ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0117U001094 Обґрунтування транспортних потоків в інтегрованих системах автомобільн... 18-09-2049
0117U001093 Обґрунтування безпеки системи "людина - аграрне виробниче середовище -... 18-09-2049
0117U001092 Обґрунтування параметрів та режимів відновлення і забезпечення працезд... 18-09-2049
0116U001993 Синтез, структура і властивості борвмісних сполук з полідентатними ліг... 18-09-2049
0117U001096 Розробка технології виготовлення інактивованої вакцини проти інфекційн... 14-09-2049
0117U001095 Технології індивідуалізованого навчання професійно-орієнтованої англій... 14-09-2049
0116U001996 Популяційний поліморфізм екстер'єрних ознак колорадського жука в агроц... 14-09-2049
0116U001995 Застосування моніторінгу контролю технологічних процесів виготовлення... 14-09-2049
0116U001007 Сучасні технології та методи для збереження , оздоровлення та лікуванн... 14-09-2049
2643U909894 Інфомаційна система аналізу звітності фондових бірж України 31-12-2043
1040U006541 Провести диференціацію селекційного і колекційного матеріалу цибулі рі... 31-12-2040
0140U010010 Біологічна оцінка регулятора росту "Ноостим" на посівах кукурудзи і цу... 31-12-2040
0140U010009 Біологічна оцінка регулятора росту "Адаптофіт" на посівах кукурудзи і... 31-12-2040
0140U010008 Біологічна оцінка препарату "Славутич". 31-12-2040
1029U006440 Проведення дослідження та розробка методики вибору доцільного рухомого... 31-12-2029
0121U007075 Еколого-правові проблеми космічної діяльності 31-12-2021
1020U006788 Розробка методики виявлення та лікування атипового туберкульозу в пері... 31-12-2020
0120U002863 Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду п'яти- та шес... 31-12-2020
0120U100024 Розроблення стеганографічних методів приховування даних у цифрових зоб... 13-04-2020
0120U100088 Вивчити предиктори несприятливого закінчення вагітності при допоміжних... 21-01-2020
0120U100087 Методичні засади інноваційних практик наукової освіти у регіональній м... 21-01-2020
0120U100084 Синтез, функціоналізація та фізико-хімічні властивості біосумісних іон... 21-01-2020
0120U100083 Розробка онтологічних засобів підтримки партнерської науково-освітньої... 21-01-2020
0120U100082 Розробка інтерактивної бази знань наукових здобутків установ НАН Украї... 21-01-2020
0120U100081 Виявлення дисипативних структур та дослідження їх параметрів й еволюці... 21-01-2020
0120U100080 Впровадження університетської автономії в контексті децентралізації уп... 21-01-2020
0120U100079 Вивчення вікових структурних та ультраструктурних змін клітин-мішеней... 21-01-2020
0120U100078 Вивчити вплив гіпоксичного і гіперкапнічного середовища на функціональ... 21-01-2020
0120U100086 Національна економіка та економіки галузевих ринків в умовах інституці... 20-01-2020
0120U100077 Місце та роль МВС у захисті внутрішньої безпеки України 20-01-2020
0120U100076 Дослідити особливості сировинно-продуктової простежуваності у ланцюгу... 20-01-2020
0120U100075 Розробка технічних умов та організація основ виробництва вітчизняних і... 20-01-2020
0120U100074 Синтез, структура та властивості лігандостабілізованих нанокластерів -... 20-01-2020
0120U100073 Створення екологічно-безпечних способів інтенсифікації видобутку корис... 20-01-2020
0120U100072 Розробка науково-технічного забезпечення модернізації аеродинамічної с... 20-01-2020
0120U100071 Вплив збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях на жінок... 20-01-2020
0120U100070 Методологічні заходи створення інтегрованої системи управління ризикам... 20-01-2020
0120U100069 Фактори впливу реформи системи МВС на задоволення соціальних або інших... 20-01-2020
0120U100068 Визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні: аналіз слі... 20-01-2020
0120U100067 Особливості визнання показань з чужих слів доказом. Вітчизняний та зар... 20-01-2020
0120U100066 Оптимізувати діагностику та хірургічну корекцію природжених обструкти... 20-01-2020
0120U100065 Морфологічні і культуральні особливості Cylindrocapron obtusiusculum 20-01-2020
0120U100064 Патогенетичні механізми дисфункції репродуктивної системи корів та мет... 20-01-2020
0120U100063 Розробка методики проведення судових економічних експертиз з питань ко... 20-01-2020
0120U100062 Розробка моделі активної зони реакторної установки ВВЕР 440 блока № 1... 20-01-2020
0120U100061 Удосконалення гігієнічних підходів до планування громадської та житлов... 17-01-2020
0120U100060 Наукове обгрунтування оптимальних обсягів рухової активності дітей мол... 17-01-2020
0120U100059 Дослідження процесів адміністрування та забезпечення функціонування ін... 17-01-2020
0120U100058 Прогностичне значення длслідження мінімальної резидуальної хвороби у д... 17-01-2020
0120U010058 Підвищення безпеки ядерного-паливного циклу України шляхом розробки, д... 17-01-2020
0120U100057 Розрахунок функції розподілу заряджених частинок у мікрохвильових поля... 16-01-2020
0120U100056 Різноманіття ендофітних мікробних угруповань вищих судинних рослин Ант... 16-01-2020
0120U100055 Різноманіття угруповань бактеріопланктону в районі архіпелагу Аргентис... 16-01-2020
0120U100054 Розроблення проекту національного стандарту ДСТУ ISO 19650-1:201Х іден... 16-01-2020
0120U100053 «Розроблення проекту національного стандарту ДСТУ ISO 19650-2:201Х іде... 16-01-2020
0120U100048 Пошук і розроблення жирової основи для косметичних засобів 15-01-2020
0120U100047 ДСТУ EN 1299 (EN 1299:1997+A1:2008, IDT) Механічні вібрація та удар. В... 15-01-2020
0120U100046 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 15-01-2020
0120U100045 Випробування пористих матеріалів для гасіння великих ударних навантаже... 15-01-2020
0120U100044 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 15-01-2020
0120U100043 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 15-01-2020
0120U100042 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 15-01-2020
0120U100041 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 15-01-2020
0120U100040 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 15-01-2020
0120U100039 Розроблення нових конструктивних елементів газоохолоджувачів атомних і... 15-01-2020
0120U100038 Розробка заходів та технологій захисту довкілля від забруднень 14-01-2020
0120U100037 Формування модерних ідеологій у країнах Східної, Південної та Південно... 14-01-2020
0120U100036 Міноритарні спільноти Сходу в загальнонаціональному просторі: конструю... 14-01-2020
0120U100035 Побудова нелінійних регресійних моделей для оцінювання трудомісткості... 14-01-2020
0120U100034 Побудова багатофакторних нелінійних регресійних моделей для оцінювання... 14-01-2020
0120U100033 Дослідити механізми неоангіогенезу у хворих з артеріовенозними мальфор... 14-01-2020
0120U100032 Виконання проектних розробок у сфері охорони навколишнього природного... 14-01-2020
0120U100031 Спадкові та соціально-стресові фактори в ґенезі та розвитку рекурентни... 14-01-2020
0120U100030 Дослідження блока установки некерованого ракетного озброєння Б8В8МСБ,... 14-01-2020
0120U100029 Дослідження по визначенню можливості застосування з вертольоту Мі-8МСБ... 14-01-2020
0120U100027 Електро-біосистеми для отримання рослинно-мікробної біоелектрики 13-01-2020
0120U100026 Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої пром... 13-01-2020
0120U100025 Методи та засоби обробки, консолідації та аналізу персоналізованої мед... 13-01-2020
0120U100023 Удосконалення виробництва абразивних інструментів на нових технологічн... 10-01-2020
0120U002021 Систематизація медоносних рослин за природно-кліматичними зонами Украї... 10-01-2020
0120U002020 Розроблення науково-теоретичних підходів використання матеріалів регіо... 10-01-2020
0120U002019 Удосконалити систему первинної та вторинної профілактики раптової серц... 10-01-2020
0120U002018 . Когнітивно-прагматичні аспекти функціонування та викладання іноземно... 10-01-2020
0120U002017 Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців мистецького та мистець... 10-01-2020
0120U002016 Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові та со... 10-01-2020
0120U002015 Навчання студентів педагогічних університетів іноземних мов як засобу... 10-01-2020
0120U002014 Проєктування професійного становлення майбутніх фахівців в умовах унів... 10-01-2020
0120U002013 Поетикально-аксіологічні аспекти дослідження художніх текстів 10-01-2020
0120U002012 Оцінка індивідуального здоров'я та підвищення адаптаційних можливостей... 10-01-2020
0120U002011 Клініко-патогенетичні особливості та диференційовані методи хірургічно... 10-01-2020
0120U002010 Провести дослідження та розробити методику оцінки пожежних тепловізорі... 10-01-2020
0120U002009 Участь у проведенні електрорадіотехнічних випробувань КА "Січ-2-1" щод... 10-01-2020
0120U000022 Розроблення теоретичних засад побудови інтелектуальних автоматичних си... 10-01-2020
0120U000021 Розробка та впровадження програмно-апаратного комплексу акустичного мо... 10-01-2020
0120U000020 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за нейрот... 10-01-2020
0119U002304 Впровадження підсистеми ведення реєстру ОПІВ, супроводження складових... 10-01-2020
0120U100022 Прогнозування перебігу та ефективності лікування різних серцево-судинн... 09-01-2020
0120U100021 Інноваційні засади розвитку телекмунікаційниних підприємств 09-01-2020
0120U100020 Клініко-неврологічні, нейропсихологічні та параклінічні характеристики... 09-01-2020
0120U100019 Діагностичне значення клініко-неврологічних, лабораторних і параклініч... 09-01-2020
0120U100018 Оптимізація надання первинної медичної допомоги пацієнтам основного пр... 09-01-2020
0120U100017 Модернізація скринінгу і ведення пацієнтів молодого віку з ожирінням І... 09-01-2020
0120U100016 Профілактика невиношуваня вагітності у жінок з дефіцитом маси тіла 09-01-2020
0120U100015 Плацентарна дисфункція при різній патології пуповини: діагностика і та... 09-01-2020
0120U100014 Рецидивуючий поліпоз шийки матки та ендометрія у жінок репродуктивного... 09-01-2020
0120U100013 Оптимізація первинної медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу в... 09-01-2020
0120U100012 Обґрунтування можливості застосування контактної тонометрії для визнач... 09-01-2020
0120U100011 Визначення ефективності застосування методів візуалізації очного дна у... 09-01-2020
0120U100010 Розробити методологію і методику експрес-оцінки "кількості" здоров'я п... 09-01-2020
0120U100009 Оптимізація лікування хворих з травмами допоміжного апарату ока 09-01-2020
0120U002008 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 09-01-2020
0120U000019 Дослідити еволюцію хронічної хвороби нирок у дітей, як наслідку гостро... 09-01-2020
0120U000018 Розробити та вдосконалити хірургічне лікування поєднаних коронарних ур... 09-01-2020
0120U000017 Загальні основи опрацювання і редагування наукової та словникової літе... 09-01-2020
0120U000016 Дослідити протеїни системи активації плазміногена у контролі малігніза... 09-01-2020
0119U003669 Математичне моделювання макрофінансових ризиків в умовах економічного... 09-01-2020
0119U001097 Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в проф... 09-01-2020
0118U001113 Розробити методи аналізу та моделювання показників ефективності систем... 09-01-2020
0118U001110 Розробити теоретичні засади аналізу кіберфізичних систем на основі інс... 09-01-2020
0117U000331 Розробити теоретичні засади та методи модельного способу побудови та р... 09-01-2020
0120U100008 Оцінка інженерно-геодинамічних умов і стану території Одеського припор... 08-01-2020
0120U100007 Патогенетичне обґрунтування нових підходів до профілактики, діагностик... 08-01-2020
0120U100006 Критерії диференційної діагностики пухлин та передпухлинних змін в орг... 08-01-2020
0120U100005 Методика проведення дослідження волосся тварин 08-01-2020
0120U100004 Методика фототехнічної експертизи 08-01-2020
0120U100003 Літературознавчий аналіз тексту: концепції, коди, методи інтерпретації... 08-01-2020
0120U100002 Інтернаціоналізація університетської освіти в німецькомовних та франко... 08-01-2020
0120U002007 Системно-структурний аналіз та математичне прогнозування в урбоекологі... 08-01-2020
0120U000015 Вивчити біологічні особливості ізолятів збудника актинобацилярної плев... 08-01-2020
0116U004973 Розробка та впровадження у виробництво цементованої сталі для авіаційн... 08-01-2020
0120U002006 Розвиток наукових основ і розробка принципів побудови електромеханічни... 03-01-2020
0120U002005 Розробка наукових основ та принципів побудови напівпровідникових перет... 03-01-2020
0120U002004 Розвиток теоретичних основ прецизійного вимірювання режимних параметрі... 03-01-2020
0120U002003 Розвиток теорії високочастотних транзисторних перетворювачів на основі... 03-01-2020
0120U002002 Розвиток наукових засад та розробка методів і систем діагностування ел... 03-01-2020
0120U002001 Розвинення теорії та розроблення заходів і технічних засобів для забез... 03-01-2020
0120U000008 Визначити розповсюдженість антибіотикорезистентних штамів основних бак... 03-01-2020
0120U100001 Оптимізація агротехнічних і хімічних заходів продуктивності нуту в умо... 02-01-2020
0119U100838 Педагогічно-дизайнерська концепція реалізації інклюзивного підходу у ф... 02-01-2020
0119U003668 Дослідження фізико-хімічних, мікробіологічних, біохімічних процесів у... 02-01-2020
0119U003667 Комплексне дослідження морфологічних, функціональних та клінічних особ... 02-01-2020
0119U003666 Розроблення СОУ по обліку вуглеводнів на УППНГ Сахалінського НГКР ПрАТ... 02-01-2020
0119U003665 Аналітичні послуги, проведення досліджень та підготовка експертних вис... 02-01-2020
0119U003664 Участь у ЕРТВ щодо комплекту ИМП, комплексу DN-DE, ДРЗ 02-01-2020
0117U000052 Державні суспільні та корпоративні пріорритети розвитку бухгалтерськог... 02-01-2020
0119U104027 Удосконалення методів діагностики та способів хірургічного і ортопедич... 28-12-2019
0119U104026 Професійна підготовка майбутнього фахівця початкової освіти в умовах є... 28-12-2019
0119U003663 Визначення закономірностей формування антибіотикорезистентності персис... 28-12-2019
0119U003662 Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофі... 28-12-2019
0119U001207 Дослідити токсиколого-гігієнічні, санітарно-хімічні властивості нових... 28-12-2019
0119U104025 Порушення нервової системи при пароксизмальних, нейроімунологічних та... 27-12-2019
0119U104024 Теоретико-методологічна концепція формоутворення громадських просторів... 27-12-2019
0119U003661 Вивчення якості еритроцитів донорської крові при гіпотермічному зберіг... 27-12-2019
0119U003660 Розробка принципів визначення економічно доцільного рівня теплоізоляці... 27-12-2019
0119U003659 Вивчення етіопатогенетичних умов та закономірностей формування артропа... 27-12-2019
0119U003658 "Метрологічні дослідження трьохканального сейсмореєстратора СР1 призна... 27-12-2019
0119U003657 Біологічно-активні матеріали на основі водних полімерних дисперсій з в... 27-12-2019
0119U002047 Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадр... 27-12-2019
0119U001857 Йонвмісні полімери високорозгалуженої будови як йонпровідні середовища... 27-12-2019
0118U003007 Розроблення проекту ДБН на заміну ДБН В.2.2-24:2009 "Проектування висо... 27-12-2019
0118U003006 Обстеження з визначенням технічного стану будівлі клубу в с.Петрівське... 27-12-2019
0117U002628 Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціаліст... 27-12-2019
0119U104023 Розробка композитних елементів необслуговуємих рухомих з’єднань машин... 26-12-2019
0119U104022 Соціально-економічне обґрунтування перспектив розбудови мережі пунктів... 26-12-2019
0119U104021 Дослідити циркуляцію B. canis в популяції свійських та безпритульних с... 26-12-2019
0119U104020 Удосконалення процесу передавання аудіо-візуальної інформації засобами... 26-12-2019
0119U104019 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104018 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104017 "Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту а... 26-12-2019
0119U104016 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104015 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104014 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104013 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104012 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104011 Виконання науково-технічного супроводу поточного середнього ремонту ав... 26-12-2019
0119U104010 Розробка та впровадження науковообгрунтованих алгоритмів ранньої діагн... 26-12-2019
0119U104009 Феномен медицини: філософські, релігієзнавчі та історичні виміри 26-12-2019
0119U104008 Теорія та методика навчання дисциплін з природничо-наукової та професі... 26-12-2019
0119U104007 Удосконалення діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунк... 26-12-2019
0119U104006 Підтримка роботи віртуальних організацій УНГІ, підтримка роботи частин... 26-12-2019
0119U104005 Моніторинг, прогнозування і оцінка ризиків небезпечних гідрогеологічни... 26-12-2019
0119U003656 Нові механізми горизонтальної колаборації для забезпечення сталого роз... 26-12-2019
0119U003655 Вивчити ефективність застосування контактної пневматичної літотрипсії... 26-12-2019
0119U003654 Вивчити особливості інвалідізації внаслідок неонкологічних урологічних... 26-12-2019
0119U003653 Расчет поступления загрязняющих веществ от антропогенных источников и... 26-12-2019
0119U003652 Визначення антропогенного впливу на стан вод масивів поверхневих вод у... 26-12-2019
0119U003651 Визначення антропогенного впливу на стан вод масивів поверхневих вод у... 26-12-2019
0119U003638 Парадигма промислового дизайну в умовах метамодернізму 26-12-2019
0119U003180 Дослідження ролі сигнальних сполук сірки в реакціях серцево-судинної с... 26-12-2019
0118U003019 Методи та пристрої генерування, передачі, прийому та обробки сигналів... 26-12-2019
0114U000909 Біофізичні механізми метастабільності фізіологічних станів клітин, що... 26-12-2019
0119U104004 Феномен університетської науки в умовах формування суспільства знань т... 24-12-2019
0119U104002 Формування якості та споживних властивостей нових продуктів на основі... 24-12-2019
0119U104001 Наукове обґрунтування складу плівкоутворюючих композицій для зберіганн... 24-12-2019
0119U104000 Виконання науково-рятувальних археологічних досліджень (розкопок) на... 24-12-2019
0119U103999 Діагностика розвитку регіонального соціуму: економічний та правовий ви... 24-12-2019
0119U003650 Розвиток фіскального простору для забезпечення економічного зростання 24-12-2019
0119U103998 Наукове обґрунтування принципів планування сталого якісного розвитку р... 23-12-2019
0119U103997 Вплив фазово-структурного стану на корозію реакторної аустенітної стал... 23-12-2019
0119U103996 Обліково-аналітичне забезпечення раціонального розвитку підприємства –... 23-12-2019