УВАГА!
Нагадуємо, що відповідно до діючого порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, внесення будь-яких змін в зареєстровану облікову картку заборонено.
ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0121U110699 Роботизовані об’єкти водного транспорту на внутрішніх водних шляхах Ук... 21-04-2021
0121U110698 Створення навігаційної системи на базі лазерної голографічної установк... 21-04-2021
0121U110697 Використання тканинно модифікованого перикарду при хірургічному лікува... 21-04-2021
0121U110696 Стентування відкритої артеріальної протоки як етап паліативного лікува... 21-04-2021
0121U110695 Процеси самоорганізації в нерівноважних неоднорідних конденсованих сер... 21-04-2021
0121U110694 Розробка та використання програмних засобів для аналізу суспільних про... 21-04-2021
0121U110693 Розробка технологій заміщення вугілля паливом різного генезису і склад... 21-04-2021
0121U110692 Енергоощадні технології і обладнання процесів кондиціонування повітря 21-04-2021
0121U110690 Розробити інтелектуальну систему автоматизованого оцінювання особливос... 19-04-2021
0121U110689 Дослідження ефективності та надійності функціонування об’єктів АПК зас... 19-04-2021
0121U110688 Створити інформаційну технологію аналізу великого масиву ЕКГ даних для... 19-04-2021
0121U110687 Розроблення методів оцінки індикаторів цілей сталого розвитку 15.3.1 н... 19-04-2021
0121U110686 Ресурсозбереження та інтенсифікація споруд водопостачання та водовідве... 19-04-2021
0121U110685 Вивчити закономірності та чинники варіативності клініко-психологічних... 19-04-2021
0121U110684 Розробити методи та засоби 3D-візуалізації процесу моделювання організ... 19-04-2021
0121U110683 Розробити адаптивні алгоритми високопродуктивних обчислень для математ... 19-04-2021
0121U110682 Розробка нової технології масового виробництва натрію бікарбонату фарм... 19-04-2021
0121U110681 Дослідження механіки термопружного деформування композитних конструкці... 19-04-2021
0121U110680 Опрацювання можливості створення комплексної системи захисту на морі з... 19-04-2021
0121U110679 Комплексне дослідження Бойової армійської системи у формуванні стійких... 19-04-2021
0121U110678 Моделювання задач механіки композитних неоднорідних систем та розробка... 19-04-2021
0121U110677 Технічне обстеження (візуальне та інструментальне обстеження,перевірні... 19-04-2021
0121U110676 Дослідження механізмів визначення мережевих атак з використанням метод... 19-04-2021
0121U110675 Соціально-економічний потенціал розвитку аграрного сектора економіки У... 19-04-2021
0121U110674 ДК 021:2015 72240000-9 "Послуги з аналізу програмування систем" (Супро... 18-04-2021
0121U110673 Код ДК 021:2015 - 71620000-0 Аналітичні послуги "Супровід функціонуван... 18-04-2021
0121U110672 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" ГБН Г.1-... 18-04-2021
0121U110671 СОУ 42.1-37641918-105:2013 "Моніторинг ДТП на автомобільних дорогах за... 18-04-2021
0121U110670 Науково-технічний супровід капітального ремонту моста через р. Псел на... 18-04-2021
0121U110669 Ушкодження: механічні, фізичні, хімічні та біологічні причини. Механіз... 18-04-2021
0121U110668 Теоретичні основи інформаційної технології розпізнавання психоемоційно... 18-04-2021
0121U110667 Розробка математичних моделей і методів розрахунку напружено-деформова... 18-04-2021
0121U110666 Інформаційно-комунікаційні технології в професійній підготовці вчителя... 18-04-2021
0121U110665 Українська мова як код нації: культурологія, історія, лінгводидактика 18-04-2021
0121U110664 Розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для коригування проектн... 18-04-2021
0121U110663 Оптимізація обліково-фінансового забезпечення та оподаткування фермерс... 18-04-2021
0121U110662 Методи, моделі та комп’ютерні засоби виявлення деструктивного впливу в... 18-04-2021
0121U110661 G5731 Багатосенсорні співпрацюючі роботи для виявлення неглибоко прихо... 18-04-2021
0121U110660 Суспільно-політичні трансформації в сучасному глобалізованому світі: п... 18-04-2021
0121U110659 Моделювання стійкості публічних фінансів в контексті завдань пенсійної... 18-04-2021
0121U110658 Ідентифікація стану економічної безпеки та базові засади і заходи її з... 18-04-2021
0121U110657 Актуальні проблеми висвітлення збройних конфліктів у Кавказькому регіо... 18-04-2021
0121U110656 Розроблення практичних рекомендацій щодо захисту особового складу від... 18-04-2021
0121U110655 Сучасний стан та перспективи розвитку системи підготовки офіцерів стру... 18-04-2021
0121U110654 Оптимізація та доповнення програмних модулів, при зміні в законодавств... 18-04-2021
0121U110653 Дослідження достовірності результатів ідентифікації джерел акустичних... 18-04-2021
0121U110652 Комплексний аналіз характеристик природного магнітного поля Землі за р... 18-04-2021
0121U110651 Розробка технології осадження самозмащувальних нанокомпозитних покритт... 18-04-2021
0121U110650 Якість і безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі – су... 18-04-2021
0121U110649 Науково-практичні основи архітектурно-художньої освіти 18-04-2021
0121U110648 Дослідження явищ переносу в сучасних будівельних матеріалах та елемент... 18-04-2021
0121U110647 Оцінка інтенсивності локальних та регіональних землетрусів з використа... 18-04-2021
0121U110646 Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізаціїї економіки 18-04-2021
0121U110645 Гемодинамічна корекція в хірургії вроджених вад серця 18-04-2021
0121U110644 Германські і романські мови: структурно-семантичні та когнітивно-диску... 18-04-2021
0121U110643 Розроблення та дослідження методів і програмних засобів автоматизовано... 18-04-2021
0121U110642 Моніторинг геостаціонарних супутників за допомогою мережі оптичних тел... 18-04-2021
0121U110641 Створення накопичувачів водню на основі перспективних сорбентів для їх... 18-04-2021
0121U110640 Діагностика, профілактика та лікування порушень когнітивних функцій у... 18-04-2021
0121U110639 Розробка методики застосування об'єднаної грід- та хмарної інфраструкт... 18-04-2021
0121U110638 Адміністративно-правова доктрина захисту прав та свобод людини і грома... 18-04-2021
0121U110637 Методологічні засади оцінки граничного стану та ресурсу структурних ел... 18-04-2021
0121U110636 Інтегральні і диференціальні рівняння та їх застосування у математично... 18-04-2021
0121U110635 Формування лідерського потенціалу у працівників приватних підприємств... 18-04-2021
0121U110634 Формування лідерських якостей у працівнинів приватних підприємств (при... 18-04-2021
0121U110633 Науково-технічний супровід робіт з обстеження стану лівого та правого... 18-04-2021
0121U110632 Науково-технічний супровід виконання робіт на стадії проектування пото... 18-04-2021
0121U110631 Науково-технічний супровід виконання робіт на стадії проектування пото... 18-04-2021
0121U110630 Удосконалення технології коньяків України та бренді 18-04-2021
0121U110629 Удосконалення технології столових вин для сорту Рислінг Рейнський в ум... 18-04-2021
0121U110628 Роль комплексів скафолдних протеїнів родин TKS та ITSN в регуляції нор... 18-04-2021
0121U110627 Використання високопродуктивних методів розрахунків на базі кластерних... 18-04-2021
0121U110626 Генеративне змагальне машинне навчання для моделювання великомасштабно... 18-04-2021
0121U110625 Розробка числових методів та їх програмного алгоритмічного забезпеченн... 18-04-2021
0121U110624 Забезпечення функціонування грід-центру засвідчення сертифікатів корис... 18-04-2021
0121U110623 Інтелектуальний сервіс діагностики стану дихальної системи людини для... 18-04-2021
0121U110622 Ураження копиту коней спричинені кератоміцетами 18-04-2021
0121U110621 Подовження ресурсу та підвищення надійності експлуатації цирконієвих е... 18-04-2021
0121U110620 Методика трасологічного дослдідження пломб із якірним механізмом замик... 18-04-2021
0121U110619 Методика дактилоскопічної експертизи. Експертна спеціальність 4.6 "Дак... 18-04-2021
0121U110618 Методика трасологічного дослідження пломб із роторним механізмом замик... 18-04-2021
0121U110617 Розроблення і впровадження комплексу рішень з поліпшення показників до... 18-04-2021
0121U110616 Цифрова система нормативних актів НАН України. Етап 2. Розроблення та... 18-04-2021
0121U110615 Розроблення методів та засобів верифікації артефактів процесу проєктув... 18-04-2021
0121U110614 Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю і оподаткування... 18-04-2021
0121U110613 Реалізація та захист майнових та немайнових прав приватної особи 18-04-2021
0121U110612 Методи високопродуктивних обчислень для дослідження математичних модел... 18-04-2021
0121U110611 Розробка ефективних математичних методів і алгоритмів машинного навчан... 18-04-2021
0121U110610 Розробити паралельні методи негладкої оптимізації для упаковки сферичн... 18-04-2021
0121U110609 Розробити методи стохастичного моделювання для підтримки епідемічної б... 18-04-2021
0121U110608 Розроблення та дослідження математичних моделей і методів ідентифікаці... 18-04-2021
0121U110607 Розвиток хмарних сервісів ресурсного центру СКІТ для вирішення задач н... 18-04-2021
0121U110606 Розробка інтерактивного веб-порталу програми для презентації результат... 18-04-2021
0121U110605 Теорія і практика реалізації курсу лідерства офіцерського складу L-1B... 18-04-2021
0121U110604 Розробка тестових завдань для електронної системи проведення автоматиз... 18-04-2021
0121U110603 Удосконалення методики визначення обсягу ремонтних дій при встановленн... 18-04-2021
0121U110602 Вивчення селекційно-генетичних параметрів сільськогосподарських тварин 18-04-2021
0121U110601 Вебсервіс прогнозування розповсюдження атмосферних забруднень у хмарні... 18-04-2021
0121U110600 Математичні моделі для оцінки епідемічної безпеки в Україні: аналіз да... 18-04-2021
0121U110599 Розробка багатофункціональних біосумісних наноконтейнерів і наноносіїв... 18-04-2021
0121U110598 Подовження ресурсу трубопроводів теплообмінної системи реакторів ВВЕР-... 18-04-2021
0121U110597 Відновлення деталей авіаційного призначення із титанових сплавів метод... 18-04-2021
0121U110596 Розробка та впровадження конструкторсько-технологічних методів модифік... 18-04-2021
0121U110595 Розробка нових та удосконалення існуючих методів захисту операторів-зв... 18-04-2021
0121U110594 Розробка технології автоматичного дугового зварювання плавким мундштук... 18-04-2021
0121U110593 Розробка технологій та сучасних зварювальних матеріалів для ремонту ен... 18-04-2021
0121U110592 Розробка зварювальних технологій відновлення нових номенклатур статорн... 18-04-2021
0121U110591 Створення цифрової високочутливої рентгенотелевізійної системи високої... 18-04-2021
0121U110590 Розроблення технологій зварювання для відновлення та посилення металев... 18-04-2021
0121U110589 Українська література Х – ХVІІІ ст.: автор, текст, біблійна екзегетика... 16-04-2021
0121U110588 Сторінками літературно-художніх журналів: хронологічний та систематичн... 16-04-2021
0121U110587 Розроблення гідродинамічних та конструктивних заходів, спрямованих на... 16-04-2021
0121U110586 Психосоматичні особливості перебігу постковідного синдрому та стан реп... 16-04-2021
0121U110585 Дослідити стан системи згортання крові матково-плацентарно-плодового к... 16-04-2021
0121U110584 Хмарні сервіси для підтримки моніторингових досліджень на базі електро... 16-04-2021
0121U110583 Наукові дослідження препарату Десперадо, КС 16-04-2021
0121U110582 Автоматизація георадіолокаційного моніторингу підповерхневої частини д... 16-04-2021
0121U110581 (1678) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 16-04-2021
0121U110580 (1703) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 16-04-2021
0121U110579 (1718) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласт... 16-04-2021
0121U110578 (1702) Виконати відбір та розділ проб породної маси породного відвалу... 16-04-2021
0121U110577 (1669) Надати послуги та висновки з визначення схильності до самозайма... 16-04-2021
0121U110576 (1668) Надати послуги та висновки з визначення схильності до самозайма... 16-04-2021
0121U110575 Розробити високопродуктивні адаптивні алгоритми та програмні засоби мо... 15-04-2021
0121U110574 Розробка тестових завдань для електронної системи проведення автоматиз... 15-04-2021
0121U110573 Активність фотосинтетичного апарату та продуктивність рослин сої та пш... 15-04-2021
0121U110572 Дослідження технічного стану та встановлення експлуатаційного ресурсу... 15-04-2021
0121U110571 Створення, запуск та експлуатація малого космічного апарату для демонс... 15-04-2021
0121U110570 Теоретично-експериментальні дослідження міцності і ресурсу авіаційних... 15-04-2021
0121U110569 Верифікація ключових патоморфологічних ознак пухлинного росту як іннов... 15-04-2021
0121U110568 Психологічні засади актуалізації ресурсності та життєстійкості особист... 14-04-2021
0121U110567 Комплексне інструментальне обстеження технічного стану стовбура "Голов... 14-04-2021
0121U110566 Надання послуг з інструментального обстеження армування і кріплення ве... 14-04-2021
0121U110565 Надання послуг з інструментального обстеження армування і кріплення ве... 14-04-2021
0121U110564 Проведення геофізичних вишукувальних робіт. Проведення оцінки стійкост... 14-04-2021
0121U110563 Надання послуг з інструментального обстеження армування і кріплення ве... 14-04-2021
0121U110562 Надання висновку про безпечну експлуатацію будівель, споруд та природн... 14-04-2021
0121U110561 Розробка імпульсних джерел струму, індукторних і електродних систем дл... 14-04-2021
0121U110560 Наукове обґрунтування і розробка системи аналізу і інтегральної оцінки... 14-04-2021
0121U110559 Багатохвильові властивості галактик із активними ядрами в різному оточ... 14-04-2021
0121U110558 Удосконалення інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної... 14-04-2021
0121U110557 Структурно-семантичні і функціональні характеристики іноземномовної те... 14-04-2021
0121U110556 Удосконалення технології та розробка засобів механізації дробострумин... 14-04-2021
0121U110555 Дослідження ступеня зміни властивостей труб магістрального газопроводу... 14-04-2021
0121U110554 Розробка оперативно-тактичних вимог до легкої бойової розвідувальної м... 14-04-2021
0121U110553 Портативна тифлотехнічна інформаційно-обчислювальна система просторово... 14-04-2021
0121U110552 Модифікований метод узгодження ключа на основі LDPC-кодів у системах к... 14-04-2021
0121U110551 Система розпізнавання дактильно-жестової мови для сурдопереклада з еле... 14-04-2021
0121U110550 Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України 14-04-2021
0121U110549 Теоретико-методологічні засади розвитку екологічної економіки у міжнар... 14-04-2021
0121U110548 Вплив морфології поверхні катоду на темновий струм та високоградієнтни... 14-04-2021
0121U110547 Сучасна проблематика теорії, історії та практики архітектури і містобу... 14-04-2021
0121U110546 Правоохоронна діяльність: доктринальні та практичні концепції в умовах... 14-04-2021
0121U110545 Комп’ютерні технології, системи, компоненти: моделювання та програмне... 14-04-2021
0121U110544 Розробка нової редакції "Інструкції з розрахунку вентиляції гірничих в... 14-04-2021
0121U110543 Алгебраїчні та аналітичні методи у теорії диференціальних рівнянь з ч... 14-04-2021
0121U110542 Аеробіологічні дослідження формування небезпечної аеропалінологічної с... 14-04-2021
0121U110541 Дослідження шляхів удосконалення дистанційного навчання в освітньому п... 14-04-2021
0121U110540 Обґрунтування тактико-технічних вимог до комплексних тактичних тренаже... 14-04-2021
0121U110539 Особливості висвітлення проблематики Української національної революці... 14-04-2021
0121U110538 Обґрунтування необхідного складу сил та засобів для приховування діяль... 14-04-2021
0121U110537 Формування емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів засобами тре... 14-04-2021
0121U110536 Дослідження шляхів розвитку навчально-тренажерної бази для підготовки... 14-04-2021
0121U110535 Створення інтегрованої платформи "Advanced Analytics" для ситуаційного... 14-04-2021
0121U110534 Науково-технічний супровід на стадії проектування. Експертний висновок... 14-04-2021
0121U110533 Розвиток публічного управління та адміністрування в умовах системних г... 14-04-2021
0121U110532 Розробка методик дуального навчання майбутніх бакалаврів професійної о... 14-04-2021
0121U110530 Розроблення комунікаційної стратегії компанії 14-04-2021
0121U110529 Формування механізму управління поведінкою підприємства в умовах нової... 14-04-2021
0121U110528 Ресурсозберігаючі технології в машинобудуванні на основі використання... 14-04-2021
0121U110527 Обгрунтування технологій безпечної розробки вугілля в умовах реформува... 14-04-2021
0121U110526 Інструментарій моделювання і сценарного аналізу планування розвитку ін... 13-04-2021
0121U110525 Дослідження ступеню еквівалентності державних первинних еталонів, які... 13-04-2021
0121U110524 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання... 13-04-2021
0121U110523 Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і част... 13-04-2021
0121U110522 Забезпечення збереження та функціонування державних еталонів та лінійн... 13-04-2021
0121U110521 Удосконалення державного первинного еталона одиниці температури кельві... 13-04-2021
0121U110520 Проблеми праворозуміння в контексті глобалізації та цифрової трансформ... 13-04-2021
0121U110519 Організаційно-економічний механізм протидії тіньовій економіці та кору... 13-04-2021
0121U110518 Природні і штучно стимульовані ВЧ ефекти у плазмових оболонках Юпітера... 13-04-2021
0121U110517 Розроблення приладів і методології вихрострумового моніторингу втомної... 13-04-2021
0121U110516 Розроблення процесу та документації на створення виробництва мінераль... 13-04-2021
0121U110515 Прогнозування критичного стану теплотривких тривало експлуатованих ста... 13-04-2021
0121U110514 Міграційна мобільність молоді Карпатського регіону України: проблеми з... 13-04-2021
0121U110513 Розробка методичного інструментарію оцінки інвестиційної привабливості... 13-04-2021
0121U110512 Сучасні механізми розвитку патологічних станів нижніх сечових шляхів і... 13-04-2021
0121U110511 Визначення порядку влаштування інженерних загороджень в об'єднаних опе... 12-04-2021
0121U110510 Обгрунтування необхідного складу сил та засобів для приховування діяль... 12-04-2021
0121U110509 Розроблення засобів коригування режимів електричних мереж при підключе... 12-04-2021
0121U110508 Розробка високоефективних протекторних матеріалів на основі вторинних... 12-04-2021
0121U110507 Лазерний прилад для безперервного дистанційного стеження за деформацій... 12-04-2021
0121U110506 Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навч... 12-04-2021
0121U110505 Новітні англізми в українській мові 12-04-2021
0121U110504 Закономірності становлення та розвитку держави і права України та зару... 12-04-2021
0121U110503 Розроблення пропозицій щодо удосконалення методики визначення обсягів... 12-04-2021
0121U110502 Розробка системи управління економічною безпекою переробного підприємс... 12-04-2021
0121U110501 Розробка, обґрунтування і впровадження нових підходів до діагностики і... 12-04-2021
0121U110500 Дослідження реальних та потенційних доз радіаційного опромінення жител... 12-04-2021
0121U110499 Психологічна природа особистості як суб'єкта соціальних трансформацій 12-04-2021
0121U110498 Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільств... 12-04-2021