ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U103773 Розробка автоматизованої системи управління медичним закладом 19-11-2019
0119U103772 Дослідження можливості комплексного застосування з вертольоту Ми-2МСБ... 19-11-2019
0119U103771 Забезпечення паралельної роботи та підвищення якості електроенергії у... 19-11-2019
0119U103770 Визначення номінальних і розрахункових навантажень, що діють на композ... 19-11-2019
0119U103769 Наукове оцінювання впливу планованої діяльності об’єктів на стан окрем... 19-11-2019
0119U103768 «Екологічна оцінка впливу на довкілля сільськогосподарської діяльності... 19-11-2019
0119U103767 Регулювання публічних закупівель при виконанні державних інвестиційних... 19-11-2019
0119U103766 Транснаціональні корпорації добувної галузі як фактор національної та... 19-11-2019
0119U103765 Археологічні вишукування (розвідки) зі встановлення меж об’єктів архео... 19-11-2019
0119U103764 Управління економічною безпекою підприємства 19-11-2019
0119U103763 Дослідження і моделювання теплофізичних процесів за допомогою програмн... 19-11-2019
0119U103762 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 19-11-2019
0119U103761 Розробка методів розв'язання задач статики і динаміки для неоднорідних... 18-11-2019
0119U103760 «Дослідження стійкості протоколів систем доступу та віддаленого керува... 15-11-2019
0119U103759 Математичні методи і моделі дослідження аналізу і оцінювання ефективно... 15-11-2019
0119U103758 Портативна неінвазивна система штучної вентиляції легень 15-11-2019
0119U103757 Розробка інтелектуальних систем аналізу теплових полів 15-11-2019
0119U103756 Розробка конструкторсько-технологічних методів забезпечення надійності... 15-11-2019
0119U103755 Визначення та аналіз змін параметрів обертання Землі (ПОЗ), регіональн... 14-11-2019
0119U103754 Розробка методів запобігання зіткнення суден для підвищення безпеки су... 14-11-2019
0119U103753 Оптичні спостереження Сонця та моделювання хвильових процесів в атмосф... 14-11-2019
0119U103752 № 1371. «Провести дослідження джерел метановиділення, розробити рекоме... 14-11-2019
0119U103751 Розробити наукові основи створення біотехнологічних продуктів для сіль... 14-11-2019
0119U103750 Розробити наукові основи фітосанітарної безпеки України 14-11-2019
0119U103749 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 14-11-2019
0119U103748 Підвищити рибопродуктивність ставкового господарства та оцінити якість... 14-11-2019
0119U103747 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 14-11-2019
0119U103746 Розроблення методом перекладу та прийняття 211 національних стандартів... 14-11-2019
0119U103745 ДСТУ-Б.Д.1.1-1:2013 Розробка звіту про стан навколишнього середовища п... 14-11-2019
0119U103744 ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПРОКИДУВАЧА АВТОМАТИЧНОЇ ФОРМУВА... 14-11-2019
0119U103743 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування вст... 13-11-2019
0119U103742 Розробка технології оливки структурованої та її адаптація до технологі... 13-11-2019
0119U103741 Розробити наукові основи управління ґрунтовою родючістю 13-11-2019
0119U103740 Морфолого-культуральні ознаки шести штамів фітопатогенних грибів 13-11-2019
0119U103739 Дослідження активності деструктора "ЖИВИЦЯ" 13-11-2019
0119U103738 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 13-11-2019
0119U103737 Актуальні обліково-правові аспекти обліку та оподаткування. 13-11-2019
0119U103736 Трансформаційні процеси в обліку і контролі в умовах цифровізації екон... 13-11-2019
0119U103735 Дослідження закономірності просторових та часових змін тектономагнітни... 13-11-2019
0119U103734 Міжнародна інтеграція та стратегії модернізації у сфері вищої освіти 13-11-2019
0119U103733 Консультаційні та експертні послуги з залучення радіотелескопу РТ-32 н... 13-11-2019
0119U103733 Консультаційні та експертні послуги з залучення радіотелескопу РТ-32 н... 13-11-2019
0119U103733 Консультаційні та експертні послуги з залучення радіотелескопу РТ-32 н... 13-11-2019
0119U103732 Модель інклюзивного зростання для сталого розвитку та соціальної згурт... 13-11-2019
0119U103731 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національних стандартів... 13-11-2019
0119U103730 Розроблення національних стандартів щодо електромагнітної сумісністі з... 13-11-2019
0119U103729 Фізіологічні аспекти росту, розвитку, резистентності та продуктивності... 13-11-2019
0119U103728 Науковий супровід та експертна оцінка придатності імпортованого вугілл... 13-11-2019
0119U103727 Дослідження радіологічних показників води питної на відповідність вимо... 13-11-2019
0119U103726 Дослідження води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10, п... 13-11-2019
0119U103725 Дослідження води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10, п... 13-11-2019
0119U103724 Дослідження води на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10, п... 13-11-2019
0119U103723 СТП. Залізничний транспорт. Засоби рейкової дефектоскопії. Організація... 13-11-2019
0119U103722 Аналітичне забезпечення управління сек’юритизацією активів. 13-11-2019
0119U103721 СТП. Залізничний транспорт. Колієвимірювальні засоби. Організація робо... 13-11-2019
0119U103720 Напрями підвищення ефективності товарознавчо-експертної діяльності у с... 13-11-2019
0119U103719 Фільтрувальні композити з матеріалів різного генезису 13-11-2019
0119U103718 Шляхи формування професійних компетентностей педагога до інноваційної... 13-11-2019
0119U103717 Синтез полімерних композитів з органічними та неорганічними компонента... 13-11-2019
0119U103716 Методологія аудиту і аналізу суб’єктів галузі спільного інвестування 13-11-2019
0119U103715 Екологічне та біогеографічне картографування Закарпатської низовини 13-11-2019
0119U103714 № 1257. Визначення вибухонебезпечності вугільного пилу та вмісту диокс... 13-11-2019
0119U103713 № 1359. Розробити рекомендації щодо коригування проекту та узгодити «П... 13-11-2019
0119U103712 Дослідження модифікування природного клиноптилоліту для одержання сорб... 13-11-2019
0119U103711 Розвиток фінансового потенціалу підприємства в умовах динамічного зовн... 13-11-2019
0119U103710 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 13-11-2019
0119U103709 Інституціональні та організаційно-економічні передумови розвитку морег... 13-11-2019
0119U103708 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 13-11-2019
0119U103707 Депонування штамів мікроорганізмів та дослідження вірулентності штаму... 13-11-2019
0119U103706 Перевірка препарату на наявність фітогормонів 13-11-2019
0119U103705 Особистість в умовах трансформацій сучасного суспільства 13-11-2019
0119U103704 Дослідження біологічних властивостей штаму Bacillus subtilis УКМ В-502... 13-11-2019
0119U103703 Визначення збудника ураження одного зразка сосни 13-11-2019
0119U103702 Гендерні аспекти цифрової готовності в освіті і розвиток людського кап... 13-11-2019
0119U103700 Дослідження антивірусної активності лікарського препарату Назоферон на... 13-11-2019
0119U103699 «Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтуванн... 13-11-2019
0119U103698 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 13-11-2019
0119U103697 «Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо обґрунтуванн... 13-11-2019
0119U103696 Розробка методу і методики встановлення ключових показників ефективнос... 13-11-2019
0119U103695 Математичні методи дослідження телекомунікаційних систем на базі тензо... 13-11-2019
0119U103694 ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООЧИЩЕННЯ РІКИ ПРУТ 13-11-2019
0119U103693 Автоматизовані енергосистеми з використанням альтернативних джерел ене... 13-11-2019
0119U103692 Дослідження перспективних телекомунікаційних технологій із застосуванн... 13-11-2019
0119U103691 № 1349. «Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів зали... 13-11-2019
0119U103690 Розроблення композицій для генерування аерозолів із заданими електронн... 13-11-2019
0119U103689 Наукові та практичні аспекти розвитку техніки та технології екстракції... 13-11-2019
0119U103688 Інновації та особливості функціонування ЗМІ України 13-11-2019
0119U103687 Розроблення, удосконалення і впровадження раціональних способів діагно... 13-11-2019
0119U103686 Розробка та використання тканинних препаратів з рослинної та тваринної... 13-11-2019
0119U103685 Обліково-інформаційне забезпечення діагностики діяльності бізнес-суб'є... 13-11-2019
0119U103684 Моделювання продукційного потенціалу агроекосистем Поліської та Лісост... 13-11-2019
0119U103683 Когнітивно-прагматичний аспект вивчення комунікативної діяльності 13-11-2019
0119U103682 Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення діяльності підприємств... 13-11-2019
0119U103681 Вплив едафічних чинників на санітарний стан соснових насаджень Західно... 13-11-2019
0119U103680 Проблеми педагогіки вищої школи: формування іншомовних компетентностей... 13-11-2019
0119U103679 Впровадження компетентнісного підходу в освітній простір закладів вищ... 13-11-2019
0119U103678 Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у за... 13-11-2019
0119U103677 Кліматостабілізуюче значення дубових полезахисних лісових смуг Українс... 13-11-2019
0119U103676 Обґрунтування параметрів технології абразивно-механічного ударного бур... 13-11-2019
0119U103675 Журналістська освіта для демократії в Україні: розроблення стандартів,... 13-11-2019
0119U103673 Дослідження когнітивних механізмів вибіркової уваги на різних етапах н... 13-11-2019
0119U103672 Розвиток теорії та методології інноваційного маркетингу на основі конц... 13-11-2019
0119U103671 Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу 13-11-2019
0119U103670 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 13-11-2019
0119U103669 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 13-11-2019
0119U103668 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 13-11-2019
0119U103667 Науково-дослідна робота з проведення обстеження пасажиропотоків та виз... 12-11-2019
0119U103666 Оцінка зоогенних потоків хімічних елементів з океану на суходіл у Приб... 12-11-2019
0119U103665 Розроблення двадцятої черги глобальної автоматизованої інформаційної с... 12-11-2019
0119U103664 Тестування зразків води на вміст мезофільної аеробної флори 12-11-2019
0119U103663 Формування особистості як суб’єкта самотворення 12-11-2019
0119U103662 Розробка методів генерування бінарних псевдовипадкових послідовностей... 12-11-2019
0119U103661 Дослідження і розвиток методів виробництва, обробляння, передавання ка... 12-11-2019
0119U103660 Теоретичні засади та практичні аспекти інноваційного розвитку сучасних... 12-11-2019
0119U103659 Прогнозування характеристик самоподібного трафіку 12-11-2019
0119U103658 Методи підвищення надійності та пропускної здатності волоконно-оптични... 12-11-2019
0119U103657 Дослідження методів підвищення захищеності телекомунікаційних систем н... 12-11-2019
0119U103656 (1358) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 12-11-2019
0119U103655 (1342) Надати послуги та висновок з визначення схильності до самозайма... 12-11-2019
0119U103654 (1374) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 12-11-2019
0119U103653 (1316) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 12-11-2019
0119U103652 Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пластів m3,... 12-11-2019
0119U103651 Дослідження Харківського розсипного району як основа нарощування мінер... 11-11-2019
0119U103650 Організаційно-економічні засади розвитку підприємств сфери готельного... 11-11-2019
0119U103649 Виготовити експериментальні гумові сіючі елементи сит типу СДАС 11-11-2019
0119U103648 Дослідження можливості комплексного застосування з вертольоту Ми-2МСБ... 08-11-2019
0119U103647 Інклюзивні інститути забезпечення розвитку економіки України 08-11-2019
0119U103646 ДСТУ EN ISO 10326-1(EN ISO 10326-1:2016; ISO 10326-1:2016, Corrected v... 08-11-2019
0119U103645 ДСТУ ISO 7960 (ISO 7960:1995, IDT) Шум, що поширюється по повітрю при... 08-11-2019
0119U103644 Вивчення генетичного різноманіття популяцій судинних рослин з районів... 07-11-2019
0119U103643 Розробка нових гідроксаматних та тіосечовинних комплексів благородних... 07-11-2019
0119U103642 Плацентарна дисфункція у жінок з ретрохоріальними гематомами у I триме... 07-11-2019
0119U103641 Методологія проектування інформаційної логістичної системи підприємств... 07-11-2019
0119U103640 Розроблення програмно-технічного комплексу управління електроспоживанн... 07-11-2019
0119U103639 (1362) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 07-11-2019
0119U103638 Еволюція гендерної ролі чоловіка: від народження до старості (на матер... 07-11-2019
0119U103637 Збір, обробка, аналіз екологічної інформації та підготовка Звіту про в... 07-11-2019
0119U103636 Закономірності створення антикорозійних і зносостійких полімерних нано... 06-11-2019
0119U103635 Організаційні та економічні інструменти впливу на розвиток підприємств... 06-11-2019
0119U103634 Молекулярні механізми контролю якості трансляції за участю непротеїнов... 06-11-2019
0119U103633 Аналіз і візуалізація геометричних та геоінформаційних даних 06-11-2019
0119U103632 Вплив біотичних чинників на стан лісових насаджень Житомирського Поліс... 06-11-2019
0119U103630 Розрахунок напружено-деформованого стану тонкостінних сталефібробетонн... 06-11-2019
0119U103629 Розвиток і вдосконалення інформаційно-методичної бази для підтримки ук... 06-11-2019
0119U103628 Структурно-функціональний підхід до міжпрофесійної взаємодії в системі... 06-11-2019
0119U103627 ДСТУ EN 16005 (EN 16005:2012; AС:2015, IDT) Дверні блоки з механічним... 06-11-2019
0119U103626 Підготовка до виконання електрорадіотехнічніх випробувань космічного а... 05-11-2019
0119U103625 Дослідження з вдосконалення методу визначення узагальнених характерист... 05-11-2019
0119U103624 Нормування розходу електроенергії кар'єрних поїздів. Нормування розхо... 04-11-2019
0119U103623 Еволюція парадигми та доктрин економічної взаємодії держави та ринку 01-11-2019
0119U103622 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103621 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103620 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103619 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103618 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103617 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103616 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103615 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103614 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103613 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103612 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103611 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103610 Визначення туберкулоцидної активності дезінфектантів "Грін лайн форте"... 01-11-2019
0119U103609 Функціональні складові моделі фінансового забезпечення сталого розвитк... 01-11-2019
0119U103608 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 01-11-2019
0119U103607 Стратегії мистецтва у публічній сфері 31-10-2019
0119U103605 Розроблення проекту ДБН «Складські будівлі» на заміну СНиП 2.11.01-85*... 31-10-2019
0119U103604 Дослідження якості води та донних відкладів р. Случ 31-10-2019
0119U103603 Актуальні питання якості та безпечності харчових продуктів в контексті... 31-10-2019
0119U103602 Модель пам’яті в українській модерній та постмодерній літературі 31-10-2019
0119U103601 Лінгвосоціологічний моніторинг динаміки структури й статусу українсько... 31-10-2019
0119U103600 Експертно-екологічна оцінка раритетних типів оселищ (NATURA-2000) Чере... 31-10-2019
0119U103599 Створення нових композитних матеріалів на основі наноструктурованих ме... 31-10-2019
0119U103598 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103597 Розробка безкорпусного електротранспорту модульного типу. 31-10-2019
0119U103596 Мікробіологічні дослідження антимікробних властивостей підрукавичок 31-10-2019
0119U103595 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103594 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103593 Дослідження туберкулоцидної активності дезінфектантів 31-10-2019
0119U103592 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103591 Дослідження мікробіологічних показників харчового продукту (сьомга охо... 31-10-2019
0119U103590 Оптимізація діяльності підприємства в контексті глобальних економічних... 31-10-2019
0119U103589 Оцінка мікробіологічної активності чистяче-миючого засобу 31-10-2019
0119U103588 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103587 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103586 Актиноміцети ризосфери Deschampsia antarctica E.Desv. – потенційні про... 31-10-2019
0119U103585 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103584 Концепти сталого розвитку морської галузі 31-10-2019
0119U103583 Науковий аналіз методів контролю якості для різних груп лікарських зас... 31-10-2019
0119U103582 Розвиток підприємництва у сфері інфраструктурного забезпечення бізнесу... 31-10-2019
0119U103581 Обстеження робочих лопаток ротора середнього тиску ІІ турбіни Т-250/30... 31-10-2019
0119U103580 Випробування системи водопідготовки Гідрофлоу щодо знезараження води в... 31-10-2019
0119U103579 Розробка інноваційних методів і засобів відновлення функціонального ст... 31-10-2019
0119U103578 Мікробіологічне дослідження продукції: "Засіб дезінфекційний ЕКО-ТЕРА... 31-10-2019
0119U103577 НАУКОВА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ 31-10-2019
0119U103576 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 31-10-2019
0119U103575 Розробка та модернізація методичного і програмного забезпечення дослід... 31-10-2019
0119U103574 Оцінка мінливості Антарктичної фронтальної зони і структури водних мас... 31-10-2019
0119U103573 Оцінка відповідності заявленої продукції з метою її сертифікації для Т... 31-10-2019
0119U103572 Дослідження сезонних особливостей іоносферних проявів геокосмічних бур... 31-10-2019