математичних методів та інформаційних технологій для аналі... 24-09-2020
0120U103981 Нові прогресивні методи проєктування функціональних анізотропних вібро... 24-09-2020
0120U103980 Визначення фізико-хімічних закономірностей процесів у складних молекул... 24-09-2020
0120U103979 Розробка методів синтезу і дослідження радіопрозорих керамічних констр... 24-09-2020
0120U103978 Дизайн, синтез і активність похідних каліксаренів як інгібіторів проте... 23-09-2020
0120U103977 Тенденції соціально-політичного розвитку сучасного українського суспіл... 23-09-2020
0120U103976 І. 2 18 "Дослідження та розробка в галузі транспорту. (71350000-6. Нау... 23-09-2020
0120U103975 І. 2 18 "Дослідження та розробка в галузі транспорту. (71350000-6. Нау... 23-09-2020
0120U103974 І. 2 18 "Дослідження та розробка в галузі транспорту. (71350000-6. Нау... 23-09-2020
0120U103973 Код І. 2 18 "Дослідження та розробки в галузі транспорту" (71620000-0.... 23-09-2020
0120U103972 Здійснення науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту а... 23-09-2020
0120U103971 Визначення якісних показників дорожнього покриття під час виконання ро... 23-09-2020
0120U103970 Спеціальне обстеження сталезалізобетонного мосту на км 50+589 автомобі... 23-09-2020
0120U103969 Розробка блоку управління та контролю двигуна CMU-25 для двигуна AI-2... 23-09-2020
0120U103968 Код ДК 021:2015 71340000-3 Комплексні інженерні послуги. (Коригування... 23-09-2020
0120U103967 Комплексне дослідження стійкості бічних порід в вуглепородному масиві,... 22-09-2020
0120U103966 Методологія та інструментарій підтримки прийняття фінансових рішень в... 22-09-2020
0120U103965 Розробка , виготовлення та поставка виробів РДЦ-400 та БЗГ-400 для вир... 22-09-2020
0120U103964 Розробка, виготовлення та поставка виробу РДЦ- 117В для двигуна ТВ3-... 22-09-2020
0120U103963 Наукового обґрунтування зміни меж (з розширенням) лісового заказника м... 22-09-2020
0120U103962 Дослідження мікроструктурних змін в Ni-вмісних анодах для високотемпер... 22-09-2020
0120U103961 Сприяння сталому розвитку Прикарпаття через інституційне зміцнення уні... 22-09-2020
0120U103960 Розробка технічної документації для захисту від підтоплення і зниження... 21-09-2020
0120U103959 Озеленення території СЗЗ згідно з висновком по процедурі "Оцінка впл... 21-09-2020
0120U103958 Моніторинг варіацій випромінювання сонця у різних діапазонах хвиль 21-09-2020
0120U103957 Обгрунтування довідки про кондиції на мінеральні води свердловини №1... 21-09-2020
0120U103954 Код ДК 021:2015 – 71900000-7 Лабораторні послуги (послуги щодо проведе... 21-09-2020
0120U103953 Науково-практичні засади діджиталізації екологічного стану урбоекосист... 21-09-2020
0120U103952 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103951 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103950 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103949 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103948 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103947 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103946 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103945 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103944 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-09-2020
0120U103943 Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних вод джерела № 1 с. К... 17-09-2020
0120U103942 Обгрунтування використання можливостей Національного центру управління... 17-09-2020
0120U103940 Проведення аналізу регуляторних актів ЄС щодо оцінювання відповідності... 17-09-2020
0120U103939 Літературно-мовний простір українців і білорусів ХVІ – ХVІІ ст.: нові... 17-09-2020
0120U103938 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103937 Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації тексті... 17-09-2020
0120U103936 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103935 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103934 Освоєння удосконаленої технології виготовлення шамотної бетонної суміш... 17-09-2020
0120U103933 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103932 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103931 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103930 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103929 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103928 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103927 Удосконалення технології випробувань елементів системи паливоподачі те... 17-09-2020
0120U103926 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103925 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 17-09-2020
0120U103924 Підвищення продуктивності станів для виробництва гнутих профілів 17-09-2020
0120U103923 Геологічна будова та особливості нафтогазоносності надр України 17-09-2020
0120U103922 Синтез та спікання фаз зі структурою перовскиту на основі оксидів лант... 17-09-2020
0120U103921 Фармакологічне дослідження біологічно активних речовин і лікарських за... 17-09-2020
0120U103920 Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення співробітництв... 17-09-2020
0120U103919 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103918 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103917 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103916 Розроблення Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік (... 17-09-2020
0120U103915 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103914 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103913 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103912 Теоретичні та прикладні засади забезпечення інноваційного розвитку соц... 17-09-2020
0120U103911 Обстеження і переатестація технічного стану будівельних конструкці... 17-09-2020
0120U103910 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 17-09-2020
0120U103909 Проведення досліджень з визначення терміну ефективної експлуатації та... 17-09-2020
0120U103908 Створення державного первинного еталона одиниці кінематичної в'язкості... 17-09-2020
0120U103907 Створення державного первинного еталона одиниці вологості твердих мате... 17-09-2020
0120U103906 Професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців до формування фіз... 17-09-2020
0120U103905 Дослідження динаміки клініко-функціональних показників у пацієнтів з д... 17-09-2020
0120U103904 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування у молодш... 17-09-2020
0120U103903 Сучасні підходи до навчання іноземних мов та професійної підготовки вч... 17-09-2020
0120U103902 Науково-технічний супровід робіт з влаштування огорожі котловану метод... 17-09-2020
0120U103901 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 16-09-2020
0120U103900 Створення нових органо-неорганічних гібридних матеріалів як сорбентів... 16-09-2020
0120U103899 II. Мобільний водневий перетворювач енергії – джерело автономного елек... 16-09-2020
0120U103898 I. Мобільний водневий перетворювач енергії – джерело автономного елект... 16-09-2020
0120U103897 Розроблення національного стандарту щодо матеріалів гумових для ущільн... 16-09-2020
0120U103896 Розробка вхідних даних для проектування випарної установки з виробницт... 15-09-2020
0120U103895 Розроблення національного стандарту щодо випробування конвеєрних стріч... 15-09-2020
0120U103894 Художнє життя міста Кременчука кінець ХІХ-ХХ століття 15-09-2020
0120U103893 Електротехнічний комплекс моніторингу енергоспоживання підстанції 15-09-2020
0120U103892 Електротехнічний комплекс однофазного послідовного активного фільтру 15-09-2020
0120U103891 Дослідження індикаторів з оцінювання ефективності надання освітніх пос... 14-09-2020
0120U103890 Високоефективні фотоелектричні сонячні елементи на основі нових барвни... 14-09-2020
0120U103889 Моделювання гідрогеологічної обстановки в районі верхніх уступів захід... 14-09-2020
0120U103888 Молекулярні флуоресцентні зонди для селективного виявлення аденозин-5’... 14-09-2020
0120U103887 Особливості віднесення творів до продукції, що пропагує культ насильст... 14-09-2020
0120U103886 Дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт... 14-09-2020
0120U103885 Спільні дослідження фізико-металургійної взаємодії нанорозмірних порош... 14-09-2020
0120U103884 Професійна підготовка майбутніх учителів біології в умовах нової украї... 14-09-2020
0120U103883 Розробка організаційно-технічних заходів з будівництва технологічних а... 14-09-2020
0120U103882 Розробка теоретичних та практичних засад прийняття управлінських ріше... 14-09-2020
0120U103881 Розробка організаційно-технічних заходів з будівництва земляного полот... 14-09-2020
0120U103880 Знищення карантинних рослин (амброзії полинолистої) на території УЗТ з... 14-09-2020
0120U103879 Застосування негербіцидних засобів для боротьби з амброзією на територ... 14-09-2020
0120U103878 Методичні рекомендації з ведення зонального насінництва лікарських та... 14-09-2020
0120U103877 Визначення сейсмічної небезпеки майданчика будівництва за адресою: Оде... 14-09-2020
0120U103876 Визначення сейсмічної небезпеки майданчика нового будівництва торговел... 14-09-2020
0120U103875 Обернені задачі вихрострумового контролю: моделі, алгоритми, методи оп... 14-09-2020
0120U103874 Термоелектричні властивості та квантові ефекти Холла в топологічних із... 14-09-2020
0120U103873 Картування Тарапакiвского, Катерининського, Cкелeватського тектонічних... 14-09-2020
0120U103872 Літопис природи Том. 17 14-09-2020
0120U103871 Дослідження та розробка надлегких високотемпературних (до 1400 ᵒС) теп... 14-09-2020
0120U103870 Надання послуг з оцінки впливу на археологічну спадщину для розробленн... 14-09-2020
0120U103869 Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспор... 14-09-2020
0120U103868 Дослідження і аналіз властивостей різних вогнетривів та вогнетривкої с... 14-09-2020
0120U103867 Екологічне оцінювання впливу гібридів соняшника на формування фітопато... 14-09-2020
0120U103866 Клініко-експериментальне обгpунтування ортопедичного лікування захворю... 14-09-2020
0120U103865 Методи функціонування інтелектуальних багаторівневих інформаційних сис... 14-09-2020
0120U103864 Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх ек... 14-09-2020
0120U103863 Білки, що зв’язують саліцилову кислоту в рослинах: вивчення методами б... 14-09-2020
0120U103862 Нові низькомолекулярні біорегулятори як ефективні агенти проти мультир... 14-09-2020
0120U103861 Розробка проекту Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027... 14-09-2020
0120U103860 Дослідження динаміки клініко-функціональних показників у пацієнтів з р... 14-09-2020
0120U103859 (1569) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 14-09-2020
0120U103858 Обгрунтування Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027 ро... 14-09-2020
0120U103857 Провести дослідження та розробити національні стандарти щодо технічних... 14-09-2020
0120U103856 Наукове обґрунтування забезпечення екологічної безпеки об'єктів критич... 11-09-2020
0120U103855 Науково-технічний супровід на стадії проектування "Перевірочні розраху... 11-09-2020
0120U103854 Перевірний розрахунок підпірної стіни на об`єкті будівництва "Реконстр... 11-09-2020
0120U103853 (1563) Виконання послуг з дослідження породи з відвалів шахти ім. М.І.... 11-09-2020
0120U103852 Науково-технічний супровід на стадії проектування. Дублюючий розрахуно... 11-09-2020
0120U103851 (1558) Надати послуги та висновки з визначення схильності до самозайма... 11-09-2020
0120U103850 (1560) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 11-09-2020
0120U103849 (1546) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 11-09-2020
0120U103848 Забезпечення сталого розвитку тваринництва і природної резистентності... 11-09-2020
0120U103847 Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних вод свердловини № 2... 11-09-2020
0120U103846 Дослідження фізико-хімічних та якісних показників газоповітряної суміш... 11-09-2020
0120U103845 Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів, що стано... 11-09-2020
0120U103844 Економічний механізм регулювання ринку овочів в Україні 11-09-2020
0120U103843 Формування та розвиток ринку овочів в Україні 11-09-2020
0120U103842 Організаційно-економічне забезпечення активізації інвестиційної діяльн... 11-09-2020
0120U103841 Формування та розвиток агропродовольчих ланцюгів поставок в Україні: м... 11-09-2020
0120U103840 Полілог глобального та регіонального у формуванні соціокультурної іден... 11-09-2020
0120U103839 Наукова експертиза технічної документації: «Зміна №7 ТУ У 20.2-3725024... 11-09-2020