ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0119U102901 Обліково-аналітичне забезпечення управління проектами державно-приватн... 22-08-2019
0119U102900 Дослідження ІІІ фази спрямоване на вивчення ефективності ублітуксимабу... 22-08-2019
0119U102899 Відкрите дослідження препарату омалізумабу у пацієнтів з хронічним рин... 22-08-2019
0119U102898 Дослідження радіологічних показників води питної на відповідність вимо... 22-08-2019
0119U102897 Дослідження п'яти зразків води із свердловин №1, №2, №3, №7, №8 на від... 22-08-2019
0119U102896 Розробка діагностичних критеріїв змін очної поверхні та гангліозного ш... 22-08-2019
0119U102895 Дослідження чотирьох зразків води із водозаборів м. Боярка на відповід... 22-08-2019
0119U102894 № 1295. Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів залиш... 22-08-2019
0119U102893 Дослідження води джерела №2 на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 1... 22-08-2019
0119U102892 Визначення питомої активності радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у... 22-08-2019
0119U102891 № 1292. Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів залиш... 22-08-2019
0119U102890 Науково-технічний супровід виконання робіт з капітального ремонту кон... 22-08-2019
0119U102889 (1251) Аналіз матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів залишкової... 22-08-2019
0119U102888 № 1270. «Експертиза матеріалів по оцінці технічно досяжних рівнів зали... 22-08-2019
0119U102887 № 1318 «Провести дослідження джерел метановиділення та розробити реком... 22-08-2019
0119U102886 Розроблення та прийняття методом перекладу 211 національного стандарту... 21-08-2019
0119U102885 № 1296. «Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Про... 21-08-2019
0119U102884 Створення каталогу сервісів Віртуального центру цифрової науки 21-08-2019
0119U102883 Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науков... 20-08-2019
0119U102882 Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку підприємництва... 19-08-2019
0119U102881 № 1241. «Провести науково-дослідні роботи та розробити рекомендації по... 19-08-2019
0119U102880 Розробка, виготовлення і передача у власність замовника лабораторного... 19-08-2019
0119U102879 Якість життя населення регіону в етнодемографічному вимірі 19-08-2019
0119U102878 Аналіз стану та визначення тенденцій соціально-економічного розвитку Д... 19-08-2019
0119U102877 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 19-08-2019
0119U102876 Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого функціонування реального... 16-08-2019
0119U102875 Ведення Зеленої книги України (другий етап) 16-08-2019
0119U102874 Види забезпечення виконання зобовязань в цивільному праві України: про... 15-08-2019
0119U102873 Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному простор... 15-08-2019
0119U102872 Розроблення оптичної кераміки для компактних енергоефективних імпульсн... 15-08-2019
0119U102871 Розроблення проекту Зміни №1 до ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані систе... 15-08-2019
0119U102870 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 15-08-2019
0119U102869 Виготовлення магнетронного пристрою випаровувача металів та механізму... 15-08-2019
0119U102868 Розроблення проекту Зміни № 1 ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи.... 15-08-2019
0119U002608 Ведення державного кадастру рослинного світу 15-08-2019
0119U102867 (1344) Експертний висновок про причини заклинювання обсадної колони де... 13-08-2019
0119U102866 Розробка теоретичних засад формування температурно вологісного режимів... 13-08-2019
0119U102865 Вибір раціональних параметрів будівництва нарощування дамб хвостосхови... 13-08-2019
0119U102864 Особливості перебігу серцево-судинної патології у пацієнтів різної вік... 13-08-2019
0119U102863 Дослідження безпеки харчових продууктів фізико-хімічними методами 13-08-2019
0119U102862 Діагностика, хірургічне та медакментозне лікування пацієнтів з травмам... 13-08-2019
0119U102861 Психосоціальна дезадаптація в осіб із психічними непсихотичними розла... 13-08-2019
0119U102860 Встановлення кількості життєздатних клітин бактерій у зразках добрив 13-08-2019
0119U102859 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних щтамів 13-08-2019
0119U102858 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 13-08-2019
0119U102857 Правове забезпечення соціально-трудових прав в умовах розвитку інформа... 13-08-2019
0119U002607 Розробка методів синтезу і дослідження радіопрозорих керамічних констр... 13-08-2019
0119U102856 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 12-08-2019
0119U102855 Розробка багатофункціонального комплексу для дослідження МГД (магнітно... 12-08-2019
0119U102854 (1340) Техніко-економічний розрахунок на будівництво та експлуатацію о... 12-08-2019
0119U102853 Будівництво енергетичних установок 12-08-2019
0119U102852 Удосконалення методів профілактики та лікування хвороб твердих тканин... 12-08-2019
0119U102851 Клінічна оцінка поєднаного впливу факторів кардіоваскулярного ризику н... 12-08-2019
0119U102850 Загальні закономірності патологічних змін при екпериментальній опікові... 12-08-2019
0119U102849 Відбір перспективних ліній пшениці м'якої для створення сортів з групо... 12-08-2019
0119U102848 Клінічні, молекулярно-генетичні та нейрофізіологічні особливості переб... 12-08-2019
0119U102847 Виготовлення блоку гетеродинів з дистанціійним керуванням для блоку пе... 12-08-2019
0119U102846 Гідроекологічні дослідження Стеблівського водосховища та розробка реко... 12-08-2019
0119U102845 (1343) Розробка рекомендацій з підробки об’єктів на земній поверхні пр... 12-08-2019
0119U102844 Нові плазмонні наноматеріали на основі латерально-впорядкованих структ... 12-08-2019
0119U002866 Діагностика, прогнозування та закономірності розвитку онкологічних зах... 12-08-2019
0119U002865 Виготовлення зварних стиків зі сплаву 2219 товщиною 10 мм для дослідже... 12-08-2019
0119U002864 Програмний модуль псевдонедетермінованих криптографічних перетворень д... 12-08-2019
0119U002863 Якість продукції та послуг готельно-ресторанного господарства: теорети... 12-08-2019
0119U002862 Доктринальне дослідження та нормативне визначення заборон і обмежень я... 12-08-2019
0119U002861 Юридична аргументація та її моделі 12-08-2019
0119U002860 Розробка моделей та методів біометричної ідентифікації людини 12-08-2019
0119U002859 Пацієнт-орієнтована тактика ведення жінок при дисгормональних порушенн... 12-08-2019
0119U002858 Наукова експертиза щодо необхідності виключення земельної ділянки зага... 12-08-2019
0119U002857 Проект загальних вимог до ізолювального дихального апарату на стиснуто... 12-08-2019
0119U002856 Проект загальних вимог до малогабаритного дихального апарату з постійн... 12-08-2019
0119U002855 Союзна спільна доктрина з РХБЯ захисту. 12-08-2019
0119U002854 Стандарти РХБЯ захисту, призначені для освіти, підготовки та навчання 12-08-2019
0119U002853 Технічні вимоги до систем фарбування, стійких до впливу бойових отруйн... 12-08-2019
0119U002852 Техніка РХБЯ захисту. Керівництво з експлуатації. 12-08-2019
0119U002851 Порядок оповіщення, звітування та прогнозування щодо загрози використа... 12-08-2019
0119U002850 Вплив носіння РХБЯ індивідуальних засобів захисту на ефективність особ... 12-08-2019
0119U002849 Урахування факторів стійкості до хімічного, біологічного, радіоактивно... 12-08-2019
0119U002848 РХБЯ захист в операціях 12-08-2019
0119U002847 Онтогенетичні особливості морфофункціонального стану органів і тканин... 12-08-2019
0119U002846 Особливості освоєння результатів наукових досліджень у вищих військови... 12-08-2019
0118U001608 Створення антенного пристрою мобільної станції прийому інформації в Х-... 12-08-2019
0119U102843 Інформаційні технології та математичне моделювання процесів в агропром... 09-08-2019
0119U102842 Обліково-аналітичне обгрунтування ефективності застосування інновацій... 09-08-2019
0119U102841 Онлайн система "Терногаз" 09-08-2019
0119U002845 Розроблення схеми санітарного очищення м.Умані 09-08-2019
0119U102840 Обгрунтування тактики лікування післяопераційних рубцевих деформацій м... 08-08-2019
0119U102839 Розробити алгоритм обрання оптимальної комплексної терапії хворих зале... 08-08-2019
0119U102838 Розробка грід-хмарних сервісів та забезпечення підтримки Базового коор... 08-08-2019
0119U102837 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 08-08-2019
0119U102836 Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування роз... 08-08-2019
0119U102835 Виконати дослідження можливості застосування нагнітальних насосів для... 08-08-2019
0119U102834 Виконати дослідження можливості застосування полімерних складів Master... 08-08-2019
0119U102833 Оцінка анте- і інтранатального стану плода при гестаційних ускладнення... 08-08-2019
0119U102832 Виконати дослідження можливості застосування цементно-мінеральних сумі... 08-08-2019
0119U002844 Історико-культурний потенціал Городоччини: стан та перспективи розвитк... 08-08-2019
0119U002843 Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування Т... 08-08-2019
0119U002842 Формування правової культури сучасної української молоді 08-08-2019
0119U002841 Сучасні тенденції формування здорового способу життя української молод... 08-08-2019
0119U002840 Ефективні механізми формування ринку праці: молодіжний аспект 08-08-2019
0119U002839 Шляхи реалізації молодіжної політики в об'єднаних територіальних грома... 08-08-2019
0119U002838 Розвиток громадянської активності української молоді та формування лід... 08-08-2019
0119U002837 Формування готовності молоді до сімейного життя як складова молодіжної... 08-08-2019
0119U002836 Методологія оцінки та моніторингу реалізації заходів, проектів, програ... 08-08-2019
0119U002835 Формування системи національно-патріотичного виховання молоді на новіт... 08-08-2019
0119U002834 Розробка методики розрахунку обсягів вилучення водних біоресурсів в Аз... 08-08-2019
0119U002833 Наукове обгрунтування методики визначення відсотку прилову молоді риб... 08-08-2019
0119U002832 Наукове забеспечення виконання вимог Конвенціїї CITEC щодо осетрових в... 08-08-2019
0119U002831 Наукове забеспеченння двостороннього та багатостороннього міжнародного... 08-08-2019
0119U102831 Виконати дослідження можливості застосування дренажних насосів VERDERA... 07-08-2019
0119U102830 Аналіз стану тенденцій і перспектив розвитку галузі з науково-технічно... 07-08-2019
0119U102829 Переглянути та доопрацювати "Норми втрат спирту етилового під час виро... 07-08-2019
0119U102828 ДК 021:2015: 73300000-5 Проектування та виконання НДДКР (Організація п... 07-08-2019
0119U102827 Переглянути ДСТУ 4258:2003 "Напої слабоалкогольні. Загальні технічні у... 07-08-2019
0119U102826 Виконати дослідження можливості застосування бурових свердел ZQS-35 і... 07-08-2019
0119U002830 Розроблення національного стандарту щодо системи управління для навчал... 07-08-2019
0119U002829 Розроблення національного стандарту щодо настанови стосовно здійснення... 07-08-2019
0119U002828 Здійснення хімічної оптимізації будови відібраних активних сполук. Про... 07-08-2019
0119U002827 Ідентифікація частинок в передньому конусі для майбутніх tau-charm фаб... 07-08-2019
0119U002826 Доопрацювання та постачання датчиків диференціального тиску типу П319 07-08-2019
0118U002322 Розроблення енергозберігаючої технології переробки мулових відкладень... 06-08-2019
0119U102825 Дослідження віруліцидної дії дезінфекційного засобу "Клін Стрім" Duo i... 05-08-2019
0119U102824 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 05-08-2019
0119U102823 Визначення стерильності та контамінації мікроскопічними грибами пакува... 05-08-2019
0119U102822 Дослідження полімерної упаковки (контейнер К1.3-150, кришка контейнер... 05-08-2019
0119U102821 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 05-08-2019
0119U102820 Дослідження на стерильність виробів: пакети типу Super Pouch, виготовл... 05-08-2019
0119U102819 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 05-08-2019
0119U102818 Дослідження специфічної активності препаратів Віросан та Віросан Ф2 (... 05-08-2019
0119U102817 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 05-08-2019
0119U102816 Дослідження специфічної фунгіцидної активності препарату Віросан Ф2 су... 05-08-2019
0119U102815 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 05-08-2019
0119U102814 Мікробіологічне дослідження тари з поліпропілену та полістиролу однор... 05-08-2019
0119U102813 Аналіз стану тенденцій і перспектив розвитку галузі з науково-технічно... 05-08-2019
0119U102812 Наукове обґрунтування методики визначення відсотку прилову молоді риб... 05-08-2019
0119U102811 Розробка методики розрахунку обсягів вилучення водних біоресурсів у дн... 05-08-2019
0119U102810 Науково-експериментальні дослідження технічних характеристик напівваго... 05-08-2019
0119U102809 Науково-експериментальні дослідження технічних характеристик вагона-ци... 05-08-2019
0119U102808 Дослідження антимікробної дії штучного матеріалу А 150 PLA 20035 05-08-2019
0119U102807 Мікробіологічне дослідження концентрованих розчинів для гемодіалізу 05-08-2019
0119U102806 Науково-експериментальні дослідження технічних характеристик вагона-хо... 05-08-2019
0119U102805 Розробка, виготовлення і передача у власність замовника лабораторного... 05-08-2019
0119U102804 Наукові і техніко-економічні основи оптимального вибору перспективних... 05-08-2019
0119U102803 Підготовка документації на створення гелевого палива. Відпрацювання ре... 04-08-2019
0119U102802 Дослідження впливу екологічних трансформацій на формування популяцій р... 04-08-2019
0119U102801 Наукове забезпечення двостороннього та багатостороннього міжнародного... 04-08-2019
0119U002825 Експериментальне дослідження ініціювання підводного розряду тонкошаров... 02-08-2019
0119U002824 Дослідження ефекту мікро- і макроструктури, дегазації і механічних вла... 02-08-2019
0119U001946 Розроблення проекту Зміни №3 до технічних умов ТУ У 17.7-32285581-001:... 02-08-2019
0119U001945 Розробка норм утворення побутових відходів у м. Бердичеві 02-08-2019
0119U102800 Мікробіологічне дослідження зразків молочної продукції 01-08-2019
0119U102799 Дослідження та використання белігеративних ландшафтів в контексті розв... 01-08-2019
0119U102798 Стратегії інноваційного розвитку в менеджменті 01-08-2019
0119U102797 Розрахункова оцінка птахостійкості модифікованого скла ТСК008УО та опт... 01-08-2019
0119U102796 Особливості формування електромагнітної обстановки у приміщеннях облад... 01-08-2019
0119U102795 Науково-експериментальні дослідження технічних характеристик візків па... 01-08-2019
0119U102794 Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового... 01-08-2019
0119U102793 Науково-експериментальні дослідження технічні дослідження технічних ха... 01-08-2019
0119U102792 Науково-еспериментальні дослідження технічних характеристик напіввагон... 01-08-2019
0119U102791 Розробка методики розрахунку параметрів рідинних автобалансувальних пр... 01-08-2019
0119U102790 Розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з кла... 01-08-2019
0119U002823 Оцінити вплив затоплених гірничих виробок рудників ім. Шевченко і №1 і... 01-08-2019
0119U002822 Провести комплекс досліджень і оцінити стійкость конструктивних елемен... 01-08-2019
0119U002821 Дослідження впливу гірничих виробок, діючих рудників ДП "АРТЕМСІЛЬ" на... 01-08-2019
0119U002820 Виконання досліджень кернового матеріалу експлуатаційної розвідки для... 01-08-2019
0119U002819 Виконання комплексу робіт для забезпечення безпечної експлуатації родо... 01-08-2019
0119U002818 Створення багатофункціонального апаратно - методичного сейсмічного ком... 01-08-2019
0115U004735 Удосконалення ресурсозберігаючих технологій при проектуванні та експлу... 01-08-2019
0114U003941 Енергозаощаджуючі та ресурсозберігаючі технології у ливарному виробниц... 01-08-2019
0113U005140 Сучасні інформаційно-комунікаційні та освітні технології у навчанні ма... 01-08-2019
0119U102789 Підготовка звіту про виконання Закону України «Про Основні засади (стр... 31-07-2019
0119U102788 Модерні можливості застосування візуального методу у змісті соціально-... 31-07-2019
0119U102787 Розробка проекту модернізації вагон-хопер для зерна моделей 11-739 і 1... 31-07-2019
0119U102786 Надання послуг з технічного діагностування вантажних вагонів та провед... 31-07-2019
0119U102785 Дослідження антимікробної активності дезінфікуючого засобу "Гуасепт" 31-07-2019
0119U102784 Проведення щоквартальних міжлабораторних вимірювань показників якості... 31-07-2019
0119U102783 Розроблення «Методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної баг... 31-07-2019
0119U102782 Розроблення Порядку залучення спеціалістів і науковців до консультацій... 31-07-2019
0119U102781 Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон зм... 31-07-2019
0119U102780 Оцінка взаємного транскордонного впливу АЕС України та суміжних країн 31-07-2019
0119U102779 Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосисте... 31-07-2019
0119U102778 Еколого-соціальна небезпека процесів евтрофування складових довкілля 31-07-2019
0119U102777 Проведення ходових динамічних випробувань платформи для перевезення ве... 31-07-2019
0119U102776 Розробка, виготовлення та визначення метрологічних характеристик станд... 31-07-2019
0119U102775 Визначення антимікробної дії дезінфекційного засобу Дезакват 9 31-07-2019
0119U102774 Депонування штамів мікроорганізмів згідно "Інструкції про порядок депо... 31-07-2019
0119U102773 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 31-07-2019
0119U102772 Технічне діагностування вагонів вантажних, які вислужили призначений т... 31-07-2019
0119U102771 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 31-07-2019
0119U102770 Дослідження ходової частини та динамічної навантаженості візків електр... 31-07-2019
0119U102769 Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений т... 31-07-2019
0119U102768 Підготовка переліку перспективних територій природно-заповідного фонду... 31-07-2019
0119U102767 Розроблення Порядку створення та функціонування інформаційно-аналітичн... 31-07-2019
0119U102766 Розроблення Методики розрахунку невизначеності результатів вимірювань,... 31-07-2019
0119U102765 Підготовка науково-методичного посібника з питань проведення моніторин... 31-07-2019
0119U102764 Обгрунтування використання технологій фіторемедіації для очищення стіч... 31-07-2019
0119U002817 Система зменшення техногенного навантаження на території і на населенн... 31-07-2019
0119U002816 Теоретичне і експериментальне обгрунтування системи відновлення техног... 31-07-2019
0119U002815 Оптимізація технологій вирощування польових культур (сої, пшениці озим... 31-07-2019
0119U001944 "Код ДК 021:2015 - 72260000-5 "Послуги, пов'язані з програмним забезпе... 31-07-2019