ДО УВАГИ!
Повні тексти звітів зареєстрованих робіт доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
До уваги виконавців НДДКР! До форми РК додано можливість внесення кількох керівників роботи.
Пояснення можна знайти в інструкції Внесення змін до РК
Шановні користувачі!
Звертаємо вашу увагу на можливість власноруч вносити зміни до вже зареєстрованих РК!
 
Останні зареєстровані роботи
Реєстраційний номер Назва роботи Дата реєстрації
0120U104476 52-тижневе рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідже... 21-10-2020
0120U104475 PIONEER ІІ міжрегіональне клінічне дослідження для Китаю: ефективність... 21-10-2020
0120U104474 Санітарно-епідеміологічна оцінка нормативних документів 21-10-2020
0120U104473 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 21-10-2020
0120U104472 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 21-10-2020
0120U104471 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 21-10-2020
0120U104470 Визначення безпечності виробів хімічної промисловості 21-10-2020
0120U104469 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 21-10-2020
0120U104468 Визначення шкідливих речовин у викидах промислових підприємств 21-10-2020
0120U104467 «Розробка мехатронного асистента екскавації» (E! 13445 Al:Dig) 21-10-2020
0120U104466 Науково-технічні розробки нових сучасних хімічних продуктів (реагентів... 21-10-2020
0120U104465 Теоретико-методологічні підходи підготовки майбутніх учителів історії... 21-10-2020
0120U104464 Дослідження заходів імплементації методичних засад енергетичного менед... 21-10-2020
0120U104463 Дослідження і розробка методів та засобів підвищення ефективності техн... 21-10-2020
0120U104462 Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе контрольоване дослідженн... 21-10-2020
0120U104461 Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе плацебо-контрольоване до... 21-10-2020
0120U104460 Багатоцентрове, рандомізоване, контрольоване за активним препаратом, п... 21-10-2020
0120U104459 Клініко-патогенетична характеристика ремоделювання сечових шляхів в ос... 21-10-2020
0120U104458 Біомаркерне дослідження визначення частоти дефектів ДНК-репарацій у чо... 21-10-2020
0120U104457 Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване д... 21-10-2020
0120U104456 Інтервенційне, відкрите довгострокове дослідження безпеки препарату L... 21-10-2020
0120U104455 Інтервенційне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване до... 21-10-2020
0120U104454 Методичні рекомендації "Екологічне оцінювання впливу сортів малини рем... 21-10-2020
0120U104453 Медико-біологічна оцінка підземних природних мінеральних вод свердлови... 21-10-2020
0120U104452 Підвищення комплексу механічних та експлуатаційних властивостей стале... 21-10-2020
0120U104451 Розвиток науково-методологічних основ забезпечення та контролю якості... 21-10-2020
0120U104450 Вдосконалення технології металургійного виробництва з метою зниження в... 21-10-2020
0120U104449 Використання інноваційних технологій при формуванні базових компетентн... 21-10-2020
0120U104448 Інноваційні процеси наплавлення та зварювання 21-10-2020
0120U104447 Перетворення та керування енергією для зварювання, наплавлення та напи... 21-10-2020
0120U104446 Методологія забезпечення підходів до якості та надійності протикорозій... 21-10-2020
0120U104445 Дослідження підйомно-транспортних та металургійних машин 21-10-2020
0120U104444 Дослідження навантажень та напружень в деталях та вузлах металургійног... 21-10-2020
0120U104443 Дослідження процесів різання, оздоблюючої обробки та наноструктуруванн... 21-10-2020
0120U104442 Інтелектуальне управління оцінюванням ефективності цифрової трансформа... 21-10-2020
0120U104441 Прогресивні технології обладнання та приладдя машинобудівного виробниц... 21-10-2020
0120U104440 Науково-методичний посібник з оцінювання ґрунтового біорізноманіття мо... 21-10-2020
0120U104439 Обгрунтування довідки про кондиції на мінеральні води свердловини № 3м... 21-10-2020
0120U104438 Економічна безпека України: стратегічні складові 21-10-2020
0120U104437 Оптимізація санітарно-гігієнічних умов отримання телят за промислової... 21-10-2020
0120U104436 Застосування методів математичного моделювання до процесів та технолог... 21-10-2020
0120U104435 Діагностика та профілактика вірусів роду Tobamovirus на основі імунофе... 21-10-2020
0120U104434 №1588 Обстежити виробки головної транспортної галереї гіпсової шахти Т... 21-10-2020
0120U104433 Науково - технічна експертиза проекту "Комплексна система моніторингу... 21-10-2020
0120U104432 Економічні передумови та оцінка наслідків запровадження концепції дуал... 21-10-2020
0120U104431 Дослідження газовиділення із підроблюваної вуглепородної товщі та вдос... 21-10-2020
0120U104430 Оптимізація системи попередження сліпоти і слабобачення у дітей ранньо... 21-10-2020
0120U104429 Дослідження втрат природного газу із обладнання газорозподільних мереж... 21-10-2020
0120U104428 Методичні рекомендації "Екологічне оцінювання впливу сортів сої на фор... 21-10-2020
0120U104427 Розробка методу чисельного короткострокового прогнозу полів температур... 21-10-2020
0120U104426 Утилізація діоксиду вуглецю з використанням сполук заліза 21-10-2020
0120U104425 Назафорт: назальний целюлозний порошок для лікування сезонного алергін... 21-10-2020
0120U104424 Вплив семаглутиду на серцево-судинні ускладнення у людей з цукровим ді... 21-10-2020
0120U104423 Дослідження з подальшого спостереження за довгостроковою ефективністю... 21-10-2020
0120U104422 Дослідження сучасної геодинаміки західного узбережжя Антарктичного пів... 21-10-2020
0120U104421 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" ГБН Г.1-... 21-10-2020
0120U104420 Науково-технічний супровід будівництва тимчасового об’їзного мосту при... 20-10-2020
0120U104419 Терагерцеві метаповерхні та антенні грати на основі графену 20-10-2020
0120U104418 Електронні прилади та пристрої для промисловості, фотовольтаїки, енерг... 20-10-2020
0120U104417 Шляхи удосконалення механізмів публічного управління та адмініструванн... 20-10-2020
0120U104416 Науково-методичні основи формування збалансованих агрофітоценозів в ум... 20-10-2020
0120U104415 Визначення шкідливих речовин у викидах промислових підприємств 20-10-2020
0120U104414 Визначення шкідливих речовин у викидах промислових підприємств 20-10-2020
0120U104413 Визначення шкідливих речовин у викидах промислових підприємств 20-10-2020
0120U104412 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104411 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104410 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104409 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104408 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104407 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104406 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104405 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104404 Підготовка експертного висновку щодо обставин виникнення та перебігу... 20-10-2020
0120U104403 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104402 Оптимізація діагностики та лікування ахілобурситу 20-10-2020
0120U104401 Визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої... 20-10-2020
0120U104400 Організаційно-методичні засади обліку оплати праці в системі соціально... 20-10-2020
0120U104399 Розробка методики визначення якості сумішей асфальтобетонних і асфальт... 20-10-2020
0120U104398 Розробка монографії «Теоретико-правові та методичні засади судово-експ... 20-10-2020
0120U104397 Видатні вчені Харківського науково-дослідного інституту судових експер... 20-10-2020
0120U104396 Встановлення причинно-наслідкового зв′язку між дорожніми умовами та ви... 20-10-2020
0120U104395 Судова гемологічна експертиза: теоретико-правові та організаційні заса... 20-10-2020
0120U104394 Судова транспортно-трасологічна експертиза: загальнотеоретичні, правов... 20-10-2020
0120U104393 Загальнотеоретичні, організаційно-правові та методичні засади судової... 20-10-2020
0120U104392 Криміналістична характеристика та основні положення розслідування пору... 20-10-2020
0120U104391 Використання спеціальних знань при проведенні слідчого експерименту пі... 20-10-2020
0120U104390 Судова експертиза відео-, звукозапису: теоретичні та організаційні зас... 20-10-2020
0120U104389 Процесуальні, організаційні та тактичні основи проведення експертизи в... 20-10-2020
0120U104388 Гносеологічні та процесуальні засади оцінки і перевірки висновку експе... 20-10-2020
0120U104387 Теоретичні, методичні та організаційні засади судової товарознавчої ек... 20-10-2020
0120U104386 Прогнозування небезпечних впливів радіоактивно забруднених поверхневих... 20-10-2020
0120U104385 Використання судових експертиз при розслідуванні злочинів у сфері банк... 20-10-2020
0120U104384 Процесуальні відносини сторони обвинувачення зі слідчим суддею 20-10-2020
0120U104383 Інноваційні інформаційні технології в економіці суспільства знань 20-10-2020
0120U104382 Прямі та обернені задачі розповсюдження забруднень в атмосферному і мо... 20-10-2020
0120U104381 Розробка технологічного процесу виробництва продуктів з білків рослинн... 20-10-2020
0120U104380 Соціально-психологічні особливості навченої безпорадності осіб із псих... 20-10-2020
0120U104379 (№ 1591) Розробити рекомендації щодо коригування проекту та узгодити «... 20-10-2020
0120U104378 (№ 1561) Провести науково-дослідні роботи, розглянути представлені док... 20-10-2020
0120U104377 Дослідження ефективності етапів видобування і переробки щебеневої сиро... 20-10-2020
0120U104376 Інформаційні системи для підтримки навчального процесу в умовах змішан... 20-10-2020
0120U104375 Напрямки застосування сучасних методів дослідження в імплантології в р... 20-10-2020
0120U104374 Фізичні моделі та прототипи нових гібридних кріоелектронних приладів д... 20-10-2020
0120U104373 Фізика процесів поверхневого зміцнення. 20-10-2020
0120U104372 Математичні методи розв’язання природничих, технічних та економічних з... 20-10-2020
0120U104371 Національна економіка та інфраструктурні проекти 20-10-2020
0120U104370 Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету – спільна... 20-10-2020
0120U104369 Інформаційні технології та їх використання у наукових і практичних сфе... 20-10-2020
0120U104368 Вирішення актуальних завдань розробки та реалізації систем автоматизац... 20-10-2020
0120U104367 Синтез, контроль та лазерна діагностика теплофізичних властивостей тон... 20-10-2020
0120U104366 Подолання соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та з... 20-10-2020
0120U104365 Різноманіття актиноміцетів, асоційованих з мохом Polytrіchum sp. (хреб... 20-10-2020
0120U104364 Розробка методології інтегральної оцінки біобезпеки забруднення оточую... 20-10-2020
0120U104363 Розробка методів ортопедичного лікування стоматологічних хворих із зас... 20-10-2020
0120U104362 Брендинг території як інструмент соціально-економічного розвитку грома... 20-10-2020
0120U104361 Формування системи управління соціально-економічним розвитком регіонів 20-10-2020
0120U104360 Оцінка мінливості Антарктичної фронтальної зони і структури водних мас... 20-10-2020
0120U104359 Будівництво комплексу повітророзподільчої установки ПрАТ "ММК ім. Іллі... 20-10-2020
0120U104358 Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в контексті... 20-10-2020
0120U104357 Професійна підготовка соціального педагога та соціального працівника в... 20-10-2020
0120U104356 Методологічні основи управління природною та історико-культурною спадщ... 20-10-2020
0120U104355 Видове різноманіття угруповань паразитів риб регіону Аргентинські остр... 20-10-2020
0120U104354 Оцінка стану водних екосистем, гідробіологічна та іхтіологічна характе... 20-10-2020
0120U104353 Збільшення вилучення вуглеводнів з родовищ нафти і газу України на різ... 20-10-2020
0120U104352 1608 Експертиза можливого застосування нестандартного кріплення при пр... 19-10-2020
0120U104351 1607 Провести випробування полімерних ампул для анкерного кріплення ви... 19-10-2020
0120U104350 Метаболічна активність, фізіолого-біохімічна та молекулярно-генетична... 19-10-2020
0120U104349 Розроблення конструкторської та програмної документації, спеціального... 19-10-2020
0120U104348 Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікува... 19-10-2020
0120U104347 Реформування системи оподаткування діяльності суб`єктів господарювання... 19-10-2020
0120U104346 Визначення сейсмічної небезпеки майданчика будівництво групи багатоква... 19-10-2020
0120U104345 Мікрохвильова провідність пніктидів та халькогенідів на основі заліза... 19-10-2020
0120U104344 Підвищення ефективності роботи робочих органів посівних, садильних і ґ... 19-10-2020
0120U104343 Підвищення ефективності формування компетентностей здобувачів освіти т... 19-10-2020
0120U104342 Дослідження туристичних уподобань житомирян 19-10-2020
0120U104341 Розробка комплексних технологій інтелектуального керування складними... 19-10-2020
0120U104340 Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні пацієнтів із патологією тов... 19-10-2020
0120U104339 Теоретичне, комп'ютерне й експериментальне дослідження та оптимізація... 19-10-2020
0120U104338 Соціально-педагогічні засади формування професійно орієнтованої особис... 19-10-2020
0120U104337 Cтворення основ теорії енергетичного методу ідентифікації параметрів е... 18-10-2020
0120U104336 Підвищення ефективності процесу фізичної реабілітації дітей із церебра... 18-10-2020
0120U104335 Моделі та методи прогнозування довговічності обладнання засобів річко... 18-10-2020
0120U104334 Методичні рекомендації «Оцінка токсичності стічних вод молочно-товарни... 18-10-2020
0120U104333 Невидима спадщина: обмін та впровадження передового досвіду щодо досту... 18-10-2020
0120U104332 Теоретичні та методичні засади професійної підготовки інженерів в умов... 17-10-2020
0120U104331 Теоретико-прикладні засади формування інноваційного продукту в індустр... 17-10-2020
0120U104330 Розробка біотехнології витробництва пивних дріжджів із застосуванням h... 17-10-2020
0120U104329 Дослідження екосистем артефактів програмного забезпечення 17-10-2020
0120U104328 Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним ко... 17-10-2020
0120U104327 Методичні рекомендації з належної сільськогосподарської практики щодо... 17-10-2020
0120U104326 Розроблення нормативного документа щодо систем управління безпекою газ... 17-10-2020
0120U104325 Покращення експлуатаційних якостей автомобільних двигунів шляхом впров... 17-10-2020
0120U104324 (№ 1593) Провести дослідження та надати науково-технічну допомогу по р... 17-10-2020
0120U104323 (№ 1554) Провести дослідження джерел метановиділення, розробити рекоме... 17-10-2020
0120U104322 (№ 1540) «Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Пр... 17-10-2020
0120U104321 Використання індукованного біорізноманіття та формотворчого процесу у... 17-10-2020
0120U104320 Застосування методів комплексного аналізу і математичного моделювання... 17-10-2020
0120U104319 Супровід та доопрацювання згідно зі змінами законодавства автоматизова... 17-10-2020
0120U104318 Безпека та надійність складних технічних систем. Використання методоло... 17-10-2020
0120U104317 Розробка та дослідження вимірювальних інформаційних систем і пристроїв... 17-10-2020
0120U104316 Розробка методів і заходів збільшення ресурсу деталей машин та констру... 17-10-2020
0120U104315 Проблеми управління підприємствами на автомобільному транспорті 17-10-2020
0120U104314 Математичні та обчислювальні моделі у машинобудуванні та будівництві 17-10-2020
0120U104313 Напружено-деформований стан інженерних споруд, що будуються та реконст... 17-10-2020
0120U104312 Проблеми розвитку та функціонування транспортних систем 17-10-2020
0120U104311 Проблеми і перспективи економічного управління суб'єктами підприємницт... 17-10-2020
0120U104310 Контрольні моніторингові спостереження в процесі експлуатації глибоков... 17-10-2020
0120U104309 Розробка методів діагностики, хірургічного лікування та прогнозування... 17-10-2020
0120U104308 Дослідження мікрофлори біопрепаратів 17-10-2020
0120U104307 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104306 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104305 Нові аналітичні форми на основі різнозарядних органічних реагентів в і... 17-10-2020
0120U104304 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104303 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104302 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104301 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104300 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104299 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104298 Дослідження біологічних властивостей фармакопейних штамів 17-10-2020
0120U104297 Публічна політика сталого розвитку реального сектору економіки України... 17-10-2020
0120U104296 Івент-менеджмент туристичних дестинацій 17-10-2020
0120U104295 Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному простор... 17-10-2020
0120U104294 Вплив противірусних та тромболітичних препаратів на модельні мембрани... 17-10-2020
0120U104293 Дослідження ознак інфікування COVID-19 у природному електромагнітному... 17-10-2020
0120U104292 Науково-технічний супровід будівництва автомобільної дороги від автомо... 17-10-2020
0120U104291 Розроблення тренажеру підготовки оператора ЛПРК "Корсар" 17-10-2020
0120U104290 Афінна сенсорна система на основі «розумних» гібридних нанокомплексів... 16-10-2020
0120U104289 Організаційно-економічний механізм розвитку фінансової системи країни 16-10-2020
0120U104288 Підвищення ефективності алмазоабразивного різання карбонових композиті... 16-10-2020
0120U104287 Розробка та виготовлення автоматизованої системи позиціонування зразкі... 16-10-2020
0120U104286 Кількісне визначення сполук фітогормональної природи в екзометаболітах... 15-10-2020
0120U104285 Визначення наявності збудників вірусних, бактеріальних та грибних хвор... 15-10-2020
0120U104284 Аналіз особливостей застосування методів попередньої обробки цифрових... 13-10-2020
0120U104283 Рання діагностика кардіоваскулярних та метаболічних порушень у дітей ш... 12-10-2020
0120U104282 Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів... 12-10-2020
0120U104281 Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народ... 12-10-2020
0120U104280 Відновлення браунфілдів як елементів регіональних промислових екосисте... 12-10-2020
0120U104279 Дослідження віруліцидної дії дезінфікуючого засобу "Декамір" виробницт... 12-10-2020
0120U104278 Теоретико-методологічні основи професійної підготовки фахівців у закла... 12-10-2020
0120U104277 Європейський досвід інноваційного розвитку системи публічного управлін... 12-10-2020