ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0120U105169 Дослідження властивостей та будови деяких типів напівгруп, груп, неасо... 27-11-2020
0120U105168 1617 Розробка рекомендацій для ПДК по управлінню гірським тиском очи... 27-11-2020
0120U105167 1562 Науково-технічний аналіз з видачею експертного висновку щодо пр... 27-11-2020
0120U105166 Розробка лабораторного регламенту виготовлення гідрофобного пористого... 27-11-2020
0120U105165 Розроблення прототипу системи екстреної дозиметрії в умовах техногенни... 27-11-2020
0120U105164 Проведення моніторингу навколишнього середовища гірничих підприємств (... 27-11-2020
0120U105163 Створення експериментального комплексу на базі лінійного прискорювача... 27-11-2020
0120U105162 Вивчення унікальних властивостей біологічно активних сполук судинних р... 27-11-2020
0120U105161 Розроблення методом перекладу та прийняття 133 національних стандартів... 27-11-2020
0120U105160 Комплексна розробка інноваційних малоінвазивних методик в хірургії з в... 27-11-2020
0120U105159 Впровадження ERAS протоколу при малоінвазивному хірургічному лікуванні... 27-11-2020
0120U105158 Роль та місце лапароскопічної хірургії в лікуванні хворих з метаболічн... 27-11-2020
0120U105157 Механізми розвитку судинних та неврологічних ускладнень у пацієнтів з... 27-11-2020
0120U105156 Оцінка адаптивних можливостей пацієнтів з надлишковою вагою на етапі п... 27-11-2020
0120U105155 Дослідження фізико-хімічних властивостей синтезованих препаратів прост... 27-11-2020
0120U105154 Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умова... 27-11-2020
0120U105153 Визначення причин погіршення якості насіння високоолеїнового соняшнику... 27-11-2020
0120U105152 Лісівничо-таксаційна та матеріально-грошова оцінка виділів № 1-6 кв... 27-11-2020
0120U105151 Обґрунтувати оптимальний комплекс менеджменту міоми матки із застосува... 27-11-2020
0120U105150 Композиційні матеріали на основі кераміки для захисту від електромагні... 27-11-2020
0120U105149 Оператори в нескінченновимірних просторах: взаємозв'язок геометрії, ал... 27-11-2020
0120U105148 Індикатори на основі похідних хромону для флуоресцентного визначення а... 27-11-2020
0120U105147 Молекулярно-напівпровідникові наноструктуровані електроди для імпедіом... 27-11-2020
0120U105146 Моделі нерівноважних процесів в колоїдних системах 27-11-2020
0120U105145 Створення флуоресцентних діагностичних матеріалів для гібридизаційних... 27-11-2020
0120U105144 Дослідити стан і структуру гірських захисних лісів і розробити заходи... 27-11-2020
0120U105143 Археологічні дослідження (розкопки) археологічної спадщини по об'єкту... 27-11-2020
0120U105142 Доклінічне оцінювання та санітарно-епідеміологічна оцінка медичних вир... 25-11-2020
0120U105141 Доклінічне оцінювання та санітарно-епідеміологічна оцінка медичних вир... 25-11-2020
0120U105140 Доклінічне оцінювання та санітарно-епідеміологічна оцінка медичних вир... 25-11-2020
0120U105139 Санітарно-епідеміологічна оцінка медичних виробів 25-11-2020
0120U105138 Доклінічне оцінювання та санітарно-епідеміологічна оцінка медичних вир... 25-11-2020
0120U105137 Санітарно-епідеміологічна оцінка медичних виробів 25-11-2020
0120U105136 Санітарно-епідеміологічна оцінка: ОЗОНАТОР ПОВІТРЯ "О3Control", вигото... 25-11-2020
0120U105135 Доклінічне оцінювання та санітарно-епідеміологічна оцінка медичних вир... 25-11-2020
0120U105134 Санітарно-епідеміологічна оцінка: спеціалізовані автомобілі швидкої ме... 25-11-2020
0120U105133 Розробка заходів з екологічної та техногенної безпеки 25-11-2020
0120U105132 Кадрові технології в управлінні інформаційною безпекою підприємства 25-11-2020
0120U105131 Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Нор... 25-11-2020
0120U105130 Теоретичні і методичні засади розроблення та використання адаптивних т... 25-11-2020
0120U105129 Розробка наскрізної технології прокатки-з’єднання алюмінієвих армовани... 25-11-2020
0120U105128 Доклінічне оцінювання медичних виробів: маска для обличчя захисна, ви... 25-11-2020
0120U105127 Розробка експериментального зразка носимого тонкоплівкового термоелект... 25-11-2020
0120U105126 Обґрунтування з удосконалення технології виробництва молока у період з... 25-11-2020
0120U105125 Розробка та виготовлення комплекту гідровихрових форсунок для проведен... 25-11-2020
0120U105124 Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні... 25-11-2020
0120U105123 Інституціональний розвиток соціально-політичного простору в умовах гло... 25-11-2020
0120U105122 Металеві астероїди: пошук батьківських тіл залізних метеоритів, джерел... 25-11-2020
0120U105121 № ФН19-9 «Формування віртуального інформаційно-навчального середовища... 25-11-2020
0120U105120 Розроблення проекту нового ДБН В.2.6-31:20ХХ «Теплова ізоляція та енер... 25-11-2020
0120U105119 Платформа штучного інтелекту для дистанційного автоматизованого виявле... 25-11-2020
0120U105118 Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації 25-11-2020
0120U105117 Лексична і фразеологічна семантика та дискурс-аналіз 25-11-2020
0120U105116 Моделювання гострого респіраторного дистрес синдрому (ARDS) у щурів із... 25-11-2020
0120U105115 Дослідження біологічних властивостей штамів 25-11-2020
0120U105114 Перевірка деструктору "Целюлад" на наявність заявлених життєздатних мі... 25-11-2020
0120U105113 Професійна англійська мова для студентів немовних спеціальностей у ЗВО 25-11-2020
0120U105112 Розробка нанотехнології плодоовочевих добавок та інноваційних технолог... 25-11-2020
0120U105111 Розробити систему збереження і раціонального використання рекреаційно-... 24-11-2020
0120U105110 Перевірка чотирьох деструкторів на наявність життєздатних мікроорганіз... 24-11-2020
0120U105109 Дослідження біологічних властивостей штамів 24-11-2020
0120U105108 Мікробіологічне дослідження зразків напою Чайного гриба 24-11-2020
0120U105107 Морфолого-культуральні ознаки трьох штамів фітопатогенних грибів 24-11-2020
0120U105106 Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та спо... 24-11-2020
0120U105105 Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і... 24-11-2020
0120U105104 Технологія харчової продукції з використанням капсульованих ліпідів ха... 24-11-2020
0120U105103 Наукове обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування ендокри... 24-11-2020
0120U105102 Виявлення додаткових фінансових ресурсів для малого бізнесу в умовах C... 24-11-2020
0120U105101 ДК 021:2015: 71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"... 24-11-2020
0120U105100 Послуги з експлуатаційного утримання - обстеження мосту на автомобільн... 24-11-2020
0120U105099 73110000-6 Дослідницькі послуги (Проведення обстеження дорожніх знаків... 24-11-2020
0120U105098 ДК 021:2015: 71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"... 24-11-2020
0120U105097 Технологічне, ергономічне та логістичне забезпечення транспортних проц... 24-11-2020
0120U105096 Удосконалення наземного інформаційного комплексу. Створення суміщеної... 24-11-2020
0120U105095 Аналіз стабільності і активності препарату IDEPS в залежності від спів... 24-11-2020
0120U105094 Забезпечення розвитку торговельної діяльності підприємств 24-11-2020
0120U105093 Код ДК 021:2015-71330000-0 "Інженерні послуги різні" "Фінансово-економ... 24-11-2020
0120U105092 Нові азолові та каркасні агенти проти раку та патогенних мікроорганізм... 24-11-2020
0120U105091 Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних викли... 24-11-2020
0120U105090 Напрацювання дослідних зразків концентрату постферментаційної культура... 24-11-2020
0120U105089 Визначення біологічної активності окремих препаратів, що містять регул... 24-11-2020
0120U105088 Розробка наукових основ створення нового класу надтвердих вакуумно-дуг... 24-11-2020
0120U105087 Вивчення впливу процесу очищення коксового газу від сірководню на осві... 24-11-2020
0120U105086 Інтелектуальні моделі і методи визначення індикаторів деградації земел... 23-11-2020
0120U105085 Геопросторові моделі та інформаційні технології супутникового монітори... 23-11-2020
0120U105084 Оцінка ефективності наукової розробки овочефруктових паст 23-11-2020
0120U105083 Місто Белз в історичній картографії та на інтерактивній мапі: «Атлас у... 23-11-2020
0120U105082 Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку с... 23-11-2020
0120U105081 Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину 23-11-2020
0120U105080 Наукове обгрунтвання, розроблення технологій харчової продукції та сис... 23-11-2020
0120U105079 Розроблення перших редакцій проектів ДСТУ ідентичних до європейських 23-11-2020
0120U105078 Наукові дослідження препарату ЮНІ–ГРАС 150 КЕ 23-11-2020
0120U105077 Наукові дослідження препарату ЮНІ–ТЕБ 430 КС 23-11-2020
0120U105076 «Розроблення проекту Зміни ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для... 23-11-2020
0120U105074 Розробка нано-антиоксидантів на основі графену для терапії серцево-суд... 23-11-2020
0120U105073 Композиційне формоутворення 23-11-2020
0120U105072 Колористика в системі архітектурної лексики 23-11-2020
0120U105071 Суспільно-політичне життя та повсякдення на українських землях 23-11-2020
0120U105070 Науково-методичний супровід фармацевтичного забезпечення пацієнтів із... 23-11-2020
0120U105069 Надання послуг з інструментального обстеження армування вертикальних с... 23-11-2020
0120U105068 Комп’ютерне моделювання та теоретичні підходи для опису поширення інфе... 23-11-2020
0120U105067 Плямисті колоїди у пористих середовищах: теорія та комп'ютерне моделюв... 23-11-2020
0120U105066 Наукові та практичні основи використання низькомолекулярних поверхнево... 23-11-2020
0120U105065 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-11-2008 «Основні вимоги д... 23-11-2020
0120U105064 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги д... 23-11-2020
0120U105063 Розробка проекту технологічної документації на основні групи кулінарно... 23-11-2020
0120U105062 Дослідження гіпотензивної ефективності нової ліпосомальної форми латан... 23-11-2020
0120U105061 Розробити нові імплантуючі синтетичні полімерні матеріали з іммобілізо... 23-11-2020
0120U105060 Техногенне навантаження на складові довкілля регіонів Північно-західно... 23-11-2020
0120U105059 Розроблення методом перекладу та прийняття 133 національних стандартів... 23-11-2020
0120U105058 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до... 23-11-2020
0120U105057 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до... 23-11-2020
0120U105056 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-8-2008 «Основні вимоги до... 23-11-2020
0120U105055 Розроблення проекту нової редакції ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до... 23-11-2020
0120U105054 Розроблення підходів до створення, удосконалення, гармонізації організ... 23-11-2020
0120U105053 Розробка безпошукового спектрального кореляційно-інтерферометричного м... 22-11-2020
0120U105052 Транспортна галузь як стратегічний пріоритет національної безпеки Укра... 22-11-2020
0120U105051 Національна безпека України: стратегічні пріоритети та галузі стратегі... 22-11-2020
0120U105050 Розробка креслення та 3Д моделі пристрою для автоматизованого обертанн... 22-11-2020
0120U105049 Код ДК 021:2015 - 72250000-2 "Послуги, пов'язані із системами та підтр... 22-11-2020
0120U105048 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Кіров... 22-11-2020
0120U105047 Код ДК 021:2015 - 71330000-0 "Інженерні послуги різні" (Науково-техніч... 21-11-2020
0120U105046 71620000-0 Аналітичні послуги (Перевірка та коригування результатів ви... 21-11-2020
0120U105045 ДК 021:2015: 71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"... 21-11-2020
0120U105044 ДК 021:2015: 71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"... 21-11-2020
0120U105043 ДК 021:2015: 71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"... 21-11-2020
0120U105042 ДК 021:2015: 71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"... 21-11-2020
0120U105041 Код ДК 021:2015 71620000-0 Аналітичні послуги (Перевіряння результатів... 21-11-2020
0120U105040 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування д... 21-11-2020
0120U105039 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмель... 21-11-2020
0120U105038 Кліматостабілізуюче значення соснових деревостанів Українського Полісс... 21-11-2020
0120U105037 І. 2 18 "Дослідження та розробка в галузі транспорту. (71350000-6. Нау... 21-11-2020
0120U105036 І. 2 18 "Дослідження та розробка в галузі транспорту. (71350000-6. Нау... 21-11-2020
0120U105035 Код ДК 021:2015 - 72240000-9 "Послуги з аналізу та програмування систе... 21-11-2020
0120U105034 ДК 021:2015 - 71335000-5 "Інженерні дослідження", ДК 016:2010 - 72.19... 21-11-2020
0120U105033 Код ДК 021:2015 - 71330000-0 "Інженерні послуги різні" (Науково-техніч... 21-11-2020
0120U105032 Електрокінетичні явища в природних нано/мікро-флюїдних та дисперсних с... 21-11-2020
0120U105031 ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користуван... 21-11-2020
0120U105030 Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування д... 21-11-2020
0120U105029 Код ДК 021:2015 - 72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеч... 21-11-2020
0120U105028 Код ДК 021:2015 - 72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпеч... 21-11-2020
0120U105027 Код ДК 021:2015 - 71330000-0 «Інженерні послуги різні» (Науково-техніч... 21-11-2020
0120U105026 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" Науково-... 21-11-2020
0120U105025 Науково-технічний супровід капітального ремонту моста через р. Ворскла... 21-11-2020
0120U105024 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" ГБН Г.1-... 21-11-2020
0120U105023 Науково-технічний супровід будівельних робіт на об’єкті "Капітальний р... 21-11-2020
0120U105022 Статичні та динамічні розрахунки на міцність, технологічні процеси обр... 20-11-2020
0120U105021 Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку держави... 20-11-2020
0120U105020 Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій се... 20-11-2020
0120U105019 Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку Украї... 20-11-2020
0120U105018 Дослідження збудливості первинних ноціцептивних нейронів периферійної... 20-11-2020
0120U105017 Розробка технології напівфабрикатів м'ясних реструктурованих замороже... 20-11-2020
0120U105016 Суспільно-політичне, культурно-національне та релігійне життя в Україн... 20-11-2020
0120U105015 Методичні основи моніторингу посух в Україні 20-11-2020
0120U105014 Теоретико-методичні засади диференційованого підходу під час занять фі... 20-11-2020
0120U105013 Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної рослинн... 20-11-2020
0120U105012 Виявлення та аналіз кометної активності в позасонячних планетних систе... 20-11-2020
0120U105011 Астрофізичні Релятивістські Галактичні Об'єкти (АРГО): життєвий шлях а... 20-11-2020
0120U105010 Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шля... 20-11-2020
0120U105009 1583. Надати узгодження «Додаток №А організаційно-технічні заходи на п... 20-11-2020
0120U105008 Підвищення ефективності експлуатації суднової енергетичної установки 20-11-2020
0120U105007 Просторові межі українського світу: комплекс уявлень та їхня реалізаці... 20-11-2020
0120U105006 Дослідження шляхів створення та властивостей невзаємних контрольованих... 20-11-2020
0120U105005 Код ДК 021:2015 - 71330000-0 "Інженерні послуги різні", ДК 016:2010 -... 20-11-2020
0120U105004 Підвищення ефективності енергетичних установок шляхом використання тер... 20-11-2020
0120U105003 Розробка передової технології SOFC-GT для суднових енергосистем 20-11-2020
0120U105002 Особливості взаємодії наночастинок з вірусами та мікроорганізмами різн... 20-11-2020
0120U105001 Аналіз вітчизняної та європейської бази, вивчення світового досвіду що... 20-11-2020
0120U105000 Обґрунтування ранньої діагностики патологій зубощелепної системи в різ... 19-11-2020
0120U104999 Розроблення технологічного процесу, складання Технологічного пропису т... 19-11-2020
0120U104998 Розробка документації: - конструкторська документація (креслення) агре... 19-11-2020
0120U104997 Розрахунок втрат та збитків лісогосподарського виробництва, спричинени... 19-11-2020
0120U104996 Клітинні та гуморальні механізми патологічних процесів і хвороб та роз... 19-11-2020
0120U104995 Дослідження соціальних комунікацій в руслі документно-інформаційних, б... 19-11-2020
0120U104994 Магнітні індикатори палеокліматичних змін у відкладах лесово-ґрунтової... 19-11-2020
0120U104993 Код ДК 021:2015 - 71900000-7 - Лабораторні послуги (послуги щодо прове... 19-11-2020
0120U104992 Розробка критеріїв відбору односекторних пластин HPHT-алмазу, синтезов... 19-11-2020
0120U104991 Управління адаптаційним потенціалом підприємств 19-11-2020
0120U104990 Управління соціально-економічним розвитком підприємств готельного, рес... 19-11-2020
0120U104989 Виконати роботи з науково-технічного супроводу на об’єкті "Капітальний... 19-11-2020
0120U104988 Виконати роботи з науково-технічного супроводу на об’єкті "Реконструкц... 19-11-2020
0120U104987 Інноваційні технології в підготовці фахівців різних галузей 19-11-2020
0120U104986 Лісоінвентаризаційна оцінка насаджень Брюховицького лісництва ДП "Льв... 19-11-2020
0120U104985 Проаналізувати вплив препаратів з РМ на проникність епітеліального бар... 19-11-2020
0120U104984 Розроблення проекту Зміни ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної д... 19-11-2020
0120U104983 Інтервальна гіпоксія як нова стратегія лікування та профілактики хворо... 19-11-2020
0120U104982 Нейропротекторна дія вітаміну D3 за глюкокортикоїдіндукованої нейроток... 19-11-2020
0120U104981 Нові ефективні цеолітні каталізатори екологічно безпечних процесів пер... 19-11-2020
0120U104980 Нанозахоплювачі – новий підхід щодо ефективного, неінвазивного та безп... 19-11-2020
0120U104979 Диференційний контроль регуляторних мереж, залучених до підтримання еп... 19-11-2020
0120U104978 Дизайн та синтез нових електронодефіцитних азолів, активних проти віру... 19-11-2020
0120U104977 Функціональний дизайн, синтез та спрямована модифікація біопривабливих... 19-11-2020
0120U104976 ( I-2-20) Розробка нових складів розчинників вуглецю для вирощування м... 19-11-2020
0120U104975 I-1-20 Монокристали нітриду галію GaN: отримання під високим тиском, с... 19-11-2020
0120U104974 Поширення інфекційних хвороб тварин на території України та визначення... 18-11-2020
0120U104973 Наукове обгрунтування щодо створення і формування мішаних різновіков... 18-11-2020
0120U104972 Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційн... 18-11-2020
0120U104971 Закономірності впливу хронічного іонізуючого випромінювання на референ... 18-11-2020
0120U104970 Профілактика невиношування вагітності у жінок після різних методів лік... 18-11-2020
0120U104969 Оптимізація хірургічного лікування та реабілітація жінок репродуктивно... 18-11-2020